absolútni enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

absolútno práva prenôsna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

abstráktni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Ackermannova fórmula

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

adaptívni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

adaptívni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

adaptívno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

admitánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

AD-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

akcelerométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

akreditácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

aksiálna bátna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

aksiálna centrifugálna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

aktivátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

akumulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

alárm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

alfatrón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

algébra blóčnih diagrámov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

algébra diagrámov potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

algebrájska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

algorítem vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

ambientálni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

amplitúda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

amplitúdna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

amplitúdni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

amplitúdni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

amplitúdni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

amplitúdni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

amplitúdno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

amplitúdno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

amplitúdno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

analíza glávnih komponént

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

analízni instrumènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

analogíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

analogíja F-I

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

analogíja F-U

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

analogíja síla-napétost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

analogíja síla-tók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

analógna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

analógni elektrónski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

analógni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

analógni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

analógni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

analógni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

analógni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

analógni signál 4–20 mA

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

analógni signál 0–10 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

analógno-digitálni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

androíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

anemométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

aneroídni barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

antropocéntrični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

antropomórfni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

àperiódični odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

areométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

artikulírani robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

asimptótični Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

àsinhrónski izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

ávtokorelácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

avtomát

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

avtomátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

avtomatizácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

avtomátsko delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

avtomátsko nastávljanje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

avtomátsko uglaševánje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

avtomátsko vódeni vozíček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

avtomátsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

avtonómni mobílni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

avtonómni mobílni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

avtonómni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

avtonómni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

avtonómno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

bárvni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

barvomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

bateríja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

bátni komprésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

bátni ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

bázna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

béli šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

bencínski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

bílineárna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

bílineárna transformácija s prèdkrívljenjem frekvénc

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

bílineárni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

bímetálni termométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

biolóški sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

biosénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

bípolárni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

blóčna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

blóčni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

blókovna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

blókovni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

bóbnasti merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Bódejeva oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

bogáto vzbújanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

bônd gráf

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Bourdonova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

brême

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

breménska célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

brezdimenzíjska veličína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

brezkrtáčni brezsénzorski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

brezkrtáčni motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

brezpilótni letálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

brezprekinítveno napájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

brezudárni preklòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

brezžíčno sénzorsko omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Brownov šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

CASE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

célostna računálniško podpŕta proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

célostnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

cenílka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

cenílka IAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

cenílka ISE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

cenílka ISTAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

cenílka ISTSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

cenílka ITAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

cenílka ITSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

centralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

centrálni nadzórni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

centrifugálni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

centrifugálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

cév ánnubar

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

cíljna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

CNC

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

CNC-napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

CNC-stròj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

CNS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Coriolisov merílnik gostôte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Coriolisov merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

cúrkovna cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

čàs izravnáve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

čàs maksimálnega prevzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

časôvna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

časôvna zakasnítev

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

časôvni korák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

časôvni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

časôvni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

časôvni zadŕžek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

časôvno diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

časôvno nèspremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

časôvno nèspremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

časôvno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

časôvno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

časôvno spremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

časôvno spremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

čàs rastí

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

čàs umirítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

čàs ustalítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

čàs vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

čàs vzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

čàs zakasnítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

čàs zaostájanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

člôvek v simulacíjski zánki

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

čŕni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

črpálka z vétrnico

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

čutílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dajálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

daljínsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Dallova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

DA-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

D-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dead-beat regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

decentralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

deduktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

defazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

defuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dejánska vrédnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dekáda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dekodírna napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dekompozícija modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dekompozícija po singulárnih vrédnostih

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

delílni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

delítvena metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

délovna tóčka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

délovni cíkel

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

délovni kontákt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

délovno obmóčje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

délta impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

délta robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Dénavit-Hártenbergov zapís

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

detékcija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

detektabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

determinístična optimizacíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

determinístični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

determinístični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

deviacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

DFT

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diádični regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diagnóstika napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diagonálna dominántnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diagonálna kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diagonálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diagrám lége korénov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diagrám potéka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diagrám potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diferenciálni indúktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diferenciálni pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diferenciálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diferenciálni transformátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diferenciátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diferencírna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diferencírni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diferencírni člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diferencírni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diferencírni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diferencírni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diferencírno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diferencírno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

difrakcíjska mréžica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

digitálna izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

digitálna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

digitálni dvójček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

digitálni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

digitálni izhòd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

digitálni komunikacíjski kanál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

digitálni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

digitálni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

digitálni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

digitálni signálni procésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

digitálni signál 0–24 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

digitálni simulacíjski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

digitálno-analógni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

digitálno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dimenzíjska analíza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dinámični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dinámični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Diracov impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diréktna dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diréktna kinemátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diréktna matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diréktna pót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diréktna vêja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diréktna zvéza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diréktni problém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diréktno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diskontinuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diskretizácija zvéznega sistéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diskrétna Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diskrétna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diskrétni dogódek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diskrétni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diskrétni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diskrétni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diskrétni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diskrétni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diskrétnodogodkôvni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

diskrétno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

disperzíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

distribuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dízelski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

DLK

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dobávna veríga

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dodájanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dodeljevánje ojáčenj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dogódkovni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dolóčanje položája

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

določljívostni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dominántni pól

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Dópplerjev últrazvóčni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dosegljívi délovni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dosegljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

drdránje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

D-regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dríft

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

drón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dŕsni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

drúga faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

drúga metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

DSP

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dušênje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dušêno níhanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dušílni fáktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dušílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dušílni koeficiènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dvížni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dvófázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dvójni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dvokolésni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dvópoložájni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dvópoložájno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dvósédežni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dvósmérno dolóčanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dvóstánjski aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

dvóstánjski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

eksoskelét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

ekspanzionístični koncépt načrtovánja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

eksperimènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

eksperimentálni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

eksperimentálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

ekspêrtni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

eksterocépcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

ekstrapolácijska integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

elástičnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

eléktrični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

eléktrični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

eléktrično omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

eléktrohidrávlični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

eléktromagnétni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

eléktromehánski pretvórnik energíje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

eléktromotór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

eléktropnevmátični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

elemènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

empírično vrednôtenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enáčbe stánj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enáčbni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enákoprocêntna ventílska karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

ênofázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

ênokoráčna integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

ênokoráčna napôved

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

ênokoráčna predíkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

ênosmérni motór s komutátorjem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

ênosmérni tahogenerátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

ênosmérno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enôtina impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enôtina lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enôtina povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enôtina stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enôtina stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enôtina stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enôtin impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enôtin lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enôtin pravokótni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enôtska impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enôtska lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enôtska povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enôtska rámpa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enôtska stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enôtska stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enôtska stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enôtska strmína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enôtski impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

enôtski lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

ergonómika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

estimátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Ethernet

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Eulerjeva metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Eulerjevi kóti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

evolúcijski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fáktor pozábljanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fáza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fázna ravnína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fázna razlíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fázna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fázna trajektórija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fázni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fázni kót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fázni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fázni portrét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fázni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fázni premík

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fázni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fázni zasúk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fázno nèminimálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fázno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fázno prehitévanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fázno zaostájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fílter UKF

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Fisherjeva informacíjska matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fízični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fizikálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fluíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fluorométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fotodetéktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fotométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

frekvénca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

frekvénca dušênega níhanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

frekvénca prehôda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

frekvénca vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

frekvénca zgíbanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

frekvénčna karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

frekvénčnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

frekvénčni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

frekvénčni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

frekvénčni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

frekvénčni spékter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Frobéniusova kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fúnkcija gostôte verjétnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fúnkcija izgúbe

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fúnkcija kvalitéte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fúnkcija Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fúnkcija napáke

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fúnkcija uspéšnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fúnkcija ustréznosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

funkcíjski blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

funkcíjski blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

funkcíjski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

funkcíjski načŕt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

funkcionálna vodljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

fuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

generátor nakljúčnih števíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

generátorski ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

genétski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

geometríjska prirôčnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

gíbka proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

gibljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

giroskóp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

glávna regulacíjska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

glávni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

globálna asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

globálni máksimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

globálni mínimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

globálni pozícijski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

gorívna célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

gosénični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

gostomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

GPS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

gradiêntna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

gradník

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

grádnja zemljevída

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

gráfični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

gráf povezáv

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

gravimétrični merílnik vlážnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Hallova sónda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Hallov merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Hallov sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Hammersteinov modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Hammerstein-Wienerjev modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

háptična simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

háptični prikazoválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

háptični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

háptični vmésnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

harmónični pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Heavisidova fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

heksapód

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

hibrídna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

hibrídni agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

hibrídni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

hibrídni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

hibrídni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

hibrídno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

hibrídno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

hidrávlična kapacitéta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

hidrávlična kapacitívnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

hidrávlična upórnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

hidrávlična vztrájnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

hidrávlični cilínder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

hidrávlični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

hidrávlični válj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

hidrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

hierárhično vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

higrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

híperparámeter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

híperredundántni manipulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

histeréza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

hítra Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

hítra izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

hitróst odzíva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

hkrátna lokalizácija in kartíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

hòd ventíla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

holístični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

holonómični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

homogéna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

homogéni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

horizónt vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

humanoíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

humanoídni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Í-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

identifikabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

identifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

identifikácija mêhkega modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

identifikácija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

identifikácija struktúre

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

IEC-vodílo

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

íglični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

imitacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

impedánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

implantabílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

implantibílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

implicítna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

impúlzni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

ìndiréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

ìndiréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

ìndiréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

indukcíjski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

induktívni bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

induktívni merílnik kótne hitrósti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

induktívni merílnik nivója

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

induktívni merílnik pomíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

induktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

induktosín

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

industríjski krmílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

industríjski računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

industríjski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 25. 4. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2020 zadetkov.