Abecedno razvrščanje imen s predimki

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Agova žena je ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

»Ajdovska deklica« in raba začetnice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Akademski naziv rednega profesorja, ki je akademik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

»Alah« ali »Allah«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Alexa, Siri ... digitalni pomočniki in njihov zapis

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali angleški »embodiment« prevajamo kot »telešenje« ali »telesenje«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali dvigalo »dela« ali »deluje«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali imena tujih nagrad pišemo v poševnem tisku: »The Brain Prize«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali izgubimo »oblast« ali »nadzor« nad vozilom?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je beseda »bombon« (oz. »bonbon«) nadomestljiva s »sladkorček«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je beseda »notica« enaka besedi »novica«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je beseda »zadnji« števnik ali pridevnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je beseda »zlasti« tvorjenka ali netvorjenka?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je besedna zveza »anketni vprašalnik« sprejemljiva?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je besedna zveza »izključno samo« smiselna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je bolje pisati »pilates joga« ali »pilatesjoga«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je človek, ki se prehranjuje rastlinsko, »vegan« ali »veganec«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je fraza »ponovno sta postala starša« ob rojstvu drugega otroka primerna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je glagol »dati« nepolnopomenski?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je glagolnik »pridobivanje« samostalnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je glas dz sičnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je izraz »akademik« rezerviran zgolj za člane SAZU?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je izraz »tabujski« pravilen?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je »kovač« bankovec za 10 dinarjev ali 10 par?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je kozarec »steklen« ali »stekleni«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je lahko spremni stavek premega govora obenem tudi napovedni?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je medicina »katastrofna« ali »katastrofična«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je »najmlajši« lastnostni ali vrstni pridevnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je »najmlajši« lastnostni ali vrstni pridevnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je nekdo asistent poslanca ali asistent poslancu?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je »opominjaj« ločilo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je poraba goriva pri avtomobilu nizka ali majhna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je prav, da medmet »hvala bogu« pišemo (tudi) skupaj?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je pravilneje »mobilna« ali »mobitelska aplikacija«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je pravilno »dezodorant« ali »deodorant«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je pravilno »glodavec« ali »glodalec«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je pravilno »predzvita« ali »pred zvita« struktura?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je pravilno »rak na želodcu« ali »rak želodca«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je pravilno reči »psihičen« ali »psihiatričen« bolnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je pravilno »v Tepanju« ali »v Tepanjah«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je pravilno zapisati »dinozaverski« ali »dinozavrski«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je pravilno zapisati »doba sebe«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je prav pisati »avto bomba« ali »avtobomba«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je prav pisati »ekošola« ali »eko šola«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je prav reči »goričanske« ali »goričke« šivilje?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je prav »sončev mrk« ali »sončni mrk«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je predložni pomišljaj lahko tudi nestičen?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je risanje »tehniško« ali »tehnično«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je sendvič lahko »topel« ali pa poznamo le »topli sendvič«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je »ujna« mamina sestra ali žena materinega brata ali sestre?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je večer »sredin« ali »sredni«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je "Vi" starinsko?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je vrtilna frekvenca »visoka« ali »velika«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je zgradba »v zvezi z (nečim)« pogovorna ali knjižna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je zveza »nekogaršnji avtomobil« pravilna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali je zveza »temu ni tako« ustrezna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali kemični svinčnik prižgemo, vklopimo, vključimo ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali kratico SE sklanjamo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali lahko isti pridevnik označuje dva različna samostalnika v povedi, če je med njima veznik »in«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali lahko uporabim besedo »dorisati«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali lahko uporabimo izraz »meso nečesa« za poudarjanje najpomembnejšega dela nečesa?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali lahko vejica nadomesti veznik »ali«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali naziv spada k imenu ali priimku?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Alinejno naštevanje po črkah slovenske abecede

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Alinejno naštevanje v alinejnem naštevanju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Alinejno naštevanje z vmesnimi slikami in besedilom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali obstaja beseda »terarist«? (iz besede terarij)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali obstaja glagol »avtostopati/avtoštopati«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali obstajajo tudi neštevni dvojinski samostalniki?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali obstaja nedovršna oblika glagola »opomoči«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali obstaja okrajšava »uur.«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali pišemo »Facebook« z malo ali z veliko začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali pišemo olimpijske igre z veliko začetnico kot prireditev?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali pišemo »pušenšank« ali »pušelšank«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali pišemo »urad za delo« z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali pokličemo na številko ali na telefon?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali predloge »z« in »iz« pri naštevanju ponavljamo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali se besedna zveza »petek, 13.« piše z vejico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali se dan, imenovan po godu svetnika (npr. »lucijino«), piše z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali se delež nečesa povečuje ali povišuje?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali se »PlayStation« vede kot desni ali levi prilastek?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali se pravilno piše »bloger« ali »blogar«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali se pridevnik iz kratice CIA piše z j ali brez njega?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali se solato očisti ali opere?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali se »testiramo« »na« ali »za« koronavirus ali covid-19?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali slovenimo ime krajev »Biograd na Moru« in »Filip i Jakov«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali so besede »monitor«, »blog«, »fjord« izposojenke ali tujke?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali so imena abonmajev lastna ali občna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali so imena družabnih omrežij (»Facebook«, »Twitter«) lastna imena ali ne?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali so imena vinorodnih okolišev stvarna lastna imena?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali so »polurni«, »dvomesečni« in »trimetrski« pridevniki ali števniki?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali so samostalniki sonce, luna, veter, svet in red pojmi ali stvari?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali so »vilice« še vedno le množinski samostalnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali sta »gmajnar« in »partizan« sopomenki?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali sta izraza »brusni« in »brusilni« sopomenki?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali sta »medtem« in »medtem ko« zamenljiva?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali sta »piškot« in »keks« sopomenki?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali sta »vseeno« in »kljub vsemu« pomensko enaka?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali uporabiti ednino ali dvojino, ko govorimo o pojavu na obeh nogah?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali zapišemo »Ljubljanski grad« z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ali z besedo »učenec« označujemo zgolj osnovnošolske otroke ali niti ne?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Analiza povedi: besedne vrste, kategorialne in skladenjske lastnosti

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Analiza vprašalnika in končno ločilo vprašalne povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Angleško »quantifiers«, slovensko pa ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Arboretum Volčji »potok« ali »Potok«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

»Avsenikov slog« ali »avsenikovski slog«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Avtobus »Hop-On Hop-Off« v slovenščini: »avtobus "Skoči gor – skoči dol"«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Avtor ženskega spola

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

»Babica« in »Dedek« kot lastni imeni

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

»Baby formula« v slovenščini

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Barva – lastnost ali vrsta?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Barva »magenta« v slovenščini

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Beseda »android« in SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Beseda »brašnja« in njena zaznamovanost

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Beseda »dokumentalist«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Beseda »gej« in SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Beseda »investirana« v slovarjih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Beseda »izčlanitev« in slovenski slovarji

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Beseda »jetrnica« v pomenu 'tečnoba'

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Beseda »kontekst« v pravnih besedilih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Beseda »milijon« kot samostalnik in glavni števnik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Beseda »močnež«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Beseda »mučéle«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Beseda »ročina« pri Borisu Pahorju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Beseda »sčasoma« kot stavčni člen

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Beseda »sntntn« in slovarji

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besede na »f«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besede »plesnost« ne najdem v SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedilo pod notnim zapisom: predlog »v«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedi »rekoč« in »rečeno« ter vejice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedna analiza povedi: »Želela sem na sprehod, pa je začelo deževati.«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedna družina in lastna imena

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedna družina s korenom »dež«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedna družina »tretirati« v terminologiji

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedna igra v oglasu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedna zveza »črnobela fotografija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedna zveza delovni pogoji in delovne razmere

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedna zveza »drug drugemu«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedna zveza »drzna odgovornost«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedna zveza »križem rok« kot stavčni člen

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedna zveza s predlogom »skozi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedna zveza »z drugimi besedami« in raba ločil

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedni red, če naziv vsebuje dodatek »v senci«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedni red: »bi bila lahko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedni red: »del katerega« ali »katerega del«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedni red in vprašalni naklon

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedni red ob vezniku »ampak«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedni red pri velelnem naklonu v navodilih za uporabo

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedni red s členkom "že"

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedni red v samostalniških besednih zvezah

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedni red v slovenščini

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedni zvezi »od x evrov dalje« in »od x evrov naprej«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedni zvezi »zračni tlak« in »zračni pritisk«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besednovrstna določitev besed »ker« in »kadar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besednovrstna umestitev besede »natanko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besednovrstna uvrstitev besed »malo« in »veliko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besednovrstno umeščanje zveze »kakor koli že«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedotvorna dvojnica: »folklorist« in »folklornik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedotvorna dvojnica: »tehniška« ali »tehnična šola«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Besedotvorne dvojice: »uporabnostne« ali »uporabne« lastnosti

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Bilijon ali milijarda

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Bi prevedli del imena »Las Vegas Strip«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Biti ali ne biti?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

»Bivoličje« ali »bivolje« mleko?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Bivši ali nekdanji?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Bolgarska zemljepisna imena na -e: »Ruse« in »Pomorije«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Branje decimalnih številk

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Branje decimalnih zapisov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Branje in pisanje decimalno zapisanih števil

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Branje in pisanje decimalno zapisanih števil (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Branje in pisanje decimalno zapisanih števil (3)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Branje spletnih naslovov oz. povezav

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Bretanja ali Bretanija?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Breznaglasnice in naglaševanje besed s predponskim obrazilom »naj-«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Cankar na maturi 2020: »dolina šentflorjanska« in raba začetnice pri dramskih likih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Cepiti se s cepivom »AstraZenece« ali »AstraZeneca«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Cepivo proti novemu koronavirusu ali proti bolezni covid-19?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Cerkev Svetega duha v Javorci

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Certificirana elektronska pošta in slovenski ustreznik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ChatGPT – izgovarjava in sklanjanje

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Chef, šef, kuharski mojster ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Cimbri ali Kimbri?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Citat kot premi govor ali samostojno?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Citatna imena skandinavskih ulic

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Citiranje Svetega pisma in dvojna pisna norma

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Časovni prislovi: sinoči, davi, drevi, nocoj, zajutra

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Če podjetje poimenuje svoje enote – mala ali velika začetnica?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Češko »Novo mesto« ali »Nové Město«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Členek »zgolj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Členki in pisanje vejice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Človek, ki dela tetovaže, je ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Človek, ki stremi po bogastvu, je ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Človekove pravice: kako poimenovati deklaracijo o njih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Črka za grleni r

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

»Črni led«: poledica ali žled?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Čudno govorjenje: »brez da bi« in »v temu«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Čustvena označenost imena »Cicigan«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dajalnik ali rodilnik ob zvezi »v prid«: »delo v prid države ali državi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dajejo trgovci »popust« pri ceni ali pri izdelku?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Daljšanje osnove pri sklanjanju samostalnika »val«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Daljšanje osnove z j pri imenu »Garcia«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Daljšanje osnove z -n pri samostalnikih moškega spola »parkelj«, »karželj«, »datelj« ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Daljšanje osnove z -n pri samostalnikih moškega spola »parkelj«, »karželj«, »datelj« ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Daljšanje samostalniške osnove: ..časni ali ..časovni

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Damaščansko jeklo – damast ali damask?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dan, datum, ura, kraj prireditve – kako jih zapisati?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dan GIS v organizaciji Društva mladih geografov Slovenije

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dan »žena« ali dan »žensk«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Darwinovi/darwinovi ščinkavci – velika ali mala začetnica?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Datoteka slovenskih besed

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Datum, vejica, pika ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Datum v uradnih dopisih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Decimalno številčenje in prilagoditev samostalnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Decimalno številčenje poglavij: ob arabskih števkah rimske ali črke

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Definicija besede »goba«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Definicija vrinjene povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Deležnik na -č in glagolski morfem »se«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Deležniške oblike: »prenesen«, »prenešen« in sorodne zagate

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Delivec birme je ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Deljenje besed

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Deljenje besed

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Deljenje besed, ki se končajo na »-nje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Deljenje besed »država« in »krščanstvo«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Deljenje besede »Francija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Deljenje besede »nekakšnega«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Deljenje besede »približno«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Deljenje besede »razvneti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Deljenje besede »refleksiven«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Deljenje besede »Schiller«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Deljenje besede »sestrična«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Deljenje besed z vezajem in nedeljivi vezaj

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Deljenje omrežnih naslovov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Delni rodilnik: »dal mu je vodo« ali »vode«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Delni rodilnik: »imeti čas/časa«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Delni rodilnik v nicejski veroizpovedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Desni ujemalni prilastek in pristavek

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Diagrami so »stolpični« ali »stolpčni«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Diakritična znamenja in posebne črke: »Lech Walesa« ali »Lech Wałęsa«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Digitalizacija priročnikov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Digitalni zapis ure oz. polnoči

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dilema brisačnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dilema pri vejicah ob zvezi »kaj šele«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Diplomska naloga ali diplomsko delo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

»Dirka po Franciji« in sklanjanje imena ekipe »Jumbo Visma«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Doberdobski ali doberdobski Kras?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dobesedni navedek in spremni stavek – mesto v povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dodajanje novih besed v SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Do kakšne ali do katere mere?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dolgi spletni naslovi: kako jih delimo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Določanje prislovnega določila

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Določanje spola tujim imenom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Določna/nedoločna oblika pridevnika »srečen«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Določna ali nedoločna oblika pridevnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Določna ali nedoločna oblika pridevnika »slab«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Določna ali nedoločna oblika pridevnika za svojilnim zaimkom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Določna in nedoločna oblika pridevnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Določna in nedoločna oblika pridevnika »brezplačen«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Določna in nedoločna oblika pridevnika »svečan«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Določna in nedoločna oblika pridevnika v časopisnem naslovu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Določna in nedoločna pridevniška oblika pridevnikov »domač« in »kupljen«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Določnost in nedoločnost ter vrstni in kakovostni pomen pridevnikov v pravnih besedilih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Domače ali prevzeto: »covid-19« ali »kovid 19«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Domačenje indijskih imen

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Donavska ali donavska regija

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dopustnost različnih zgradb: »pristopi k« ali »pristopi za«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dopustnost različnih zgradb: »pristopi k« ali »pristopi za«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Doseg veznika »ki« v večstavčni povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dovršna oblika glagola »pogajati se«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dovršni glagol pri prepovedih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dovršnik ali nedovršnik ob prevajanju iz angleščine

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Drage dame in dragi gospodje ali drage dame in gospodje

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dramski liki na maturi 2024

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Druga moška sklanjatev: ujemanje samostalnika »vojvoda«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dva pomena pridevnika stanja in dve obliki: »zoren« ali »zorjen«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dva priimka moške osebe: drugič

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dva priimka moške osebe: kako sklanjati in kako navajati

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dva priimka na poštnem nabiralniku

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dva slovarja, dve obliki: »trojski« ali »trojanski konj«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dve imeni enega mesta: Carigrad in Istanbul

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dve imeni enega mesta: Carigrad in Istanbul (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dve imeni istega planeta: Luna in Mesec

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dve jezeri – različna imena: »Klanški«, »Mangartski« ali »Belopeški jezeri«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dve piki na koncu povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dve piki na koncu povedi: skladenjska in okrajšavna

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dve vprašanji glede tonemskega naglasa

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dvojezična imena na Južnem Tirolskem

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dvojezičnost v elektronskem podpisu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dvojina pri Lužiških Srbih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dvojina pri parnih poimenovanjih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dvojinski zaimek, čeprav je oseb več?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

»Dvojna dovršnost« glagola: »... do konca natiskanja ...«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dvojna francoska imena tipa »Jean-Paul« in njihovo pregibanje

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dvojna imena in tvorba prebivalcev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dvojna imena poklicev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dvojna končna ločila na koncu povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dvojnice pri sklanjanju samostalnika »zid«: nad višino zidu/zida

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dvojnice tipa »gosti« in »gostje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dvojni narekovaj (narekovaj spodaj – zgoraj)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dvojni značaj in zapis besede »kočna«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dvojno zanikanje

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dvojno zanikanje in glagoli zavračanja (»preprečiti da (ne) bi«)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dvom v pravopisno rešitev: »dvomilijonski« ali »dvamilijonski«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Dvopičje v naslovih strokovnih del

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Džamal Hašokdži

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ednina ali množina pri pojmovnih samostalnikih: »življenje ljudi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Edninski ali množinski osebek

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ekošola (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Elektronski poštni naslov kot naslov knjige

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Enačba, poimenovana po znanstvenici in znanstveniku

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Enakovredni ali neenakovredni sopomenki: »božjast« in »epilepsija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Enobesedna imena ustanov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Etimologija besede »emancipacija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Etimologija besede »šukca«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Etimologija imena »Planica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Etimologija predlogov »v« in »iz« ter »na« in »z« ob zemljepisnih imenih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Etimološka povezava med »hrenovko« in hrenom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Etimološka razlaga izrazov »zahod«, »vzhod«, »zaid«, »vzid«, »zaiti«, »vziti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Etimološka razlaga krajevnega imena »Cmereška Gorca«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Etimološka razlaga slovenskega toponima »Tičnica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Etimološka utemeljitev zapisa: »manikira« in »pedikura«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ex-tempore, ex tempore, extempore ali ekstempore?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Facebookov »všeček«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Fakultativna raba predloga

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Figa ali smokva?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Figova ali figina marmelada?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Filozofska, biološka, kulturna in zgodovinska umestitev slovenščine

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Fonetični zapis besede »cerkev«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Fonetični zapis imena »Dolenjska«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Francosko mesto »Saint-Cyr-sur-Loire«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Fraza »ne rabiš« v zvezi z glagolom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Frazem »biti za leseno žlico«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Frazem »rešiti si glavo«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Gasilski ali gasilni dom?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Gimnastičarka ali telovadka?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glagol ali pridevnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glagola »vzeti« in »imeti« v oglasnem sporočilu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glagol »ekipirati«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glagoli brez vidskega para

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glagoli »obstajati« in »obstati« v pravnih besedilih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glagoli s »se« in »si«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glagol »nasloviti« v pomenu 'obravnavati'

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glagolnik od vtipkati je »vtipek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glagolnik »vodenje« in izražanje časa

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glagolske besedotvorne in druge dvojnice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glagolske zgradbe: »potrebno je + nedoločnik« nasproti »pomembno je + nedoločnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glagolski čas v daljšem besedilu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glagolski način: »Vrata so se zaprla«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glagol »spremeniti« in izbira predloga

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glagol »starirati«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glagol »tekstati« na avtocestnih tablah

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glagol v ednini ali množini?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glagol »začeti« in vezava z orodnikom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glagol »zanavljati« in knjižna slovenščina

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glasbeni instrument je ... inštrument?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glasbilo »ofikleida« in slovenski zapis

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glasovne premene: »vreči, vržem, vrgel sem«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glavni ali vrstilni števnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glavni ali vrstilni števnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Glavno mesto v Mjanmarju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Goba »šitaka« ali gobe »šitake«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

»Goriška brda« in »Brda« ter »Sončevi« in »sončni« žarki

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

»Gorski kotar« – »kotar« z malo ali veliko začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Govorjenje na fanta v gorenjščini

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Grad, hidroelektrarna »Brežice« – velika ali mala začetnica prvih sestavin

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Gradišče v Ljubljani – raba predloga

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Gradivo je treba vrniti na »svoje« ali »njegovo« mesto?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Gremo na Gorenjsko in pridemo z Gorenjske

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Gremo »v« ali »na« Tunjiško Mlako?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Gruzinsko vino iz »kvevrija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Guava ali gvajava

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Hashtag, hešteg ali ključnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Hjoški akcijski načrt

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Hladno stiskano olje ali hladnostiskano olje?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

»Hošiminh« proti »Ho Ši Minh«: dve lastni imeni?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Hubblov teleskop

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Igra besed: kaj pomeni beseda »zaščitek«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime egiptovskega voditelja »Mohameda Mursija/Morsija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime »Galilei« in daljšanje osnove z j

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime gostilne »Pri kolovratu« v različnih skladenjskih položajih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime knjige kot desni prilastek – sklanjanje

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime »Kristjan« in njegove pisne različice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime »La Salette« in njegove izpeljanke

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime lige »SNL – vzhod«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime logične naloge: »futošiki«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime mesta je »Yogyakarta« ali »Džogdžakarta«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena, nazivi, nagrade ... in velika začetnica

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena avtomobilov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena cerkva in pravopis

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena evropskih uredb in direktiv

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena glasbenikov instrumentalistov glede na igrani instrument

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena izdelkov: imena avtomobilskih znamk

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena izdelkov in velika začetnica

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena izdelkov in znamke: »Excel« ali »excel« oz. »Word« ali »word«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena izobraževalnih programov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena jogijskih asan in položajev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena krajev z besedno zvezo »Sveti trije kralji« in velike začetnice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena mednarodnih aktov – velika ali mala začetnica?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena mejnih prehodov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena mestnih delov so nenaselbinska imena: »Zlato polje« ali »Zlato Polje« v Kranju?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena molitev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena molitev in velika začetnica

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena »paketov« oziroma trgovskih ponudb

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena pogodb in mednarodnih sporazumov: avstrijska državna pogodba

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena poklicev in raba vezaja: »knjižničar vnašalec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena posebnih dnevov: »rektorjev dan« in »dan univerze«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena pravljičnih junakov in raba začetnice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena praznikov: sveti trije kralji

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena prireditev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena prireditev: »olimpijada«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena prireditev: »Pisateljski oder« ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena prireditev: »Ta veseli dan kulture«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena ruskih mest in dvojni soglasniki: »Toljati«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena skupin otrok v vrtcu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena spletnih portalov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena srednješolskih izobraževalnih programov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena strokovnih dokumentov, načrtov, aktov ipd.

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena svetnikov in pisne različice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena študijskih smeri, programov, predmetov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena večbesednih srednješolskih predmetov, maturitetnih predmetov in kurikularnih področij

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena vinskih cest – začetnica

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena vinskih okolišev (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena zavodov in društev s pristavkom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena zavodov in društev s pristavkom – podvprašanje

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena zgodovinskih državnih tvorb: »Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imena žirovskih ulic s predložnimi sestavinami

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imeni »Osojščica« in »Mokrine« v slovenskem pravopisu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imeni pokrajin »Posotelje« in »Obsotelje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime novega britanskega kralja – »Charles III.« ali »Karel III.«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

IME PODJETJA, d. o. o./s. r. l.

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime poklica v ženskem spolu – TAJNIK VI. v vzgoji in izobraževanju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime portugalskega pomorščaka – »Bartolomeu Dias«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime praznika: »dan Zemlje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime prebivalcev in prebivalk Kočevja

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime ribe je »pirana« ali »piranja«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime romunske valute

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime ruskega tenisača Medvedjeva je »Daniil«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime sklona: rodilnik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime sklopa prireditev: »Magični Koper« ali »Magičen Koper«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime slovenske himne: Zdravljica ali Zdravica?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime španskega kralja Felipeja

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime tekmovanja v judu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imeti metuljčke v trebuhu ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Imeti zveze ali veze z nekom ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime tkanine »organza«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime »Udin boršt« in sklonljivost njegove prve sestavine

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Ime za deklico »Renee«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Industrija 4.0 v besedilu z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Invazija »na« ali invazija »v« Ukrajino

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

IPA (fonetična transkripcija) in ločila

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Iskani nedovršnik za glagol »prelesti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Iskanje besede »e-pošta« v slovarjih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Iskanje primernega izraza za »spajanje« vina s hrano

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Iste besede, enak pomen, a drugačna razporeditev vejic. Zakaj?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Istodobnost

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Istovrstni vezniki in vezniški izrazi na maturi – kaj je napaka in kaj možnost?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira glagola ob zvezi »letni dopust«: »izrabiti«, »porabiti« ali »koristiti«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira izraza za ladjo: »križarka« ali »ladja za križarjenje«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira kazalnih zaimkov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira ločila pri alinejnem naštevanju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira ločila za opredelitev obdobja med dvema časovnima točkama

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira med »eden« in »en«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira medponskega obrazila: »srcelom« ali »srcolom«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira med variantami primernika: raje ali rajši

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira obrazila: »internaliziranec« in »eksternaliziranec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira osebe pri glagolu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira pravega predloga: »oglas za« ali »oglas o«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira predloga: »prihodki iz«, »od« ali »iz naslova«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira predloga: »proti doplačilu«, »za doplačilo« ali »ob doplačilu« ... nudimo

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira predloga: »v« ali »na destinaciji«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira predloga ob samostalniku »popust«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira predloga pred kratico, ki se izgovori na dva načina

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira predlogov: »z« ali »ob«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira pridevnika: »visokointenzivni intervalni trening« – HIIT

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira samostalniških obrazil -ec in -ik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira sklona

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira sklona: tožilnik ali mestnik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira števnika pred zvezo »olimpijske igre«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira ustrezne besedne zveze: »v luči« ali »v okviru«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira ustreznega »ogovora« za župana

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira ustreznega predloga: Biblije iz/od 15. do 19. stoletja

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira ustreznega predloga: »z« ali »iz šole«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira ustreznega sklona: »naslednjega dne« ali »naslednji dan«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira ustreznega sklona: rodilnik ali tožilnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira ustreznega sklona ob zanikanju (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira ustreznega veznika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira ustreznega veznika: »da« ali »ker«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbira ustrezne glagolske oblike: »Slovenci smo/so ...«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izbor mlade kmetice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izginjanje predpreteklika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izglagolska pridevniška oblika »zamisljiv«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izgovarjava besede »govorcev«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izgovarjava besede »manj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izgovarjava besede »upravitelj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izgovarjava črk e, o, v in l

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izgovarjava črke h

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izgovarjava kratice »covid-19«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izgovarjava kratice »QR«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izgovarjava matematičnega znaka ‰ – promile ali promil?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Izgovarjava vasi »Kalce«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3630 zadetkov.