á

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

abecéda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Ábraham

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ábrahamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Ábrahamov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ábrahamovati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ábrahamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ad acta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Ádam

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ádamica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ádamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Ádamov (ádamov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ádamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ádamovka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

adíjo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

adút

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

áfna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

afnánje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

afnaríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

afnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ahílov (Ahílov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

akadémski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

alea

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

aleator

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

aleatóren

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

aleatóričen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

aleatórika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álfa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ámen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Amêrika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ángel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ángelček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

apokalípsa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

apokalíptičen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

apríl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

aprílski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

aréna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Ariádnin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

artileríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

asfálten

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Aténe

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Ávgijev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

b

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bábica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

babilónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

baháti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bájta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bákla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

balín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

banána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

banánski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bandéra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bankrotírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bárka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bárva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bateríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

báti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

báža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bdéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

béc

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

béda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

béli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

belìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

belíti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Benétke

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

beráč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bés

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

beséda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

besédica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bêsen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bèt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

betónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bévskati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bežáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bìk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bílka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bíra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

birìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bíser

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bíti (bíjem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bíti (sem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bítka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

blagó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

blagoslovljên

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

blátiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bláto

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

blážev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bléd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

blísk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bliskovít

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

blíšč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

blížati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

blodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bòb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bóben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bóg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bogàt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bogatéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bôjen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bojeváti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

boléti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bolézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bóljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bómba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bòr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

boríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bôsi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Bósna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bôsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bótra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

božíčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

božják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bôžji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bráda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brádica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

braníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

braníti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bràt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brátec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bráti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bratínstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brátiti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brátovščina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brátstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bŕca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bŕcniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brég

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brénkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brénkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brezgláv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brezglávo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brézov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brezzób

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brídek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bridkóst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bríga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brítev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brítof

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bŕk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brlòg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brúhati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brúhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brúsiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bŕzdati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

búča

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

búčka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

búhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

búmerang

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Cáhejev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cáker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

calendas graecas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Canóssa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cárski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cedílo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cedíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

celína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

céna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cép

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cépati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cepidláčiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cérkev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cerkvén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cêsar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

césta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cigàn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

církus

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cmériti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cmòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cókla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

copáta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

copátar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

crédo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cŕkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

crkováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cúcek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cühta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cúker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cvét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cvetéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cvétje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cvétka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čákanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čaróvnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čàs

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čásnikarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

část

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

částen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

častíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čaščênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čebéla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čebélica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čebelnják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čebèr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čeljúst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čèp

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čéšnja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čéšplja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

četŕt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čêvelj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Číč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

číst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čístiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

číški (číčki)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čívkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

člôvek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

človéštvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

črédnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

črevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čŕhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čŕka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čŕn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čŕni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

črnosrájčnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čŕv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čúk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čústven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čúvati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dáhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dajáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dajáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dálje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dáljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Dámoklejev (dámoklejev)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dánes

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Dánska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dávek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dêbel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

debéli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

debélo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

déci

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

deklè

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

déklica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

délati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

délati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

délavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

délaven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

délavski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

délež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

delíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

délo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

delováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

denár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

desét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

desníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

déte

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

devét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

devêti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèž

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dežêla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

deževáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

díh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dihúr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dím

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dímnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dirigéntski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dírjati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

distánca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dišáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

divjáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dívji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dláka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dlakocépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dlán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dljé

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dnò

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dôba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dóber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dobíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dobívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dôbri

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dôbro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dočákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dodáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dogájati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dogôvor

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dóhtar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dojênček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dól

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dôl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dólg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dólgčas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dolína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dolíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dolívanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dolívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dolžína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dómina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dón

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dopúščati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

doséči

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dovòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

doživéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drági

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dragó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drégniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drèk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drèn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dréta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drézati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dŕgniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drobnoglèd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drúg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drugáčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drúgi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drúgič

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dŕva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drvéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

držáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

držáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

držáva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

držávica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dúcat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dúnst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dúša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvá

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvanájst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvanájsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvígati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvígniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvígniti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvigováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvóbòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvójen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvórézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

džúngla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

edín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

eksplodírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

elemènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Elíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Elíjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

eminénca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

èn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

enciklopedíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

èn êna êno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ênkrat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

enodnévnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Éridin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Évin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

évro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

fána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

fànt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

fára

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

féniks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

fícek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

fíga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

fígamóž (fíga móž)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

fígar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

fígarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

fígarstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

fígast

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

fígav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

fígov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

fígovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

fílm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

fílmski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

fínta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

fónd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

formálnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

formát

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

francóski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

francósko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Francóz

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

fránža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

fúks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gàd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gádji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Gájzerjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gálski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

garáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gárjav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gasíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gašênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gládek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

glás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

glásen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

glásno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

glasoválen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gláva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

glavíca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

glávni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

glédanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

glédati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

glédati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gléženj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

globòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

globôko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

glúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gnáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gnáti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gnézdo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gníli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gnój

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gnójnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

góba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gobcáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

góbec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gódba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

godíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gódlja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gojíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gòl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

goníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gôr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gôra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

goréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gospód

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gospodár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gospódov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gósti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

govoríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

govorjênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gózd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

grád

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gradíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gŕba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gŕd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

grebén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gréh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

grênek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

grênki

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gréšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

grísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gŕlo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gŕm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gròb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

grôben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gròf

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gròm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gróš

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gúliti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gúncanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

gúncati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hahljáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hčí

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hihitáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

híša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

híšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

híšica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

híter

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hítlarica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hítro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hláče

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hláden

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hladnokŕven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hladnokŕvnež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hladnokŕvno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hladnokŕvnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hlébavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hlepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hlév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hója

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

horizontála

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hotéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hráber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hrána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hrást

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hŕbet

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hrbteníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hríb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hrôpsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hrúška

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hrváški

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

húd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

húdi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hudíč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hudíčev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

hudoúrnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3002 zadetkov.