á

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

abecéda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Ábraham

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ábrahamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Ábrahamov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ábrahamovati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ábrahamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ad acta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Ádam

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ádamica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ádamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Ádamov (ádamov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ádamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ádamovka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

adíjo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

adút

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

áfna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

afnánje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

afnaríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

afnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ahílov (Ahílov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

akadémski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

alea

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aleator

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aleatóren

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aleatóričen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aleatórika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

álfa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ámen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Amêrika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ángel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ángelček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

apokalípsa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

apokalíptičen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

apríl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aprílski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aréna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Ariádnin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

artileríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

asfálten

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Aténe

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Ávgijev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

b

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bábica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

babilónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

baháti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bájta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bákla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

balín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

banána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

banánski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bandéra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bankrotírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bárka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bárva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bateríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

báti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

báža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bdéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

béc

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

béda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

béli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

belìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

belíti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Benétke

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

beráč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bés

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

beséda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

besédica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bêsen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bèt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

betónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bévskati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bežáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bìk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bílka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bíra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

birìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bíser

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bíti (bíjem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bíti (sem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bítka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

blagó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

blagoslovljên

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

blátiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bláto

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

blážev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bléd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

blísk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bliskovít

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

blíšč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

blížati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

blodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bòb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bóben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bóg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bogàt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bogatéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bôjen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bojeváti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

boléti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bolézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bóljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bómba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bòr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

boríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bôsi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Bósna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bôsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bótra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

božíčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

božják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bôžji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bráda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brádica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

braníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

braníti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bràt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brátec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bráti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bratínstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brátiti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brátovščina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brátstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bŕca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bŕcniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brég

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brénkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brénkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brezgláv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brezglávo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brézov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brezzób

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brídek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bridkóst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bríga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brítev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brítof

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bŕk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brlòg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brúhati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brúhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brúsiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bŕzdati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

búča

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

búčka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

búhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

búmerang

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Cáhejev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cáker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

calendas graecas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Canóssa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cárski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cedílo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cedíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

celína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

céna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cép

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cépati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cepidláčiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cérkev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cerkvén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cêsar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

césta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cigàn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

církus

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cmériti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cmòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cókla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

copáta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

copátar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

crédo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cŕkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

crkováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cúcek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cühta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cúker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cvét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cvetéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cvétje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cvétka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čákanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čaróvnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čàs

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čásnikarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

část

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

částen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

častíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čaščênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čebéla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čebélica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čebelnják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čebèr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čeljúst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čèp

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čéšnja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čéšplja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

četŕt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čêvelj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Číč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

číst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čístiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

číški (číčki)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čívkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

člôvek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

človéštvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

črédnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

črevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čŕhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čŕka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čŕn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čŕni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

črnosrájčnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čŕv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čúk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čústven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čúvati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dáhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dajáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dajáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dálje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dáljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Dámoklejev (dámoklejev)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dánes

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Dánska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dávek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dêbel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

debéli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

debélo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

déci

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

deklè

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

déklica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

délati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

délati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

délavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

délaven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

délavski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

délež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

delíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

délo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

delováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

denár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

desét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dèska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

desníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

déte

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

devét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

devêti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dèž

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dežêla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

deževáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

díh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dihúr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dím

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dímnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dirigéntski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dírjati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

distánca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dišáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

divjáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dívji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dláka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dlakocépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dlán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dljé

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dnò

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dôba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dóber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dobíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dobívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dôbri

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dôbro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dočákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dodáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dogájati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dogôvor

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dóhtar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dojênček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dól

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dôl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dólg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dólgčas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dolína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dolíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dolívanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dolívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dolžína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dómina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dón

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dopúščati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

doséči

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dovòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

doživéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drági

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dragó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drégniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drèk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drèn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dréta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drézati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dŕgniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drobnoglèd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drúg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drugáčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drúgi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drúgič

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dŕva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drvéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

držáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

držáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

držáva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

držávica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dúcat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dúnst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dúša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dvá

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dvanájst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dvanájsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dvígati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dvígniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dvígniti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dvigováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dvóbòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dvójen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dvórézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

džúngla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

edín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

eksplodírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

elemènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Elíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Elíjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

eminénca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

èn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

enciklopedíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

èn êna êno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ênkrat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

enodnévnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Éridin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Évin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

évro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

fána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

fànt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

fára

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

féniks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

fícek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

fíga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

fígamóž (fíga móž)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

fígar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

fígarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

fígarstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

fígast

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

fígav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

fígov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

fígovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

fílm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

fílmski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

fínta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

fónd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

formálnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

formát

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

francóski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

francósko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Francóz

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

fránža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

fúks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gàd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gádji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Gájzerjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gálski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

garáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gárjav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gasíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gašênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gládek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

glás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

glásen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

glásno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

glasoválen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gláva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

glavíca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

glávni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

glédanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

glédati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

glédati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gléženj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

globòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

globôko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

glúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gnáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gnáti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gnézdo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gníli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gnój

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gnójnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

góba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gobcáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

góbec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gódba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

godíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gódlja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gojíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gòl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

goníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gôr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gôra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

goréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gospód

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gospodár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gospódov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gósti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

govoríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

govorjênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gózd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

grád

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gradíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gŕba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gŕd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

grebén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gréh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

grênek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

grênki

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gréšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

grísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gŕlo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gŕm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gròb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

grôben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gròf

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gròm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gróš

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gúliti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gúncanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

gúncati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hahljáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hčí

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hihitáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

híša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

híšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

híšica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

híter

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hítlarica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hítro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hláče

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hláden

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hladnokŕven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hladnokŕvnež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hladnokŕvno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hladnokŕvnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hlébavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hlepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hlév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hója

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

horizontála

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hotéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hráber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hrána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hrást

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hŕbet

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hrbteníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hríb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hrôpsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hrúška

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hrváški

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

húd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

húdi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hudíč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hudíčev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

hudoúrnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3002 zadetkov.