absolútni enkóder -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

absolútno práva prenôsna fúnkcija -- -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

abstráktni modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Ackermannova fórmula -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

adaptívni regulátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

adaptívni robót -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

adaptívno vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

admitánčno vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

AD-pretvórnik -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

agènt -ênta m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

akcelerométer -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

akreditácija -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

aksiálna bátna črpálka -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

aksiálna centrifugálna črpálka -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

aktivátor -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

aktuátor -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

akumulátor -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

alárm -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

alfatrón -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

algébra blóčnih diagrámov -e -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

algébra diagrámov potéka signálov -e -- -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

algebrájska zánka -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

algorítem vódenja -tma -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

ambientálni sénzor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

amplitúda -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

amplitúdna rezêrva -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

amplitúdni diagrám -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

amplitúdni odzív -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

amplitúdni potèk -ega -éka m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

amplitúdni razlóček -ega -čka m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

amplitúdno normíranje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

amplitúdno popáčenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

amplitúdno skalíranje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

analíza glávnih komponént -e -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

analízni instrumènt -ega -ênta m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

analogíja -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

analogíja F-I -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

analogíja F-U -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

analogíja síla-napétost -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

analogíja síla-tók -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

analógna simulácija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

analógni elektrónski regulátor -ega -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

analógni fílter -ega -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

analógni modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

analógni računálnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

analógni signál -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

analógni signálni prenòs -ega -ega -ôsa m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

analógni signál 4–20 mA -ega -a -- -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

analógni signál 0–10 V -ega -a -- -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

analógno-digitálni pretvórnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

androíd -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

anemométer -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

aneroídni barométer -ega -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

antropocéntrični pristòp -ega -ópa m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

antropomórfni robót -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

àperiódični odzív -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

areométer -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

artikulírani robót -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

asimptótična stabílnost Ljapúnova -e -i -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

asimptótični Bódejev diagrám -ega -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

àsinhrónski izménični motór -ega -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

ávtokorelácija -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

avtomát -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

avtomátika -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

avtomatizácija -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

avtomátsko delovánje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

avtomátsko nastávljanje parámetrov -ega -a -- s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

avtomátsko uglaševánje parámetrov -ega -a -- s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

avtomátsko vódeni vozíček -- -ega -čka m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

avtomátsko vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

avtonómni mobílni robót -ega -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

avtonómni mobílni sistém -ega -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

avtonómni robót -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

avtonómni sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

avtonómno delovánje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

barométer -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

bárvni šúm -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

barvomér -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

bateríja -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

bátni komprésor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

bátni ojačeválnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

bázna fúnkcija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

béli šúm -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

bencínski generátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

bílineárna transformácija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

bílineárna transformácija s prèdkrívljenjem frekvénc -e -e -- -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

bílineárni sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

bímetálni termométer -ega -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

biolóški sénzor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

biosénzor -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

bípolárni impúlz -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

bližínski merílnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

blóčna shéma -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

blóčni diagrám -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

blóčni simulacíjski jêzik -ega -ega -íka m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

blók -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

blókovna shéma -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

blókovni diagrám -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

bóbnasti merílnik pretóka -ega -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Bódejeva oblíka prenôsne fúnkcije -e -e -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Bódejev diagrám -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

bogáto vzbújanje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

bônd gráf -- -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Bourdonova cév -e ceví ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

brême -éna s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

breménska célica -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

brezdimenzíjska veličína -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

brezkrtáčni brezsénzorski motór -ega -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

brezkrtáčni motór -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

brezpilótni letálnik -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

brezprekinítveno napájanje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

brezudárni preklòp -ega -ópa m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

brezžíčno sénzorsko omréžje -ega -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Brownov šúm -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

CASE -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

célostna računálniško podpŕta proizvódnja -e -- -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

célostnost -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

cenílka -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

cenílka IAE -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

cenílka ISE -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

cenílka ISTAE -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

cenílka ISTSE -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

cenílka ITAE -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

cenílka ITSE -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

centralizírano vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

centrálni nadzórni sistém -ega -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

centrifugálni merílnik pretóka -ega -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

centrifugálni regulátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

cév ánnubar ceví -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

cíljna fúnkcija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

CNC -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

CNC-napráva -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

CNC-stròj CNC-strôja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

CNS -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Coriolisov merílnik gostôte -ega -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Coriolisov merílnik pretóka -ega -a -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

cúrkovna cév -e ceví ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

čàs izravnáve čása -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

čàs maksimálnega prevzpôna čása -- -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

časôvna konstánta -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

časôvna zakasnítev -e -tve ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

časôvni korák -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

časôvni odzív -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

časôvni prôstor -ega -óra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

časôvni zadŕžek -ega -žka m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

časôvno diskrétni signál -- -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

časôvno nèspremenljívi modél -- -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

časôvno nèspremenljívi sistém -- -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

časôvno normíranje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

časôvno skalíranje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

časôvno spremenljívi modél -- -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

časôvno spremenljívi sistém -- -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

čàs rastí čása -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

čàs umirítve čása -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

čàs ustalítve čása -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

čàs vzórčenja čása -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

čàs vzpôna čása -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

čàs zakasnítve čása -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

čàs zaostájanja čása -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

člôvek v simulacíjski zánki -éka -- -- -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

čŕni šúm -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

črpálka -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

črpálka z vétrnico -e -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

čutílnik -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dajálnik -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

daljínsko vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Dallova cév -e ceví ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

DA-pretvórnik -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

D-člén -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dead-beat regulátor -- -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

decentralizírano vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

deduktívno sklépanje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

defazifikácija -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

defuzifikácija -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dejánska vrédnost -e -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dekáda -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dekodírna napráva -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dekompozícija modéla -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dekompozícija po singulárnih vrédnostih -e -- -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

delílni ventíl -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

delítvena metóda -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

délovna tóčka -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

délovni cíkel -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

délovni kontákt -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

délovno obmóčje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

délta impúlz -- -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

délta robót -- -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Dénavit-Hártenbergov zapís -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

detékcija napák -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

detektabílnost -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

determinístična optimizacíjska metóda -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

determinístični modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

determinístični sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

deviacíjski modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

DFT -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diádični regulátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diagnóstika napák -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diagonálna dominántnost -e -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diagonálna kanónična oblíka -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diagonálni sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diagrám lége korénov -a -- -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diagrám potéka -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diagrám potéka signálov -a -- -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diferenciálni indúktor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diferenciálni pogòn -ega -ôna m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diferenciálni regulátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diferenciálni transformátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diferenciátor -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diferencírna konstánta -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diferencírni čàs -ega čása m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diferencírni člén -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diferencírni procés -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diferencírni regulátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diferencírni sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diferencírno ojáčenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diferencírno vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

difrakcíjska mréžica -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

digitálna izdeláva prototípa -e -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

digitálna simulácija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

digitálni dvójček -ega -čka m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

digitálni fílter -ega -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

digitálni izhòd -ega -óda m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

digitálni komunikacíjski kanál -ega -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

digitálni računálnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

digitálni signál -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

digitálni signálni prenòs -ega -ega -ôsa m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

digitálni signálni procésor -ega -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

digitálni signál 0–24 V -ega -a -- -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

digitálni simulacíjski sistém -ega -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

digitálno-analógni pretvórnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

digitálno vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dimenzíjska analíza -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dinámični modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dinámični sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dinámika -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Diracov impúlz -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diréktna dinámika -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diréktna kinemátika -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diréktna matríka -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diréktna metóda -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diréktna metóda Ljapúnova -e -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diréktna pót -e potí ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diréktna vêja -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diréktna zvéza -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diréktni problém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diréktno delovánje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diréktno programíranje robóta -ega -a -- s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diskontinuírano vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diskretizácija zvéznega sistéma -e -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diskrétna Fourierova transformácija -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diskrétna simulácija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diskrétni dogódek -ega -dka m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diskrétni modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diskrétni procés -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diskrétni regulátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diskrétni signál -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diskrétni simulacíjski jêzik -ega -ega -íka m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diskrétni sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diskrétnodogodkôvni sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

diskrétno vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

disperzíja -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

distribuírano vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dízelski generátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

DLK -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dobávna veríga -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dodájanje spremenljívk -a -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dodeljevánje ojáčenj -a -- s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dogódkovni simulacíjski jêzik -ega -ega -íka m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dolóčanje položája -a -- s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

določljívostni modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dominántni pól -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Dópplerjev últrazvóčni merílnik pretóka -ega -ega -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dosegljívi délovni prôstor -ega -ega -óra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dosegljívost -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

drdránje -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

D-regulátor -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dríft -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

drón -a

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dŕsni ventíl -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

drúga faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije -e -e -e -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

drúga metóda Ljapúnova -e -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

DSP -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dušêno níhanje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dušênje -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dušílni fáktor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dušílnik -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dušílni koeficiènt -ega -ênta m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dvížni čàs -ega čása m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dvófázni izménični motór -ega -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dvójni impúlz -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dvokolésni robót -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dvópoložájni regulátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dvópoložájno vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dvósédežni ventíl -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dvósmérno dolóčanje spremenljívk -ega -a -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dvóstánjski aktuátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

dvóstánjski merílnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

eksoskelét -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

ekspanzionístični koncépt načrtovánja -ega -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

eksperimènt -ênta m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

eksperimentálni modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

eksperimentálno modelíranje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

ekspêrtni sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

eksterocépcija -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

ekstrapolácijska integracíjska metóda -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

elástičnost -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

eléktrični motór -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

eléktrični ventíl -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

eléktrično omréžje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

eléktrohidrávlični ventíl -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

eléktromagnétni merílnik pretóka -ega -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

eléktromehánski pretvórnik energíje -ega -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

eléktromotór -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

eléktropnevmátični ventíl -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

elemènt -ênta m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

empírično vrednôtenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enáčbe stánj enáčb -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enáčbni simulacíjski jêzik -ega -ega -íka m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enákoprocêntna ventílska karakterístika -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enkóder -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

ênofázni izménični motór -ega -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

ênokoráčna integracíjska metóda -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

ênokoráčna napôved -e -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

ênokoráčna predíkcija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

ênosmérni motór s komutátorjem -ega -ja -- -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

ênosmérni tahogenerátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

ênosmérno ojáčenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enôtina impúlzna fúnkcija -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enôtina lineárno naraščajóča fúnkcija -e -- -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enôtina povrátna zánka -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enôtina stopníca -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enôtina stopníčasta fúnkcija -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enôtina stopníčna fúnkcija -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enôtin impúlz -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enôtin lineárno naraščajóči signál -ega -- -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enôtin pravokótni impúlz -ega -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enôtska impúlzna fúnkcija -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enôtska lineárno naraščajóča fúnkcija -e -- -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enôtska povrátna zánka -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enôtska rámpa -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enôtska stopníca -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enôtska stopníčasta fúnkcija -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enôtska stopníčna fúnkcija -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enôtska strmína -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enôtski impúlz -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

enôtski lineárno naraščajóči signál -ega -- -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

ergonómika -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

estimátor -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Ethernet -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Eulerjeva metóda -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Eulerjevi kóti -ih -ov m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

evolúcijski algorítem -ega -tma m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije -e -e -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fáktor pozábljanja -ja -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fáza -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fazifikácija -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fázna ravnína -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fázna razlíka -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fázna rezêrva -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fázna trajektórija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fázni diagrám -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fázni kót -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fázni odzív -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fázni portrét -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fázni potèk -ega -éka m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fázni premík -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fázni razlóček -ega -čka m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fázni zasúk -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fázno nèminimálni sistém -- -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fázno popáčenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fázno prehitévanje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fázno zaostájanje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fílter UKF -tra -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Fisherjeva informacíjska matríka -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fízični modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fizikálno modelíranje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fluíd -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fluorométer -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fotodetéktor -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fotométer -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

frekvénca -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

frekvénca dušênega níhanja -e -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

frekvénca prehôda -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

frekvénca vzórčenja -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

frekvénca zgíbanja -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

frekvénčna karakterístika -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

frekvénčnik -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

frekvénčni odzív -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

frekvénčni pretvórnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

frekvénčni prôstor -ega -óra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

frekvénčni spékter -ega -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Frobéniusova kanónična oblíka -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fúnkcija gostôte verjétnosti -e -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fúnkcija izgúbe -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fúnkcija kvalitéte -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fúnkcija Ljapúnova -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fúnkcija napáke -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fúnkcija uspéšnosti -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fúnkcija ustréznosti -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

funkcíjski blóčni diagrám -ega -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

funkcíjski blók -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

funkcíjski generátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

funkcíjski načŕt -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

funkcionálna vodljívost -e -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

fuzifikácija -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

generátor nakljúčnih števíl -ja -- -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

generátorski ojačeválnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

genétski algorítem -ega -tma m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

geometríjska prirôčnost -e -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

gíbka proizvódnja -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

gibljívost -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

giroskóp -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

glávna regulacíjska zánka -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

glávni regulátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

globálna asimptótična stabílnost Ljapúnova -e -e -i -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

globálni máksimum -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

globálni mínimum -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

globálni pozícijski sistém -ega -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

gorívna célica -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

gosénični robót -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

gostomér -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

GPS -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

gradiêntna metóda -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

gradník -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

grádnja zemljevída -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

gráfični modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

gráf povezáv -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

gravimétrični merílnik vlážnosti -ega -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Hallova sónda -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Hallov merílnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Hallov sénzor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Hammersteinov modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Hammerstein-Wienerjev modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

háptična simulácija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

háptični prikazoválnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

háptični robót -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

háptični vmésnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

harmónični pogòn -ega -ôna m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Heavisidova fúnkcija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

heksapód -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

hibrídna simulácija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

hibrídni agènt -ega -ênta m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

hibrídni modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

hibrídni računálnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

hibrídni sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

hibrídno modelíranje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

hibrídno vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

hidrávlična kapacitéta -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

hidrávlična kapacitívnost -e -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

hidrávlična upórnost -e -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

hidrávlična vztrájnost -e -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

hidrávlični cilínder -ega -dra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

hidrávlični motór -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

hidrávlični válj -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

hidrométer -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

hierárhično vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

higrométer -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

híperparámeter -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

híperredundántni manipulátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

histeréza -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

hítra Fourierova transformácija -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

hítra izdeláva prototípa -e -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

hitróst odzíva -i -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

hkrátna lokalizácija in kartíranje -e -e -- -a

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

hòd ventíla -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

holístični pristòp -ega -ópa m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

holonómični sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

homogéna transformácija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

homogéni sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

horizónt vódenja -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

humanoíd -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

humanoídni robót -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Í-člén -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

identifikabílnost -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

identifikácija -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

identifikácija mêhkega modéla -e -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

identifikácija napák -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

identifikácija struktúre -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

IEC-vodílo -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

íglični ventíl -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

imitacíjski modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

impedánčno vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

implantabílni sénzor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

implantibílni sénzor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

implicítna metóda -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

impúlzna fúnkcija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

impúlzni odzív -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

ìndiréktna metóda -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

ìndiréktna metóda Ljapúnova -e -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

ìndiréktno programíranje robóta -ega -a -- s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

indukcíjski motór -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

induktívni bližínski merílnik -ega -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

induktívni merílnik kótne hitrósti -ega -a -- -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

induktívni merílnik nivója -ega -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

induktívni merílnik pomíka -ega -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

induktívno sklépanje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

induktosín -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

industríjski krmílnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

industríjski računálnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

industríjski regulátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 27. 9. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2020 zadetkov.