Abecedno razvrščanje imen s predimki

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Agova žena je ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Akademski naziv rednega profesorja, ki je akademik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali dvigalo »dela« ali »deluje«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali izgubimo »oblast« ali »nadzor« nad vozilom?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je beseda »bombon« (oz. »bonbon«) nadomestljiva s »sladkorček«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je beseda »notica« enaka besedi »novica«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je besedna zveza »anketni vprašalnik« sprejemljiva?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je besedna zveza »izključno samo« smiselna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je bolje pisati »pilates joga« ali »pilatesjoga«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je človek, ki se prehranjuje rastlinsko, »vegan« ali »veganec«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je fraza »ponovno sta postala starša« ob rojstvu drugega otroka primerna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je izraz »akademik« rezerviran zgolj za člane SAZU?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je kozarec »steklen« ali »stekleni«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je lahko spremni stavek premega govora obenem tudi napovedni?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je medicina »katastrofna« ali »katastrofična«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je nekdo asistent poslanca ali asistent poslancu?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je »opominjaj« ločilo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je poraba goriva pri avtomobilu nizka ali majhna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je prav, da medmet »hvala bogu« pišemo (tudi) skupaj?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je pravilneje »mobilna« ali »mobitelska aplikacija«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je pravilno »dezodorant« ali »deodorant«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je pravilno »glodavec« ali »glodalec«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je pravilno »predzvita« ali »pred zvita« struktura?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je pravilno »rak na želodcu« ali »rak želodca«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je pravilno reči »psihičen« ali »psihiatričen« bolnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je pravilno zapisati »dinozaverski« ali »dinozavrski«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je prav pisati »avto bomba« ali »avtobomba«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je prav pisati »ekošola« ali »eko šola«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je prav »sončev mrk« ali »sončni mrk«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je predložni pomišljaj lahko tudi nestičen?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je risanje »tehniško« ali »tehnično«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je sendvič lahko »topel« ali pa poznamo le »topli sendvič«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je "Vi" starinsko?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je vrtilna frekvenca »visoka« ali »velika«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je zveza »nekogaršnji avtomobil« pravilna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali je zveza »temu ni tako« ustrezna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali kemični svinčnik prižgemo, vklopimo, vključimo ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali kratico SE sklanjamo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali lahko isti pridevnik označuje dva različna samostalnika v povedi, če je med njima veznik »in«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali lahko uporabim besedo »dorisati«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali lahko vejica nadomesti veznik »ali«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali naziv spada k imenu ali priimku?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Alinejno naštevanje po črkah slovenske abecede

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Alinejno naštevanje v alinejnem naštevanju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali obstaja beseda »terarist«? (iz besede terarij)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali obstaja glagol »avtostopati/avtoštopati«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali obstajajo tudi neštevni dvojinski samostalniki?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali pišemo »Facebook« z malo ali z veliko začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali pišemo olimpijske igre z veliko začetnico kot prireditev?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali pišemo »pušenšank« ali »pušelšank«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali pišemo »urad za delo« z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali pokličemo na številko ali na telefon?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali predloge »z« in »iz« pri naštevanju ponavljamo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali se besedna zveza »petek, 13.« piše z vejico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali se dan, imenovan po godu svetnika (npr. »lucijino«), piše z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali se delež nečesa povečuje ali povišuje?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali se pravilno piše »bloger« ali »blogar«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali se pridevnik iz kratice CIA piše z j ali brez njega?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali se »testiramo« »na« ali »za« koronavirus ali covid-19?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali slovenimo ime krajev »Biograd na Moru« in »Filip i Jakov«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali so imena abonmajev lastna ali občna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali so imena družabnih omrežij (»Facebook«, »Twitter«) lastna imena ali ne?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali so imena vinorodnih okolišev stvarna lastna imena?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali so samostalniki sonce, luna, veter, svet in red pojmi ali stvari?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali so »vilice« še vedno le množinski samostalnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali sta izraza »brusni« in »brusilni« sopomenki?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali sta »medtem« in »medtem ko« zamenljiva?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali sta »vseeno« in »kljub vsemu« pomensko enaka?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali uporabiti ednino ali dvojino, ko govorimo o pojavu na obeh nogah?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali zapišemo »Ljubljanski grad« z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ali z besedo »učenec« označujemo zgolj osnovnošolske otroke ali niti ne?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Analiza povedi: besedne vrste, kategorialne in skladenjske lastnosti

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Angleško »quantifiers«, slovensko pa ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Arboretum Volčji »potok« ali »Potok«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

»Avsenikov slog« ali »avsenikovski slog«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Avtor ženskega spola

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

»Babica« in »Dedek« kot lastni imeni

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

»Baby formula« v slovenščini

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Barva »magenta« v slovenščini

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Beseda »android« in SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Beseda »brašnja« in njena zaznamovanost

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Beseda »dokumentalist«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Beseda »gej« in SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Beseda »izčlanitev« in slovenski slovarji

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Beseda »sčasoma« kot stavčni člen

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besede na »f«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besede »plesnost« ne najdem v SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besedi »rekoč« in »rečeno« ter vejice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besedna analiza povedi: »Želela sem na sprehod, pa je začelo deževati.«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besedna družina s korenom »dež«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besedna družina »tretirati« v terminologiji

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besedna igra v oglasu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besedna zveza »črnobela fotografija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besedna zveza delovni pogoji in delovne razmere

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besedna zveza »drug drugemu«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besedna zveza »drzna odgovornost«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besedna zveza »križem rok« kot stavčni člen

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besedna zveza »z drugimi besedami« in raba ločil

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besedni red: »bi bila lahko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besedni red: »del katerega« ali »katerega del«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besedni red in vprašalni naklon

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besedni red v samostalniških besednih zvezah

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besedni red v slovenščini

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besedni zvezi »od x evrov dalje« in »od x evrov naprej«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besedni zvezi »zračni tlak« in »zračni pritisk«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besednovrstna določitev besed »ker« in »kadar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besednovrstna umestitev besede »natanko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besednovrstna uvrstitev besed »malo« in »veliko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besednovrstno umeščanje zveze »kakor koli že«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besedotvorna dvojnica: »folklorist« in »folklornik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Besedotvorna dvojnica: »tehniška« ali »tehnična šola«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Bilijon ali milijarda

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Bi prevedli del imena »Las Vegas Strip«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Biti ali ne biti?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

»Bivoličje« ali »bivolje« mleko?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Bivši ali nekdanji?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Bolgarska zemljepisna imena na -e: »Ruse« in »Pomorije«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Branje decimalnih številk

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Branje decimalnih zapisov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Branje in pisanje decimalno zapisanih števil

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Branje in pisanje decimalno zapisanih števil (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Branje in pisanje decimalno zapisanih števil (3)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Breznaglasnice in naglaševanje besed s predponskim obrazilom »naj-«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Cankar na maturi 2020: »dolina šentflorjanska« in raba začetnice pri dramskih likih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Cepiti se s cepivom »AstraZenece« ali »AstraZeneca«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Cerkev Svetega duha v Javorci

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Certificirana elektronska pošta in slovenski ustreznik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Chef, šef, kuharski mojster ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Citat kot premi govor ali samostojno?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Citatna imena skandinavskih ulic

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Citiranje Svetega pisma in dvojna pisna norma

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Časovni prislovi: sinoči, davi, drevi, nocoj, zajutra

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Če podjetje poimenuje svoje enote – mala ali velika začetnica?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Členek »zgolj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Členki in pisanje vejice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Človek, ki dela tetovaže, je ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Človek, ki stremi po bogastvu, je ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Človekove pravice: kako poimenovati deklaracijo o njih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Čudno govorjenje: »brez da bi« in »v temu«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Čustvena označenost imena »Cicigan«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dajalnik ali rodilnik ob zvezi »v prid«: »delo v prid države ali državi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dajejo trgovci »popust« pri ceni ali pri izdelku?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Daljšanje osnove z j pri imenu »Garcia«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Daljšanje osnove z -n pri samostalnikih moškega spola »parkelj«, »karželj«, »datelj« ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Daljšanje osnove z -n pri samostalnikih moškega spola »parkelj«, »karželj«, »datelj« ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Daljšanje samostalniške osnove: ..časni ali ..časovni

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Damaščansko jeklo – damast ali damask?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dan, datum, ura, kraj prireditve – kako jih zapisati?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dan GIS v organizaciji Društva mladih geografov Slovenije

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Darwinovi/darwinovi ščinkavci – velika ali mala začetnica?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Datoteka slovenskih besed

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Datum, vejica, pika ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Datum v uradnih dopisih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Decimalno številčenje in prilagoditev samostalnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Decimalno številčenje poglavij: ob arabskih števkah rimske ali črke

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Definicija besede »goba«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Definicija vrinjene povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Deležnik na -č in glagolski morfem »se«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Deležniške oblike: »prenesen«, »prenešen« in sorodne zagate

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Delivec birme je ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Deljenje besed

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Deljenje besed

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Deljenje besed, ki se končajo na »-nje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Deljenje besede »Francija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Deljenje besede »približno«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Deljenje besede »razvneti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Deljenje besede »refleksiven«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Deljenje besede »sestrična«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Deljenje besed z vezajem in nedeljivi vezaj

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Deljenje omrežnih naslovov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Delni rodilnik: »imeti čas/časa«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Delni rodilnik v nicejski veroizpovedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Desni ujemalni prilastek in pristavek

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Diagrami so »stolpični« ali »stolpčni«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Digitalizacija priročnikov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Digitalni zapis ure oz. polnoči

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dilema brisačnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dilema pri vejicah ob zvezi »kaj šele«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Diplomska naloga ali diplomsko delo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

»Dirka po Franciji« in sklanjanje imena ekipe »Jumbo Visma«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Doberdobski ali doberdobski Kras?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dobesedni navedek in spremni stavek – mesto v povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dodajanje novih besed v SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Do kakšne ali do katere mere?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dolgi spletni naslovi: kako jih delimo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Določanje prislovnega določila

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Določanje spola tujim imenom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Določna/nedoločna oblika pridevnika »srečen«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Določna ali nedoločna oblika pridevnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Določna ali nedoločna oblika pridevnika »slab«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Določna in nedoločna oblika pridevnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Določna in nedoločna oblika pridevnika »brezplačen«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Določna in nedoločna oblika pridevnika »svečan«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Določna in nedoločna oblika pridevnika v časopisnem naslovu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Določna in nedoločna pridevniška oblika pridevnikov »domač« in »kupljen«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Določnost in nedoločnost ter vrstni in kakovostni pomen pridevnikov v pravnih besedilih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Domače ali prevzeto: »covid-19« ali »kovid 19«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Domačenje indijskih imen

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Donavska ali donavska regija

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Doseg veznika »ki« v večstavčni povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dovršna oblika glagola »pogajati se«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dovršni glagol pri prepovedih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dovršnik ali nedovršnik ob prevajanju iz angleščine

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dva priimka moške osebe: drugič

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dva priimka moške osebe: kako sklanjati in kako navajati

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dva priimka na poštnem nabiralniku

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dva slovarja, dve obliki: »trojski« ali »trojanski konj«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dve imeni enega mesta: Carigrad in Istanbul

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dve imeni enega mesta: Carigrad in Istanbul (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dve imeni istega planeta: Luna in Mesec

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dve jezeri – različna imena: »Klanški«, »Mangartski« ali »Belopeški jezeri«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dve piki na koncu povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dve piki na koncu povedi: skladenjska in okrajšavna

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dvojezična imena na Južnem Tirolskem

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dvojezičnost v elektronskem podpisu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dvojina pri Lužiških Srbih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dvojina pri parnih poimenovanjih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dvojinski zaimek, čeprav je oseb več?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

»Dvojna dovršnost« glagola: »... do konca natiskanja ...«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dvojna francoska imena tipa »Jean-Paul« in njihovo pregibanje

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dvojna imena in tvorba prebivalcev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dvojna imena poklicev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dvojna končna ločila na koncu povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dvojnice pri sklanjanju samostalnika »zid«: nad višino zidu/zida

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dvojnice tipa »gosti« in »gostje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dvojni narekovaj (narekovaj spodaj – zgoraj)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dvojni značaj in zapis besede »kočna«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dvojno zanikanje

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dvojno zanikanje in glagoli zavračanja (»preprečiti da (ne) bi«)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Dvom v pravopisno rešitev: »dvomilijonski« ali »dvamilijonski«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Džamal Hašokdži

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ednina ali množina pri pojmovnih samostalnikih: »življenje ljudi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Edninski ali množinski osebek

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ekošola (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Elektronski poštni naslov kot naslov knjige

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Enačba, poimenovana po znanstvenici in znanstveniku

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Enakovredni ali neenakovredni sopomenki: »božjast« in »epilepsija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Enobesedna imena ustanov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Etimologija besede »šukca«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Etimologija imena »Planica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Etimologija predlogov »v« in »iz« ter »na« in »z« ob zemljepisnih imenih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Etimološka povezava med »hrenovko« in hrenom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Etimološka razlaga izrazov »zahod«, »vzhod«, »zaid«, »vzid«, »zaiti«, »vziti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Etimološka razlaga krajevnega imena »Cmereška Gorca«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Etimološka utemeljitev zapisa: »manikira« in »pedikura«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ex-tempore, ex tempore, extempore ali ekstempore?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Facebookov »všeček«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Fakultativna raba predloga

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Figa ali smokva?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Figova ali figina marmelada?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Filozofska, biološka, kulturna in zgodovinska umestitev slovenščine

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Francosko mesto »Saint-Cyr-sur-Loire«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Fraza »ne rabiš« v zvezi z glagolom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Frazem »biti za leseno žlico«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Frazem »rešiti si glavo«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Gasilski ali gasilni dom?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Gimnastičarka ali telovadka?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Glagol ali pridevnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Glagola »vzeti« in »imeti« v oglasnem sporočilu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Glagoli »obstajati« in »obstati« v pravnih besedilih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Glagoli s »se« in »si«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Glagol »nasloviti« v pomenu 'obravnavati'

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Glagolnik »vodenje« in izražanje časa

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Glagolske besedotvorne in druge dvojnice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Glagolske zgradbe: »potrebno je + nedoločnik« nasproti »pomembno je + nedoločnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Glagolski čas v daljšem besedilu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Glagolski način: »Vrata so se zaprla«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Glagol »spremeniti« in izbira predloga

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Glagol »tekstati« na avtocestnih tablah

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Glagol »začeti« in vezava z orodnikom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Glagol »zanavljati« in knjižna slovenščina

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Glasbeni instrument je ... inštrument?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Glasbilo »ofikleida« in slovenski zapis

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Glavni ali vrstilni števnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Glavni ali vrstilni števnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Glavno mesto v Mjanmarju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Goba »šitaka« ali gobe »šitake«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

»Goriška brda« in »Brda« ter »Sončevi« in »sončni« žarki

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

»Gorski kotar« – »kotar« z malo ali veliko začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Govorjenje na fanta v gorenjščini

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Grad, hidroelektrarna »Brežice« – velika ali mala začetnica prvih sestavin

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Gradivo je treba vrniti na »svoje« ali »njegovo« mesto?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Gremo na Gorenjsko in pridemo z Gorenjske

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Gruzinsko vino iz »kvevrija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Guava ali gvajava

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Hashtag, hešteg ali ključnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Hjoški akcijski načrt

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Hladno stiskano olje ali hladnostiskano olje?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

»Hošiminh« proti »Ho Ši Minh«: dve lastni imeni?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Igra besed: kaj pomeni beseda »zaščitek«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ime egiptovskega voditelja »Mohameda Mursija/Morsija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ime »Galilei« in daljšanje osnove z j

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ime gostilne »Pri kolovratu« v različnih skladenjskih položajih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ime »Kristjan« in njegove pisne različice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ime »La Salette« in njegove izpeljanke

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ime lige »SNL – vzhod«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ime logične naloge: »futošiki«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena, nazivi, nagrade ... in velika začetnica

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena avtomobilov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena cerkva in pravopis

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena evropskih uredb in direktiv

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena glasbenikov instrumentalistov glede na igrani instrument

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena izdelkov: imena avtomobilskih znamk

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena izdelkov in velika začetnica

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena izdelkov in znamke: »Excel« ali »excel« oz. »Word« ali »word«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena izobraževalnih programov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena krajev z besedno zvezo »Sveti trije kralji« in velike začetnice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena mejnih prehodov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena mestnih delov so nenaselbinska imena: »Zlato polje« ali »Zlato Polje« v Kranju?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena molitev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena molitev in velika začetnica

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena »paketov« oziroma trgovskih ponudb

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena pogodb in mednarodnih sporazumov: avstrijska državna pogodba

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena poklicev in raba vezaja: »knjižničar vnašalec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena posebnih dnevov: »rektorjev dan« in »dan univerze«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena pravljičnih junakov in raba začetnice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena praznikov: sveti trije kralji

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena prireditev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena prireditev: »olimpijada«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena prireditev: »Pisateljski oder« ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena prireditev: »Ta veseli dan kulture«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena ruskih mest in dvojni soglasniki: »Toljati«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena skupin otrok v vrtcu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena spletnih portalov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena srednješolskih izobraževalnih programov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena strokovnih dokumentov, načrtov, aktov ipd.

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena svetnikov in pisne različice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena študijskih smeri, programov, predmetov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena večbesednih srednješolskih predmetov, maturitetnih predmetov in kurikularnih področij

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena vinskih cest – začetnica

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena vinskih okolišev (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imena zgodovinskih državnih tvorb: »Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ime poklica v ženskem spolu – TAJNIK VI. v vzgoji in izobraževanju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ime praznika: »dan Zemlje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ime prebivalcev in prebivalk Kočevja

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ime ribe je »pirana« ali »piranja«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ime romunske valute

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ime sklona: rodilnik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ime sklopa prireditev: »Magični Koper« ali »Magičen Koper«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ime slovenske himne: Zdravljica ali Zdravica?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ime španskega kralja Felipeja

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ime tekmovanja v judu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imeti metuljčke v trebuhu ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Imeti zveze ali veze z nekom ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ime tkanine »organza«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Ime za deklico »Renee«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Industrija 4.0 v besedilu z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

IPA (fonetična transkripcija) in ločila

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Iskanje besede »e-pošta« v slovarjih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Iskanje primernega izraza za »spajanje« vina s hrano

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Iste besede, enak pomen, a drugačna razporeditev vejic. Zakaj?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Istodobnost

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira glagola ob zvezi »letni dopust«: »izrabiti«, »porabiti« ali »koristiti«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira izraza za ladjo: »križarka« ali »ladja za križarjenje«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira kazalnih zaimkov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira ločila pri alinejnem naštevanju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira med »eden« in »en«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira med variantami primernika: raje ali rajši

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira pravega predloga: »oglas za« ali »oglas o«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira predloga: »prihodki iz«, »od« ali »iz naslova«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira predloga: »proti doplačilu«, »za doplačilo« ali »ob doplačilu« ... nudimo

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira predloga: »v« ali »na destinaciji«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira predloga ob samostalniku »popust«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira predloga pred kratico, ki se izgovori na dva načina

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira predlogov: »z« ali »ob«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira pridevnika: »visokointenzivni intervalni trening« – HIIT

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira samostalniških obrazil -ec in -ik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira sklona

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira sklona: tožilnik ali mestnik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira ustrezne besedne zveze: »v luči« ali »v okviru«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira ustreznega »ogovora« za župana

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira ustreznega predloga: Biblije iz/od 15. do 19. stoletja

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira ustreznega predloga: »z« ali »iz šole«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira ustreznega sklona: »naslednjega dne« ali »naslednji dan«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira ustreznega sklona: rodilnik ali tožilnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira ustreznega sklona ob zanikanju (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira ustreznega veznika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira ustreznega veznika: »da« ali »ker«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbira ustrezne glagolske oblike: »Slovenci smo/so ...«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izbor mlade kmetice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izginjanje predpreteklika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izglagolska pridevniška oblika »zamisljiv«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izgovarjava besede »manj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izgovarjava besede »upravitelj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izgovarjava črke h

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izgovarjava kratice »covid-19«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izgovarjava matematičnega znaka % – promile ali promil?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izgovarjava vasi »Kalce«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izgovor besede »skedenj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izgovor besede »Wi-Fi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izgovor besed »kolk« in »aneks«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izgovor imena podjetja »Spar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izgovor in zapis besede »vekanje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izgovorjava imenskih različic: »Marijan« in »Marjan«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izgovor kratice »PCR«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izgovor nezvenečega nezvočnika »g« na koncu besede

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izjeme pri domačenju krajevnih imen

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izpadanje samoglasnikov pri pregibanju: »skrajnost«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izpust kazalnega zaimka, kadar je nanosnica oziralnega odvisnika, in prenos sklona pri tem

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izpust ponavljajočega se samostalniškega jedra v besedni zvezi s priredno povezanimi števniki

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izpust vezaja v zemljepisnem imenu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izrazi s področja geodezije v SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izrazi za sorodstvena razmerja: Ima »mrzla teta« »mrzlega nečaka«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izrazje s področja psihosocialne in zaposlitvene rehabilitacije

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izrazna prekrivnost in pridevnik »račji«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izražanje mesecev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izražanje ponovitve: »enkrat več« ali »dvakrat več«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izražanje spola pri pridevniku v povedni rabi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izražanje svojine oseb z dvema imenoma

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izražanje želja za prihodnost

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »bebavost«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »Betanja«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »buler«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »difuzija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »dobrobit«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »Goričko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »hobotnica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »kariera«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »koronavirus«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »menstruacija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »naključje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »pameten«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »piskrovez«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »plavolaska«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »pumpež«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »stol«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »stres«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »ščavo«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »špica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »trafika«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »vistar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »zanovetka«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor besede »žlikrofi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor domačega imena »Pr Cuderman«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor domačega imena »Pr Mrčún«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor domačega imena »Pr Naurnu«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor frazema »križana gora«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor frazema »preč priti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor glagola »opetnajstiti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor glagolov »tičati« in »obtičati«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor gorenjskega izraza »pokravčana potica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor hišnega imena »Mežnarček«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor imena: maček »Muri«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor imena »Gozd Martuljek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor imena »Mengore«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor imena »Sadija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor imen »Košiše«, »Masore«, »Jelični vrh«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor in izgovarjava besede »grunge«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor in izgovarjava besede »sonce«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor in pomen besede »konjiček« v pomenu 'hobi'

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor in pomen besede »kramola«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor in pomen besede »nekogaršnji«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor in pomen besede »odisejada«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor in pomen priimka »Čonč«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor in pomen priimka »Korelc«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor in pomen priimka »Merše«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor in pomen priimka »Podgoršič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor in pomen priimka »Prepeluh«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor in pomen priimka »Zrimšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor in pomen zveze »babje poletje« oz. »babje leto«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor in raba besede »čaga«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor in raba besede »dobrodošli«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor izraza »intervencija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor izraza »mirodilnica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor izraza »pangeljček«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor krajevnega imena »Kališče«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor krajevnega imena »Klečet«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor krajevnega imena »Mota«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor krajevnega imena »Radizel«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor narečne besede »pozre«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor oz. pomen priimka »Barlič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor prekmurske besede »posolanka«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Ančimer«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Androjna«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Arh«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Baloh«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Bardorfer«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Berdajs«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Besednjak«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Blaž«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Bone«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Brilej«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Brinšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Budal«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Bulovec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Cigale«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Cvetrežnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka Cvikl

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Čadež«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Čadež« – (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Čahuk«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Češornja«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Čofati«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Črtalič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Dajčman«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Daljević«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Delčnjak«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Dobrina«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Izvor priimka »Doltar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 4. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2942 zadetkov.