á

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

abecéda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ábraham

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ábrahamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ábrahamov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ábrahamovati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ábrahamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ad acta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ádam

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ádamica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ádamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ádamov (ádamov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ádamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ádamovka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

adíjo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

adút

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

áfna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

afnánje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

afnaríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

afnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ahílov (Ahílov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

akadémski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alea

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

aleator

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

aleatóren

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

aleatóričen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

aleatórika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álfa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ámen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Amêrika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ángel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ángelček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

apokalípsa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

apokalíptičen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

apríl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

aprílski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

aréna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ariádnin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

artileríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

asfálten

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Aténe

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ávgijev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

b

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bábica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

babilónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

baháti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bájta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bákla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

balín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

banána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

banánski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bandéra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bankrotírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bárka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bárva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bateríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

báti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

báža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bdéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

béc

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

béda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

béli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

belìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

belíti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Benétke

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

beráč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bés

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

beséda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

besédica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bêsen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bèt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

betónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bévskati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bežáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bìk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bílka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bíra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

birìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bíser

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bíti (bíjem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bíti (sem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bítka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blagó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blagoslovljên

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blátiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bláto

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blážev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bléd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blísk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bliskovít

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blíšč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blížati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bóben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bóg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bogàt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bogatéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bôjen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bojeváti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

boléti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bolézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bóljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bómba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

boríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bôsi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bósna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bôsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bótra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

božíčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

božják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bôžji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bráda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brádica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

braníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

braníti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bràt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brátec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bráti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bratínstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brátiti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brátovščina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brátstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bŕca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bŕcniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brég

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brénkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brénkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brezgláv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brezglávo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brézov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brezzób

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brídek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bridkóst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bríga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brítev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brítof

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bŕk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brlòg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brúhati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brúhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brúsiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bŕzdati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

búča

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

búčka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

búhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

búmerang

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Cáhejev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cáker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

calendas graecas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Canóssa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cárski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cedílo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cedíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

celína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

céna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cép

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cépati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cepidláčiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cérkev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cerkvén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cêsar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

césta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cigàn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

církus

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cmériti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cmòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cókla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

copáta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

copátar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

crédo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cŕkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

crkováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cúcek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cühta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cúker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cvét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cvetéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cvétje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cvétka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čákanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čaróvnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čàs

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čásnikarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

část

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

částen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

častíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čaščênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čebéla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čebélica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čebelnják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čebèr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čeljúst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čèp

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čéšnja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čéšplja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

četŕt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čêvelj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Číč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

číst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čístiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

číški (číčki)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čívkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

člôvek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

človéštvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

črédnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

črevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čŕhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čŕka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čŕn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čŕni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

črnosrájčnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čŕv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čúk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čústven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čúvati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dáhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dajáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dajáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dálje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dáljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Dámoklejev (dámoklejev)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dánes

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Dánska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dávek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dêbel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

debéli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

debélo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

déci

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

deklè

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

déklica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

délati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

délati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

délavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

délaven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

délavski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

délež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

delíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

délo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

delováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

denár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

desét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

desníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

déte

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

devét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

devêti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèž

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dežêla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

deževáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

díh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dihúr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dím

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dímnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dirigéntski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dírjati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

distánca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dišáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

divjáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dívji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dláka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dlakocépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dlán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dljé

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dnò

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dôba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dóber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dobíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dobívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dôbri

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dôbro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dočákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dodáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dogájati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dogôvor

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dóhtar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dojênček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dól

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dôl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dólg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dólgčas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dolína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dolíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dolívanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dolívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dolžína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dómina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dón

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dopúščati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

doséči

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dovòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

doživéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drági

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dragó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drégniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drèk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drèn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dréta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drézati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dŕgniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drobnoglèd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drúg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drugáčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drúgi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drúgič

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dŕva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drvéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

držáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

držáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

držáva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

držávica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dúcat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dúnst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dúša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvá

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvanájst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvanájsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvígati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvígniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvígniti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvigováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvóbòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvójen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvórézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

džúngla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

edín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

eksplodírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

elemènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Elíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Elíjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

eminénca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

èn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

enciklopedíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

èn êna êno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ênkrat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

enodnévnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Éridin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Évin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

évro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

fána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

fànt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

fára

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

féniks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

fícek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

fíga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

fígamóž (fíga móž)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

fígar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

fígarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

fígarstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

fígast

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

fígav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

fígov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

fígovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

fílm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

fílmski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

fínta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

fónd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

formálnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

formát

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

francóski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

francósko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Francóz

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

fránža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

fúks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gàd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gádji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Gájzerjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gálski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

garáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gárjav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gasíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gašênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gládek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

glás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

glásen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

glásno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

glasoválen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gláva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

glavíca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

glávni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

glédanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

glédati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

glédati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gléženj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

globòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

globôko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

glúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gnáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gnáti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gnézdo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gníli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gnój

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gnójnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

góba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gobcáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

góbec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gódba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

godíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gódlja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gojíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gòl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

goníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gôr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gôra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

goréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gospód

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gospodár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gospódov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gósti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

govoríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

govorjênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gózd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

grád

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gradíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gŕba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gŕd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

grebén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gréh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

grênek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

grênki

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gréšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

grísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gŕlo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gŕm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gròb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

grôben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gròf

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gròm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gróš

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gúliti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gúncanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

gúncati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hahljáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hčí

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hihitáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

híša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

híšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

híšica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

híter

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hítlarica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hítro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hláče

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hláden

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hladnokŕven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hladnokŕvnež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hladnokŕvno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hladnokŕvnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hlébavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hlepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hlév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hója

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

horizontála

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hotéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hráber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hrána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hrást

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hŕbet

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hrbteníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hríb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hrôpsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hrúška

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hrváški

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

húd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

húdi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hudíč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hudíčev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

hudoúrnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3002 zadetkov.