á

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

abecéda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

Ábraham

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

ábrahamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

Ábrahamov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

ábrahamovati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

ábrahamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

ad acta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

Ádam

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

ádamica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

ádamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

Ádamov (ádamov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

ádamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

ádamovka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

adíjo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

adút

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

áfna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

afnánje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

afnaríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

afnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

ahílov (Ahílov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

akadémski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

alea

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

aleator

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

aleatóren

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

aleatóričen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

aleatórika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

álfa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

ámen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

Amêrika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

ángel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

ángelček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

apokalípsa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

apokalíptičen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

apríl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

aprílski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

aréna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

Ariádnin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

artileríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

ás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

asfálten

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

Aténe

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

Ávgijev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

b

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bábica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

babilónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

baháti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bájta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bákla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

balín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

banána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

banánski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bandéra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bankrotírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bárka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bárva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bateríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

báti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

báža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bdéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

béc

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

béda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

béli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

belìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

belíti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

Benétke

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

beráč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bés

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

beséda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

besédica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bêsen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bèt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

betónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bévskati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bežáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bìk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bílka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bíra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

birìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bíser

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bíti (bíjem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bíti (sem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bítka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

blagó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

blagoslovljên

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

blátiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bláto

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

blážev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bléd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

blísk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bliskovít

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

blíšč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

blížati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

blodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bòb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bóben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bóg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bogàt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bogatéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bôjen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bojeváti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

boléti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bolézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bóljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bómba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bòr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

boríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bôsi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

Bósna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bôsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bótra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

božíčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

božják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bôžji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bráda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

brádica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

braníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

braníti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bràt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

brátec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bráti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bratínstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

brátiti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

brátovščina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

brátstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bŕca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bŕcniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

brég

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

brénkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

brénkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

brezgláv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

brezglávo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

brézov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

brezzób

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

brídek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bridkóst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bríga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

brítev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

brítof

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bŕk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

brlòg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

brúhati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

brúhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

brúsiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

bŕzdati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

búča

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

búčka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

búhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

búmerang

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

Cáhejev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cáker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

calendas graecas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

Canóssa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cárski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cedílo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cedíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

celína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

céna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cép

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cépati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cepidláčiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cérkev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cerkvén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cêsar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

césta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cigàn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

církus

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cmériti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cmòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cókla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

copáta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

copátar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

crédo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cŕkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

crkováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cúcek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cühta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cúker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cvét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cvetéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cvétje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

cvétka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čákanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čaróvnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čàs

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čásnikarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

část

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

částen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

častíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čaščênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čebéla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čebélica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čebelnják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čebèr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čeljúst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čèp

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čéšnja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čéšplja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

četŕt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čêvelj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

Číč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

číst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čístiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

číški (číčki)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čívkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

člôvek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

človéštvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

črédnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

črevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čŕhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čŕka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čŕn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čŕni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

črnosrájčnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čŕv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čúk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čústven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

čúvati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dáhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dajáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dajáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dálje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dáljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

Dámoklejev (dámoklejev)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dánes

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

Dánska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dávek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dêbel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

debéli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

debélo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

déci

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

deklè

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

déklica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

délati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

délati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

délavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

délaven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

délavski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

délež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

delíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

délo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

delováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

denár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

desét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dèska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

desníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

déte

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

devét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

devêti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dèž

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dežêla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

deževáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

díh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dihúr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dím

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dímnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dirigéntski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dírjati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

distánca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dišáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

divjáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dívji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dláka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dlakocépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dlán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dljé

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dnò

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dôba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dóber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dobíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dobívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dôbri

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dôbro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dočákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dodáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dogájati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dogôvor

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dóhtar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dojênček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dól

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dôl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dólg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dólgčas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dolína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dolíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dolívanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dolívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dolžína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dómina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dón

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dopúščati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

doséči

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dovòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

doživéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

drági

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dragó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

drégniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

drèk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

drèn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dréta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

drevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

drézati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dŕgniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

drobnoglèd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

drúg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

drugáčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

drúgi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

drúgič

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dŕva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

drvéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

držáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

držáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

držáva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

držávica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dúcat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dúnst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dúša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dvá

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dvanájst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dvanájsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dvígati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dvígniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dvígniti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dvigováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dvóbòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dvójen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

dvórézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

džúngla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

edín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

eksplodírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

elemènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

Elíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

Elíjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

eminénca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

èn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

enciklopedíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

èn êna êno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

ênkrat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

enodnévnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

Éridin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

Évin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

évro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

fána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

fànt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

fára

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

féniks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

fícek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

fíga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

fígamóž (fíga móž)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

fígar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

fígarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

fígarstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

fígast

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

fígav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

fígov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

fígovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

fílm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

fílmski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

fínta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

fónd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

formálnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

formát

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

francóski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

francósko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

Francóz

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

fránža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

fúks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

ga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gàd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gádji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

Gájzerjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gálski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

garáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gárjav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gasíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gašênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gládek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

glás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

glásen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

glásno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

glasoválen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gláva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

glavíca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

glávni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

glédanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

glédati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

glédati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gléženj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

globòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

globôko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

glúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gnáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gnáti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gnézdo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gníli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gnój

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gnójnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

góba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gobcáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

góbec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gódba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

godíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gódlja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gojíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gòl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

goníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gôr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gôra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

goréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gospód

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gospodár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gospódov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gósti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

govoríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

govorjênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gózd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

grád

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gradíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gŕba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gŕd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

grebén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gréh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

grênek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

grênki

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gréšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

grísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gŕlo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gŕm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gròb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

grôben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gròf

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gròm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gróš

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gúliti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gúncanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

gúncati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hahljáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hčí

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hihitáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

híša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

híšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

híšica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

híter

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hítlarica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hítro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hláče

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hláden

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hladnokŕven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hladnokŕvnež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hladnokŕvno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hladnokŕvnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hlébavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hlepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hlév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hója

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

horizontála

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hotéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hráber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hrána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hrást

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hŕbet

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hrbteníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hríb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hrôpsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hrúška

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hrváški

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

húd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

húdi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hudíč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hudíčev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

hudoúrnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 23. 6. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3002 zadetkov.