á

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

abecéda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ábraham

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ábrahamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ábrahamov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ábrahamovati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ábrahamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ad acta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ádam

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ádamica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ádamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ádamov (ádamov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ádamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ádamovka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

adíjo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

adút

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

áfna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

afnánje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

afnaríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

afnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ahílov (Ahílov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

akadémski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

alea

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

aleator

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

aleatóren

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

aleatóričen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

aleatórika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

álfa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ámen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Amêrika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ángel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ángelček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

apokalípsa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

apokalíptičen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

apríl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

aprílski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

aréna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ariádnin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

artileríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

asfálten

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Aténe

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ávgijev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

b

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bábica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

babilónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

baháti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bájta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bákla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

balín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

banána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

banánski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bandéra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bankrotírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bárka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bárva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bateríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

báti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

báža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bdéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

béc

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

béda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

béli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

belìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

belíti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Benétke

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

beráč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bés

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

beséda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

besédica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bêsen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bèt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

betónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bévskati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bežáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bìk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bílka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bíra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

birìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bíser

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bíti (bíjem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bíti (sem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bítka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

blagó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

blagoslovljên

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

blátiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bláto

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

blážev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bléd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

blísk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bliskovít

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

blíšč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

blížati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

blodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bòb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bóben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bóg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bogàt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bogatéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bôjen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bojeváti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

boléti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bolézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bóljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bómba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bòr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

boríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bôsi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bósna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bôsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bótra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

božíčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

božják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bôžji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bráda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brádica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

braníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

braníti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bràt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brátec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bráti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bratínstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brátiti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brátovščina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brátstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bŕca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bŕcniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brég

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brénkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brénkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brezgláv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brezglávo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brézov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brezzób

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brídek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bridkóst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bríga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brítev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brítof

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bŕk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brlòg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brúhati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brúhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brúsiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bŕzdati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

búča

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

búčka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

búhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

búmerang

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Cáhejev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cáker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

calendas graecas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Canóssa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cárski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cedílo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cedíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

celína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

céna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cép

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cépati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cepidláčiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cérkev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cerkvén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cêsar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

césta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cigàn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

církus

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cmériti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cmòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cókla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

copáta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

copátar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

crédo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cŕkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

crkováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cúcek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cühta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cúker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cvét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cvetéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cvétje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

cvétka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čákanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čaróvnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čàs

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čásnikarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

část

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

částen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

častíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čaščênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čebéla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čebélica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čebelnják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čebèr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čeljúst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čèp

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čéšnja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čéšplja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

četŕt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čêvelj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Číč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

číst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čístiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

číški (číčki)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čívkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

člôvek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

človéštvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

črédnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

črevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čŕhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čŕka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čŕn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čŕni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

črnosrájčnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čŕv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čúk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čústven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

čúvati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dáhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dajáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dajáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dálje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dáljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Dámoklejev (dámoklejev)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dánes

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Dánska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dávek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dêbel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

debéli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

debélo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

déci

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

deklè

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

déklica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

délati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

délati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

délavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

délaven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

délavski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

délež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

delíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

délo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

delováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

denár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

desét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dèska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

desníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

déte

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

devét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

devêti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dèž

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dežêla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

deževáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

díh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dihúr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dím

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dímnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dirigéntski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dírjati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

distánca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dišáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

divjáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dívji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dláka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dlakocépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dlán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dljé

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dnò

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dôba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dóber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dobíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dobívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dôbri

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dôbro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dočákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dodáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dogájati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dogôvor

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dóhtar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dojênček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dól

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dôl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dólg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dólgčas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dolína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dolíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dolívanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dolívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dolžína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dómina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dón

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dopúščati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

doséči

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dovòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

doživéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

drági

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dragó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

drégniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

drèk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

drèn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dréta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

drevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

drézati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dŕgniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

drobnoglèd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

drúg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

drugáčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

drúgi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

drúgič

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dŕva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

drvéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

držáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

držáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

držáva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

držávica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dúcat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dúnst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dúša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dvá

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dvanájst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dvanájsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dvígati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dvígniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dvígniti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dvigováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dvóbòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dvójen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

dvórézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

džúngla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

edín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

eksplodírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

elemènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Elíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Elíjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

eminénca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

èn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

enciklopedíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

èn êna êno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ênkrat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

enodnévnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Éridin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Évin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

évro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

fána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

fànt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

fára

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

féniks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

fícek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

fíga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

fígamóž (fíga móž)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

fígar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

fígarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

fígarstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

fígast

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

fígav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

fígov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

fígovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

fílm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

fílmski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

fínta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

fónd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

formálnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

formát

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

francóski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

francósko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Francóz

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

fránža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

fúks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gàd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gádji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Gájzerjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gálski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

garáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gárjav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gasíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gašênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gládek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

glás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

glásen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

glásno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

glasoválen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gláva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

glavíca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

glávni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

glédanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

glédati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

glédati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gléženj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

globòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

globôko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

glúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gnáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gnáti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gnézdo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gníli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gnój

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gnójnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

góba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gobcáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

góbec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gódba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

godíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gódlja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gojíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gòl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

goníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gôr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gôra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

goréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gospód

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gospodár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gospódov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gósti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

govoríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

govorjênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gózd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

grád

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gradíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gŕba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gŕd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

grebén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gréh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

grênek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

grênki

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gréšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

grísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gŕlo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gŕm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gròb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

grôben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gròf

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gròm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gróš

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gúliti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gúncanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

gúncati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hahljáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hčí

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hihitáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

híša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

híšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

híšica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

híter

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hítlarica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hítro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hláče

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hláden

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hladnokŕven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hladnokŕvnež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hladnokŕvno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hladnokŕvnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hlébavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hlepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hlév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hója

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

horizontála

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hotéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hráber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hrána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hrást

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hŕbet

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hrbteníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hríb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hrôpsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hrúška

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hrváški

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

húd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

húdi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hudíč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hudíčev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

hudoúrnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3002 zadetkov.