absolútni enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

absolútno práva prenôsna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

abstráktni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Ackermannova fórmula

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

adaptívni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

adaptívni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

adaptívno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

admitánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

AD-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

akcelerométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

akreditácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

aksiálna bátna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

aksiálna centrifugálna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

aktivátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

akumulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

alárm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

alfatrón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

algébra blóčnih diagrámov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

algébra diagrámov potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

algebrájska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

algorítem vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

ambientálni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

amplitúda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

amplitúdna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

amplitúdni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

amplitúdni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

amplitúdni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

amplitúdni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

amplitúdno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

amplitúdno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

amplitúdno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

analíza glávnih komponént

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

analízni instrumènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

analogíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

analogíja F-I

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

analogíja F-U

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

analogíja síla-napétost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

analogíja síla-tók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

analógna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

analógni elektrónski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

analógni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

analógni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

analógni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

analógni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

analógni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

analógni signál 4–20 mA

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

analógni signál 0–10 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

analógno-digitálni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

androíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

anemométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

aneroídni barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

antropocéntrični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

antropomórfni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

àperiódični odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

areométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

artikulírani robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

asimptótični Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

àsinhrónski izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

ávtokorelácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

avtomát

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

avtomátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

avtomatizácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

avtomátsko delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

avtomátsko nastávljanje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

avtomátsko uglaševánje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

avtomátsko vódeni vozíček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

avtomátsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

avtonómni mobílni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

avtonómni mobílni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

avtonómni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

avtonómni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

avtonómno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

bárvni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

barvomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

bateríja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

bátni komprésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

bátni ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

bázna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

béli šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

bencínski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

bílineárna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

bílineárna transformácija s prèdkrívljenjem frekvénc

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

bílineárni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

bímetálni termométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

biolóški sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

biosénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

bípolárni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

blóčna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

blóčni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

blókovna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

blókovni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

bóbnasti merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Bódejeva oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

bogáto vzbújanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

bônd gráf

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Bourdonova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

brême

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

breménska célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

brezdimenzíjska veličína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

brezkrtáčni brezsénzorski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

brezkrtáčni motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

brezpilótni letálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

brezprekinítveno napájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

brezudárni preklòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

brezžíčno sénzorsko omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Brownov šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

CASE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

célostna računálniško podpŕta proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

célostnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

cenílka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

cenílka IAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

cenílka ISE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

cenílka ISTAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

cenílka ISTSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

cenílka ITAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

cenílka ITSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

centralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

centrálni nadzórni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

centrifugálni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

centrifugálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

cév ánnubar

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

cíljna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

CNC

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

CNC-napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

CNC-stròj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

CNS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Coriolisov merílnik gostôte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Coriolisov merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

cúrkovna cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

čàs izravnáve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

čàs maksimálnega prevzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

časôvna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

časôvna zakasnítev

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

časôvni korák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

časôvni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

časôvni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

časôvni zadŕžek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

časôvno diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

časôvno nèspremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

časôvno nèspremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

časôvno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

časôvno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

časôvno spremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

časôvno spremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

čàs rastí

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

čàs umirítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

čàs ustalítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

čàs vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

čàs vzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

čàs zakasnítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

čàs zaostájanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

člôvek v simulacíjski zánki

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

čŕni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

črpálka z vétrnico

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

čutílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dajálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

daljínsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Dallova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

DA-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

D-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dead-beat regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

decentralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

deduktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

defazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

defuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dejánska vrédnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dekáda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dekodírna napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dekompozícija modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dekompozícija po singulárnih vrédnostih

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

delílni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

delítvena metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

délovna tóčka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

délovni cíkel

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

délovni kontákt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

délovno obmóčje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

délta impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

délta robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Dénavit-Hártenbergov zapís

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

detékcija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

detektabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

determinístična optimizacíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

determinístični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

determinístični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

deviacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

DFT

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diádični regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diagnóstika napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diagonálna dominántnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diagonálna kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diagonálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diagrám lége korénov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diagrám potéka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diagrám potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diferenciálni indúktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diferenciálni pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diferenciálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diferenciálni transformátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diferenciátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diferencírna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diferencírni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diferencírni člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diferencírni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diferencírni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diferencírni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diferencírno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diferencírno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

difrakcíjska mréžica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

digitálna izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

digitálna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

digitálni dvójček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

digitálni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

digitálni izhòd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

digitálni komunikacíjski kanál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

digitálni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

digitálni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

digitálni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

digitálni signálni procésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

digitálni signál 0–24 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

digitálni simulacíjski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

digitálno-analógni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

digitálno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dimenzíjska analíza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dinámični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dinámični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Diracov impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diréktna dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diréktna kinemátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diréktna matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diréktna pót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diréktna vêja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diréktna zvéza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diréktni problém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diréktno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diskontinuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diskretizácija zvéznega sistéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diskrétna Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diskrétna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diskrétni dogódek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diskrétni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diskrétni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diskrétni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diskrétni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diskrétni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diskrétnodogodkôvni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

diskrétno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

disperzíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

distribuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dízelski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

DLK

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dobávna veríga

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dodájanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dodeljevánje ojáčenj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dogódkovni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dolóčanje položája

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

določljívostni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dominántni pól

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Dópplerjev últrazvóčni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dosegljívi délovni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dosegljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

drdránje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

D-regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dríft

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

drón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dŕsni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

drúga faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

drúga metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

DSP

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dušêno níhanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dušênje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dušílni fáktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dušílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dušílni koeficiènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dvížni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dvófázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dvójni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dvokolésni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dvópoložájni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dvópoložájno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dvósédežni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dvósmérno dolóčanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dvóstánjski aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

dvóstánjski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

eksoskelét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

ekspanzionístični koncépt načrtovánja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

eksperimènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

eksperimentálni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

eksperimentálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

ekspêrtni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

eksterocépcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

ekstrapolácijska integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

elástičnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

eléktrični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

eléktrični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

eléktrično omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

eléktrohidrávlični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

eléktromagnétni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

eléktromehánski pretvórnik energíje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

eléktromotór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

eléktropnevmátični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

elemènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

empírično vrednôtenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enáčbe stánj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enáčbni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enákoprocêntna ventílska karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

ênofázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

ênokoráčna integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

ênokoráčna napôved

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

ênokoráčna predíkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

ênosmérni motór s komutátorjem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

ênosmérni tahogenerátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

ênosmérno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enôtina impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enôtina lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enôtina povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enôtina stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enôtina stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enôtina stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enôtin impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enôtin lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enôtin pravokótni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enôtska impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enôtska lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enôtska povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enôtska rámpa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enôtska stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enôtska stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enôtska stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enôtska strmína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enôtski impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

enôtski lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

ergonómika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

estimátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Ethernet

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Eulerjeva metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Eulerjevi kóti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

evolúcijski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fáktor pozábljanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fáza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fázna ravnína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fázna razlíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fázna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fázna trajektórija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fázni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fázni kót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fázni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fázni portrét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fázni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fázni premík

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fázni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fázni zasúk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fázno nèminimálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fázno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fázno prehitévanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fázno zaostájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fílter UKF

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Fisherjeva informacíjska matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fízični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fizikálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fluíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fluorométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fotodetéktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fotométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

frekvénca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

frekvénca dušênega níhanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

frekvénca prehôda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

frekvénca vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

frekvénca zgíbanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

frekvénčna karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

frekvénčnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

frekvénčni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

frekvénčni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

frekvénčni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

frekvénčni spékter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Frobéniusova kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fúnkcija gostôte verjétnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fúnkcija izgúbe

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fúnkcija kvalitéte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fúnkcija Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fúnkcija napáke

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fúnkcija uspéšnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fúnkcija ustréznosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

funkcíjski blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

funkcíjski blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

funkcíjski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

funkcíjski načŕt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

funkcionálna vodljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

fuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

generátor nakljúčnih števíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

generátorski ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

genétski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

geometríjska prirôčnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

gíbka proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

gibljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

giroskóp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

glávna regulacíjska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

glávni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

globálna asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

globálni máksimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

globálni mínimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

globálni pozícijski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

gorívna célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

gosénični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

gostomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

GPS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

gradiêntna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

gradník

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

grádnja zemljevída

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

gráfični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

gráf povezáv

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

gravimétrični merílnik vlážnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Hallova sónda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Hallov merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Hallov sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Hammersteinov modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Hammerstein-Wienerjev modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

háptična simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

háptični prikazoválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

háptični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

háptični vmésnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

harmónični pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Heavisidova fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

heksapód

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

hibrídna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

hibrídni agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

hibrídni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

hibrídni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

hibrídni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

hibrídno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

hibrídno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

hidrávlična kapacitéta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

hidrávlična kapacitívnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

hidrávlična upórnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

hidrávlična vztrájnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

hidrávlični cilínder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

hidrávlični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

hidrávlični válj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

hidrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

hierárhično vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

higrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

híperparámeter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

híperredundántni manipulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

histeréza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

hítra Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

hítra izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

hitróst odzíva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

hkrátna lokalizácija in kartíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

hòd ventíla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

holístični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

holonómični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

homogéna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

homogéni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

horizónt vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

humanoíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

humanoídni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Í-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

identifikabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

identifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

identifikácija mêhkega modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

identifikácija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

identifikácija struktúre

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

IEC-vodílo

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

íglični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

imitacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

impedánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

implantabílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

implantibílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

implicítna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

impúlzni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

ìndiréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

ìndiréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

ìndiréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

indukcíjski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

induktívni bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

induktívni merílnik kótne hitrósti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

induktívni merílnik nivója

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

induktívni merílnik pomíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

induktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

induktosín

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

industríjski krmílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

industríjski računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

industríjski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 26. 5. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2020 zadetkov.