á

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

abecéda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Ábraham

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ábrahamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Ábrahamov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ábrahamovati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ábrahamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ad acta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Ádam

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ádamica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ádamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Ádamov (ádamov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ádamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ádamovka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

adíjo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

adút

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

áfna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

afnánje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

afnaríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

afnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ahílov (Ahílov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

akadémski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

alea

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

aleator

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

aleatóren

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

aleatóričen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

aleatórika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álfa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ámen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Amêrika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ángel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ángelček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

apokalípsa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

apokalíptičen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

apríl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

aprílski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

aréna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Ariádnin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

artileríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

asfálten

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Aténe

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Ávgijev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

b

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bábica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

babilónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

baháti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bájta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bákla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

balín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

banána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

banánski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bandéra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bankrotírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bárka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bárva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bateríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

báti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

báža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bdéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

béc

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

béda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

béli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

belìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

belíti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Benétke

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

beráč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bés

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

beséda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

besédica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bêsen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bèt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

betónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bévskati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bežáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bìk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bílka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bíra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

birìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bíser

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bíti (bíjem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bíti (sem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bítka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

blagó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

blagoslovljên

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

blátiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bláto

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

blážev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bléd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

blísk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bliskovít

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

blíšč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

blížati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

blodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bòb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bóben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bóg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bogàt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bogatéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bôjen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bojeváti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

boléti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bolézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bóljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bómba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bòr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

boríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bôsi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Bósna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bôsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bótra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

božíčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

božják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bôžji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bráda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brádica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

braníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

braníti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bràt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brátec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bráti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bratínstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brátiti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brátovščina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brátstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bŕca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bŕcniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brég

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brénkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brénkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brezgláv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brezglávo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brézov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brezzób

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brídek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bridkóst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bríga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brítev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brítof

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bŕk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brlòg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brúhati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brúhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brúsiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bŕzdati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

búča

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

búčka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

búhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

búmerang

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Cáhejev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cáker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

calendas graecas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Canóssa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cárski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cedílo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cedíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

celína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

céna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cép

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cépati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cepidláčiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cérkev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cerkvén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cêsar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

césta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cigàn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

církus

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cmériti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cmòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cókla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

copáta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

copátar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

crédo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cŕkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

crkováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cúcek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cühta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cúker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cvét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cvetéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cvétje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cvétka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čákanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čaróvnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čàs

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čásnikarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

část

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

částen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

častíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čaščênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čebéla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čebélica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čebelnják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čebèr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čeljúst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čèp

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čéšnja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čéšplja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

četŕt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čêvelj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Číč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

číst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čístiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

číški (číčki)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čívkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

člôvek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

človéštvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

črédnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

črevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čŕhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čŕka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čŕn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čŕni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

črnosrájčnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čŕv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čúk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čústven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čúvati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dáhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dajáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dajáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dálje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dáljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Dámoklejev (dámoklejev)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dánes

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Dánska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dávek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dêbel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

debéli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

debélo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

déci

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

deklè

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

déklica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

délati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

délati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

délavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

délaven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

délavski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

délež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

delíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

délo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

delováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

denár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

desét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

desníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

déte

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

devét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

devêti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèž

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dežêla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

deževáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

díh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dihúr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dím

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dímnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dirigéntski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dírjati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

distánca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dišáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

divjáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dívji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dláka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dlakocépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dlán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dljé

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dnò

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dôba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dóber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dobíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dobívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dôbri

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dôbro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dočákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dodáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dogájati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dogôvor

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dóhtar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dojênček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dól

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dôl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dólg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dólgčas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dolína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dolíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dolívanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dolívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dolžína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dómina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dón

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dopúščati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

doséči

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dovòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

doživéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drági

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dragó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drégniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drèk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drèn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dréta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drézati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dŕgniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drobnoglèd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drúg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drugáčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drúgi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drúgič

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dŕva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drvéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

držáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

držáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

držáva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

držávica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dúcat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dúnst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dúša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvá

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvanájst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvanájsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvígati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvígniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvígniti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvigováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvóbòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvójen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvórézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

džúngla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

edín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

eksplodírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

elemènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Elíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Elíjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

eminénca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

èn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

enciklopedíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

èn êna êno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ênkrat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

enodnévnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Éridin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Évin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

évro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

fána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

fànt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

fára

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

féniks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

fícek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

fíga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

fígamóž (fíga móž)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

fígar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

fígarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

fígarstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

fígast

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

fígav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

fígov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

fígovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

fílm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

fílmski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

fínta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

fónd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

formálnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

formát

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

francóski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

francósko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Francóz

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

fránža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

fúks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gàd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gádji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Gájzerjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gálski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

garáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gárjav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gasíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gašênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gládek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

glás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

glásen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

glásno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

glasoválen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gláva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

glavíca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

glávni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

glédanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

glédati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

glédati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gléženj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

globòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

globôko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

glúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gnáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gnáti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gnézdo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gníli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gnój

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gnójnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

góba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gobcáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

góbec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gódba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

godíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gódlja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gojíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gòl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

goníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gôr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gôra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

goréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gospód

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gospodár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gospódov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gósti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

govoríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

govorjênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gózd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

grád

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gradíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gŕba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gŕd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

grebén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gréh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

grênek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

grênki

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gréšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

grísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gŕlo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gŕm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gròb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

grôben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gròf

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gròm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gróš

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gúliti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gúncanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

gúncati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hahljáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hčí

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hihitáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

híša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

híšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

híšica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

híter

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hítlarica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hítro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hláče

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hláden

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hladnokŕven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hladnokŕvnež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hladnokŕvno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hladnokŕvnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hlébavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hlepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hlév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hója

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

horizontála

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hotéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hráber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hrána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hrást

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hŕbet

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hrbteníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hríb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hrôpsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hrúška

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hrváški

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

húd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

húdi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hudíč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hudíčev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

hudoúrnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3002 zadetkov.