absolútni enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absolútno práva prenôsna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abstráktni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Ackermannova fórmula

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adaptívni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adaptívni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adaptívno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

admitánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

AD-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akcelerométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akreditácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aksiálna bátna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aksiálna centrifugálna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktivátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akumulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alárm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alfatrón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

algébra blóčnih diagrámov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

algébra diagrámov potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

algebrájska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

algorítem vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ambientálni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amplitúda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amplitúdna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amplitúdni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amplitúdni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amplitúdni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amplitúdni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amplitúdno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amplitúdno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amplitúdno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza glávnih komponént

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analízni instrumènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analogíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analogíja F-I

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analogíja F-U

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analogíja síla-napétost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analogíja síla-tók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analógna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analógni elektrónski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analógni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analógni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analógni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analógni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analógni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analógni signál 4–20 mA

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analógni signál 0–10 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analógno-digitálni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

androíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anemométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aneroídni barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antropocéntrični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antropomórfni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àperiódični odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

areométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

artikulírani robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

asimptótični Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àsinhrónski izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtokorelácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtomát

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtomátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtomatizácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtomátsko delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtomátsko nastávljanje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtomátsko uglaševánje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtomátsko vódeni vozíček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtomátsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtonómni mobílni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtonómni mobílni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtonómni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtonómni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtonómno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bárvni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

barvomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bateríja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bátni komprésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bátni ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bázna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

béli šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bencínski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bílineárna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bílineárna transformácija s prèdkrívljenjem frekvénc

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bílineárni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bímetálni termométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

biolóški sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

biosénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bípolárni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

blóčna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

blóčni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

blókovna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

blókovni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bóbnasti merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Bódejeva oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bogáto vzbújanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bônd gráf

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Bourdonova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brême

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

breménska célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brezdimenzíjska veličína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brezkrtáčni brezsénzorski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brezkrtáčni motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brezpilótni letálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brezprekinítveno napájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brezudárni preklòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brezžíčno sénzorsko omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Brownov šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

CASE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

célostna računálniško podpŕta proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

célostnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cenílka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cenílka IAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cenílka ISE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cenílka ISTAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cenílka ISTSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cenílka ITAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cenílka ITSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

centralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

centrálni nadzórni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

centrifugálni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

centrifugálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cév ánnubar

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cíljna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

CNC

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

CNC-napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

CNC-stròj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

CNS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Coriolisov merílnik gostôte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Coriolisov merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cúrkovna cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čàs izravnáve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čàs maksimálnega prevzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

časôvna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

časôvna zakasnítev

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

časôvni korák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

časôvni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

časôvni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

časôvni zadŕžek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

časôvno diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

časôvno nèspremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

časôvno nèspremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

časôvno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

časôvno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

časôvno spremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

časôvno spremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čàs rastí

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čàs umirítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čàs ustalítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čàs vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čàs vzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čàs zakasnítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čàs zaostájanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

člôvek v simulacíjski zánki

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čŕni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

črpálka z vétrnico

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čutílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dajálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

daljínsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Dallova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

DA-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

D-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dead-beat regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

decentralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

deduktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

defazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

defuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dejánska vrédnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dekáda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dekodírna napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dekompozícija modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dekompozícija po singulárnih vrédnostih

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

delílni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

delítvena metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

délovna tóčka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

délovni cíkel

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

délovni kontákt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

délovno obmóčje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

délta impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

délta robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Dénavit-Hártenbergov zapís

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

detékcija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

detektabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

determinístična optimizacíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

determinístični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

determinístični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

deviacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

DFT

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diádični regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagnóstika napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagonálna dominántnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagonálna kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagonálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagrám lége korénov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagrám potéka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagrám potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diferenciálni indúktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diferenciálni pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diferenciálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diferenciálni transformátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diferenciátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diferencírna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diferencírni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diferencírni člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diferencírni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diferencírni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diferencírni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diferencírno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diferencírno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

difrakcíjska mréžica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

digitálna izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

digitálna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

digitálni dvójček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

digitálni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

digitálni izhòd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

digitálni komunikacíjski kanál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

digitálni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

digitálni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

digitálni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

digitálni signálni procésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

digitálni signál 0–24 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

digitálni simulacíjski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

digitálno-analógni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

digitálno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dimenzíjska analíza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dinámični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dinámični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Diracov impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diréktna dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diréktna kinemátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diréktna matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diréktna pót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diréktna vêja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diréktna zvéza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diréktni problém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diréktno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diskontinuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diskretizácija zvéznega sistéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diskrétna Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diskrétna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diskrétni dogódek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diskrétni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diskrétni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diskrétni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diskrétni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diskrétni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diskrétnodogodkôvni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diskrétno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

disperzíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

distribuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dízelski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

DLK

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dobávna veríga

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dodájanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dodeljevánje ojáčenj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dogódkovni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dolóčanje položája

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

določljívostni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dominántni pól

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Dópplerjev últrazvóčni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dosegljívi délovni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dosegljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drdránje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

D-regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dríft

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dŕsni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drúga faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drúga metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

DSP

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dušêno níhanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dušênje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dušílni fáktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dušílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dušílni koeficiènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvížni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvófázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvójni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvokolésni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvópoložájni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvópoložájno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvósédežni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvósmérno dolóčanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvóstánjski aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvóstánjski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

eksoskelét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ekspanzionístični koncépt načrtovánja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

eksperimènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

eksperimentálni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

eksperimentálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ekspêrtni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

eksterocépcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ekstrapolácijska integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

elástičnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

eléktrični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

eléktrični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

eléktrično omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

eléktrohidrávlični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

eléktromagnétni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

eléktromehánski pretvórnik energíje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

eléktromotór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

eléktropnevmátični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

elemènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

empírično vrednôtenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enáčbe stánj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enáčbni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enákoprocêntna ventílska karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ênofázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ênokoráčna integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ênokoráčna napôved

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ênokoráčna predíkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ênosmérni motór s komutátorjem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ênosmérni tahogenerátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ênosmérno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enôtina impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enôtina lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enôtina povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enôtina stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enôtina stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enôtina stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enôtin impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enôtin lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enôtin pravokótni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enôtska impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enôtska lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enôtska povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enôtska rámpa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enôtska stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enôtska stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enôtska stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enôtska strmína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enôtski impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enôtski lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ergonómika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

estimátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Ethernet

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Eulerjeva metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Eulerjevi kóti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

evolúcijski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fáktor pozábljanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fáza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fázna ravnína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fázna razlíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fázna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fázna trajektórija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fázni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fázni kót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fázni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fázni portrét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fázni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fázni premík

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fázni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fázni zasúk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fázno nèminimálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fázno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fázno prehitévanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fázno zaostájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fílter UKF

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Fisherjeva informacíjska matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fízični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fizikálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fluíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fluorométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fotodetéktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fotométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

frekvénca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

frekvénca dušênega níhanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

frekvénca prehôda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

frekvénca vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

frekvénca zgíbanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

frekvénčna karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

frekvénčnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

frekvénčni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

frekvénčni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

frekvénčni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

frekvénčni spékter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Frobéniusova kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fúnkcija gostôte verjétnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fúnkcija izgúbe

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fúnkcija kvalitéte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fúnkcija Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fúnkcija napáke

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fúnkcija uspéšnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fúnkcija ustréznosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

funkcíjski blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

funkcíjski blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

funkcíjski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

funkcíjski načŕt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

funkcionálna vodljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

fuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

generátor nakljúčnih števíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

generátorski ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

genétski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

geometríjska prirôčnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

gíbka proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

gibljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

giroskóp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

glávna regulacíjska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

glávni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

globálna asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

globálni máksimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

globálni mínimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

globálni pozícijski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

gorívna célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

gosénični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

gostomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

GPS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

gradiêntna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

gradník

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

grádnja zemljevída

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

gráfični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

gráf povezáv

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

gravimétrični merílnik vlážnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Hallova sónda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Hallov merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Hallov sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Hammersteinov modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Hammerstein-Wienerjev modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

háptična simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

háptični prikazoválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

háptični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

háptični vmésnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

harmónični pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Heavisidova fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

heksapód

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

hibrídna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

hibrídni agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

hibrídni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

hibrídni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

hibrídni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

hibrídno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

hibrídno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

hidrávlična kapacitéta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

hidrávlična kapacitívnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

hidrávlična upórnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

hidrávlična vztrájnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

hidrávlični cilínder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

hidrávlični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

hidrávlični válj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

hidrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

hierárhično vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

higrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

híperparámeter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

híperredundántni manipulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

histeréza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

hítra Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

hítra izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

hitróst odzíva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

hkrátna lokalizácija in kartíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

hòd ventíla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

holístični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

holonómični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

homogéna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

homogéni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

horizónt vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

humanoíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

humanoídni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Í-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

identifikabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

identifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

identifikácija mêhkega modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

identifikácija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

identifikácija struktúre

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

IEC-vodílo

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

íglični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

imitacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

impedánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

implantabílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

implantibílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

implicítna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

impúlzni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ìndiréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ìndiréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ìndiréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

indukcíjski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

induktívni bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

induktívni merílnik kótne hitrósti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

induktívni merílnik nivója

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

induktívni merílnik pomíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

induktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

induktosín

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

industríjski krmílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

industríjski računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

industríjski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2020 zadetkov.