absolútni enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

absolútno práva prenôsna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

abstráktni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Ackermannova fórmula

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

adaptívni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

adaptívni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

adaptívno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

admitánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

AD-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

akcelerométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

akreditácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

aksiálna bátna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

aksiálna centrifugálna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

aktivátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

akumulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

alárm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

alfatrón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

algébra blóčnih diagrámov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

algébra diagrámov potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

algebrájska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

algorítem vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

ambientálni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

amplitúda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

amplitúdna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

amplitúdni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

amplitúdni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

amplitúdni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

amplitúdni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

amplitúdno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

amplitúdno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

amplitúdno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

analíza glávnih komponént

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

analízni instrumènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

analogíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

analogíja F-I

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

analogíja F-U

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

analogíja síla-napétost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

analogíja síla-tók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

analógna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

analógni elektrónski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

analógni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

analógni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

analógni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

analógni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

analógni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

analógni signál 4–20 mA

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

analógni signál 0–10 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

analógno-digitálni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

androíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

anemométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

aneroídni barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

antropocéntrični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

antropomórfni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

àperiódični odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

areométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

artikulírani robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

asimptótični Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

àsinhrónski izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

ávtokorelácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

avtomát

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

avtomátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

avtomatizácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

avtomátsko delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

avtomátsko nastávljanje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

avtomátsko uglaševánje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

avtomátsko vódeni vozíček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

avtomátsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

avtonómni mobílni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

avtonómni mobílni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

avtonómni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

avtonómni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

avtonómno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

bárvni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

barvomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

bateríja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

bátni komprésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

bátni ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

bázna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

béli šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

bencínski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

bílineárna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

bílineárna transformácija s prèdkrívljenjem frekvénc

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

bílineárni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

bímetálni termométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

biolóški sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

biosénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

bípolárni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

blóčna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

blóčni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

blókovna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

blókovni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

bóbnasti merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Bódejeva oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

bogáto vzbújanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

bônd gráf

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Bourdonova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

brême

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

breménska célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

brezdimenzíjska veličína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

brezkrtáčni brezsénzorski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

brezkrtáčni motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

brezpilótni letálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

brezprekinítveno napájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

brezudárni preklòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

brezžíčno sénzorsko omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Brownov šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

CASE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

célostna računálniško podpŕta proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

célostnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

cenílka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

cenílka IAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

cenílka ISE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

cenílka ISTAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

cenílka ISTSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

cenílka ITAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

cenílka ITSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

centralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

centrálni nadzórni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

centrifugálni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

centrifugálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

cév ánnubar

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

cíljna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

CNC

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

CNC-napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

CNC-stròj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

CNS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Coriolisov merílnik gostôte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Coriolisov merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

cúrkovna cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

čàs izravnáve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

čàs maksimálnega prevzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

časôvna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

časôvna zakasnítev

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

časôvni korák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

časôvni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

časôvni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

časôvni zadŕžek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

časôvno diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

časôvno nèspremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

časôvno nèspremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

časôvno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

časôvno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

časôvno spremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

časôvno spremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

čàs rastí

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

čàs umirítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

čàs ustalítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

čàs vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

čàs vzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

čàs zakasnítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

čàs zaostájanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

člôvek v simulacíjski zánki

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

čŕni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

črpálka z vétrnico

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

čutílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dajálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

daljínsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Dallova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

DA-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

D-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dead-beat regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

decentralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

deduktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

defazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

defuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dejánska vrédnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dekáda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dekodírna napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dekompozícija modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dekompozícija po singulárnih vrédnostih

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

delílni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

delítvena metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

délovna tóčka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

délovni cíkel

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

délovni kontákt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

délovno obmóčje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

délta impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

délta robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Dénavit-Hártenbergov zapís

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

detékcija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

detektabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

determinístična optimizacíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

determinístični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

determinístični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

deviacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

DFT

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diádični regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diagnóstika napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diagonálna dominántnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diagonálna kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diagonálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diagrám lége korénov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diagrám potéka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diagrám potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diferenciálni indúktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diferenciálni pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diferenciálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diferenciálni transformátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diferenciátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diferencírna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diferencírni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diferencírni člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diferencírni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diferencírni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diferencírni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diferencírno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diferencírno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

difrakcíjska mréžica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

digitálna izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

digitálna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

digitálni dvójček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

digitálni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

digitálni izhòd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

digitálni komunikacíjski kanál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

digitálni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

digitálni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

digitálni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

digitálni signálni procésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

digitálni signál 0–24 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

digitálni simulacíjski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

digitálno-analógni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

digitálno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dimenzíjska analíza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dinámični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dinámični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Diracov impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diréktna dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diréktna kinemátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diréktna matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diréktna pót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diréktna vêja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diréktna zvéza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diréktni problém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diréktno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diskontinuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diskretizácija zvéznega sistéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diskrétna Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diskrétna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diskrétni dogódek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diskrétni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diskrétni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diskrétni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diskrétni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diskrétni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diskrétnodogodkôvni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

diskrétno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

disperzíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

distribuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dízelski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

DLK

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dobávna veríga

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dodájanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dodeljevánje ojáčenj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dogódkovni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dolóčanje položája

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

določljívostni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dominántni pól

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Dópplerjev últrazvóčni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dosegljívi délovni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dosegljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

drdránje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

D-regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dríft

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

drón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dŕsni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

drúga faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

drúga metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

DSP

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dušêno níhanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dušênje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dušílni fáktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dušílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dušílni koeficiènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dvížni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dvófázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dvójni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dvokolésni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dvópoložájni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dvópoložájno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dvósédežni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dvósmérno dolóčanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dvóstánjski aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

dvóstánjski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

eksoskelét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

ekspanzionístični koncépt načrtovánja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

eksperimènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

eksperimentálni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

eksperimentálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

ekspêrtni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

eksterocépcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

ekstrapolácijska integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

elástičnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

eléktrični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

eléktrični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

eléktrično omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

eléktrohidrávlični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

eléktromagnétni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

eléktromehánski pretvórnik energíje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

eléktromotór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

eléktropnevmátični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

elemènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

empírično vrednôtenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enáčbe stánj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enáčbni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enákoprocêntna ventílska karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

ênofázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

ênokoráčna integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

ênokoráčna napôved

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

ênokoráčna predíkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

ênosmérni motór s komutátorjem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

ênosmérni tahogenerátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

ênosmérno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enôtina impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enôtina lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enôtina povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enôtina stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enôtina stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enôtina stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enôtin impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enôtin lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enôtin pravokótni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enôtska impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enôtska lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enôtska povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enôtska rámpa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enôtska stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enôtska stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enôtska stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enôtska strmína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enôtski impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

enôtski lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

ergonómika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

estimátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Ethernet

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Eulerjeva metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Eulerjevi kóti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

evolúcijski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fáktor pozábljanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fáza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fázna ravnína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fázna razlíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fázna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fázna trajektórija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fázni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fázni kót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fázni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fázni portrét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fázni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fázni premík

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fázni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fázni zasúk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fázno nèminimálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fázno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fázno prehitévanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fázno zaostájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fílter UKF

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Fisherjeva informacíjska matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fízični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fizikálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fluíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fluorométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fotodetéktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fotométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

frekvénca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

frekvénca dušênega níhanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

frekvénca prehôda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

frekvénca vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

frekvénca zgíbanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

frekvénčna karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

frekvénčnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

frekvénčni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

frekvénčni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

frekvénčni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

frekvénčni spékter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Frobéniusova kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fúnkcija gostôte verjétnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fúnkcija izgúbe

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fúnkcija kvalitéte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fúnkcija Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fúnkcija napáke

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fúnkcija uspéšnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fúnkcija ustréznosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

funkcíjski blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

funkcíjski blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

funkcíjski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

funkcíjski načŕt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

funkcionálna vodljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

fuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

generátor nakljúčnih števíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

generátorski ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

genétski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

geometríjska prirôčnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

gíbka proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

gibljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

giroskóp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

glávna regulacíjska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

glávni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

globálna asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

globálni máksimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

globálni mínimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

globálni pozícijski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

gorívna célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

gosénični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

gostomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

GPS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

gradiêntna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

gradník

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

grádnja zemljevída

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

gráfični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

gráf povezáv

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

gravimétrični merílnik vlážnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Hallova sónda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Hallov merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Hallov sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Hammersteinov modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Hammerstein-Wienerjev modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

háptična simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

háptični prikazoválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

háptični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

háptični vmésnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

harmónični pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Heavisidova fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

heksapód

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

hibrídna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

hibrídni agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

hibrídni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

hibrídni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

hibrídni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

hibrídno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

hibrídno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

hidrávlična kapacitéta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

hidrávlična kapacitívnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

hidrávlična upórnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

hidrávlična vztrájnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

hidrávlični cilínder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

hidrávlični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

hidrávlični válj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

hidrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

hierárhično vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

higrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

híperparámeter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

híperredundántni manipulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

histeréza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

hítra Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

hítra izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

hitróst odzíva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

hkrátna lokalizácija in kartíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

hòd ventíla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

holístični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

holonómični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

homogéna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

homogéni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

horizónt vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

humanoíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

humanoídni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Í-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

identifikabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

identifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

identifikácija mêhkega modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

identifikácija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

identifikácija struktúre

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

IEC-vodílo

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

íglični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

imitacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

impedánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

implantabílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

implantibílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

implicítna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

impúlzni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

ìndiréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

ìndiréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

ìndiréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

indukcíjski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

induktívni bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

induktívni merílnik kótne hitrósti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

induktívni merílnik nivója

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

induktívni merílnik pomíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

induktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

induktosín

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

industríjski krmílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

industríjski računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

industríjski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 23. 1. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2020 zadetkov.