aêrofotografíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

Agénda Hábitat

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

Agénda 21

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

agóra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

agrárno nasélje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

agrárno obmóčje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

agrárno prebiválstvo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ákcijsko raziskovánje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

akomodácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

akrópola

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

aksonometríja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

aktívna fasáda

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

aktívno prebiválstvo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

aktívno pročêlje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ákt o razglasítvi kultúrnega spomeníka

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

akulturácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

akumulacíjski bazén

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

akvárij

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

alêja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

alohtóni prebiválec

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

álpska híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ambiènt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ambientálna kakôvost prostóra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

amfiteáter

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

analíza prostóra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

analíza vsebíne

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

anekuména

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

angléški krajínski slóg

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

antropogéna dánost

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

antropogéni vplív

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

antropogéno okólje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ántropogeografíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

antropologíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

antropometríja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

apartmájsko stanovánje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

aplikatívni sistém

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ápsida

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arborétum

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

aréna

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arheolóška dédiščina

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arheolóška ostalína

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arheolóški párk

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arheolóški spomeník

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arheolóško najdíšče

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arhetíp

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arhitékt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arhitektúra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arhitektúra mésta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arhitektúrna dédiščina

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arhitektúrna dekorácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arhitektúrna krajína

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arhitektúrna ovíra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arhitektúrna plástika

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arhitektúrna régija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arhitektúrni elemènt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arhitektúrni načŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arhitektúrni projékt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arhitektúrni spomeník

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arhitektúrno načrtovánje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arhitektúrno okrásje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

aritmétična gostôta prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

arkáda

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

armírani betón

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

armíranobetónska konstrúkcija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

armíranobetónski objékt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

asimilácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

Aténska lístina

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

atributívni podátek

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

átrij

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

átrijska híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

átrijska zazidáva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

átrijski vŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

avditórij

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

aveníja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ávtocésta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ávtocéstni prikljúček

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

avtohtóni prebiválec

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ávtokámp

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

baráka

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

barákarsko nasélje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

baróčni párk

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

baróčni vŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

bazár

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

bazén

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

bazílika

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

bázna postája za mobílno telefoníjo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

bég možgánov

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

bég prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

bég z dežêle

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

behaviorizem

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

belokránjska híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

bencínski sêrvis

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

BÉP

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

berljívost mésta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

betón

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

bibliotéka

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

bilánca prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

bíodiverzitéta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

biolóška čistílna napráva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

biolóška sestáva prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

biolóški odpádek

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

biolóški prirástek prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

biolóško razgradljívi odpádek

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

bíomása

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

bíorazgradljívi odpádek

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

biótska péstrost

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

biótska raznovŕstnost

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

bívak

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

bivalíšče

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

biválna enôta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

biválni vŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

biválno okólje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

blažênje podnébnih spremémb

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

bolníšnica

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

bórza

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

botánični vŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

bôvška híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

brezpôselni

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

brúnarica

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

brútoetážna površína

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

brútogostôta stanovánj

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

brútoprostornína stávbe

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

brútotlórisna površína etáže

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

brútotlórisna površína stanovánja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

brútotlórisna površína stávbe

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

bŕv

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

bulvár

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

CBD

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

celínske vôde

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

célostna prométna strategíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

célostno načrtovánje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

célostno prométno načrtovánje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

célostno várstvo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

celovíta prenôva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

celovíta presója vplívov na okólje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

cenôvno dosegljívo stanovánje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

cénter mésta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

cénter za konsolidácijo dostáve

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

centrálna čistílna napráva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

centrálna plínska postája

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

centrálne dejávnosti

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

centrálni regíster prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

centrálnost nasélja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

cérkev

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

césta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

cestíšče

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

céstna ínfrastruktúra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

céstna opréma

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

cestnína

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

cestnínska postája

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

céstni prikljúček

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

céstno omréžje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

céstno teló

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

CÍAM

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

citizácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

city

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

cóna za péšce

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

coníranje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

CPP

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

CPVO

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

CRP

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

četŕtna skúpnost

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

čistílna napráva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

čitljívost mésta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

členítev prostóra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

členítvena potéza

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

členítveni elemènt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

človéško merílo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

čŕna grádnja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

črpalíšče za vôdo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

črpálna postája

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

daljínsko ogrévanje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

deagrarizácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dédiščina oblikováne naráve

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

degradácija prostóra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

degradírano obmóčje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dejánska rába zemljíšča

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dejánsko gíbanje prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

délavska stanovánjska koloníja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

délavsko nasélje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

déležnik

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

délež odpŕtih biválnih površín

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

délež prevóznih načínov

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

délež zelênih površín

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

délovna síla

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

délovno aktívno prebiválstvo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dél stávbe

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

demografíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

demográfska eksplozíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

demográfska napôved

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

demográfska polítika

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

demográfska prognóza

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

demográfska statístika

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

demográfski prehòd

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

demográfski režím

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

demográfsko ogróženo obmóčje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dendrolóška narávna vrednôta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

deponíja odpádkov

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

depopulácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

depresívno obmóčje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

deruralizácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dezurbanizácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

diagrám osónčenja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

digitálni katástrski načŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

digitálni modél reliéfa

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

digitálni modél višín

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dijáški dóm

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dislokácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dispêrzna poselítev

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

distribucíjsko energétsko omréžje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dívja grádnja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dívje odlagalíšče odpádkov

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

DKN

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

DLN

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

DMR

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dnévna migrácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dnévna selítev

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dojémanje prostóra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dolénjska híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dôlga vás

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dolgoróčni plán óbčine

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dolgoróčni plán Socialístične repúblike Slovénije

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dolgoróčno planíranje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dóm

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

domačíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

domačín

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dóm za starêjše

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dopolnílna dejávnost na kmetíji

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dopolnílna grádnja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dopôlnjeni osnútek prostórskega ákta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dopústna izrába prostóra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dostópnost

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dozidáva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

DPN

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

drenáža

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

drevésna narávna vrednôta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

drevoréd

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

drúžbena geografíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

drúžbena jávna ínfrastruktúra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

drúžbena mobílnost prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

drúžbena sestáva prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

drúžbene dejávnosti

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

drúžbeni cénter

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

drúžbeni plán

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

drúžbeni prôstor

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

drúžbeno integratívno mésto

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

drúžbeno planíranje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

družínska stanovánjska híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

držávna césta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

držávna preglédna kárta Slovénije

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

držávni koordinátni sistém

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

držávni lokacíjski načŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

držávni prostórski ákt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

držávni prostórski načŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

držávni stratéški prostórski načŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

DSPN

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dúpleks

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dvódružínska híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dvójček

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dvójni drevoréd

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dvójni kozôlec

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dvórec

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dvoríšče

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dvórni vŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dvósôbno stanovánje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dvóstanovánjska híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

dvóstránski drevoréd

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

džámija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ekologíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ekolóška nesréča

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ekolóška psihologíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ekolóški ôtok

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ekolóško pomémbno obmóčje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ekonómska migrácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ekonómska selítev

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ekonómska sestáva prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ékosistém

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ekskláva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

éksodus prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

eksplozíja prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ekspozícija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ekstenzívna zazidáva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ekstenzívna zelêna stréha

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

eksteriêr

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

eksternálije

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ekuména

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

elektrárna

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

eléktroenergétsko omréžje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

elektrónsko komunikacíjsko omréžje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

elemènt krajíne

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

emigrácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

emigránt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

emisíjski kupón

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

energétska ínfrastruktúra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

energétska izkáznica stávbe

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

energétska učinkovítost stávbe

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

energétski objékt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

energétski vír

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

energétsko omréžje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

enkláva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ênodružínska híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

enójni drevoréd

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

enójni kozôlec

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ênonadstrópna híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ênosôbno stanovánje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ênostanovánjska híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

enostávni objékt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ênostránski drevoréd

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

enôta nèpremíčne kultúrne dédiščine

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

enôta urêjanja prostóra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

enôtna klasifikácija objéktov

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

enôtna klasifikácija vŕst objéktov CC-SI 2012

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

EPO

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

erozíjsko obmóčje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

estétika prostóra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

EŠD

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

etápna grádnja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

etáža

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

etážna lastnína

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

etážna površína

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

etážna višína

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

etážni lastník

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

etážnost stávbe

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

étnična manjšína

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

étnična sestáva prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

étnična skupína

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

étnično obmóčje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

étnija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

etnolóška dédiščina

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

etnolóški spomeník

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

evalvácijsko raziskovánje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

evidénca dejánske rábe kmetíjskih in gózdnih zemljíšč

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

evidénca tŕga nèpremičnín

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

evidénčna števílka dédiščine

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

évrokoridór

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

Evrópske kultúrne potí

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

fáktor gostôte poselítve

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

fáktor grádbene prostorníne

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

fáktor izkoríščenosti grádbene parcéle

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

fáktor izrábe grádbene parcéle

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

fáktor izrábe obmóčja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

fáktor odpŕtih biválnih površín

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

fáktor prostórnosti grádbene parcéle

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

fáktor stávbne máse

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

fáktor zazídanosti grádbene parcéle

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

fáktor zazídanosti obmóčja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

fáktor zelênih površín

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

FAR

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

fasáda

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

fízična struktúra mésta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

fontána

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

formálna digitálna oblíka ákta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

fórum

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

FPI

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

Franciscêjski katáster

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

FSI

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

fúndus

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

fúnkcija gózda

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

funkcíjska preobrázba mésta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

funkcíjska régija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

funkcíjska zgrádba mésta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

funkcionalístična arhitektúra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

funkcionalístični urbanízem

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

funkcionalízem

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

funkcionálna enôta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

funkcionálna klasifikácija nasélij

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

funkcionálna tipologíja nasélij

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

funkcionálna zasnôva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

funkcionálno ovírana oséba

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

funkcionálno zemljíšče

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

FZ

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

FZP

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gabarít objékta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

garáža

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

garsonjêra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

generálni urbanístični plán

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

generátor prométa

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

génius lóci

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gentrifikácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

geodétska tóčka

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

geodétski načŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

geodezíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

geografíja nasélij

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

geográfska léga

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

geográfske informácije

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

geográfske koordináte

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

geográfski informacíjski sistém

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

geográfski koordinátni sistém

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

geográfski métapodátki

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

geográfski podátki

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

géokodíranje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

géoportál

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

géosimulacíjski modél

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

géotermálna energíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

GÊRK

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

géto

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

getoizácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gíbanje Lépo mésto

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gíbanje Učinkovíto mésto

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

GÍS

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

GÍS-portál

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

glávna césta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

glávno mésto

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gledalíšče

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

globálni navigacíjski sistém

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

golosèk

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gospodárjenje z gozdôvi

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gospodárjenje z odpádki

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gospodárska cóna

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gospodárska dejávnost

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gospodárska jávna ínfrastruktúra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gospodárska jávna slúžba

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gospodársko nasélje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gospodársko poslópje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gospodínjstvo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gósta zazidáva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gostôta poselítve

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gostôta prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gostôta stanovánjske grádnje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gózd

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gozdárstvo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gózdna ínfrastruktúra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gózdna mêja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gózdna parcéla

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gózdnati prôstor

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gózdni rezervát

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gózdnogojítveni načŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gózdnogospodárski načŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gózdnogospodársko obmóčje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gózdno zemljíšče

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gózd s posébnim naménom

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

GPS

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grád

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grádbena konstrúkcija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grádbena línija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grádbena mêja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grádbena parcéla

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grádbeni inšpéktor

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grádbeni inženírski objékt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grádbeni materiál

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grádbeni odpádek

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grádbeni okóliš

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grádbeno dovoljênje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grádbenotéhnični pogóji

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grádbeno zemljíšče

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gradívo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grádnja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grádnja v fázah

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gráfična enôta rábe kmetíjskega zemljíšča

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grajêna ovíra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grajêni prôstor

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grajêni rób

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grajêno jávno dôbro

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grajêno môrsko jávno dôbro

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grajêno okólje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grajêno vôdno jávno dôbro

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gravitacíjski cénter

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gravitacíjsko obmóčje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gravitacíjsko sredíšče

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

gréznica

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grôbno pólje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grózdasta zazidáva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

grúčasta vás

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

GÚP

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

habitát

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

hábitus

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

hángar

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

heliotêrmična ós

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

helipórt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

hidránt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

hidrántno omréžje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

hídroelektrárna

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

hípermárket

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

híperpopulácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

híperprôstor

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

hipodróm

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

hipotétično-deduktívni modél

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

híšna števílka

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

híšni vŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

híšno čêlo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

hítra césta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

hlév

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

hodljívost

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

horizontálna mobílnost prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

horizontálni gabarít objékta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

hôstel

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

hotél

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

hríbovska kmetíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

hrúpna cóna

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

hrúpno obmóčje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

humáno merílo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ICOMOS

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ideálno mésto

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

idêjna zasnôva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

idêjni projékt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

identifikacíjska oznáka parcéle

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

identitéta mésta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

ídrijska híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 3. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2173 zadetkov.