absolútni enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

absolútno práva prenôsna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

abstráktni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Ackermannova fórmula

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

adaptívni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

adaptívni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

adaptívno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

admitánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

AD-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

akcelerométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

akreditácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aksiálna bátna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aksiálna centrifugálna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aktivátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

akumulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

alárm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

alfatrón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

algébra blóčnih diagrámov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

algébra diagrámov potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

algebrájska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

algorítem vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ambientálni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

amplitúda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

amplitúdna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

amplitúdni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

amplitúdni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

amplitúdni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

amplitúdni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

amplitúdno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

amplitúdno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

amplitúdno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

analíza glávnih komponént

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

analízni instrumènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

analogíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

analogíja F-I

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

analogíja F-U

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

analogíja síla-napétost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

analogíja síla-tók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

analógna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

analógni elektrónski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

analógni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

analógni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

analógni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

analógni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

analógni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

analógni signál 4–20 mA

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

analógni signál 0–10 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

analógno-digitálni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

androíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

anemométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aneroídni barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

antropocéntrični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

antropomórfni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

àperiódični odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

areométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

artikulírani robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

asimptótični Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

àsinhrónski izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ávtokorelácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avtomát

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avtomátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avtomatizácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avtomátsko delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avtomátsko nastávljanje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avtomátsko uglaševánje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avtomátsko vódeni vozíček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avtomátsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avtonómni mobílni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avtonómni mobílni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avtonómni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avtonómni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avtonómno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bárvni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

barvomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bateríja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bátni komprésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bátni ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bázna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

béli šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bencínski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bílineárna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bílineárna transformácija s prèdkrívljenjem frekvénc

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bílineárni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bímetálni termométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

biolóški sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

biosénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bípolárni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

blóčna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

blóčni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

blókovna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

blókovni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bóbnasti merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Bódejeva oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bogáto vzbújanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bônd gráf

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Bourdonova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

brême

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

breménska célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

brezdimenzíjska veličína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

brezkrtáčni brezsénzorski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

brezkrtáčni motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

brezpilótni letálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

brezprekinítveno napájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

brezudárni preklòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

brezžíčno sénzorsko omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Brownov šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

CASE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

célostna računálniško podpŕta proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

célostnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

cenílka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

cenílka IAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

cenílka ISE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

cenílka ISTAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

cenílka ISTSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

cenílka ITAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

cenílka ITSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

centralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

centrálni nadzórni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

centrifugálni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

centrifugálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

cév ánnubar

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

cíljna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

CNC

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

CNC-napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

CNC-stròj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

CNS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Coriolisov merílnik gostôte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Coriolisov merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

cúrkovna cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čàs izravnáve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čàs maksimálnega prevzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

časôvna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

časôvna zakasnítev

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

časôvni korák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

časôvni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

časôvni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

časôvni zadŕžek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

časôvno diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

časôvno nèspremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

časôvno nèspremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

časôvno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

časôvno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

časôvno spremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

časôvno spremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čàs rastí

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čàs umirítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čàs ustalítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čàs vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čàs vzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čàs zakasnítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čàs zaostájanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

člôvek v simulacíjski zánki

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čŕni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

črpálka z vétrnico

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čutílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dajálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

daljínsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Dallova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

DA-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

D-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dead-beat regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

decentralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

deduktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

defazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

defuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dejánska vrédnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dekáda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dekodírna napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dekompozícija modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dekompozícija po singulárnih vrédnostih

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

delílni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

delítvena metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

délovna tóčka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

délovni cíkel

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

délovni kontákt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

délovno obmóčje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

délta impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

délta robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Dénavit-Hártenbergov zapís

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

detékcija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

detektabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

determinístična optimizacíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

determinístični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

determinístični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

deviacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

DFT

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diádični regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diagnóstika napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diagonálna dominántnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diagonálna kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diagonálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diagrám lége korénov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diagrám potéka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diagrám potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diferenciálni indúktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diferenciálni pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diferenciálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diferenciálni transformátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diferenciátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diferencírna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diferencírni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diferencírni člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diferencírni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diferencírni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diferencírni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diferencírno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diferencírno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

difrakcíjska mréžica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

digitálna izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

digitálna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

digitálni dvójček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

digitálni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

digitálni izhòd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

digitálni komunikacíjski kanál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

digitálni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

digitálni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

digitálni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

digitálni signálni procésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

digitálni signál 0–24 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

digitálni simulacíjski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

digitálno-analógni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

digitálno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dimenzíjska analíza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dinámični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dinámični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Diracov impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diréktna dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diréktna kinemátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diréktna matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diréktna pót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diréktna vêja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diréktna zvéza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diréktni problém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diréktno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diskontinuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diskretizácija zvéznega sistéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diskrétna Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diskrétna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diskrétni dogódek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diskrétni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diskrétni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diskrétni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diskrétni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diskrétni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diskrétnodogodkôvni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diskrétno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

disperzíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

distribuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dízelski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

DLK

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dobávna veríga

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dodájanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dodeljevánje ojáčenj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dogódkovni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dolóčanje položája

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

določljívostni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dominántni pól

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Dópplerjev últrazvóčni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dosegljívi délovni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dosegljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drdránje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

D-regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dríft

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dŕsni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drúga faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drúga metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

DSP

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dušênje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dušêno níhanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dušílni fáktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dušílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dušílni koeficiènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dvížni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dvófázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dvójni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dvokolésni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dvópoložájni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dvópoložájno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dvósédežni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dvósmérno dolóčanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dvóstánjski aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dvóstánjski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

eksoskelét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ekspanzionístični koncépt načrtovánja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

eksperimènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

eksperimentálni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

eksperimentálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ekspêrtni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

eksterocépcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ekstrapolácijska integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

elástičnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

eléktrični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

eléktrični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

eléktrično omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

eléktrohidrávlični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

eléktromagnétni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

eléktromehánski pretvórnik energíje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

eléktromotór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

eléktropnevmátični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

elemènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

empírično vrednôtenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enáčbe stánj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enáčbni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enákoprocêntna ventílska karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ênofázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ênokoráčna integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ênokoráčna napôved

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ênokoráčna predíkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ênosmérni motór s komutátorjem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ênosmérni tahogenerátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ênosmérno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enôtina impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enôtina lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enôtina povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enôtina stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enôtina stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enôtina stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enôtin impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enôtin lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enôtin pravokótni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enôtska impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enôtska lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enôtska povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enôtska rámpa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enôtska stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enôtska stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enôtska stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enôtska strmína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enôtski impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

enôtski lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ergonómika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

estimátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Ethernet

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Eulerjeva metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Eulerjevi kóti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

evolúcijski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fáktor pozábljanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fáza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fázna ravnína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fázna razlíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fázna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fázna trajektórija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fázni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fázni kót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fázni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fázni portrét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fázni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fázni premík

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fázni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fázni zasúk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fázno nèminimálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fázno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fázno prehitévanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fázno zaostájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fílter UKF

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Fisherjeva informacíjska matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fízični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fizikálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fluíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fluorométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fotodetéktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fotométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

frekvénca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

frekvénca dušênega níhanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

frekvénca prehôda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

frekvénca vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

frekvénca zgíbanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

frekvénčna karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

frekvénčnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

frekvénčni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

frekvénčni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

frekvénčni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

frekvénčni spékter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Frobéniusova kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fúnkcija gostôte verjétnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fúnkcija izgúbe

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fúnkcija kvalitéte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fúnkcija Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fúnkcija napáke

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fúnkcija uspéšnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fúnkcija ustréznosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

funkcíjski blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

funkcíjski blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

funkcíjski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

funkcíjski načŕt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

funkcionálna vodljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

fuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

generátor nakljúčnih števíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

generátorski ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

genétski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

geometríjska prirôčnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

gíbka proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

gibljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

giroskóp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

glávna regulacíjska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

glávni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

globálna asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

globálni máksimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

globálni mínimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

globálni pozícijski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

gorívna célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

gosénični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

gostomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

GPS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

gradiêntna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

gradník

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

grádnja zemljevída

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

gráfični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

gráf povezáv

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

gravimétrični merílnik vlážnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Hallova sónda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Hallov merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Hallov sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Hammersteinov modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Hammerstein-Wienerjev modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

háptična simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

háptični prikazoválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

háptični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

háptični vmésnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

harmónični pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Heavisidova fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

heksapód

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

hibrídna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

hibrídni agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

hibrídni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

hibrídni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

hibrídni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

hibrídno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

hibrídno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

hidrávlična kapacitéta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

hidrávlična kapacitívnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

hidrávlična upórnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

hidrávlična vztrájnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

hidrávlični cilínder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

hidrávlični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

hidrávlični válj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

hidrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

hierárhično vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

higrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

híperparámeter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

híperredundántni manipulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

histeréza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

hítra Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

hítra izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

hitróst odzíva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

hkrátna lokalizácija in kartíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

hòd ventíla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

holístični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

holonómični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

homogéna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

homogéni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

horizónt vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

humanoíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

humanoídni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Í-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

identifikabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

identifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

identifikácija mêhkega modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

identifikácija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

identifikácija struktúre

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

IEC-vodílo

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

íglični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

imitacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

impedánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

implantabílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

implantibílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

implicítna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

impúlzni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ìndiréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ìndiréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ìndiréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

indukcíjski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

induktívni bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

induktívni merílnik kótne hitrósti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

induktívni merílnik nivója

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

induktívni merílnik pomíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

induktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

induktosín

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

industríjski krmílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

industríjski računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

industríjski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2020 zadetkov.