Abecedno razvrščanje imen s predimki

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Agova žena je ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Akademski naziv rednega profesorja, ki je akademik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali izgubimo »oblast« ali »nadzor« nad vozilom?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je beseda »bombon« (oz. »bombon«) nadomestljiva s »sladkorček«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je beseda »notica« enaka besedi »novica«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je besedna zveza »anketni vprašalnik« sprejemljiva?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je bolje pisati »pilates joga« ali »pilatesjoga«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je človek, ki se prehranjuje rastlinsko, »vegan« ali »veganec«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je fraza »ponovno sta postala starša« ob rojstvu drugega otroka primerna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je izraz »akademik« rezerviran zgolj za člane SAZU?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je kozarec »steklen« ali »stekleni«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je lahko spremni stavek premega govora obenem tudi napovedni?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je nekdo asistent poslanca ali asistent poslancu?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je »opominjaj« ločilo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je poraba goriva pri avtomobilu nizka ali majhna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je prav, da medmet »hvala bogu« pišemo (tudi) skupaj?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je pravilneje »mobilna« ali »mobitelska aplikacija«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je pravilno »dezodorant« ali »deodorant«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je pravilno »glodavec« ali »glodalec«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je pravilno »predzvita« ali »pred zvita« struktura?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je pravilno »rak na želodcu« ali »rak želodca«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je pravilno reči »psihičen« ali »psihiatričen« bolnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je pravilno zapisati »dinozaverski« ali »dinozavrski«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je prav pisati »avto bomba« ali »avtobomba«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je prav pisati »ekošola« ali »eko šola«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je prav »sončev mrk« ali »sončni mrk«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je predložni pomišljaj lahko tudi nestičen?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je "Vi" starinsko?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je vrtilna frekvenca »visoka« ali »velika«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je zveza »nekogaršnji avtomobil« pravilna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali je zveza »temu ni tako« ustrezna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali kratico SE sklanjamo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali lahko uporabim besedo »dorisati«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali naziv spada k imenu ali priimku?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Alinejno naštevanje po črkah slovenske abecede

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Alinejno naštevanje v alinejnem naštevanju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali obstaja glagol »avtostopati/avtoštopati«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali pišemo »Facebook« z malo ali z veliko začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali pišemo olimpijske igre z veliko začetnico kot prireditev?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali pišemo »pušenšank« ali »pušelšank«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali pišemo »urad za delo« z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali pokličemo na številko ali na telefon?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali predloge »z« in »iz« pri naštevanju ponavljamo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali se besedna zveza »petek, 13.« piše z vejico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali se delež nečesa povečuje ali povišuje?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali se pravilno piše »bloger« ali »blogar«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali se pridevnik iz kratice CIA piše z j ali brez njega?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali slovenimo ime krajev »Biograd na moru« in »Filip i Jakov«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali so imena abonmajev lastna ali občna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali so imena družabnih omrežij lastna imena ali ne?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali so imena vinorodnih okolišev stvarna lastna imena?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali so samostalniki sonce, luna, veter, svet in red pojmi ali stvari?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali sta »medtem« in »medtem ko« zamenljiva?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali sta »vseeno« in »kljub vsemu« pomensko enaka?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali zapišemo »Ljubljanski grad« z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ali z besedo »učenec« označujemo zgolj osnovnošolske otroke ali niti ne?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Angleško »quantifiers«, slovensko pa ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Arboretum Volčji »potok« ali »Potok«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

»Avsenikov slog« ali »avsenikovski slog«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Avtor ženskega spola

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

»Baby formula« v slovenščini

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Beseda »android« in SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Beseda »brašnja« in njena zaznamovanost

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Beseda »dokumentalist«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Beseda »izčlanitev« in slovenski slovarji

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Besedi »rekoč« in »rečeno« ter vejice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Besedna družina s korenom »dež«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Besedna družina »tretirati« v terminologiji

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Besedna igra v oglasu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Besedna zveza »črnobela fotografija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Besedna zveza delovni pogoji in delovne razmere

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Besedna zveza »drug drugemu«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Besedna zveza »drzna odgovornost«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Besedna zveza »z drugimi besedami« in raba ločil

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Besedni red: »bi bila lahko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Besedni red: »del katerega« ali »katerega del«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Besedni red in vprašalni naklon

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Besedni red v samostalniških besednih zvezah

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Besedni red v slovenščini

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Besedni zvezi »od x evrov dalje« in »od x evrov naprej«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Besedni zvezi »zračni tlak« in »zračni pritisk«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Besednovrstna določitev besed »ker« in »kadar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Besednovrstna umestitev besede »natanko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Besednovrstna uvrstitev besed »malo« in »veliko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Besednovrstno umeščanje zveze »kakor koli že«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Besedotvorna dvojnica: »folklorist« in »folklornik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Besedotvorna dvojnica: »tehniška« ali »tehnična šola«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Bilijon ali milijarda

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Bi prevedli del imena »Las Vegas Strip«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

»Bivoličje« ali »bivolje« mleko?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Branje decimalnih številk

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Branje decimalnih zapisov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Branje in pisanje decimalno zapisanih števil

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Branje in pisanje decimalno zapisanih števil (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Branje in pisanje decimalno zapisanih števil (3)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Breznaglasnice in naglaševanje besed s predponskim obrazilom »naj-«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Cerkev Svetega duha v Javorci

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Certificirana elektronska pošta in slovenski ustreznik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Chef, šef, kuharski mojster ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Citat kot premi govor ali samostojno?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Citatna imena skandinavskih ulic

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Časovni prislovi: sinoči, davi, drevi, nocoj, zajutra

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Členki in pisanje vejice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Človek, ki dela tetovaže, je ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Človekove pravice: kako poimenovati deklaracijo o njih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Čudno govorjenje: »brez da bi« in »v temu«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dajalnik ali rodilnik ob zvezi »v prid«: »delo v prid države ali državi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Daljšanje osnove z j pri imenu »Garcia«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Daljšanje samostalniške osnove: ..časni ali ..časovni

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Damaščansko jeklo – damast ali damask?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dan, datum, ura, kraj prireditve – kako jih zapisati?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dan GIS v organizaciji Društva mladih geografov Slovenije

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Datoteka slovenskih besed

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Datum, vejica, pika ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Decimalno številčenje in prilagoditev samostalnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Decimalno številčenje poglavij: ob arabskih števkah rimske ali črke

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Definicija vrinjene povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Delivec birme je ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Deljenje besed

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Deljenje besed

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Deljenje besed, ki se končajo na »-nje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Deljenje besede »Francija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Deljenje besede »približno«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Deljenje besede »razvneti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Deljenje besede »refleksiven«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Delni rodilnik: »imeti čas/časa«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Delni rodilnik v nicejski veroizpovedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Diagrami so »stolpični« ali »stolpčni«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Digitalizacija priročnikov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Digitalni zapis ure oz. polnoči

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dilema brisačnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Diplomska naloga ali diplomsko delo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Doberdobski ali doberdobski Kras?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dobesedni navedek in spremni stavek – mesto v povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dodajanje novih besed v SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Do kakšne ali do katere mere?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dolgi spletni naslovi: kako jih delimo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Določanje spola tujim imenom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Določna/nedoločna oblika pridevnika »srečen«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Določna ali nedoločna oblika pridevnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Določna ali nedoločna oblika pridevnika »slab«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Določna in nedoločna oblika pridevnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Določna in nedoločna oblika pridevnika »brezplačen«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Določna in nedoločna oblika pridevnika »svečan«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Določna in nedoločna oblika pridevnika v časopisnem naslovu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Določna in nedoločna pridevniška oblika pridevnikov »domač« in »kupljen«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Določnost in nedoločnost ter vrstni in kakovostni pomen pridevnikov v pravnih besedilih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Domačenje indijskih imen

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Donavska ali donavska regija

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Doseg veznika »ki« v večstavčni povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dovršna oblika glagola »pogajati se«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dovršni glagol pri prepovedih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dovršnik ali nedovršnik ob prevajanju iz angleščine

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dva priimka moške osebe: drugič

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dva priimka moške osebe: kako sklanjati in kako navajati

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dva slovarja, dve obliki: »trojski« ali »trojanski konj«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dve imeni enega mesta: Carigrad in Istanbul

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dve imeni enega mesta: Carigrad in Istanbul

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dve imeni istega planeta: Luna in Mesec

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dve piki na koncu povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dve piki na koncu povedi: skladenjska in okrajšavna

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dvojezičnost v elektronskem podpisu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dvojina pri Lužiških Srbih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dvojina pri parnih poimenovanjih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dvojinski zaimek, čeprav je oseb več?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dvojna francoska imena tipa »Jean-Paul« in njihovo pregibanje

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dvojna imena in tvorba prebivalcev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dvojna imena poklicev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dvojna končna ločila na koncu povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dvojnice pri sklanjanju samostalnika »zid«: nad višino zidu/zida

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dvojnice tipa »gosti« in »gostje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dvojni narekovaj (narekovaj spodaj – zgoraj)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dvojni značaj in zapis besede »kočna«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dvojno zanikanje

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dvojno zanikanje in glagoli zavračanja (»preprečiti da (ne) bi«)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Dvom v pravopisno rešitev: »dvomilijonski« ali »dvamilijonski«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Džamal Hašokdži

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Edninski ali množinski osebek

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ekošola (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Elektronski poštni naslov kot naslov knjige

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Enačba, poimenovana po znanstvenici in znanstveniku

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Enobesedna imena ustanov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Etimologija besede »šukca«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Etimologija imena »Planica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Etimološka povezava med »hrenovko« in hrenom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Etimološka razlaga izrazov »zahod«, »vzhod«, »zaid«, »vzid«, »zaiti«, »vziti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Etimološka razlaga krajevnega imena »Cmereška Gorca«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Etimološka utemeljitev zapisa: »manikira« in »pedikura«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ex-tempore, ex tempore, extempore ali ekstempore?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Facebookov »všeček«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Fakultativna raba predloga

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Figa ali smokva?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Francosko mesto »Saint-Cyr-sur-Loire«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Frazem »biti za leseno žlico«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Frazem »rešiti si glavo«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Gimnastičarka ali telovadka?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Glagol ali pridevnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Glagola »vzeti« in »imeti« v oglasnem sporočilu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Glagoli »obstajati« in »obstati« v pravnih besedilih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Glagoli s »se« in »si«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Glagol »nasloviti« v pomenu 'obravnavati'

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Glagolnik »vodenje« in izražanje časa

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Glagolske besedotvorne in druge dvojnice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Glagolske zgradbe: »potrebno je + nedoločnik« nasproti »pomembno je + nedoločnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Glagolski način: »Vrata so se zaprla«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Glagol »spremeniti« in izbira predloga

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Glagol »tekstati« na avtocestnih tablah

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Glasbeni instrument je ... inštrument?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Glasbilo »ofikleida« in slovenski zapis

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Glavni ali vrstilni števnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Glavno mesto v Mjanmarju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Goba »šitaka« ali gobe »šitake«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

»Goriška brda« in »Brda« ter »Sončevi« in »sončni« žarki

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Govorjenje na fanta v gorenjščini

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Gradivo je treba vrniti na »svoje« ali »njegovo« mesto?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Gremo na Gorenjsko in pridemo z Gorenjske

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Gruzinsko vino iz »kvevrija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Guava ali gvajava

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Hashtag, hešteg ali ključnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Hjoški akcijski načrt

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Hladno stiskano olje ali hladnostiskano olje?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

»Hošiminh« proti »Ho Ši Minh«: dve lastni imeni?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ime egiptovskega voditelja »Mohameda Mursija/Morsija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ime »Galilei« in daljšanje osnove z j

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ime gostilne »Pri kolovratu« v različnih skladenjskih položajih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ime »Kristjan« in njegove pisne različice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ime »La Salette« in njegove izpeljanke

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ime lige »SNL – vzhod«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena, nazivi, nagrade ... in velika začetnica

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena avtomobilov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena cerkva in pravopis

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena izdelkov: imena avtomobilskih znamk

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena izdelkov in velika začetnica

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena izdelkov in znamke: »Excel« ali »excel« oz. »Word« ali »word«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena mejnih prehodov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena mestnih delov so nenaselbinska imena: »Zlato polje« ali »Zlato Polje« v Kranju?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena molitev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena molitev in velika začetnica

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena pogodb in mednarodnih sporazumov: avstrijska državna pogodba

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena posebnih dnevov: »rektorjev dan« in »dan univerze«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena praznikov: sveti trije kralji

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena prireditev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena prireditev: »olimpijada«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena prireditev: »Ta veseli dan kulture«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena skupin otrok v vrtcu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena spletnih portalov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena srednješolskih izobraževalnih programov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena strokovnih dokumentov, načrtov, aktov ipd.

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena svetnikov in pisne različice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena študijskih smeri, programov, predmetov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena večbesednih srednješolskih predmetov, maturitetnih predmetov in kurikularnih področij

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena vinskih okolišev (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imena zgodovinskih državnih tvorb: »Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ime poklica v ženskem spolu – TAJNIK VI. v vzgoji in izobraževanju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ime praznika: »dan Zemlje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ime prebivalcev in prebivalk Kočevja

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ime ribe je »pirana« ali »piranja«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ime romunske valute

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ime sklona: rodilnik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ime slovenske himne: Zdravljica ali Zdravica?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ime španskega kralja Felipeja

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ime tekmovanja v judu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imeti metuljčke v trebuhu ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Imeti zveze ali veze z nekom ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Ime tkanine »organza«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Industrija 4.0 v besedilu z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Iskanje besede »e-pošta« v slovarjih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Iste besede, enak pomen, a drugačna razporeditev vejic. Zakaj?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Istodobnost

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izbira glagola ob zvezi »letni dopust«: »izrabiti«, »porabiti« ali »koristiti«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izbira izraza za ladjo: »križarka« ali »ladja za križarjenje«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izbira kazalnih zaimkov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izbira ločila pri alinejnem naštevanju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izbira med »eden« in »en«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izbira med variantami primernika: raje ali rajši

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izbira predlogov: »z« ali »ob«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izbira samostalniških obrazil -ec in -ik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izbira sklona

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izbira sklona: tožilnik ali mestnik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izbira ustrezne besedne zveze: »v luči« ali »v okviru«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izbira ustreznega »ogovora« za župana

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izbira ustreznega predloga: Biblije iz/od 15. do 19. stoletja

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izbira ustreznega sklona: »naslednjega dne« ali »naslednji dan«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izbira ustreznega sklona: rodilnik ali tožilnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izbira ustreznega sklona ob zanikanju (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izbira ustreznega veznika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izbira ustrezne glagolske oblike: »Slovenci smo/so ...«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izbor mlade kmetice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izginjanje predpreteklika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izglagolska pridevniška oblika »zamisljiv«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izgovarjava besede »manj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izgovarjava besede »upravitelj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izgovarjava črke h

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izgovarjava matematičnega znaka % – promile ali promil?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izgovarjava vasi »Kalce«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izgovor besede »skedenj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izgovor besede »Wi-Fi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izgovor besed »kolk« in »aneks«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izgovor in zapis besede »vekanje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izjeme pri domačenju krajevnih imen

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izpadanje samoglasnikov pri pregibanju: »skrajnost«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izpust ponavljajočega se samostalniškega jedra v besedni zvezi s priredno povezanimi števniki

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izpust vezaja v zemljepisnem imenu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izrazi s področja geodezije v SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izrazje s področja psihosocialne in zaposlitvene rehabilitacije

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izrazna prekrivnost in pridevnik »račji«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izražanje mesecev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izražanje ponovitve: »enkrat več« ali »dvakrat več«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izražanje svojine oseb z dvema imenoma

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor besede »bebavost«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor besede »Betanja«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor besede »dobrobit«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor besede »hobotnica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor besede »menstruacija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor besede »naključje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor besede »pameten«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor besede »piskrovez«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor besede »plavolaska«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor besede »pumpež«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor besede »stol«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor besede »stres«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor besede »ščavo«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor besede »špica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor besede »trafika«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor besede »zanovetka«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor besede »žlikrofi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor domačega imena »Pr Cuderman«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor domačega imena »Pr Mrčún«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor domačega imena »Pr Naurnu«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor frazema »preč priti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor glagola »opetnajstiti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor glagolov »tičati« in »obtičati«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor gorenjskega izraza »pokravčana potica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor hišnega imena »Mežnarček«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor imena »Gozd Martuljek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor imena »Mengore«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor imen »Košiše«, »Masore«, »Jelični vrh«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor in izgovarjava besede »sonce«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor in pomen besede »konjiček« v pomenu 'hobi'

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor in pomen besede »kramola«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor in pomen besede »nekogaršnji«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor in pomen besede »odisejada«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor in pomen priimka »Čonč«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor in pomen priimka »Korelc«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor in pomen priimka »Merše«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor in pomen priimka »Podgoršič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor in pomen priimka »Prepeluh«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor in pomen priimka »Zrimšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor in pomen zveze »babje poletje« oz. »babje leto«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor in raba besede »čaga«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor in raba besede »dobrodošli«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor izraza »intervencija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor izraza »mirodilnica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor krajevnega imena »Kališče«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor krajevnega imena »Klečet«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor krajevnega imena »Mota«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor krajevnega imena »Radizel«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor narečne besede »pozre«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor oz. pomen priimka »Barlič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor prekmurske besede »posolanka«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Ančimer«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Androjna«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Arh«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Baloh«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Bardorfer«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Berdajs«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Besednjak«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Blaž«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Bone«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Brilej«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Brinšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Budal«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Bulovec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Cigale«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Cvetrežnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka Cvikl

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Čadež«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Čadež« – (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Čahuk«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Češornja«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Čofati«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Črtalič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Dajčman«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Daljević«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Delčnjak«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Dobrina«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Doltar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Dominko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Dragman«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Erbus«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Ferlež«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Fifolt«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Fijavž«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Flajs«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Florjanc«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Furlan«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Gantar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Gerželj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Golhleb«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Grmek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Habič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Hostar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Istenič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Jambrovič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Jelovšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Jeromel«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Jevševar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Kartuš«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Kimovec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Klasinc«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Klovar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Kok«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Koželj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Kretič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Kroflič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Kropušek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Kupec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Kuzma«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Legnar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Letonja«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Lisec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Lunar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Merčnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Milok«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Mrljak«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Mrvar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Muc«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Nograšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Obštetar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Ohman«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Pahor«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Pahor«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Pal«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Pangeršič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Pečnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Pejovnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Peljhan«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Peterca«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Pezamovski«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Pišot«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Plankar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Podnar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Poglajen«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Poličnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Pompe«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Porenta«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Puconja«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Pušnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Ramuta«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Rap«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Rebolj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Rome«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Rop«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Ropoša«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Rosulnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Rustja«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Sadar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Sadar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Saje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Samide«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Senič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Simnovčič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Sitar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Slabe«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Starbek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Starin«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Stožer«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Strmšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Šček«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Šegula«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Širovnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Škedelj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Škorja«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Škrobar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Štabuc«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Štante«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Štefančič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Toplikar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Trček«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Tršinar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Umer«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Vadnjal«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Velenšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Veršnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Vesnaver«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Višček«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Zajec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Zajšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Zavrl«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Zavrtanik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimka »Zore«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimkov »Aber« in »Drovenik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimkov »Avguštin«, »Predikaka« in »Dobovišek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimkov Bitenc, Pehani, Zupanič ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimkov »Bojnec« in »Bohnec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimkov »Doljak« in »Poljanec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimkov »Franko« in »Krč«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Izvor priimkov »Jelenc« in »Golob«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 6. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2350 zadetkov.