A

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

a

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

a

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ā

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

à

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

a-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

abece

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

abecẹ̑da

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

abecẹ̑dar

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

abecedarium

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

abecedika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

abecẹ̑dnik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȁbnormȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȁbnormȃlnost

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

abnọ̑rmen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

abonȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

abonȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

abonmȃ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

abortȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

abọ̑rtus

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ábota

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

áboten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ábotnež

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ábotnik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

abrakadȃbra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

absolȗten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

absolutȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

absolutīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

absolȗtum

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

absolvȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

absolvéntka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

absolvȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

absorbȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

absọ́rpcija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

absorpcȋjski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

abstinẹ̑nca

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

abstinẹ̑nčen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

abstinȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

abstinȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

abstrahȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

abstrȃkten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

abstrȃktnost

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

abstrȃktum

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

absȗrd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

absȗrden

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

absȗrdum

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

acetọ̑n

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃdamovo jȃbolko

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

adaptácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

adaptacȋjski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

adāpter

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

adaptȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

adekvȃten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

adekvȃtnost

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

adȋjo

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃdjektiv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃdjektiven

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

adminastracȋjski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

administrácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

administratȋven

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

administrȃtor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

administrȃtorka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

administrȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

admirȃl

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

admirȃlski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

adrenalȋn

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

adȗt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

advȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

advénten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

adventīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

advȇrb

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

adverbiȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

advokȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

advokȃtka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

advokȃtski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

advokatȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aero-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aerodinámičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aerodinámika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aerodrọ̑m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aerodrọ̑mski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aeroplȃn

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

afẹ̑kt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

afektȋven

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

afȇra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

afinitẹ̑ta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

afinitẹ̑ten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

áfinja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

afirmácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

afirmatȋven

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

afirmȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

áfna

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

afnáti se

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aforȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aforístičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aforīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

afrodizȋjak

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃfta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃga

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

agȃva

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

agencȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

agȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

agentȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

agȋlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

agȋlnost

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

agitácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

agitȃtor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

agitȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

agonȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

agrȃren

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

agregȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

agregȃten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

agregȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

agresȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

agresȋven

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

agrẹ̑sor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

agronọ̑m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

agronomȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

agrȗmi

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȁh

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ahȃ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ahȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ahistọ́ričen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃids

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ajȃ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃja-ȃja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃjati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ajatọ̑la

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃja-tutȃja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ájbiš

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃjčkati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃjd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃjda

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃjdared

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃjde

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃjdi

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ájdinja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ájdovski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃjmo

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃjmoht

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃjs

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃjte

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃjvar

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akademȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akadẹ́mik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akadẹ́mikinja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akadẹ̑mski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akcȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akcēntski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akcentuȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ákcija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akcȋjski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aklimatizácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aklimatizȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃkna

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȁko

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akomodȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akoprȁv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akorávno

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akọ̑rd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akọ̑rd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akotȗdi

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akrobácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akrobȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akrobátika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akrobȃtka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akrobȃtski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akrọ̑pola

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aksiọ̑m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aksiomátičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aksiọ̑mski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃkt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃkt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aktȋven

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aktivȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aktivȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aktȋvnost

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

áktovka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aktuȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aktualizȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aktuȃlnost

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akumulácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akumulȃtor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akumulȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akupresȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akupresȗren

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akupunktȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akupunktȗren

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akústičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akústika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akȗt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akȗten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akutȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃkuzativ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akvadȗkt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akvalȗnga

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akvamarȋn

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akvarẹ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akvárij

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akvizícija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

akvizitȇr

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȁla

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alabāster

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alárm

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alarmȃnten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alarmȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃlbatros

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

albȋn

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

albȋnka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃlbum

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alegọ́ričen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alegorȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alegọ́rika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alẹ̑ja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alelȗja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alérgičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alergȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃlfa

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alfabẹ̑t

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃlga

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃlgast

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

algẹ̑bra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

algebráičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

algẹ̑brski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

algorítem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȁli

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alȋbi

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aligȃtor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aliménti

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alkȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alkáličen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alkimȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alkimȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alkimístičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alkohọ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alkohọ̑len

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alkohọ́ličarka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alkohọ́ličen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alkohọ́lik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alkoholīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alkoran

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

almanāh

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

almara

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȁlo

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alọ̑ja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

Ȃlpe

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alpinȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alpinīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃlpski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃlt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alternácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alternatȋva

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alternatȋven

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alternȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

altruȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

altruístičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

altruȋstka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

altruīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alumínij

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alumínijev

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alumnȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

alȗn

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amacọ̑nka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amacọ̑nski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amalgȃm

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amalgamȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amalgȃmski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amandmȃ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amariška

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amatȇr

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amaterīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amatȇrka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amatȇrski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amazọ̑nka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

Amazọ̑nka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amazọ̑nski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ambasȃda

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ambasȃdor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ambašador

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ambícija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ambiciọ̑zen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ambiȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ambiēnten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ámbora

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ambrọ́zija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ambulȃnta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ambulȃnten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ambulȃntni

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amẹ̑ba

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

āmen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ametȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amfíbija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amfiteáter

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

āmfora

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amnestȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amnestȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amnezȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amọ̑nijak

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amortizácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amortizȇr

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amortizȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȁmpak

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ampȇr

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ampȇrski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ampȗla

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amputácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amputȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

amulẹ̑t

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȁn

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anahronístičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anahronīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anales

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

analfabẹ̑t

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anȃli

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

analȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

analítičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

analítik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

analȋza

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

analizȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

analọ̑gen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

analogȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

analọ̑ški

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃnanas

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anárhičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anarhȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anarhȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anatomȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anatọ̑mski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȁnda

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

Andi

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anekdọ̑ta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anekdọ́tičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anekdọ̑tski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anẹ̑ks

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anektȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anemọ̑na

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anestẹ́tik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anestezȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anestezȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

angažȋran

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

angažȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

angažmȃ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ángel

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ángelski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

angȋna

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

angọ̑ra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

animácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

animȃtor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

animȃtorka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

animȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ankẹ̑ta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anọ̑da

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anonȋmen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anonȋmka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anonȋmnež

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃnorak

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ansámbel

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

antagonīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

antẹ̑na

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȁnti

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anti-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

antibiọ́tičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

antibiọ́tik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

antȋčen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃntifeminȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

antȋka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

antikrȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

antikvariȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

antikváričen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

antikvitẹ̑ta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

antilọ̑pa

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

antipátičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

antipatȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

antitẹ̑za

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

antologȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

antologȋjski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

antolọ̑ški

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

antracȋt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

antropo-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

antropocẹ́ntričen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

antropologȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anuitẹ̑ta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anuitẹ̑ten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

anulȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aọ̑rta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aparȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aparatȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

apartheid

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

apartmȃ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

apátičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

apatȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

apẹ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

apelȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aperitȋv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

apetȋt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

apetȋten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aplavdȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aplȃvz

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

apnẹ̑n

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

apnẹ̑nčast

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

apnẹ̑nec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

apnenẹ́ti

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ápno

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

Apodidae

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

apọ̑stol

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

apostolȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

apostọ̑lski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

apostrọ̑f

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

apostrofȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

apotẹ̑ka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

apotẹ̑kar

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

apotẹ̑karica

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

apotẹ̑karski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aprȋl

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aprȋlski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

apt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃr

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ár

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ára

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arabẹ̑ska

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃrak

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aranžȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aranžmȃ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arȃra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

áras

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arašȋd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arbíter

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arbitrȃren

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arbitrȃrnost

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arbitrȃža

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arbitrȃžen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arborẹ̑tum

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arcnȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

Arctium lappa

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arẹ̑na

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arȅst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arestānt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aretácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aretȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

argumȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

argumentȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arháičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arheolọ̑g

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arheologȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arheolọ̑ginja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arheolọ̑ški

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arhipẹ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arhipelȃg

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arhitẹ̑kt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arhitektọ̑nski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arhitektȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arhȋv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arhivár

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arhivȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arhȋvski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

árija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arijȃnec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arijȃnka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arijȃnstvo

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

árijec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

árijka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

árijski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aristokracȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aristokrȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aristokrȃtka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aristokrȃtski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aritmẹ́tičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aritmẹ́tika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȁrítmičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aritmȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arkȃda

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

armȃda

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

armȃden

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

armatȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

armȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃrnika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arogȃnca

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arogȃnten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arogȃntnost

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arọ̑ma

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aromátičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

aromatizȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arteriȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

artérija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

artičọ̑ka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

artíkel

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

artikulácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

artikulȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

artilerȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

artȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arzẹ̑n

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arzenȃl

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

arzẹ̑nik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

áržet

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

ȃs

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

as

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

asfȃlt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

asfȃlten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 10. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 29405 zadetkov.