absolútni enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

absolútno práva prenôsna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

abstráktni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Ackermannova fórmula

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

adaptívni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

adaptívni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

adaptívno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

admitánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

AD-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

akcelerométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

akreditácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aksiálna bátna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aksiálna centrifugálna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aktivátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

akumulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

alárm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

alfatrón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

algébra blóčnih diagrámov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

algébra diagrámov potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

algebrájska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

algorítem vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ambientálni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

amplitúda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

amplitúdna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

amplitúdni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

amplitúdni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

amplitúdni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

amplitúdni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

amplitúdno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

amplitúdno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

amplitúdno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

analíza glávnih komponént

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

analízni instrumènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

analogíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

analogíja F-I

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

analogíja F-U

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

analogíja síla-napétost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

analogíja síla-tók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

analógna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

analógni elektrónski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

analógni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

analógni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

analógni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

analógni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

analógni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

analógni signál 4–20 mA

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

analógni signál 0–10 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

analógno-digitálni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

androíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

anemométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aneroídni barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

antropocéntrični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

antropomórfni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

àperiódični odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

areométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

artikulírani robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

asimptótični Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

àsinhrónski izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ávtokorelácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avtomát

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avtomátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avtomatizácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avtomátsko delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avtomátsko nastávljanje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avtomátsko uglaševánje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avtomátsko vódeni vozíček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avtomátsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avtonómni mobílni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avtonómni mobílni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avtonómni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avtonómni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avtonómno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bárvni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

barvomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bateríja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bátni komprésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bátni ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bázna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

béli šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bencínski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bílineárna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bílineárna transformácija s prèdkrívljenjem frekvénc

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bílineárni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bímetálni termométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

biolóški sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

biosénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bípolárni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

blóčna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

blóčni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

blókovna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

blókovni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bóbnasti merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Bódejeva oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bogáto vzbújanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bônd gráf

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Bourdonova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

brême

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

breménska célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

brezdimenzíjska veličína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

brezkrtáčni brezsénzorski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

brezkrtáčni motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

brezpilótni letálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

brezprekinítveno napájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

brezudárni preklòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

brezžíčno sénzorsko omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Brownov šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

CASE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

célostna računálniško podpŕta proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

célostnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

cenílka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

cenílka IAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

cenílka ISE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

cenílka ISTAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

cenílka ISTSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

cenílka ITAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

cenílka ITSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

centralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

centrálni nadzórni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

centrifugálni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

centrifugálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

cév ánnubar

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

cíljna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

CNC

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

CNC-napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

CNC-stròj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

CNS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Coriolisov merílnik gostôte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Coriolisov merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

cúrkovna cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čàs izravnáve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čàs maksimálnega prevzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

časôvna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

časôvna zakasnítev

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

časôvni korák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

časôvni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

časôvni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

časôvni zadŕžek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

časôvno diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

časôvno nèspremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

časôvno nèspremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

časôvno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

časôvno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

časôvno spremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

časôvno spremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čàs rastí

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čàs umirítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čàs ustalítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čàs vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čàs vzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čàs zakasnítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čàs zaostájanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

člôvek v simulacíjski zánki

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čŕni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

črpálka z vétrnico

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čutílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dajálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

daljínsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Dallova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

DA-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

D-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dead-beat regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

decentralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

deduktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

defazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

defuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dejánska vrédnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dekáda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dekodírna napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dekompozícija modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dekompozícija po singulárnih vrédnostih

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

delílni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

delítvena metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

délovna tóčka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

délovni cíkel

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

délovni kontákt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

délovno obmóčje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

délta impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

délta robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Dénavit-Hártenbergov zapís

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

detékcija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

detektabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

determinístična optimizacíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

determinístični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

determinístični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

deviacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

DFT

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diádični regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diagnóstika napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diagonálna dominántnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diagonálna kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diagonálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diagrám lége korénov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diagrám potéka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diagrám potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diferenciálni indúktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diferenciálni pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diferenciálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diferenciálni transformátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diferenciátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diferencírna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diferencírni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diferencírni člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diferencírni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diferencírni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diferencírni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diferencírno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diferencírno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

difrakcíjska mréžica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

digitálna izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

digitálna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

digitálni dvójček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

digitálni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

digitálni izhòd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

digitálni komunikacíjski kanál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

digitálni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

digitálni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

digitálni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

digitálni signálni procésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

digitálni signál 0–24 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

digitálni simulacíjski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

digitálno-analógni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

digitálno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dimenzíjska analíza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dinámični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dinámični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Diracov impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diréktna dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diréktna kinemátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diréktna matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diréktna pót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diréktna vêja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diréktna zvéza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diréktni problém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diréktno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diskontinuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diskretizácija zvéznega sistéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diskrétna Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diskrétna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diskrétni dogódek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diskrétni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diskrétni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diskrétni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diskrétni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diskrétni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diskrétnodogodkôvni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diskrétno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

disperzíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

distribuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dízelski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

DLK

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dobávna veríga

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dodájanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dodeljevánje ojáčenj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dogódkovni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dolóčanje položája

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

določljívostni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dominántni pól

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Dópplerjev últrazvóčni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dosegljívi délovni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dosegljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drdránje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

D-regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dríft

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dŕsni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drúga faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drúga metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

DSP

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dušênje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dušêno níhanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dušílni fáktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dušílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dušílni koeficiènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dvížni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dvófázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dvójni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dvokolésni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dvópoložájni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dvópoložájno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dvósédežni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dvósmérno dolóčanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dvóstánjski aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dvóstánjski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

eksoskelét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ekspanzionístični koncépt načrtovánja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

eksperimènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

eksperimentálni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

eksperimentálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ekspêrtni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

eksterocépcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ekstrapolácijska integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

elástičnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

eléktrični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

eléktrični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

eléktrično omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

eléktrohidrávlični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

eléktromagnétni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

eléktromehánski pretvórnik energíje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

eléktromotór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

eléktropnevmátični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

elemènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

empírično vrednôtenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enáčbe stánj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enáčbni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enákoprocêntna ventílska karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ênofázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ênokoráčna integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ênokoráčna napôved

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ênokoráčna predíkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ênosmérni motór s komutátorjem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ênosmérni tahogenerátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ênosmérno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enôtina impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enôtina lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enôtina povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enôtina stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enôtina stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enôtina stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enôtin impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enôtin lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enôtin pravokótni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enôtska impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enôtska lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enôtska povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enôtska rámpa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enôtska stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enôtska stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enôtska stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enôtska strmína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enôtski impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

enôtski lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ergonómika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

estimátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Ethernet

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Eulerjeva metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Eulerjevi kóti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

evolúcijski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fáktor pozábljanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fáza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fázna ravnína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fázna razlíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fázna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fázna trajektórija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fázni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fázni kót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fázni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fázni portrét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fázni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fázni premík

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fázni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fázni zasúk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fázno nèminimálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fázno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fázno prehitévanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fázno zaostájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fílter UKF

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Fisherjeva informacíjska matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fízični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fizikálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fluíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fluorométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fotodetéktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fotométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

frekvénca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

frekvénca dušênega níhanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

frekvénca prehôda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

frekvénca vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

frekvénca zgíbanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

frekvénčna karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

frekvénčnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

frekvénčni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

frekvénčni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

frekvénčni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

frekvénčni spékter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Frobéniusova kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fúnkcija gostôte verjétnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fúnkcija izgúbe

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fúnkcija kvalitéte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fúnkcija Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fúnkcija napáke

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fúnkcija uspéšnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fúnkcija ustréznosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

funkcíjski blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

funkcíjski blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

funkcíjski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

funkcíjski načŕt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

funkcionálna vodljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

fuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

generátor nakljúčnih števíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

generátorski ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

genétski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

geometríjska prirôčnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

gíbka proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

gibljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

giroskóp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

glávna regulacíjska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

glávni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

globálna asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

globálni máksimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

globálni mínimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

globálni pozícijski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

gorívna célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

gosénični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

gostomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

GPS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

gradiêntna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

gradník

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

grádnja zemljevída

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

gráfični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

gráf povezáv

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

gravimétrični merílnik vlážnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Hallova sónda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Hallov merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Hallov sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Hammersteinov modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Hammerstein-Wienerjev modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

háptična simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

háptični prikazoválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

háptični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

háptični vmésnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

harmónični pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Heavisidova fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

heksapód

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

hibrídna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

hibrídni agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

hibrídni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

hibrídni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

hibrídni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

hibrídno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

hibrídno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

hidrávlična kapacitéta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

hidrávlična kapacitívnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

hidrávlična upórnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

hidrávlična vztrájnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

hidrávlični cilínder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

hidrávlični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

hidrávlični válj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

hidrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

hierárhično vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

higrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

híperparámeter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

híperredundántni manipulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

histeréza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

hítra Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

hítra izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

hitróst odzíva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

hkrátna lokalizácija in kartíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

hòd ventíla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

holístični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

holonómični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

homogéna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

homogéni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

horizónt vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

humanoíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

humanoídni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Í-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

identifikabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

identifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

identifikácija mêhkega modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

identifikácija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

identifikácija struktúre

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

IEC-vodílo

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

íglični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

imitacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

impedánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

implantabílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

implantibílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

implicítna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

impúlzni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ìndiréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ìndiréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ìndiréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

indukcíjski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

induktívni bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

induktívni merílnik kótne hitrósti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

induktívni merílnik nivója

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

induktívni merílnik pomíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

induktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

induktosín

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

industríjski krmílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

industríjski računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

industríjski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2020 zadetkov.