Abecedno razvrščanje imen s predimki

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Agova žena je ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Akademski naziv rednega profesorja, ki je akademik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali izgubimo »oblast« ali »nadzor« nad vozilom?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je beseda »bombon« (oz. »bombon«) nadomestljiva s »sladkorček«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je beseda »notica« enaka besedi »novica«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je besedna zveza »anketni vprašalnik« sprejemljiva?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je bolje pisati »pilates joga« ali »pilatesjoga«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je človek, ki se prehranjuje rastlinsko, »vegan« ali »veganec«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je fraza »ponovno sta postala starša« ob rojstvu drugega otroka primerna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je izraz »akademik« rezerviran zgolj za člane SAZU?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je kozarec »steklen« ali »stekleni«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je lahko spremni stavek premega govora obenem tudi napovedni?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je nekdo asistent poslanca ali asistent poslancu?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je »opominjaj« ločilo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je poraba goriva pri avtomobilu nizka ali majhna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je prav, da medmet »hvala bogu« pišemo (tudi) skupaj?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je pravilneje »mobilna« ali »mobitelska aplikacija«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je pravilno »dezodorant« ali »deodorant«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je pravilno »glodavec« ali »glodalec«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je pravilno »predzvita« ali »pred zvita« struktura?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je pravilno »rak na želodcu« ali »rak želodca«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je pravilno reči »psihičen« ali »psihiatričen« bolnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je pravilno zapisati »dinozaverski« ali »dinozavrski«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je prav pisati »avto bomba« ali »avtobomba«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je prav pisati »ekošola« ali »eko šola«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je prav »sončev mrk« ali »sončni mrk«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je predložni pomišljaj lahko tudi nestičen?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je "Vi" starinsko?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je vrtilna frekvenca »visoka« ali »velika«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je zveza »nekogaršnji avtomobil« pravilna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali je zveza »temu ni tako« ustrezna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali kratico SE sklanjamo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali lahko uporabim besedo »dorisati«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali naziv spada k imenu ali priimku?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Alinejno naštevanje po črkah slovenske abecede

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Alinejno naštevanje v alinejnem naštevanju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali obstaja glagol »avtostopati/avtoštopati«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali pišemo »Facebook« z malo ali z veliko začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali pišemo olimpijske igre z veliko začetnico kot prireditev?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali pišemo »pušenšank« ali »pušelšank«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali pišemo »urad za delo« z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali pokličemo na številko ali na telefon?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali predloge »z« in »iz« pri naštevanju ponavljamo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali se besedna zveza »petek, 13.« piše z vejico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali se delež nečesa povečuje ali povišuje?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali se pravilno piše »bloger« ali »blogar«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali se pridevnik iz kratice CIA piše z j ali brez njega?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali slovenimo ime krajev »Biograd na moru« in »Filip i Jakov«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali so imena družabnih omrežij lastna imena ali ne?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali so imena vinorodnih okolišev stvarna lastna imena?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali so samostalniki sonce, luna, veter, svet in red pojmi ali stvari?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali sta »medtem« in »medtem ko« zamenljiva?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali sta »vseeno« in »kljub vsemu« pomensko enaka?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali zapišemo »Ljubljanski grad« z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ali z besedo »učenec« označujemo zgolj osnovnošolske otroke ali niti ne?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Angleško »quantifiers«, slovensko pa ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Arboretum Volčji »potok« ali »Potok«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

»Avsenikov slog« ali »avsenikovski slog«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Avtor ženskega spola

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

»Baby formula« v slovenščini

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Beseda »android« in SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Beseda »brašnja« in njena zaznamovanost

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Beseda »dokumentalist«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Beseda »izčlanitev« in slovenski slovarji

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Besedi »rekoč« in »rečeno« ter vejice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Besedna družina s korenom »dež«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Besedna družina »tretirati« v terminologiji

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Besedna igra v oglasu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Besedna zveza »črnobela fotografija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Besedna zveza delovni pogoji in delovne razmere

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Besedna zveza »drug drugemu«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Besedna zveza »drzna odgovornost«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Besedna zveza »z drugimi besedami« in raba ločil

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Besedni red: »bi bila lahko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Besedni red: »del katerega« ali »katerega del«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Besedni red in vprašalni naklon

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Besedni red v samostalniških besednih zvezah

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Besedni red v slovenščini

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Besedni zvezi »od x evrov dalje« in »od x evrov naprej«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Besedni zvezi »zračni tlak« in »zračni pritisk«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Besednovrstna določitev besed »ker« in »kadar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Besednovrstna umestitev besede »natanko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Besednovrstna uvrstitev besed »malo« in »veliko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Besednovrstno umeščanje zveze »kakor koli že«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Besedotvorna dvojnica: »folklorist« in »folklornik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Besedotvorna dvojnica: »tehniška« ali »tehnična šola«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Bilijon ali milijarda

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Bi prevedli del imena »Las Vegas Strip«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

»Bivoličje« ali »bivolje« mleko?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Branje decimalnih številk

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Branje decimalnih zapisov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Branje in pisanje decimalno zapisanih števil

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Branje in pisanje decimalno zapisanih števil (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Branje in pisanje decimalno zapisanih števil (3)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Breznaglasnice in naglaševanje besed s predponskim obrazilom »naj-«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Cerkev Svetega duha v Javorci

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Certificirana elektronska pošta in slovenski ustreznik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Chef, šef, kuharski mojster ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Citat kot premi govor ali samostojno?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Citatna imena skandinavskih ulic

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Časovni prislovi: sinoči, davi, drevi, nocoj, zajutra

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Členki in pisanje vejice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Človek, ki dela tetovaže, je ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Človekove pravice: kako poimenovati deklaracijo o njih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Čudno govorjenje: »brez da bi« in »v temu«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dajalnik ali rodilnik ob zvezi »v prid«: »delo v prid države ali državi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Daljšanje osnove z j pri imenu »Garcia«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Daljšanje samostalniške osnove: ..časni ali ..časovni

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Damaščansko jeklo – damast ali damask?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dan, datum, ura, kraj prireditve – kako jih zapisati?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dan GIS v organizaciji Društva mladih geografov Slovenije

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Datoteka slovenskih besed

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Datum, vejica, pika ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Decimalno številčenje in prilagoditev samostalnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Decimalno številčenje poglavij: ob arabskih števkah rimske ali črke

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Definicija vrinjene povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Delivec birme je ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Deljenje besed

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Deljenje besed

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Deljenje besed, ki se končajo na »-nje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Deljenje besede »Francija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Deljenje besede »približno«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Deljenje besede »razvneti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Deljenje besede »refleksiven«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Delni rodilnik: »imeti čas/časa«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Delni rodilnik v nicejski veroizpovedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Diagrami so »stolpični« ali »stolpčni«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Digitalizacija priročnikov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Digitalni zapis ure oz. polnoči

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dilema brisačnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Diplomska naloga ali diplomsko delo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Doberdobski ali doberdobski Kras?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dobesedni navedek in spremni stavek – mesto v povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dodajanje novih besed v SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Do kakšne ali do katere mere?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dolgi spletni naslovi: kako jih delimo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Določanje spola tujim imenom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Določna/nedoločna oblika pridevnika »srečen«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Določna ali nedoločna oblika pridevnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Določna ali nedoločna oblika pridevnika »slab«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Določna in nedoločna oblika pridevnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Določna in nedoločna oblika pridevnika »brezplačen«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Določna in nedoločna oblika pridevnika »svečan«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Določna in nedoločna oblika pridevnika v časopisnem naslovu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Določna in nedoločna pridevniška oblika pridevnikov »domač« in »kupljen«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Določnost in nedoločnost ter vrstni in kakovostni pomen pridevnikov v pravnih besedilih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Domačenje indijskih imen

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Donavska ali donavska regija

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Doseg veznika »ki« v večstavčni povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dovršna oblika glagola »pogajati se«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dovršni glagol pri prepovedih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dovršnik ali nedovršnik ob prevajanju iz angleščine

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dva priimka moške osebe: drugič

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dva priimka moške osebe: kako sklanjati in kako navajati

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dva slovarja, dve obliki: »trojski« ali »trojanski konj«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dve imeni enega mesta: Carigrad in Istanbul

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dve imeni enega mesta: Carigrad in Istanbul

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dve imeni istega planeta: Luna in Mesec

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dve piki na koncu povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dve piki na koncu povedi: skladenjska in okrajšavna

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dvojezičnost v elektronskem podpisu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dvojina pri Lužiških Srbih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dvojina pri parnih poimenovanjih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dvojinski zaimek, čeprav je oseb več?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dvojna francoska imena tipa »Jean-Paul« in njihovo pregibanje

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dvojna imena in tvorba prebivalcev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dvojna imena poklicev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dvojna končna ločila na koncu povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dvojnice pri sklanjanju samostalnika »zid«: nad višino zidu/zida

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dvojnice tipa »gosti« in »gostje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dvojni narekovaj (narekovaj spodaj – zgoraj)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dvojni značaj in zapis besede »kočna«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dvojno zanikanje

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dvojno zanikanje in glagoli zavračanja (»preprečiti da (ne) bi«)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dvom v pravopisno rešitev: »dvomilijonski« ali »dvamilijonski«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Džamal Hašokdži

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Edninski ali množinski osebek

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ekošola (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Elektronski poštni naslov kot naslov knjige

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Enačba, poimenovana po znanstvenici in znanstveniku

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Enobesedna imena ustanov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Etimologija besede »šukca«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Etimologija imena »Planica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Etimološka povezava med »hrenovko« in hrenom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Etimološka razlaga izrazov »zahod«, »vzhod«, »zaid«, »vzid«, »zaiti«, »vziti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Etimološka razlaga krajevnega imena »Cmereška Gorca«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Etimološka utemeljitev zapisa: »manikira« in »pedikura«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ex-tempore, ex tempore, extempore ali ekstempore?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Facebookov »všeček«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Fakultativna raba predloga

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Figa ali smokva?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Francosko mesto »Saint-Cyr-sur-Loire«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Frazem »biti za leseno žlico«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Frazem »rešiti si glavo«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Gimnastičarka ali telovadka?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Glagol ali pridevnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Glagola »vzeti« in »imeti« v oglasnem sporočilu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Glagoli »obstajati« in »obstati« v pravnih besedilih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Glagoli s »se« in »si«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Glagol »nasloviti« v pomenu 'obravnavati'

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Glagolnik »vodenje« in izražanje časa

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Glagolske besedotvorne in druge dvojnice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Glagolski način: »Vrata so se zaprla«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Glagol »spremeniti« in izbira predloga

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Glagol »tekstati« na avtocestnih tablah

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Glasbeni instrument je ... inštrument?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Glasbilo »ofikleida« in slovenski zapis

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Glavni ali vrstilni števnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Glavno mesto v Mjanmarju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Goba »šitaka« ali gobe »šitake«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

»Goriška brda« in »Brda« ter »Sončevi« in »sončni« žarki

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Govorjenje na fanta v gorenjščini

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Gradivo je treba vrniti na »svoje« ali »njegovo« mesto?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Gremo na Gorenjsko in pridemo z Gorenjske

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Gruzinsko vino iz »kvevrija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Guava ali gvajava

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Hashtag, hešteg ali ključnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Hjoški akcijski načrt

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Hladno stiskano olje ali hladnostiskano olje?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

»Hošiminh« proti »Ho Ši Minh«: dve lastni imeni?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ime egiptovskega voditelja »Mohameda Mursija/Morsija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ime »Galilei« in daljšanje osnove z j

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ime gostilne »Pri kolovratu« v različnih skladenjskih položajih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ime »Kristjan« in njegove pisne različice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ime »La Salette« in njegove izpeljanke

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ime lige »SNL – vzhod«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena, nazivi, nagrade ... in velika začetnica

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena avtomobilov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena cerkva in pravopis

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena izdelkov: imena avtomobilskih znamk

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena izdelkov in velika začetnica

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena izdelkov in znamke: »Excel« ali »excel« oz. »Word« ali »word«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena mejnih prehodov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena mestnih delov so nenaselbinska imena: »Zlato polje« ali »Zlato Polje« v Kranju?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena molitev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena molitev in velika začetnica

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena pogodb in mednarodnih sporazumov: avstrijska državna pogodba

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena posebnih dnevov: »rektorjev dan« in »dan univerze«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena praznikov: sveti trije kralji

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena prireditev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena prireditev: »olimpijada«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena prireditev: »Ta veseli dan kulture«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena skupin otrok v vrtcu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena spletnih portalov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena srednješolskih izobraževalnih programov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena strokovnih dokumentov, načrtov, aktov ipd.

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena svetnikov in pisne različice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena študijskih smeri, programov, predmetov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena večbesednih srednješolskih predmetov, maturitetnih predmetov in kurikularnih področij

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena vinskih okolišev (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imena zgodovinskih državnih tvorb: »Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ime poklica v ženskem spolu – TAJNIK VI. v vzgoji in izobraževanju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ime praznika: »dan Zemlje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ime prebivalcev in prebivalk Kočevja

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ime ribe je »pirana« ali »piranja«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ime romunske valute

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ime sklona: rodilnik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ime slovenske himne: Zdravljica ali Zdravica?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ime španskega kralja Felipeja

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ime tekmovanja v judu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imeti metuljčke v trebuhu ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Imeti zveze ali veze z nekom ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ime tkanine »organza«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Industrija 4.0 v besedilu z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Iskanje besede »e-pošta« v slovarjih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Iste besede, enak pomen, a drugačna razporeditev vejic. Zakaj?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Istodobnost

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izbira glagola ob zvezi »letni dopust«: »izrabiti«, »porabiti« ali »koristiti«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izbira izraza za ladjo: »križarka« ali »ladja za križarjenje«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izbira kazalnih zaimkov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izbira ločila pri alinejnem naštevanju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izbira med »eden« in »en«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izbira med variantami primernika: raje ali rajši

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izbira predlogov: »z« ali »ob«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izbira samostalniških obrazil -ec in -ik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izbira sklona

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izbira sklona: tožilnik ali mestnik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izbira ustrezne besedne zveze: »v luči« ali »v okviru«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izbira ustreznega »ogovora« za župana

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izbira ustreznega predloga: Biblije iz/od 15. do 19. stoletja

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izbira ustreznega sklona: »naslednjega dne« ali »naslednji dan«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izbira ustreznega sklona: rodilnik ali tožilnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izbira ustreznega sklona ob zanikanju (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izbira ustreznega veznika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izbira ustrezne glagolske oblike: »Slovenci smo/so ...«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izbor mlade kmetice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izginjanje predpreteklika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izglagolska pridevniška oblika »zamisljiv«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izgovarjava besede »manj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izgovarjava besede »upravitelj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izgovarjava črke h

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izgovarjava matematičnega znaka % – promile ali promil?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izgovarjava vasi »Kalce«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izgovor besede »skedenj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izgovor besede »Wi-Fi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izgovor besed »kolk« in »aneks«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izgovor in zapis besede »vekanje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izjeme pri domačenju krajevnih imen

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izpadanje samoglasnikov pri pregibanju: »skrajnost«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izpust ponavljajočega se samostalniškega jedra v besedni zvezi s priredno povezanimi števniki

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izpust vezaja v zemljepisnem imenu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izrazi s področja geodezije v SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izrazje s področja psihosocialne in zaposlitvene rehabilitacije

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izrazna prekrivnost in pridevnik »račji«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izražanje mesecev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izražanje ponovitve: »enkrat več« ali »dvakrat več«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izražanje svojine oseb z dvema imenoma

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor besede »bebavost«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor besede »Betanja«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor besede »dobrobit«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor besede »hobotnica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor besede »menstruacija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor besede »naključje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor besede »pameten«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor besede »piskrovez«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor besede »plavolaska«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor besede »pumpež«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor besede »stol«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor besede »stres«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor besede »ščavo«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor besede »špica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor besede »trafika«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor besede »zanovetka«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor besede »žlikrofi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor domačega imena »Pr Cuderman«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor domačega imena »Pr Mrčún«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor domačega imena »Pr Naurnu«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor frazema »preč priti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor glagola »opetnajstiti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor glagolov »tičati« in »obtičati«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor gorenjskega izraza »pokravčana potica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor hišnega imena »Mežnarček«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor imena »Gozd Martuljek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor imena »Mengore«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor imen »Košiše«, »Masore«, »Jelični vrh«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor in izgovarjava besede »sonce«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor in pomen besede »konjiček« v pomenu 'hobi'

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor in pomen besede »kramola«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor in pomen besede »nekogaršnji«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor in pomen besede »odisejada«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor in pomen priimka »Čonč«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor in pomen priimka »Korelc«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor in pomen priimka »Merše«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor in pomen priimka »Podgoršič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor in pomen priimka »Prepeluh«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor in pomen priimka »Zrimšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor in pomen zveze »babje poletje« oz. »babje leto«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor in raba besede »čaga«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor in raba besede »dobrodošli«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor izraza »intervencija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor izraza »mirodilnica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor krajevnega imena »Kališče«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor krajevnega imena »Klečet«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor krajevnega imena »Mota«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor krajevnega imena »Radizel«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor narečne besede »pozre«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor oz. pomen priimka »Barlič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor prekmurske besede »posolanka«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Ančimer«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Androjna«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Arh«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Baloh«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Bardorfer«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Berdajs«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Besednjak«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Blaž«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Bone«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Brilej«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Brinšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Budal«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Bulovec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Cigale«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Cvetrežnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka Cvikl

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Čadež«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Čadež« – (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Čahuk«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Češornja«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Čofati«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Črtalič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Dajčman«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Daljević«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Delčnjak«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Dobrina«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Doltar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Dominko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Dragman«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Erbus«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Ferlež«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Fifolt«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Fijavž«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Flajs«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Florjanc«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Furlan«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Gantar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Gerželj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Golhleb«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Grmek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Habič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Hostar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Istenič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Jambrovič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Jelovšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Jeromel«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Jevševar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Kartuš«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Kimovec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Klasinc«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Klovar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Kok«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Koželj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Kretič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Kroflič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Kropušek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Kupec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Kuzma«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Legnar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Letonja«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Lisec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Lunar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Merčnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Milok«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Mrljak«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Mrvar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Muc«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Nograšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Obštetar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Ohman«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Pahor«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Pahor«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Pal«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Pangeršič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Pečnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Pejovnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Peljhan«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Peterca«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Pezamovski«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Pišot«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Plankar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Podnar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Poglajen«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Poličnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Pompe«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Porenta«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Puconja«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Pušnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Ramuta«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Rap«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Rebolj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Rome«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Rop«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Ropoša«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Rosulnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Rustja«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Sadar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Sadar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Saje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Samide«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Senič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Simnovčič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Sitar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Slabe«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Starbek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Starin«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Stožer«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Strmšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Šček«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Šegula«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Širovnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Škedelj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Škorja«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Škrobar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Štabuc«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Štante«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Štefančič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Toplikar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Trček«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Tršinar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Umer«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Vadnjal«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Velenšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Veršnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Vesnaver«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Višček«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Zajec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Zajšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Zavrl«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Zavrtanik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimka »Zore«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimkov »Aber« in »Drovenik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimkov »Avguštin«, »Predikaka« in »Dobovišek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimkov Bitenc, Pehani, Zupanič ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimkov »Bojnec« in »Bohnec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimkov »Doljak« in »Poljanec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimkov »Franko« in »Krč«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimkov »Jelenc« in »Golob«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimkov »Jurečič« in »Medveš«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Izvor priimkov »Juvančič« in »Lapanja«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2320 zadetkov.