á

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

abecéda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

Ábraham

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

ábrahamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

Ábrahamov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

ábrahamovati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

ábrahamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

ad acta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

Ádam

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

ádamica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

ádamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

Ádamov (ádamov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

ádamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

ádamovka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

adíjo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

adút

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

áfna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

afnánje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

afnaríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

afnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

ahílov (Ahílov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

akadémski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

alea

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

aleator

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

aleatóren

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

aleatóričen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

aleatórika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

álfa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

ámen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

Amêrika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

ángel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

ángelček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

apokalípsa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

apokalíptičen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

apríl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

aprílski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

aréna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

Ariádnin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

artileríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

ás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

asfálten

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

Aténe

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

Ávgijev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

b

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bábica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

babilónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

baháti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bájta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bákla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

balín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

banána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

banánski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bandéra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bankrotírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bárka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bárva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bateríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

báti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

báža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bdéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

béc

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

béda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

béli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

belìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

belíti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

Benétke

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

beráč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bés

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

beséda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

besédica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bêsen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bèt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

betónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bévskati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bežáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bìk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bílka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bíra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

birìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bíser

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bíti (bíjem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bíti (sem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bítka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

blagó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

blagoslovljên

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

blátiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bláto

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

blážev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bléd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

blísk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bliskovít

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

blíšč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

blížati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

blodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bòb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bóben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bóg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bogàt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bogatéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bôjen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bojeváti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

boléti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bolézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bóljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bómba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bòr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

boríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bôsi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

Bósna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bôsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bótra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

božíčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

božják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bôžji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bráda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

brádica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

braníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

braníti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bràt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

brátec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bráti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bratínstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

brátiti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

brátovščina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

brátstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bŕca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bŕcniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

brég

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

brénkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

brénkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

brezgláv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

brezglávo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

brézov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

brezzób

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

brídek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bridkóst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bríga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

brítev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

brítof

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bŕk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

brlòg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

brúhati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

brúhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

brúsiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

bŕzdati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

búča

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

búčka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

búhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

búmerang

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

Cáhejev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cáker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

calendas graecas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

Canóssa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cárski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cedílo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cedíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

celína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

céna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cép

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cépati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cepidláčiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cérkev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cerkvén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cêsar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

césta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cigàn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

církus

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cmériti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cmòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cókla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

copáta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

copátar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

crédo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cŕkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

crkováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cúcek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cühta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cúker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cvét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cvetéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cvétje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

cvétka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čákanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čaróvnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čàs

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čásnikarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

část

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

částen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

častíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čaščênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čebéla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čebélica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čebelnják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čebèr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čeljúst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čèp

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čéšnja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čéšplja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

četŕt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čêvelj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

Číč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

číst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čístiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

číški (číčki)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čívkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

člôvek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

človéštvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

črédnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

črevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čŕhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čŕka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čŕn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čŕni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

črnosrájčnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čŕv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čúk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čústven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

čúvati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dáhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dajáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dajáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dálje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dáljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

Dámoklejev (dámoklejev)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dánes

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

Dánska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dávek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dêbel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

debéli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

debélo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

déci

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

deklè

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

déklica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

délati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

délati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

délavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

délaven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

délavski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

délež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

delíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

délo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

delováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

denár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

desét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dèska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

desníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

déte

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

devét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

devêti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dèž

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dežêla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

deževáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

díh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dihúr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dím

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dímnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dirigéntski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dírjati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

distánca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dišáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

divjáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dívji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dláka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dlakocépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dlán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dljé

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dnò

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dôba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dóber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dobíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dobívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dôbri

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dôbro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dočákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dodáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dogájati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dogôvor

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dóhtar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dojênček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dól

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dôl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dólg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dólgčas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dolína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dolíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dolívanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dolívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dolžína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dómina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dón

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dopúščati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

doséči

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dovòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

doživéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

drági

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dragó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

drégniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

drèk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

drèn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dréta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

drevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

drézati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dŕgniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

drobnoglèd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

drúg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

drugáčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

drúgi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

drúgič

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dŕva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

drvéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

držáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

držáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

držáva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

držávica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dúcat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dúnst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dúša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dvá

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dvanájst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dvanájsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dvígati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dvígniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dvígniti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dvigováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dvóbòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dvójen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

dvórézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

džúngla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

edín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

eksplodírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

elemènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

Elíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

Elíjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

eminénca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

èn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

enciklopedíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

èn êna êno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

ênkrat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

enodnévnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

Éridin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

Évin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

évro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

fána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

fànt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

fára

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

féniks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

fícek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

fíga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

fígamóž (fíga móž)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

fígar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

fígarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

fígarstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

fígast

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

fígav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

fígov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

fígovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

fílm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

fílmski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

fínta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

fónd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

formálnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

formát

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

francóski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

francósko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

Francóz

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

fránža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

fúks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

ga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gàd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gádji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

Gájzerjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gálski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

garáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gárjav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gasíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gašênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gládek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

glás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

glásen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

glásno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

glasoválen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gláva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

glavíca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

glávni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

glédanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

glédati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

glédati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gléženj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

globòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

globôko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

glúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gnáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gnáti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gnézdo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gníli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gnój

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gnójnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

góba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gobcáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

góbec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gódba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

godíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gódlja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gojíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gòl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

goníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gôr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gôra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

goréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gospód

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gospodár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gospódov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gósti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

govoríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

govorjênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gózd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

grád

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gradíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gŕba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gŕd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

grebén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gréh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

grênek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

grênki

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gréšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

grísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gŕlo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gŕm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gròb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

grôben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gròf

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gròm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gróš

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gúliti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gúncanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

gúncati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hahljáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hčí

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hihitáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

híša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

híšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

híšica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

híter

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hítlarica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hítro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hláče

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hláden

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hladnokŕven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hladnokŕvnež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hladnokŕvno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hladnokŕvnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hlébavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hlepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hlév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hója

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

horizontála

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hotéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hráber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hrána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hrást

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hŕbet

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hrbteníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hríb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hrôpsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hrúška

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hrváški

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

húd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

húdi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hudíč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hudíčev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

hudoúrnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 21. 2. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3002 zadetkov.