á

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

abecéda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ábraham

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ábrahamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ábrahamov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ábrahamovati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ábrahamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ad acta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ádam

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ádamica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ádamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ádamov (ádamov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ádamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ádamovka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

adíjo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

adút

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

áfna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

afnánje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

afnaríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

afnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ahílov (Ahílov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

akadémski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alea

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

aleator

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

aleatóren

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

aleatóričen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

aleatórika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

álfa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ámen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amêrika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ángel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ángelček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

apokalípsa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

apokalíptičen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

apríl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

aprílski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

aréna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ariádnin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

artileríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

asfálten

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aténe

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ávgijev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

b

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bábica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

babilónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

baháti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bájta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bákla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

balín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

banána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

banánski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bandéra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bankrotírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bárka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bárva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bateríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

báti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

báža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bdéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

béc

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

béda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

béli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

belìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

belíti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Benétke

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

beráč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bés

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

beséda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

besédica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bêsen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bèt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

betónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bévskati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bežáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bìk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bílka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bíra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

birìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bíser

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bíti (bíjem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bíti (sem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bítka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

blagó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

blagoslovljên

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

blátiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bláto

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

blážev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bléd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

blísk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bliskovít

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

blíšč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

blížati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

blodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bòb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bóben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bóg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bogàt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bogatéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bôjen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bojeváti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

boléti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bolézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bóljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bómba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bòr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

boríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bôsi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Bósna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bôsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bótra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

božíčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

božják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bôžji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bráda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

brádica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

braníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

braníti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bràt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

brátec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bráti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bratínstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

brátiti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

brátovščina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

brátstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bŕca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bŕcniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

brég

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

brénkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

brénkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

brezgláv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

brezglávo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

brézov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

brezzób

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

brídek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bridkóst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bríga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

brítev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

brítof

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bŕk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

brlòg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

brúhati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

brúhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

brúsiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

bŕzdati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

búča

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

búčka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

búhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

búmerang

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Cáhejev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cáker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

calendas graecas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Canóssa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cárski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cedílo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cedíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

celína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

céna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cép

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cépati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cepidláčiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cérkev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cerkvén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cêsar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

césta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cigàn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

církus

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cmériti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cmòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cókla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

copáta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

copátar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

crédo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cŕkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

crkováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cúcek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cühta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cúker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cvét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cvetéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cvétje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

cvétka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čákanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čaróvnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čàs

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čásnikarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

část

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

částen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

častíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čaščênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čebéla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čebélica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čebelnják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čebèr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čeljúst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čèp

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čéšnja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čéšplja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

četŕt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čêvelj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Číč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

číst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čístiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

číški (číčki)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čívkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

člôvek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

človéštvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

črédnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

črevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čŕhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čŕka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čŕn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čŕni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

črnosrájčnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čŕv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čúk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čústven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

čúvati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dáhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dajáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dajáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dálje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dáljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Dámoklejev (dámoklejev)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dánes

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Dánska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dávek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dêbel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

debéli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

debélo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

déci

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

deklè

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

déklica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

délati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

délati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

délavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

délaven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

délavski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

délež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

delíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

délo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

delováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

denár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

desét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dèska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

desníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

déte

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

devét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

devêti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dèž

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dežêla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

deževáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

díh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dihúr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dím

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dímnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dirigéntski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dírjati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

distánca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dišáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

divjáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dívji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dláka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dlakocépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dlán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dljé

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dnò

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dôba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dóber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dobíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dobívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dôbri

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dôbro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dočákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dodáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dogájati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dogôvor

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dóhtar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dojênček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dól

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dôl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dólg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dólgčas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dolína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dolíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dolívanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dolívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dolžína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dómina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dón

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dopúščati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

doséči

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dovòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

doživéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

drági

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dragó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

drégniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

drèk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

drèn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dréta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

drevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

drézati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dŕgniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

drobnoglèd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

drúg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

drugáčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

drúgi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

drúgič

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dŕva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

drvéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

držáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

držáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

držáva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

držávica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dúcat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dúnst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dúša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dvá

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dvanájst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dvanájsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dvígati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dvígniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dvígniti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dvigováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dvóbòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dvójen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

dvórézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

džúngla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

edín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

eksplodírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

elemènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Elíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Elíjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

eminénca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

èn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

enciklopedíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

èn êna êno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ênkrat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

enodnévnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Éridin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Évin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

évro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

fána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

fànt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

fára

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

féniks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

fícek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

fíga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

fígamóž (fíga móž)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

fígar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

fígarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

fígarstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

fígast

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

fígav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

fígov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

fígovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

fílm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

fílmski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

fínta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

fónd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

formálnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

formát

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

francóski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

francósko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Francóz

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

fránža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

fúks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gàd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gádji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Gájzerjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gálski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

garáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gárjav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gasíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gašênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gládek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

glás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

glásen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

glásno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

glasoválen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gláva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

glavíca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

glávni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

glédanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

glédati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

glédati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gléženj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

globòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

globôko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

glúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gnáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gnáti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gnézdo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gníli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gnój

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gnójnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

góba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gobcáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

góbec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gódba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

godíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gódlja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gojíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gòl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

goníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gôr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gôra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

goréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gospód

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gospodár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gospódov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gósti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

govoríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

govorjênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gózd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

grád

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gradíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gŕba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gŕd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

grebén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gréh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

grênek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

grênki

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gréšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

grísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gŕlo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gŕm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gròb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

grôben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gròf

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gròm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gróš

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gúliti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gúncanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

gúncati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hahljáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hčí

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hihitáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

híša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

híšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

híšica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

híter

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hítlarica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hítro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hláče

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hláden

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hladnokŕven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hladnokŕvnež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hladnokŕvno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hladnokŕvnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hlébavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hlepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hlév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hója

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

horizontála

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hotéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hráber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hrána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hrást

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hŕbet

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hrbteníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hríb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hrôpsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hrúška

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hrváški

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

húd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

húdi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hudíč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hudíčev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

hudoúrnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3002 zadetkov.