Á  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Abalákovova metóda -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

abalákovovo sidríšče -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

abalákovovo uhó -ega ušésa m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ablácija -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ABÓ -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

abrazíja -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

absolútna višína -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

absórber súnka -ja -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ábzajl -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ábzajlanje -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ábzajlati -am dov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

acetilénska svetílka -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

AD -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

adaptácija -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aeróbna zmogljívost -e -i ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aeróbni napòr -ega -ôra m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

agordínski króžek prôstega plézanja -ega -žka -- -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ÁÍ -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ájmar -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

AK -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

akadémičarka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

akadémik -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

áki -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ákia -e m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aklimatizácija -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aklimatizírati se -am se dov. in nedov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

akrescénca -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aktívni gôrski vodník -ega -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aktívni gôrski vodník z mèdnárodno licénco -ega -ega -a -- -- -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aktívni materiáli -ih -ov m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aktívni ognjeník -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aktívnost plazôv -i -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aktívno varoválo -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

akumulácija -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

akútna višínska bolézen -e -e -zni ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álgasti svét -ega svetá m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinétum -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpiníst -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístična odpráva -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístična sékcija -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístična skupína -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístična smér -e smerí ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístična šóla -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístična túra -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístična vŕvna téhnika -e -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístični inštrúktor -ega -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístični klúb -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístični odsèk -ega -éka m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístični priprávnik -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístični pristòp -ega -ópa m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístični smúčar -ega -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístični tečáj -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístični tečájnik -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístični vodníček -ega -čka m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístični vzpòn -ega vzpôna m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístično dejánje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístično smúčanje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístika -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinízem -zma m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpínski čín -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpínski pás -ega pasú m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpska léstvica -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpska réka -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpska smér -e smerí ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpska smúška véz -e -e vezí ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpske smučí -ih -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpski cepín -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpski fén -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpski ledeník -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpski sédežni plezálni pás -ega -ega -ega pasú m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpski slóg -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpski stíl -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpsko špórtno plézanje -ega -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

altiméter -tra m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aluminizírana šotórska stréha -e -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ambú -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ambulántni vôzel -ega -zla m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

amêriška téhnika -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

amêriški načín vzpôna -ega -a -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

amfiteáter -tra m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ànaeróbna zmogljívost -e -i ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ànaeróbni napòr -ega -ôra m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

analógni višinomér -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

andiníst -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

andinízem -zma m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

andíst -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

andízem -zma m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ándska kápa -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aneroíd -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

anoksíja -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

anoksimíja -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ánorak -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ánticiklón -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

antrópocentrízem -zma m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ÁO -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

apnénčasta sténa -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

apnénec -nca m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

apretírati -am dov. in nedov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

apsída -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aretácija -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ármafléks -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ármič -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

àsimétrična D-vpónka -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aspirátor -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ástrofólija -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

astronávtska fólija -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

átak -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

atlétski raztežáj -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

atlétsko plézanje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

avčínka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

avstrálska léstvica -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

avtohtóna živál, rastlína -e -i, -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

avtomátska deréza -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

avtorizírani vodník -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ázimut -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

A0  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

A1  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

A2  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

A3  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

A4  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

A5  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

A6  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

A2+  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

A3+  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

A4+  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bába -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bábje pšêno -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bájla -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bájtar -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bákla -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bakréna glávica -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

balerína -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

balerínca -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

balerínka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

balkón -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

balván -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

balvaníranje -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

balvanírati -am nedov. in dov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

balvánska blazína -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

balvánska umétna sténa -e -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

balvánski problém -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

balvánsko plézanje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

balvánsko plézati -- -am nedov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

balvánsko varovánje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

banána -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

banána ôklo -- -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

banánasti dvókónični zatìč -ega -ega -íča m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bárasáb -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bárasáhib -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bárje -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

barométer -tra m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

básanje -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

básati se -šem se nedov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bávtica -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bázni šôtor -ega šotóra m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bázni tábor -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bázno taboríšče -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bêdrna zánka plezálnega pasú -e -e -- -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

béli léd -ega ledú m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bencínski kuhálnik -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bernárd -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bíčev vôzel -ega -zla m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bíkolórka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bílgerijev klín -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

biocenóza -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

biolóška raznovŕstnost -e -i ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

biolóško ravnovésje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

biotóp -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bístrica -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bívak -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bivakíranje -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bivakírati -am nedov. in dov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bívak opréma -- -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bívak vréča -- -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blátni pláz -ega plazú m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bláto -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blažílnik súnka -a -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blestník -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

B-léstvica -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blísk -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blížnjica -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blodnják -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blodnják razpók -a -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blók -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blóške smučí -ih -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bóčna ledeníška gróblja -e -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bóčna opŕt nahŕbtnika -e -i -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bóčno varovánje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bója -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bók gôre -a -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bómba -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bombážna pletenína -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bombážna tkanína -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bómbica -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bóng -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bóranje -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bórar -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bórd -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bŕdnica -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bŕdo -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bréča -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

brég -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bréner -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

brêzno -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

brezpótje -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

brezpótnik -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

brezrokávnik -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

brežína -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

brikét -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

brítvičar -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bruhálnik -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bŕv brví ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

brzíca -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bugabú -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

búlder -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

búlder sténa -- -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

buldríranje -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

buldrírati -am nedov. in dov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

búlin vôzel -ega -zla m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

búnda -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

búrja -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

búsola -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

B1  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

B2  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

B3  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

 -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cebêjka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

célec -lca m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

célzak -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

CÉN -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cénter sidríšča -tra -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

centrálna smér -e smerí ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cepín -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cepín kladívo -a -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

CÉPT -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cévasta lopática cepína -e -e -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cévasta nogavíca -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cévasta plôščica -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cévasta zagózda -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cévasti čôk -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cévasti lédni klín -ega -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cévasti lédni viják -ega -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cévasti trák -ega trakú m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cévasti zatìč -ega -íča m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cigára -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ciklón -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cókla -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cóklar -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cóna iztéka plazú -e -- -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cóna tŕganja plazú -e -- -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

coolmax -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cúg -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cúg-cúg -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cúg na jájca -a -- -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cvíkati -am nedov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cvíling -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čád -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čájnik -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čàs iskánja ponesréčenca čása -- -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čàs odkopávanja ponesréčenca čása -- -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

částni kódeks PZS -ega -a -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čebúlni sistém obláčenja -ega -a -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čeláda -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čeláda z laringofónom -e -- -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čêlka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čêlna kotánja -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čêlna ledeníška gróblja -e -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čêlna svetílka -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čêlo -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čêlo napóke -a -- s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čêpek -pka m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čépica -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čér čerí ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

česálna vpónka -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čévelj -vlja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

číčka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čísta zíma -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čistílna napráva -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čistína -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čísto lédno plézanje -ega -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čísto plézanje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

člénasta deréza -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čôfta -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čŕna píka -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čŕni léd -ega ledú m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čŕni snég -ega snegá m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čŕtasta napóka -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čúk -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čúkec -kca m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čúkla -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čútara -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čútarica -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čutéča rôka -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

D -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dáchsteinski apnénec -ega -nca m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

daljnoglèd -éda m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dáljši pádec -ega -dca m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dámski cepín -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

debelína snéžne odêje -e -- -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

déber -bri ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

débrska dolína -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dédec -dca m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dêdmen -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

degradácija okólja -e -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dehidrácija -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dehidríranost -i ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

délanje smerí -a -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

délati smér -am -- nedov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

delikátna préčnica -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

délo na gôri -a -- -- s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

délo na hríbu -a -- -- s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

delovíšče -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

delujóči ognjeník -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dén -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

deniêr -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

denudácija -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

depó -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

deréza -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

desetêrka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

desondêr -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

devétka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

devíška sténa -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

devíški snég -ega snegá m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèž -já m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèžna plôha -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diagonálna póč -e počí ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

digitálni kómpas -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

digitálni razdaljemér -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

digitálni višinomér -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dihajóči materiáli -ih -ov m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dihálni aparát -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dihálni balón -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dihálnik -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dílca -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dílferjeva téhnika -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dílferjevo préčenje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dílferjev sédež -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dímnik -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dinámična pomóžna vŕvica -e -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dinámična vŕv -e vrví ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dinámično varovánje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dinámično zaustávljanje pádca -ega -a -- s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dinámik -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dínema -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diréktna smér -e smerí ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diréktni vstòp -ega -ópa m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diretísima -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dívja živál, rastlína -e -i, -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

divjína -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dnévna odjúga -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dnína -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dnjáča -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dnó dná s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dobráva -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dodátna obremenítev -e -tve ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dokolénka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dól -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dólek -lka m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dólga smér -e smerí ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dólga vŕv -e vrví ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dólga zapéstna zánka cepína -e -e -e -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dólge hláče -ih hláč ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dôlgi nožáč -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dólič -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dolína -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dolínska pregráda -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dolínski ledeník -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dolínski nosáč -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dolínski sklèp -ega sklépa m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dolomít -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dolomítna sténa -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dolžína pádca -e -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dopústna obremenítev okólja -e -tve -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dostôp -ópa m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dostópna smér -e smerí ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dovoljênje CÉPT -a -- s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dráslja -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dŕča -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drénovec -vca m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drevésna mêja -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dŕkanje -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dŕn -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drnìč -íča m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drnína -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drobír -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drôbnozŕnati snég -a snegá m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drséča zapéstna zánka cepína -e -e -e -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drséči snég -ega snegá m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drséči vôzel -ega -zla m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drsína -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dŕsna plôskev -e -kve ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drsník -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dŕsni obróč -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dŕsni vôzel -ega -zla m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drúga ponovítev -e -tve ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drúgi v navézi -ega -- -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drugôtni pláz -ega plazú m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drúštveni izlèt -ega -éta m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Dŕži! 

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dtex -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Dülferjeva težávnostna léstvica -e -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

duplína -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dúškati -am nedov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvanajstêrka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvátisočák -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvigálka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvíganje ponesréčenca -a -- s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvódélna deréza -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvódélni plezálni pás -ega -ega pasú m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvóglávi zatìč -ega -íča m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójček -čka m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójna glávica -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójna grebénska opást -e -e opastí ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójna karabínska zavóra -e -e -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójna obláčnost -e -i ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójna osmíca -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójna póč -e počí ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójna vpónka -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójna vŕv -e vrví ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójna zapéstna zánka cepína -e -e -e -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójna zavóra na vpónko -e -e -- -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójni bernárd -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójni dílfer -ega -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójni dvóglávi zatìč -ega -ega -íča m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójni plástični čévelj -ega -ega -vlja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójni ríbiški vôzel -ega -ega -zla m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójni škrípec -ega -pca m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójni vodníški vôzel -ega -ega -zla m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójno fíksno sidríšče -ega -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvókanálna plazôvna žôlna -e -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvókolútni škrípček -ega -čka m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvóplástna čeláda -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvóplástna nogavíca -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvóplástna šotórska stréha -e -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvóplástni laminát -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvoránsko plézanje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvóstránski zatìč -ega -íča m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

D-vpónka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

É -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ED -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ÉÉ -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ÉÉÁ -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

efektívno plézanje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ékenštájnka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekléktični vodník -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekologíja -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekolóška étika -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekolóška rjúha -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ékosistém -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekscéntrični zatìč -ega -íča m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekspanzíjski klín -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekspedícija -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekspedícijski načín napredovánja -ega -a -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekspedícijski načín vzpôna -ega -a -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekspedicioníst -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekspedicionízem -zma m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

eksponírana préčnica -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

eksponírana sténa -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekstenzíjska opórnica -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekstrémni smúčar -ega -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekstrémno pobóčje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekstrémno smúčanje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

elegántno plézanje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

elegántno plézati -- -am nedov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

eléktrični vrtálnik -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

elíjev ôgenj -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ÊN -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

enájstka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

endemít -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

energétska plôščica -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ênodélna deréza -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ênodélni plezálni pás -ega -ega pasú m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

enójček -čka m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

enójna vŕv -e vrví ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

enójni francóski vôzel -ega -ega -zla m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

enójni škrípec -ega -pca m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

enójni vodníški vôzel -ega -ega -zla m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ênoplástna čeláda -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ênoplástna nogavíca -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ênoplástna šotórska stréha -e -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ênosédežna žíčnica -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ênozóba deréza -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ÉNSA -E in -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

erátska skála -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

eritropoéza -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

erozíja -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

erozíjski lônec -ega -nca m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

evrópska léstvica nevárnosti plazôv -e -e -- -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

evrópska skála nevárnosti plazôv -e -e -- -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

evrópski plezálni pás TA -ega -ega pasú -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

F -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

fájtati se -am se nedov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

fáktor drsênja -ja -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

fáktor pádca -ja -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

fáktor polzênja -ja -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

FCUs -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

fén -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ferájn -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3599 zadetkov.