aberratio ictus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abolícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abrogácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abrogacíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abrogatívni referéndum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolutio ab actione

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolutio ab instantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútna človékova pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútna nèveljávnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútna síla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútna sódna pristójnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútna večína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútni nújni dédič

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútni véto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútni zastarálni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútno bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútno nèsposóbna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútno níčna civílna sôdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútno níčna uprávna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútno zagrožêna kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absorpcíjska sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absorpcíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstráktna krívda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstráktna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstráktna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstráktna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstráktna tradícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstráktna ustavnosódna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstráktni dejánski stán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstráktni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstráktni uprávni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstráktni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstráktno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstráktno zavarovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

accidentale negotii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acquis communautaire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acta iure gestionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acta iure imperii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

actio confessoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

actio libera in causa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

actio negatoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

actio Pauliana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

actio popularis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

actio Publiciana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

a dáto meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adekvátna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adhezíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adhezíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adhezíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad hoc árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad hoc arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad hoc bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad hoc múltilaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad hoc sodník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

administrácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

administratívna mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

administratívna ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

administratívna prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

administratívna táksa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

administratívna uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

administratívno brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

admonitívna sánkcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adnotácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adópcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adoptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adoptíranec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adoptívni otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adoptívni stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

AEO

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afekcíjska céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afiliácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afirmatívna diskriminácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afirmatívna litiskontestácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agencíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agencíja za zagotávljanje začásnega déla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agencíja za zavaroválni nadzòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agencíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agènt del credere

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agènt provokátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agregátna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agregátna ponúdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agregátno povpraševánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agremá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agresíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agresívna vôjna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agresívno dejánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aide-mémoire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akcelerátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akceptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akceptírana meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akcépt meníce

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akcéptna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akcépt nakazíla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akcéptni akreditív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akcéptni kredít

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akcéptni nálog

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akcépt ponúdbe

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akcesíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akcesórna bánčna garancíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akcesórna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akcesórna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akcesórni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akcesórni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akcesórnost udeléžbe

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ákcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akcíjska svobôda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akcíjski načŕt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akcíjski prográm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aklamácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akontácija dávka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akreditácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akreditív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akreditívna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akreditívna prodája

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akreditívni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akreditívni kúp

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akreditívni upravíčenec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akreditívno písmo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akrescénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktíva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívna meníčna sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívna obréstna méra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívna plačílna bilánca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívna polítika zaposlovánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívna procésna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívna solidárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívna stečájna mása

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívna stránka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívna stvárna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívna volílna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívni bánčni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívni dávčni subjékt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívni subjékt kaznívega dejánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívno iskánje zaposlítve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívno oplemenítenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívno personalitétno načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívno prebiválstvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívno sòspórništvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ákt mílosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ákt o pristópu

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ákt o ratifikáciji

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áktorska kávcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ákt o spremémbi ustáve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ákt o ustanovítvi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ákt uprávnega poslovánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akuzatórni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akvizícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akvizitórno zastáranje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aleatórna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alíbi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alikvótni dél

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alimentácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alimentacíjski spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alimênti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áliud

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alográfska oporóka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alokacíjska učinkovítost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alónža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alotmájska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alternatívna kumulácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alternatívna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alternatívna ponúdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alternatívna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alternatívni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alternatívno glasovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alternatívno navezovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alternatívno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alternatívno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alternatívno reševánje spôrov

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amandmá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ambasáda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ambasádor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amnestíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amnestíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amortizácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amortizácija hipotéke

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amortizácija lístine

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amortizácija vrédnostnega papírja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amortizacíjska dôba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amortizacíjska osnôva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amortizacíjska stôpnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amortizacíjski načŕt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amortizacíjski odpís

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amortizacíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amortizacíjski sklàd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analítični dávek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analogia intra legem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analogia iuris

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analogia legis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analogíja znótraj právnega pravíla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anatocízem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anéks

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aneksíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

angléška klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

animus belli gerendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

animus contrahendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

animus domini

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

animus iniurandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

animus lucri faciendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

animus novandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

animus possidendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

animus rem sibi habendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

animus revocandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

animus testandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ankétna brezpôselnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ankétna komisíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

a non domino pridobítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anonímna kázenska ovádba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anonímna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anonímni pôrod

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anticipírana dokázna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anticipírani poséstni konstitút

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antidumping

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antidumpinška carína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antidumpinška dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antihrétska zastáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antihréza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antitrúst

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anuitéta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anuitétna obvéznica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anuitétno posojílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anulatórna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

apatríd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

apelácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

apoén

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

apostíl

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

apreciácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aprehénzija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aprehénzijska teoríja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

apropriácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ára

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ára kot odstopnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arbitrabílnost spôra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arbitrárna odločítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arbitrárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arbitrátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arbitrážna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arbitrážna komisíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arbitrážna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arbitrážna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arbitrážni dogôvor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arbitrážni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arbitrážni senát

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arbitrážni spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arbitrážni sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arbitrážni tribunál

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arbitrážno právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arbitrážno sodíšče

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aretácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

argumènt avtoritéte

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

argumènt hierarhíje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

argumènt kronologíje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

argumènt precédensa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

argumènt speciálnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

argumentum a cohaerentia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

argumentum a completudine

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

argumentum a contrario

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

argumentum a maiori ad minus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

argumentum a minori ad maius

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

argumentum a simili ad simile

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arhipelág

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arhipeláška držáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arhipeláška têmeljna čŕta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arhipeláške vôde

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arondácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arrestatorium

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arria fórmula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ascendénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

asertórna priséga

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

asignácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

asignánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

asignát

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

asignatár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

àsimétrična zvézna držáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

asperacíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

atašé

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

atomístična konkurénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

atrákcija pristójnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

audiatur et altera pars

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aut dedere aut judicare

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avál

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avalírana meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avalíst

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aváns

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

a vísta meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avizírna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avténtična lístina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avténtična razlága

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avténtično besedílo predpísa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avtomátični stabilizátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avtonomíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avtonomíja stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avtonomíja vólje stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avtonómna dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avtonómna investícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avtonómna likvidácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avtonómna pokrájina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avtonómna potróšnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avtonómna régija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avtonómna tarífna kvôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avtonómna tarífna opustítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avtonómni právni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avtonómni vír délovnega práva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avtonómno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avtonómno právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ávtor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avtoritárni sistém

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avtoritárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avtoritatívna razlága

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avtorizírani prevòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ávtorska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ávtorska pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ávtorska stvarítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ávtorski honorár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ávtorsko délo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ávtorskoprávno razmérje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ávtorsko právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

avulsio

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

azíl

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bagatélni delíkt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bagatélni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bagatélni spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

balotáža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bánčna garancíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bánčna garancíja brez ugôvora

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bánčna garancíja na pŕvi pozív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bánčni akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bánčni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bánčni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bánkovec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

barírani čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bárter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

BDP

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bég od ravnotéžne céne

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

begosúmnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

begúnec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

béla knjíga

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

beneficiár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

beneficírana délovna dôba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

beneficium cohaesionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

beneficium novorum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

beneficium ordinis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

beráčenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

beséda stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

biánko akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

biánko čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

biánko indosamènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

biánko meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

biánko posvojítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bigamíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bilánca stánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bilánčna vsôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bilánčni dobíček

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bílaterálna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bílaterálni sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

biolóški otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

biolóški stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bipatríd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

birokrátska ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bístvena napáka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bístvena sestavína právnega pôsla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bístvena zmogljívost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bístvena zmóta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bístveno zmánjšana prištévnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

blagájniški čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

blagájniški zapís

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

blagínja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

blagó

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

blagôvna bórza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

blagôvna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

blagôvna meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

blagôvna menjáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

blagôvna vrédnost denárja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

blagôvna známka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

blagôvne rezêrve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

blagôvni denár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

blagôvni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

blankétna dispozícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

blankétna meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

blankétno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

blánko indosamènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

blánko meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

blížnja oséba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

blížnje soródstvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

blokáda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

blokírani račún

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

BND

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

BNP

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bodóča stvár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bodóča škóda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bodóči zakónec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bogástvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bojkót

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bolézen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

boleznína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bóljša dobrína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bolníška odsôtnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bona fides

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bona vacantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bónd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bonitárna lastnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bonitéta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bonitétna institúcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bonitétna océna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bórza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bórzna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bórzna zakljúčnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bórzni agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bórzni delíkt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bórzni índeks

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bórzni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bórzni posrédnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bórzni tečáj

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bórzni tŕg

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bout de papier

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

božíčnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bránje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

breménsko stánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

brezcarínski uvòz

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

breziménska délnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

breziménska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

brezpláčna právna pomóč

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

brezpôselna oséba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

brezpôselnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bróker

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

brutissimo proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

brúto céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

brúto dobíček

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

brúto dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

brúto domáči proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

brúto investicíjski učínek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

brúto nacionálni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

brúto nacionálni proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

brúto nalóžba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

brúto národni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

brúto národni proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

brúto pláča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

brúto prejémek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

brúto proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

bypass poslovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carína ad valorem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínska čŕta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínska dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínska deklarácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínska identifikacíjska števílka EÓRI

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínska klasifikácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínska kontróla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínska kvôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínska lístina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínska mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínska nomenklatúra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínska osnôva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínska ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínska prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínska stôpnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínska tarífa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínska terjátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínska uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínska vrédnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínska zapóra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínski agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínski depozít

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínski dôlg

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínski dolžník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínski kontingènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínski nadzòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínski orgán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínski posrédnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínski postópek prôste cóne

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínski protekcionízem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínski režím

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínski sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínski státus blagá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínski zastópnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínsko obmóčje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínsko ozémlje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínsko právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

carínsko skladíščenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

cassa sconto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

casus belli

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

casus foederis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

causa aquirendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

causa credendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 10094 zadetkov.