(A)-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

(B)-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

(B)rz-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

(B)v-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

àbiosfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

àbióta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

àbiótični člén okólja -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

àbiótični dejávnik okólja -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

àbiótični fáktor -ega -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

àbiótski člén okólja -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

àbiótski fáktor -ega -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

àbiótski okóljski dejávnik -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

abisál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

abisálna cóna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

abisálna ravnína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

abisálni járek -ega -rka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

abisálni môrski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ablácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ablacíjska moréna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ablacíjska oblíka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ablacíjska površína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ablacíjski gradiènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ablacíjski tíl -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ablacíjski volúmen -ega -mna m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ablacíjsko léto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ablacíjsko obdóbje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ablacíjsko obmóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aborídžin -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aborigin -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

abrazíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

abrazíjska jáma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

abrazíjska obála -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

abrazíjska políca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

abrazíjska ravnína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

abrazíjska terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

abrazíjski reliéf -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

abrí -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

absolútna erozíjska báza -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

absolútna gózdna tlà -ih -ih tál s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

absolútna maksimálna temperatúra -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

absolútna minimálna temperatúra -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

absolútna stárost reliéfa -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

absolútna višína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

absolútna višína snéžne odêje -e -e -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

absolútna vlážnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

absolútna zráčna vlága -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

absolútni máksimum vôdnega stánja -ega -a -- -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

absolútni mínimum vôdnega stánja -ega -a -- -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

absolútni módul -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

absolútni prirástek prebiválstva -ega -tka -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

absolútni transpórt suspénzije -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

absórpcija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

absórpcija vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

absorpcíjska kapacitéta okólja -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

absorpcíjska zmogljívost okólja -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

abstráktna zgórnja gózdna mêja -e -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

abundánca -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

acidifikácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aciditéta vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

acidofílna rastlína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

acidotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

àconálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

àconálna tálna vôda -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

adaptácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

adhezíjska vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

adiabáta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

adiabátna spremémba -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

adiabátni gradiènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

adiabátno ohlájanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

adiabátno segrévanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

administratívno mésto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

adsorbírana vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

adsórpcija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

adsorpcíjski kompléks -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

advékcija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

advekcíjska meglà -e -è ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aerácija prstí -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aerácija vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aeracíjska plást -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aeracíjski pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aeróbna plást -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aeróbna vôdna plást -e -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aeróbni organízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aeróbni procés -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aêrofotogrametríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aêrofotoposnétek -tka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aerologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aeropónika -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aerosól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aêrotriangulácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

afélij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

àfótična cóna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

áfriško-malgáška bíorégija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aglomerácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aglomerát -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agóna -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agradácija reliéfa -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárna depopulácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárna držáva -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárna geografíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárna gostôta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárna gostôta prebiválstva -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárna kolonizácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárna kríza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárna nosílnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárna pokrájina -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárna polítika -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárna prenaséljenost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárna refórma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárna régija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárna revolúcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárna skúpnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárna struktúra -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárna téhnika -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárne škárje -ih -rij ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárni ékosistém -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárni sistém -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárni ustròj -ega -ôja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárno mésto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárno obméstje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárno obmóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárno obremenjevánje okólja -ega -a -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrárno prebiválstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agresívna vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrikultúra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ágroindustríjski kompléks -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ágrokárta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ágroklimatologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ágrokombinát -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ágromeliorácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ágrotéhnika -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

agrúmi -ov m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

Ah-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

Á-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

Aitoffova projékcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

akcíjski rádij -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

akcíjsko sredíšče -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aklimatizácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aklína -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

akomodácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

akrátopéga -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

akrátotêrma -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

akrisól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

akrópolsko mésto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aktívna kíslost prstí -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aktívna mêjnica -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aktívna planína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aktívna plást -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aktívna temperatúra -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aktívni ledeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aktívni ognjeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aktívni slòj bárja -ega slôja -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aktívni slòj tál -ega slôja -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aktívni slòj vôde -ega slôja -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aktívni vršáj -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aktívni vulkán -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aktívno bláto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aktívno prebiválstvo -ega -tva s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aktualízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aktuálna evápotranspirácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aktuálna vegetácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

akulturácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

akumulácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

akumulacíjska hídroelektrárna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

akumulacíjska obála -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

akumulacíjska ravnína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

akumulacíjska terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

akumulacíjski horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

akumulacíjski reliéf -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

akumulacíjsko jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

akumulacíjsko obmóčje ledeníka -ega -a -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

akumulacíjsko pobóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ákvakultúra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

akvátično okólje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

akvatórij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

akvifêr -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

álas -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

albédo -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

Álbersova projékcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alelopatíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aleútska depresíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

álfa índeks -- -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

álfamézosapróbna onesnáženost vodá -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde -e -e -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

algónkij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aljáška poledenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aljáški ledeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alkalitrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alkalizácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alkálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alkálna reákcija prstí -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alkálna vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alleröd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alogéna réka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alogéni sedimènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alohtóna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alohtóna réka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alohtóni jámski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alohtóni sedimènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alohtóno prebiválstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aloním -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alotíl -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alpídi -ov m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alpídska orogenéza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alpídsko gúbanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alpinídska orogenéza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alpinídsko gúbanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alpínski pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

álpska črníca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

álpska híša -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

álpska jáma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

álpska klíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

álpska poledenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

álpska slemenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

álpska vás -e vasí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

álpski gláciokrás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

álpski krás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

álpski ledeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

álpski ledeníški krás -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

álpski páleokrás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

álpski pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

álpski reliéf -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

álpski visokogôrski krás -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

álpsko podnébje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alternatívna energíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alternatívni turízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alternatívno zemljepísno imé -ega -ega -na s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

altiméter -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

altiplanácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

altipláno -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

altokúmul -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

altokúmulus -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

altostrát -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

altostrátus -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aluminóza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aluviálna korozíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aluviálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aluviálna ravníca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aluviálna terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

alúvij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

amenzalízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

amfibolít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

amfidrómna tóčka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

amfiglêj -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

amíktično jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

Amo-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

amonifikácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

amplitúda -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

amplitúda vôdnega kolébanja -e -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

anaeróbna vôdna plást -e -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

anaeróbni organízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

anaeróbni procés -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

anaglaciál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

anaklinálna dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

analfabetízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

analíza SWOT -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

analíza vlóžkov in izlóžkov -e -- -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

analógni podátki -ih -ov m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

anastomóza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

anatéksa -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

andezít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

andezítna čŕta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

andosól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

anekuména -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

anemohoríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

anemométer -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aneroíd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

anketíranje -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

anorgánsko gnojílo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

anotêrmična vôdna plást -e -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

anotêrmični vôdni slòj -ega -ega slôja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

anotermíja vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antárktična bíogeográfska régija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antárktična flórna oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antárktična konvergénca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antárktična poledenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antárktična zóogeográfska oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antárktični cirkumpolárni tók -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antárktični króg -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antárktični léd -ega ledú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antárktični oceán -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antárktis -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antecedénca -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antecedéntna dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antecedéntna mêja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ánticiklón -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ánticiklónska búrja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antiklinála -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antiklinálna dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antiklinórij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antipód -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antropogéna meromíktičnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antropogéna nesréča -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antropogéna pokrájina -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antropogéna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antropogéna terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antropogéna zgórnja gózdna mêja -e -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antropogéni dejávnik -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antropogéni ékosistém -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antropogéni fáktor -ega -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antropogéni horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antropogenizírana pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antropogéno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antropogéno okólje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antropogéno rastlínstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ántropogeografíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ántropogeográfska kárta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ántropogeográfska mêja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antropohoríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

antroposfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

Aoh-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

apárthajd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

apartheid -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

apioíd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aplikatívna geografíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

apnénec -nca m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

apnéniški dolomít -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

apnéniški krás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

apnênje prstí -a -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

apogêj -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ápsida -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

apsídnica -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

apvéling -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aragonít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aragonítna jáma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aragonítni jéžek -ega -žka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

árborikultúra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

areál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aréično obmóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

arenosól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

arêt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

argílični horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

argilogenéza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

argilotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

argilúvični horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

arháik -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

arheolóški spomeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

arhipelág -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

arídna gózdna mêja -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

arídna klíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

arídni krás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

arídno poljedélstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

arídnost -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aritmétična gostôta prebiválstva -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

árktična frónta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

árktična klíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

árktični króg -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

árktični pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

árktično mórje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

árktično podnébje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

árktogêa -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

árktogêja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

armorikánska orogenéza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

armorikánsko gorôvje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

armorikánsko gúbanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

arondácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

artéška vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

artéški bazén -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

artéški vodnják -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

asanácija mésta -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

asfaltírana césta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

àsimétrična dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

àsimétrična gúba -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

àsimétričnost poréčja -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

asimilácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

asimilácija rastlín -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

asimilacíjska kapacitéta okólja -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

asimilacíjska sposóbnost okólja -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

asimilacíjska zmogljívost okólja -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

asociácija rastlín -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

astenosfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

astronómska jesén -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

astronómska pomlád -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

astronómska zíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

astronómski ázimut -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

astronómski koordinátni sistém -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

astronómski létni čàs -ega -ega čása m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

astronómski mrák -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

astronómsko polétje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ateízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

atlánt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

atlántik -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

atlántska dôba -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

átlas -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

atmosfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

atmosferílije -lij ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

atmosfêrska refrákcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

atmosfêrska vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

atól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

atómska elektrárna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

Aum-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aveníja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

aviónski posnétek -ega -tka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avróra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avróra avstrális -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avróra boreális -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avstralázijska bíogeográfska régija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avstrális -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avstrálska depresíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avstrálska flórna oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avstrálska zóogeográfska oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avtárkična kmetíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avtárkično kméčko gospodárstvo -ega -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avtárkično kmetíjstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avtekologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ávtobusna postája -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ávtobusno postajalíšče -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ávtocésta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avtohtóna manjšína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avtohtóna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avtohtóni jámski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avtohtóni sedimènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avtohtóno prebiválstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ávtokárta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avtomobílska industríja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avtomórfna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avtonomíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ávtorski originál zemljevída -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avtotrófni organízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

avtotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

azbestóza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

azilánt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ázimut -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ázimutna pošévna projékcija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

ázimutna projékcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

azóik -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

azonálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

azórski ánticiklón -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

azotofiksácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

azotofiksátor -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bába -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bábje polétje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bábje pšêno -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

badlands -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bagui -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bajada -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bájer -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bájta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bájtar -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

baldahín -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

balkanizácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

balneologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

balván -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

balvánasta moréna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

balvánski nasíp -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

banánska držáva -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bánka podátkov -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bantustán -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bár -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

barákarsko nasélje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

barhán -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

barjánska pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

barjánska vás -e vasí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

barjánski trávnik -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bárje -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

barométer -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

barométrska kóta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

barométrska višínska fórmula -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

barométrski gradiènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

barranco -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

barriada -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bárska pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bárvanje kráške vôde -a -- -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bárvna metalurgíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

básti -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

batiál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

batiálni môrski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

batibentál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

batilímnij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

batiméter -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

batimetríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

batipelagiál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

batisfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

batiskáf -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

batitermográf -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

batográf -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

batolít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

batométer -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

báza hidrográfa -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bazálne lastnósti ledeníka -ih -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bazálni tíl -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bazált -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bazáltna plást -e plastí m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bazáltni pokròv -ega -ôva m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

báza obláka -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

báza podátkov -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bazár -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bazén -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bázična industríja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bázična pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bázična reákcija prstí -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bázična vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bázičnost prstí -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bázičnost vôde -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

bazofílna rastlína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

BDP BDP-ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

beaufort -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.