nakljȗčje – glej nakljúčiti se

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 24. 3. 2019.

Število zadetkov: 1