á

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

abecéda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

Ábraham

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

ábrahamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

Ábrahamov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

ábrahamovati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

ábrahamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

ad acta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

Ádam

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

ádamica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

ádamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

Ádamov (ádamov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

ádamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

ádamovka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

adíjo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

adút

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

áfna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

afnánje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

afnaríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

afnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

ahílov (Ahílov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

akadémski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

alea

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

aleator

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

aleatóren

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

aleatóričen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

aleatórika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

álfa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

ámen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

Amêrika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

ángel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

ángelček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

apokalípsa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

apokalíptičen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

apríl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

aprílski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

aréna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

Ariádnin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

artileríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

ás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

asfálten

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

Aténe

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

Ávgijev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

b

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bábica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

babilónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

baháti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bájta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bákla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

balín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

banána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

banánski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bandéra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bankrotírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bárka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bárva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bateríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

báti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

báža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bdéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

béc

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

béda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

béli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

belìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

belíti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

Benétke

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

beráč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bés

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

beséda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

besédica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bêsen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bèt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

betónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bévskati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bežáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bìk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bílka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bíra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

birìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bíser

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bíti (bíjem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bíti (sem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bítka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

blagó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

blagoslovljên

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

blátiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bláto

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

blážev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bléd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

blísk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bliskovít

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

blíšč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

blížati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

blodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bòb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bóben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bóg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bogàt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bogatéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bôjen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bojeváti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

boléti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bolézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bóljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bómba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bòr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

boríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bôsi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

Bósna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bôsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bótra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

božíčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

božják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bôžji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bráda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

brádica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

braníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

braníti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bràt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

brátec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bráti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bratínstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

brátiti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

brátovščina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

brátstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bŕca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bŕcniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

brég

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

brénkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

brénkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

brezgláv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

brezglávo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

brézov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

brezzób

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

brídek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bridkóst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bríga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

brítev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

brítof

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bŕk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

brlòg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

brúhati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

brúhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

brúsiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

bŕzdati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

búča

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

búčka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

búhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

búmerang

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

Cáhejev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cáker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

calendas graecas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

Canóssa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cárski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cedílo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cedíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

celína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

céna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cép

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cépati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cepidláčiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cérkev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cerkvén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cêsar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

césta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cigàn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

církus

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cmériti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cmòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cókla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

copáta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

copátar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

crédo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cŕkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

crkováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cúcek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cühta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cúker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cvét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cvetéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cvétje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

cvétka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čákanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čaróvnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čàs

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čásnikarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

část

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

částen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

častíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čaščênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čebéla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čebélica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čebelnják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čebèr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čeljúst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čèp

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čéšnja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čéšplja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

četŕt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čêvelj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

Číč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

číst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čístiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

číški (číčki)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čívkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

člôvek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

človéštvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

črédnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

črevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čŕhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čŕka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čŕn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čŕni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

črnosrájčnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čŕv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čúk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čústven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

čúvati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dáhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dajáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dajáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dálje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dáljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

Dámoklejev (dámoklejev)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dánes

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

Dánska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dávek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dêbel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

debéli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

debélo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

déci

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

deklè

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

déklica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

délati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

délati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

délavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

délaven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

délavski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

délež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

delíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

délo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

delováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

denár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

desét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dèska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

desníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

déte

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

devét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

devêti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dèž

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dežêla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

deževáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

díh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dihúr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dím

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dímnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dirigéntski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dírjati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

distánca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dišáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

divjáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dívji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dláka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dlakocépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dlán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dljé

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dnò

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dôba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dóber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dobíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dobívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dôbri

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dôbro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dočákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dodáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dogájati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dogôvor

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dóhtar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dojênček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dól

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dôl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dólg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dólgčas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dolína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dolíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dolívanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dolívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dolžína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dómina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dón

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dopúščati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

doséči

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dovòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

doživéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

drági

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dragó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

drégniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

drèk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

drèn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dréta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

drevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

drézati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dŕgniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

drobnoglèd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

drúg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

drugáčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

drúgi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

drúgič

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dŕva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

drvéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

držáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

držáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

držáva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

držávica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dúcat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dúnst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dúša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dvá

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dvanájst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dvanájsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dvígati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dvígniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dvígniti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dvigováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dvóbòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dvójen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

dvórézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

džúngla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

edín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

eksplodírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

elemènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

Elíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

Elíjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

eminénca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

èn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

enciklopedíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

èn êna êno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

ênkrat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

enodnévnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

Éridin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

Évin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

évro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

fána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

fànt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

fára

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

féniks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

fícek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

fíga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

fígamóž (fíga móž)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

fígar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

fígarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

fígarstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

fígast

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

fígav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

fígov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

fígovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

fílm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

fílmski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

fínta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

fónd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

formálnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

formát

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

francóski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

francósko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

Francóz

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

fránža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

fúks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

ga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gàd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gádji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

Gájzerjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gálski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

garáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gárjav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gasíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gašênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gládek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

glás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

glásen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

glásno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

glasoválen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gláva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

glavíca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

glávni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

glédanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

glédati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

glédati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gléženj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

globòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

globôko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

glúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gnáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gnáti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gnézdo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gníli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gnój

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gnójnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

góba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gobcáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

góbec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gódba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

godíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gódlja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gojíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gòl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

goníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gôr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gôra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

goréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gospód

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gospodár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gospódov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gósti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

govoríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

govorjênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gózd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

grád

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gradíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gŕba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gŕd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

grebén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gréh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

grênek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

grênki

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gréšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

grísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gŕlo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gŕm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gròb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

grôben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gròf

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gròm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gróš

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gúliti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gúncanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

gúncati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hahljáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hčí

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hihitáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

híša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

híšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

híšica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

híter

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hítlarica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hítro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hláče

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hláden

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hladnokŕven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hladnokŕvnež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hladnokŕvno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hladnokŕvnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hlébavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hlepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hlév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hója

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

horizontála

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hotéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hráber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hrána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hrást

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hŕbet

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hrbteníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hríb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hrôpsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hrúška

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hrváški

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

húd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

húdi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hudíč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hudíčev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

hudoúrnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 19. 3. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3002 zadetkov.