absolútni enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

absolútno práva prenôsna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

abstráktni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Ackermannova fórmula

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

adaptívni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

adaptívni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

adaptívno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

admitánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

AD-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akcelerométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akreditácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aksiálna bátna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aksiálna centrifugálna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aktivátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akumulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alárm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alfatrón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

algébra blóčnih diagrámov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

algébra diagrámov potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

algebrájska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

algorítem vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ambientálni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amplitúda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amplitúdna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amplitúdni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amplitúdni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amplitúdni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amplitúdni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amplitúdno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amplitúdno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amplitúdno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analíza glávnih komponént

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analízni instrumènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analogíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analogíja F-I

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analogíja F-U

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analogíja síla-napétost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analogíja síla-tók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analógna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analógni elektrónski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analógni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analógni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analógni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analógni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analógni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analógni signál 4–20 mA

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analógni signál 0–10 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analógno-digitálni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

androíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anemométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aneroídni barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antropocéntrični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antropomórfni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

àperiódični odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

areométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

artikulírani robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

asimptótični Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

àsinhrónski izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ávtokorelácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

avtomát

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

avtomátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

avtomatizácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

avtomátsko delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

avtomátsko nastávljanje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

avtomátsko uglaševánje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

avtomátsko vódeni vozíček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

avtomátsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

avtonómni mobílni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

avtonómni mobílni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

avtonómni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

avtonómni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

avtonómno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

bárvni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

barvomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

bateríja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

bátni komprésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

bátni ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

bázna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

béli šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

bencínski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

bílineárna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

bílineárna transformácija s prèdkrívljenjem frekvénc

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

bílineárni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

bímetálni termométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

biolóški sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

biosénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

bípolárni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

blóčna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

blóčni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

blókovna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

blókovni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

bóbnasti merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Bódejeva oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

bogáto vzbújanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

bônd gráf

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Bourdonova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

brême

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

breménska célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

brezdimenzíjska veličína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

brezkrtáčni brezsénzorski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

brezkrtáčni motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

brezpilótni letálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

brezprekinítveno napájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

brezudárni preklòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

brezžíčno sénzorsko omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Brownov šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

CASE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

célostna računálniško podpŕta proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

célostnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

cenílka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

cenílka IAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

cenílka ISE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

cenílka ISTAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

cenílka ISTSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

cenílka ITAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

cenílka ITSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

centralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

centrálni nadzórni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

centrifugálni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

centrifugálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

cév ánnubar

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

cíljna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

CNC

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

CNC-napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

CNC-stròj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

CNS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Coriolisov merílnik gostôte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Coriolisov merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

cúrkovna cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

čàs izravnáve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

čàs maksimálnega prevzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

časôvna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

časôvna zakasnítev

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

časôvni korák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

časôvni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

časôvni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

časôvni zadŕžek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

časôvno diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

časôvno nèspremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

časôvno nèspremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

časôvno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

časôvno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

časôvno spremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

časôvno spremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

čàs rastí

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

čàs umirítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

čàs ustalítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

čàs vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

čàs vzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

čàs zakasnítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

čàs zaostájanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

člôvek v simulacíjski zánki

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

čŕni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

črpálka z vétrnico

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

čutílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dajálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

daljínsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Dallova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

DA-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

D-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dead-beat regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

decentralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

deduktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

defazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

defuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dejánska vrédnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dekáda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dekodírna napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dekompozícija modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dekompozícija po singulárnih vrédnostih

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

delílni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

delítvena metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

délovna tóčka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

délovni cíkel

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

délovni kontákt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

délovno obmóčje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

délta impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

délta robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Dénavit-Hártenbergov zapís

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

detékcija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

detektabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

determinístična optimizacíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

determinístični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

determinístični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

deviacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

DFT

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diádični regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diagnóstika napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diagonálna dominántnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diagonálna kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diagonálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diagrám lége korénov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diagrám potéka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diagrám potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diferenciálni indúktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diferenciálni pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diferenciálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diferenciálni transformátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diferenciátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diferencírna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diferencírni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diferencírni člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diferencírni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diferencírni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diferencírni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diferencírno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diferencírno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

difrakcíjska mréžica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

digitálna izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

digitálna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

digitálni dvójček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

digitálni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

digitálni izhòd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

digitálni komunikacíjski kanál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

digitálni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

digitálni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

digitálni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

digitálni signálni procésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

digitálni signál 0–24 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

digitálni simulacíjski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

digitálno-analógni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

digitálno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dimenzíjska analíza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dinámični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dinámični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Diracov impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diréktna dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diréktna kinemátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diréktna matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diréktna pót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diréktna vêja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diréktna zvéza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diréktni problém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diréktno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diskontinuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diskretizácija zvéznega sistéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diskrétna Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diskrétna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diskrétni dogódek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diskrétni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diskrétni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diskrétni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diskrétni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diskrétni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diskrétnodogodkôvni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

diskrétno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

disperzíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

distribuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dízelski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

DLK

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dobávna veríga

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dodájanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dodeljevánje ojáčenj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dogódkovni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dolóčanje položája

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

določljívostni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dominántni pól

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Dópplerjev últrazvóčni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dosegljívi délovni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dosegljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

drdránje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

D-regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dríft

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

drón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dŕsni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

drúga faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

drúga metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

DSP

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dušêno níhanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dušênje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dušílni fáktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dušílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dušílni koeficiènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dvížni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dvófázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dvójni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dvokolésni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dvópoložájni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dvópoložájno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dvósédežni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dvósmérno dolóčanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dvóstánjski aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

dvóstánjski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

eksoskelét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ekspanzionístični koncépt načrtovánja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

eksperimènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

eksperimentálni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

eksperimentálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ekspêrtni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

eksterocépcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ekstrapolácijska integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

elástičnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

eléktrični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

eléktrični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

eléktrično omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

eléktrohidrávlični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

eléktromagnétni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

eléktromehánski pretvórnik energíje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

eléktromotór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

eléktropnevmátični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

elemènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

empírično vrednôtenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enáčbe stánj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enáčbni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enákoprocêntna ventílska karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ênofázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ênokoráčna integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ênokoráčna napôved

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ênokoráčna predíkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ênosmérni motór s komutátorjem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ênosmérni tahogenerátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ênosmérno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enôtina impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enôtina lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enôtina povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enôtina stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enôtina stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enôtina stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enôtin impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enôtin lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enôtin pravokótni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enôtska impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enôtska lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enôtska povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enôtska rámpa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enôtska stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enôtska stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enôtska stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enôtska strmína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enôtski impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

enôtski lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ergonómika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

estimátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Ethernet

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Eulerjeva metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Eulerjevi kóti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

evolúcijski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fáktor pozábljanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fáza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fázna ravnína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fázna razlíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fázna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fázna trajektórija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fázni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fázni kót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fázni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fázni portrét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fázni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fázni premík

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fázni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fázni zasúk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fázno nèminimálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fázno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fázno prehitévanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fázno zaostájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fílter UKF

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Fisherjeva informacíjska matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fízični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fizikálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fluíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fluorométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fotodetéktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fotométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

frekvénca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

frekvénca dušênega níhanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

frekvénca prehôda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

frekvénca vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

frekvénca zgíbanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

frekvénčna karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

frekvénčnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

frekvénčni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

frekvénčni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

frekvénčni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

frekvénčni spékter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Frobéniusova kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fúnkcija gostôte verjétnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fúnkcija izgúbe

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fúnkcija kvalitéte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fúnkcija Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fúnkcija napáke

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fúnkcija uspéšnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fúnkcija ustréznosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

funkcíjski blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

funkcíjski blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

funkcíjski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

funkcíjski načŕt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

funkcionálna vodljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

fuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

generátor nakljúčnih števíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

generátorski ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

genétski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

geometríjska prirôčnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

gíbka proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

gibljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

giroskóp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

glávna regulacíjska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

glávni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

globálna asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

globálni máksimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

globálni mínimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

globálni pozícijski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

gorívna célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

gosénični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

gostomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

GPS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

gradiêntna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

gradník

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

grádnja zemljevída

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

gráfični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

gráf povezáv

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

gravimétrični merílnik vlážnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Hallova sónda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Hallov merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Hallov sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Hammersteinov modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Hammerstein-Wienerjev modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

háptična simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

háptični prikazoválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

háptični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

háptični vmésnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

harmónični pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Heavisidova fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

heksapód

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

hibrídna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

hibrídni agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

hibrídni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

hibrídni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

hibrídni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

hibrídno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

hibrídno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

hidrávlična kapacitéta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

hidrávlična kapacitívnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

hidrávlična upórnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

hidrávlična vztrájnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

hidrávlični cilínder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

hidrávlični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

hidrávlični válj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

hidrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

hierárhično vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

higrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

híperparámeter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

híperredundántni manipulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

histeréza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

hítra Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

hítra izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

hitróst odzíva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

hkrátna lokalizácija in kartíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

hòd ventíla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

holístični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

holonómični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

homogéna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

homogéni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

horizónt vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

humanoíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

humanoídni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Í-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

identifikabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

identifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

identifikácija mêhkega modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

identifikácija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

identifikácija struktúre

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

IEC-vodílo

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

íglični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

imitacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

impedánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

implantabílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

implantibílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

implicítna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

impúlzni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ìndiréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ìndiréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ìndiréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

indukcíjski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

induktívni bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

induktívni merílnik kótne hitrósti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

induktívni merílnik nivója

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

induktívni merílnik pomíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

induktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

induktosín

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

industríjski krmílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

industríjski računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

industríjski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2020 zadetkov.