absolútni enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

absolútno práva prenôsna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

abstráktni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Ackermannova fórmula

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

adaptívni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

adaptívni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

adaptívno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

admitánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

AD-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

akcelerométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

akreditácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aksiálna bátna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aksiálna centrifugálna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aktivátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

akumulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

alárm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

alfatrón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

algébra blóčnih diagrámov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

algébra diagrámov potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

algebrájska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

algorítem vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ambientálni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

amplitúda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

amplitúdna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

amplitúdni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

amplitúdni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

amplitúdni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

amplitúdni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

amplitúdno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

amplitúdno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

amplitúdno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

analíza glávnih komponént

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

analízni instrumènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

analogíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

analogíja F-I

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

analogíja F-U

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

analogíja síla-napétost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

analogíja síla-tók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

analógna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

analógni elektrónski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

analógni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

analógni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

analógni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

analógni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

analógni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

analógni signál 4–20 mA

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

analógni signál 0–10 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

analógno-digitálni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

androíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

anemométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aneroídni barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

antropocéntrični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

antropomórfni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

àperiódični odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

areométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

artikulírani robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

asimptótični Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

àsinhrónski izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ávtokorelácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avtomát

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avtomátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avtomatizácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avtomátsko delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avtomátsko nastávljanje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avtomátsko uglaševánje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avtomátsko vódeni vozíček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avtomátsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avtonómni mobílni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avtonómni mobílni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avtonómni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avtonómni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avtonómno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bárvni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

barvomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bateríja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bátni komprésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bátni ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bázna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

béli šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bencínski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bílineárna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bílineárna transformácija s prèdkrívljenjem frekvénc

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bílineárni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bímetálni termométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

biolóški sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

biosénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bípolárni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

blóčna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

blóčni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

blókovna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

blókovni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bóbnasti merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Bódejeva oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bogáto vzbújanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bônd gráf

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Bourdonova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

brême

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

breménska célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

brezdimenzíjska veličína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

brezkrtáčni brezsénzorski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

brezkrtáčni motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

brezpilótni letálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

brezprekinítveno napájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

brezudárni preklòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

brezžíčno sénzorsko omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Brownov šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

CASE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

célostna računálniško podpŕta proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

célostnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

cenílka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

cenílka IAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

cenílka ISE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

cenílka ISTAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

cenílka ISTSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

cenílka ITAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

cenílka ITSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

centralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

centrálni nadzórni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

centrifugálni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

centrifugálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

cév ánnubar

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

cíljna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

CNC

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

CNC-napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

CNC-stròj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

CNS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Coriolisov merílnik gostôte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Coriolisov merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

cúrkovna cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čàs izravnáve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čàs maksimálnega prevzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

časôvna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

časôvna zakasnítev

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

časôvni korák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

časôvni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

časôvni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

časôvni zadŕžek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

časôvno diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

časôvno nèspremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

časôvno nèspremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

časôvno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

časôvno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

časôvno spremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

časôvno spremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čàs rastí

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čàs umirítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čàs ustalítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čàs vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čàs vzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čàs zakasnítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čàs zaostájanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

člôvek v simulacíjski zánki

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čŕni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

črpálka z vétrnico

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čutílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dajálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

daljínsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Dallova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

DA-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

D-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dead-beat regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

decentralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

deduktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

defazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

defuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dejánska vrédnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dekáda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dekodírna napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dekompozícija modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dekompozícija po singulárnih vrédnostih

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

delílni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

delítvena metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

délovna tóčka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

délovni cíkel

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

délovni kontákt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

délovno obmóčje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

délta impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

délta robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Dénavit-Hártenbergov zapís

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

detékcija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

detektabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

determinístična optimizacíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

determinístični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

determinístični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

deviacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

DFT

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diádični regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diagnóstika napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diagonálna dominántnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diagonálna kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diagonálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diagrám lége korénov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diagrám potéka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diagrám potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diferenciálni indúktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diferenciálni pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diferenciálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diferenciálni transformátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diferenciátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diferencírna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diferencírni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diferencírni člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diferencírni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diferencírni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diferencírni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diferencírno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diferencírno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

difrakcíjska mréžica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

digitálna izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

digitálna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

digitálni dvójček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

digitálni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

digitálni izhòd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

digitálni komunikacíjski kanál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

digitálni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

digitálni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

digitálni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

digitálni signálni procésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

digitálni signál 0–24 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

digitálni simulacíjski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

digitálno-analógni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

digitálno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dimenzíjska analíza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dinámični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dinámični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Diracov impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diréktna dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diréktna kinemátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diréktna matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diréktna pót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diréktna vêja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diréktna zvéza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diréktni problém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diréktno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diskontinuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diskretizácija zvéznega sistéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diskrétna Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diskrétna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diskrétni dogódek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diskrétni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diskrétni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diskrétni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diskrétni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diskrétni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diskrétnodogodkôvni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diskrétno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

disperzíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

distribuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dízelski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

DLK

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dobávna veríga

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dodájanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dodeljevánje ojáčenj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dogódkovni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dolóčanje položája

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

določljívostni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dominántni pól

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Dópplerjev últrazvóčni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dosegljívi délovni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dosegljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drdránje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

D-regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dríft

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dŕsni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drúga faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drúga metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

DSP

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dušênje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dušêno níhanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dušílni fáktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dušílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dušílni koeficiènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dvížni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dvófázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dvójni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dvokolésni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dvópoložájni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dvópoložájno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dvósédežni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dvósmérno dolóčanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dvóstánjski aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dvóstánjski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

eksoskelét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ekspanzionístični koncépt načrtovánja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

eksperimènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

eksperimentálni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

eksperimentálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ekspêrtni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

eksterocépcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ekstrapolácijska integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

elástičnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

eléktrični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

eléktrični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

eléktrično omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

eléktrohidrávlični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

eléktromagnétni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

eléktromehánski pretvórnik energíje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

eléktromotór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

eléktropnevmátični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

elemènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

empírično vrednôtenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enáčbe stánj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enáčbni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enákoprocêntna ventílska karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ênofázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ênokoráčna integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ênokoráčna napôved

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ênokoráčna predíkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ênosmérni motór s komutátorjem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ênosmérni tahogenerátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ênosmérno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enôtina impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enôtina lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enôtina povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enôtina stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enôtina stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enôtina stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enôtin impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enôtin lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enôtin pravokótni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enôtska impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enôtska lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enôtska povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enôtska rámpa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enôtska stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enôtska stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enôtska stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enôtska strmína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enôtski impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

enôtski lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ergonómika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

estimátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Ethernet

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Eulerjeva metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Eulerjevi kóti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

evolúcijski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fáktor pozábljanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fáza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fázna ravnína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fázna razlíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fázna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fázna trajektórija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fázni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fázni kót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fázni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fázni portrét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fázni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fázni premík

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fázni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fázni zasúk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fázno nèminimálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fázno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fázno prehitévanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fázno zaostájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fílter UKF

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Fisherjeva informacíjska matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fízični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fizikálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fluíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fluorométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fotodetéktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fotométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

frekvénca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

frekvénca dušênega níhanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

frekvénca prehôda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

frekvénca vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

frekvénca zgíbanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

frekvénčna karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

frekvénčnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

frekvénčni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

frekvénčni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

frekvénčni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

frekvénčni spékter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Frobéniusova kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fúnkcija gostôte verjétnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fúnkcija izgúbe

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fúnkcija kvalitéte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fúnkcija Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fúnkcija napáke

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fúnkcija uspéšnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fúnkcija ustréznosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

funkcíjski blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

funkcíjski blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

funkcíjski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

funkcíjski načŕt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

funkcionálna vodljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

fuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

generátor nakljúčnih števíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

generátorski ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

genétski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

geometríjska prirôčnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

gíbka proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

gibljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

giroskóp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

glávna regulacíjska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

glávni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

globálna asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

globálni máksimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

globálni mínimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

globálni pozícijski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

gorívna célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

gosénični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

gostomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

GPS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

gradiêntna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

gradník

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

grádnja zemljevída

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

gráfični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

gráf povezáv

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

gravimétrični merílnik vlážnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Hallova sónda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Hallov merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Hallov sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Hammersteinov modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Hammerstein-Wienerjev modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

háptična simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

háptični prikazoválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

háptični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

háptični vmésnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

harmónični pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Heavisidova fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

heksapód

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

hibrídna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

hibrídni agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

hibrídni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

hibrídni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

hibrídni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

hibrídno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

hibrídno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

hidrávlična kapacitéta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

hidrávlična kapacitívnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

hidrávlična upórnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

hidrávlična vztrájnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

hidrávlični cilínder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

hidrávlični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

hidrávlični válj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

hidrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

hierárhično vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

higrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

híperparámeter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

híperredundántni manipulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

histeréza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

hítra Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

hítra izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

hitróst odzíva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

hkrátna lokalizácija in kartíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

hòd ventíla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

holístični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

holonómični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

homogéna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

homogéni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

horizónt vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

humanoíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

humanoídni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Í-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

identifikabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

identifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

identifikácija mêhkega modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

identifikácija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

identifikácija struktúre

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

IEC-vodílo

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

íglični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

imitacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

impedánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

implantabílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

implantibílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

implicítna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

impúlzni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ìndiréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ìndiréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ìndiréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

indukcíjski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

induktívni bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

induktívni merílnik kótne hitrósti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

induktívni merílnik nivója

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

induktívni merílnik pomíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

induktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

induktosín

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

industríjski krmílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

industríjski računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

industríjski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2020 zadetkov.