Á
Abalákovova metóda
abalákovovo sidríšče
abalákovovo uhó
ablácija
ABÓ
abrazíja
absolútna višína
absórber súnka
ábzajl
ábzajlanje
ábzajlati
acetilénska svetílka
AD
adaptácija
aeróbna zmogljívost
aeróbni napòr
agordínski króžek prôstega plézanja
ÁÍ
ájmar
AK
akadémičarka
akadémik
áki
ákia
aklimatizácija
aklimatizírati se
akrescénca
aktívni gôrski vodník
aktívni gôrski vodník z mèdnárodno licénco
aktívni materiáli
aktívni ognjeník
aktívnost plazôv
aktívno varoválo
akumulácija
akútna višínska bolézen
álgasti svét
alpinétum
alpiníst
alpinístična odpráva
alpinístična sékcija
alpinístična skupína
alpinístična smér
alpinístična šóla
alpinístična túra
alpinístična vŕvna téhnika
alpinístični inštrúktor
alpinístični klúb
alpinístični odsèk
alpinístični priprávnik
alpinístični pristòp
alpinístični smúčar
alpinístični tečáj
alpinístični tečájnik
alpinístični vodníček
alpinístični vzpòn
alpinístično dejánje
alpinístično smúčanje
alpinístika
alpinístka
alpinízem
alpínski čín
alpínski pás
álpska léstvica
álpska réka
álpska smér
álpska smúška véz
álpske smučí
álpski cepín
álpski fén
álpski ledeník
álpski sédežni plezálni pás
álpski slóg
álpski stíl
álpsko špórtno plézanje
altiméter
aluminizírana šotórska stréha
ambú
ambulántni vôzel
amêriška téhnika
amêriški načín vzpôna
amfiteáter
ànaeróbna zmogljívost
ànaeróbni napòr
analógni višinomér
andiníst
andinízem
andíst
andízem
ándska kápa
aneroíd
anoksíja
anoksimíja
ánorak
ánticiklón
antrópocentrízem
ÁO
apnénčasta sténa
apnénec
apretírati
apsída
aretácija
ármafléks
ármič
àsimétrična D-vpónka
aspirátor
ástrofólija
astronávtska fólija
átak
atlétski raztežáj
atlétsko plézanje
avčínka
avstrálska léstvica
avtohtóna živál, rastlína
avtomátska deréza
avtorizírani vodník
ázimut
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A2+
A3+
A4+
bába
bábje pšêno
bájla
bájtar
bákla
bakréna glávica
balerína
balerínca
balerínka
balkón
balván
balvaníranje
balvanírati
balvánska blazína
balvánska umétna sténa
balvánski problém
balvánsko plézanje
balvánsko plézati
balvánsko varovánje
banána
banána ôklo
banánasti dvókónični zatìč
bárasáb
bárasáhib
bárje
barométer
básanje
básati se
bávtica
bázni šôtor
bázni tábor
bázno taboríšče
bêdrna zánka plezálnega pasú
béli léd
bencínski kuhálnik
bernárd
bíčev vôzel
bíkolórka
bílgerijev klín
biocenóza
biolóška raznovŕstnost
biolóško ravnovésje
biotóp
bístrica
bívak
bivakíranje
bivakírati
bívak opréma
bívak vréča
blátni pláz
bláto
blažílnik súnka
blestník
B-léstvica
blísk
blížnjica
blodnják
blodnják razpók
blók
blóške smučí
bóčna ledeníška gróblja
bóčna opŕt nahŕbtnika
bóčno varovánje
bója
bók gôre
bómba
bombážna pletenína
bombážna tkanína
bómbica
bóng
bóranje
bórar
bórd
bŕdnica
bŕdo
bréča
brég
bréner
brêzno
brezpótje
brezpótnik
brezrokávnik
brežína
brikét
brítvičar
bruhálnik
bŕv
brzíca
bugabú
búlder
búlder sténa
buldríranje
buldrírati
búlin vôzel
búnda
búrja
búsola
B1
B2
B3
cebêjka
célec
célzak
CÉN
cénter sidríšča
centrálna smér
cepín
cepín kladívo
CÉPT
cévasta lopática cepína
cévasta nogavíca
cévasta plôščica
cévasta zagózda
cévasti čôk
cévasti lédni klín
cévasti lédni viják
cévasti trák
cévasti zatìč
cigára
ciklón
cókla
cóklar
cóna iztéka plazú
cóna tŕganja plazú
coolmax
cúg
cúg-cúg
cúg na jájca
cvíkati
cvíling
čád
čájnik
čàs iskánja ponesréčenca
čàs odkopávanja ponesréčenca
částni kódeks PZS
čebúlni sistém obláčenja
čeláda
čeláda z laringofónom
čêlka
čêlna kotánja
čêlna ledeníška gróblja
čêlna svetílka
čêlo
čêlo napóke
čêpek
čépica
čér
česálna vpónka
čévelj
číčka
čísta zíma
čistílna napráva
čistína
čísto lédno plézanje
čísto plézanje
člénasta deréza
čôfta
čŕna píka
čŕni léd
čŕni snég
čŕtasta napóka
čúk
čúkec
čúkla
čútara
čútarica
čutéča rôka
D
dáchsteinski apnénec
daljnoglèd
dáljši pádec
dámski cepín
debelína snéžne odêje
déber
débrska dolína
dédec
dêdmen
degradácija okólja
dehidrácija
dehidríranost
délanje smerí
délati smér
delikátna préčnica
délo na gôri
délo na hríbu
delovíšče
delujóči ognjeník
dén
deniêr
denudácija
depó
deréza
desetêrka
desondêr
devétka
devíška sténa
devíški snég
dèž
dèžna plôha
diagonálna póč
digitálni kómpas
digitálni razdaljemér
digitálni višinomér
dihajóči materiáli
dihálni aparát
dihálni balón
dihálnik
dílca
dílferjeva téhnika
dílferjevo préčenje
dílferjev sédež
dímnik
dinámična pomóžna vŕvica
dinámična vŕv
dinámično varovánje
dinámično zaustávljanje pádca
dinámik
dínema
diréktna smér
diréktni vstòp
diretísima
dívja živál, rastlína
divjína
dnévna odjúga
dnína
dnjáča
dnó
dobráva
dodátna obremenítev
dokolénka
dól
dólek
dólga smér
dólga vŕv
dólga zapéstna zánka cepína
dólge hláče
dôlgi nožáč
dólič
dolína
dolínska pregráda
dolínski ledeník
dolínski nosáč
dolínski sklèp
dolomít
dolomítna sténa
dolžína pádca
dopústna obremenítev okólja
dostôp
dostópna smér
dovoljênje CÉPT
dráslja
dŕča
drénovec
drevésna mêja
dŕkanje
dŕn
drnìč
drnína
drobír
drôbnozŕnati snég
drséča zapéstna zánka cepína
drséči snég
drséči vôzel
drsína
dŕsna plôskev
drsník
dŕsni obróč
dŕsni vôzel
drúga ponovítev
drúgi v navézi
drugôtni pláz
drúštveni izlèt
Dŕži!
dtex
Dülferjeva težávnostna léstvica
duplína
dúškati
dvanajstêrka
dvátisočák
dvigálka
dvíganje ponesréčenca
dvódélna deréza
dvódélni plezálni pás
dvóglávi zatìč
dvójček
dvójna glávica
dvójna grebénska opást
dvójna karabínska zavóra
dvójna obláčnost
dvójna osmíca
dvójna póč
dvójna vpónka
dvójna vŕv
dvójna zapéstna zánka cepína
dvójna zavóra na vpónko
dvójni bernárd
dvójni dílfer
dvójni dvóglávi zatìč
dvójni plástični čévelj
dvójni ríbiški vôzel
dvójni škrípec
dvójni vodníški vôzel
dvójno fíksno sidríšče
dvókanálna plazôvna žôlna
dvókolútni škrípček
dvóplástna čeláda
dvóplástna nogavíca
dvóplástna šotórska stréha
dvóplástni laminát
dvoránsko plézanje
dvóstránski zatìč
D-vpónka
É
ED
ÉÉ
ÉÉÁ
efektívno plézanje
ékenštájnka
ekléktični vodník
ekologíja
ekolóška étika
ekolóška rjúha
ékosistém
ekscéntrični zatìč
ekspanzíjski klín
ekspedícija
ekspedícijski načín napredovánja
ekspedícijski načín vzpôna
ekspedicioníst
ekspedicionízem
eksponírana préčnica
eksponírana sténa
ekstenzíjska opórnica
ekstrémni smúčar
ekstrémno pobóčje
ekstrémno smúčanje
elegántno plézanje
elegántno plézati
eléktrični vrtálnik
elíjev ôgenj
ÊN
enájstka
endemít
energétska plôščica
ênodélna deréza
ênodélni plezálni pás
enójček
enójna vŕv
enójni francóski vôzel
enójni škrípec
enójni vodníški vôzel
ênoplástna čeláda
ênoplástna nogavíca
ênoplástna šotórska stréha
ênosédežna žíčnica
ênozóba deréza
ÉNSA
erátska skála
eritropoéza
erozíja
erozíjski lônec
evrópska léstvica nevárnosti plazôv
evrópska skála nevárnosti plazôv
evrópski plezálni pás TA
F
fájtati se
fáktor drsênja
fáktor pádca
fáktor polzênja
FCUs
fén
ferájn
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3599 zadetkov.