absolútni enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

absolútno práva prenôsna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

abstráktni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Ackermannova fórmula

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

adaptívni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

adaptívni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

adaptívno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

admitánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

AD-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

akcelerométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

akreditácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

aksiálna bátna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

aksiálna centrifugálna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

aktivátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

akumulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

alárm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

alfatrón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

algébra blóčnih diagrámov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

algébra diagrámov potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

algebrájska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

algorítem vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

ambientálni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

amplitúda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

amplitúdna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

amplitúdni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

amplitúdni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

amplitúdni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

amplitúdni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

amplitúdno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

amplitúdno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

amplitúdno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

analíza glávnih komponént

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

analízni instrumènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

analogíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

analogíja F-I

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

analogíja F-U

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

analogíja síla-napétost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

analogíja síla-tók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

analógna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

analógni elektrónski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

analógni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

analógni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

analógni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

analógni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

analógni signál 0–10 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

analógni signál 4–20 mA

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

analógni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

analógno-digitálni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

androíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

anemométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

aneroídni barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

antropocéntrični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

antropomórfni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

àperiódični odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

areométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

artikulírani robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

asimptótični Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

àsinhrónski izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

ávtokorelácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

avtomát

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

avtomátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

avtomatizácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

avtomátsko delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

avtomátsko nastávljanje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

avtomátsko uglaševánje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

avtomátsko vódeni vozíček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

avtomátsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

avtonómni mobílni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

avtonómni mobílni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

avtonómni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

avtonómni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

avtonómno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

bárvni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

barvomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

bateríja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

bátni komprésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

bátni ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

bázna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

béli šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

bencínski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

bílineárna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

bílineárna transformácija s prèdkrívljenjem frekvénc

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

bílineárni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

bímetálni termométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

biolóški sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

biosénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

bípolárni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

blóčna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

blóčni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

blókovna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

blókovni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

bóbnasti merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Bódejeva oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

bogáto vzbújanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

bônd gráf

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Bourdonova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

brême

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

breménska célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

brezdimenzíjska veličína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

brezkrtáčni brezsénzorski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

brezkrtáčni motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

brezpilótni letálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

brezprekinítveno napájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

brezudárni preklòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

brezžíčno sénzorsko omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Brownov šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

CASE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

célostna računálniško podpŕta proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

célostnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

cenílka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

cenílka IAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

cenílka ISE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

cenílka ISTAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

cenílka ISTSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

cenílka ITAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

cenílka ITSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

centralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

centrálni nadzórni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

centrifugálni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

centrifugálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

cév ánnubar

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

cíljna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

CNC

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

CNC-napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

CNC-stròj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

CNS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Coriolisov merílnik gostôte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Coriolisov merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

cúrkovna cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

čàs izravnáve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

čàs maksimálnega prevzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

časôvna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

časôvna zakasnítev

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

časôvni korák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

časôvni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

časôvni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

časôvni zadŕžek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

časôvno diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

časôvno nèspremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

časôvno nèspremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

časôvno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

časôvno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

časôvno spremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

časôvno spremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

čàs rastí

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

čàs umirítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

čàs ustalítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

čàs vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

čàs vzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

čàs zakasnítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

čàs zaostájanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

člôvek v simulacíjski zánki

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

čŕni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

črpálka z vétrnico

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

čutílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dajálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

daljínsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Dallova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

DA-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

D-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dead-beat regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

decentralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

deduktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

defazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

defuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dejánska vrédnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dekáda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dekodírna napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dekompozícija modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dekompozícija po singulárnih vrédnostih

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

delílni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

delítvena metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

délovna tóčka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

délovni cíkel

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

délovni kontákt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

délovno obmóčje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

délta impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

délta robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Dénavit-Hártenbergov zapís

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

detékcija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

detektabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

determinístična optimizacíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

determinístični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

determinístični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

deviacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

DFT

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diádični regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diagnóstika napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diagonálna dominántnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diagonálna kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diagonálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diagrám lége korénov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diagrám potéka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diagrám potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diferenciálni indúktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diferenciálni pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diferenciálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diferenciálni transformátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diferenciátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diferencírna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diferencírni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diferencírni člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diferencírni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diferencírni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diferencírni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diferencírno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diferencírno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

difrakcíjska mréžica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

digitálna izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

digitálna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

digitálni dvójček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

digitálni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

digitálni izhòd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

digitálni komunikacíjski kanál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

digitálni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

digitálni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

digitálni signál 0–24 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

digitálni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

digitálni signálni procésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

digitálni simulacíjski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

digitálno-analógni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

digitálno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dimenzíjska analíza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dinámični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dinámični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Diracov impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diréktna dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diréktna kinemátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diréktna matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diréktna pót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diréktna vêja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diréktna zvéza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diréktni problém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diréktno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diskontinuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diskretizácija zvéznega sistéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diskrétna Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diskrétna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diskrétni dogódek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diskrétni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diskrétni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diskrétni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diskrétni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diskrétni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diskrétnodogodkôvni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

diskrétno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

disperzíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

distribuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dízelski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

DLK

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dobávna veríga

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dodájanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dodeljevánje ojáčenj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dogódkovni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dolóčanje položája

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

določljívostni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dominántni pól

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Dópplerjev últrazvóčni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dosegljívi délovni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dosegljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

drdránje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

D-regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dríft

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

drón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dŕsni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

drúga faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

drúga metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

DSP

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dušênje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dušêno níhanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dušílni fáktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dušílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dušílni koeficiènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dvížni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dvófázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dvójni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dvokolésni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dvópoložájni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dvópoložájno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dvósédežni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dvósmérno dolóčanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dvóstánjski aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

dvóstánjski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

eksoskelét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

ekspanzionístični koncépt načrtovánja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

eksperimènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

eksperimentálni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

eksperimentálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

ekspêrtni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

eksterocépcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

ekstrapolácijska integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

elástičnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

eléktrični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

eléktrični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

eléktrično omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

eléktrohidrávlični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

eléktromagnétni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

eléktromehánski pretvórnik energíje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

eléktromotór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

eléktropnevmátični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

elemènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

empírično vrednôtenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enáčbe stánj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enáčbni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enákoprocêntna ventílska karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

ênofázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

ênokoráčna integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

ênokoráčna napôved

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

ênokoráčna predíkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

ênosmérni motór s komutátorjem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

ênosmérni tahogenerátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

ênosmérno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enôtina impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enôtina lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enôtina povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enôtina stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enôtina stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enôtina stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enôtin impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enôtin lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enôtin pravokótni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enôtska impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enôtska lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enôtska povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enôtska rámpa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enôtska stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enôtska stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enôtska stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enôtska strmína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enôtski impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

enôtski lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

ergonómika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

estimátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Ethernet

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Eulerjeva metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Eulerjevi kóti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

evolúcijski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fáktor pozábljanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fáza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fázna ravnína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fázna razlíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fázna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fázna trajektórija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fázni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fázni kót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fázni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fázni portrét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fázni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fázni premík

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fázni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fázni zasúk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fázno nèminimálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fázno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fázno prehitévanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fázno zaostájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fílter UKF

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Fisherjeva informacíjska matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fízični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fizikálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fluíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fluorométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fotodetéktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fotométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

frekvénca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

frekvénca dušênega níhanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

frekvénca prehôda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

frekvénca vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

frekvénca zgíbanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

frekvénčna karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

frekvénčnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

frekvénčni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

frekvénčni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

frekvénčni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

frekvénčni spékter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Frobéniusova kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fúnkcija gostôte verjétnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fúnkcija izgúbe

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fúnkcija kvalitéte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fúnkcija Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fúnkcija napáke

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fúnkcija uspéšnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fúnkcija ustréznosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

funkcíjski blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

funkcíjski blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

funkcíjski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

funkcíjski načŕt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

funkcionálna vodljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

fuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

generátor nakljúčnih števíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

generátorski ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

genétski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

geometríjska prirôčnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

gíbka proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

gibljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

giroskóp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

glávna regulacíjska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

glávni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

globálna asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

globálni máksimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

globálni mínimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

globálni pozícijski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

gorívna célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

gosénični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

gostomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

GPS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

gradiêntna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

gradník

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

grádnja zemljevída

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

gráfični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

gráf povezáv

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

gravimétrični merílnik vlážnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Hallova sónda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Hallov merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Hallov sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Hammersteinov modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Hammerstein-Wienerjev modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

háptična simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

háptični prikazoválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

háptični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

háptični vmésnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

harmónični pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Heavisidova fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

heksapód

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

hibrídna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

hibrídni agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

hibrídni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

hibrídni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

hibrídni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

hibrídno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

hibrídno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

hidrávlična kapacitéta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

hidrávlična kapacitívnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

hidrávlična upórnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

hidrávlična vztrájnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

hidrávlični cilínder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

hidrávlični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

hidrávlični válj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

hidrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

hierárhično vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

higrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

híperparámeter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

híperredundántni manipulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

histeréza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

hítra Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

hítra izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

hitróst odzíva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

hkrátna lokalizácija in kartíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

hòd ventíla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

holístični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

holonómični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

homogéna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

homogéni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

horizónt vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

humanoíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

humanoídni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Í-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

identifikabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

identifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

identifikácija mêhkega modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

identifikácija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

identifikácija struktúre

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

IEC-vodílo

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

íglični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

imitacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

impedánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

implantabílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

implantibílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

implicítna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

impúlzni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

ìndiréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

ìndiréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

ìndiréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

indukcíjski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

induktívni bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

induktívni merílnik kótne hitrósti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

induktívni merílnik nivója

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

induktívni merílnik pomíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

induktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

induktosín

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

industríjski krmílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

industríjski računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

industríjski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 22. 6. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2020 zadetkov.