aberratio ictus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

abolícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

abrogácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

abrogacíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

abrogatívni referéndum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

absolutio ab actione

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

absolutio ab instantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

absolútna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

absolútna človékova pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

absolútna nèveljávnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

absolútna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

absolútna síla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

absolútna sódna pristójnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

absolútna večína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

absolútni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

absolútni nújni dédič

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

absolútni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

absolútni véto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

absolútni zastarálni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

absolútno bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

absolútno nèsposóbna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

absolútno níčna civílna sôdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

absolútno níčna uprávna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

absolútno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

absolútno zagrožêna kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

absorpcíjska sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

absorpcíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

abstráktna krívda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

abstráktna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

abstráktna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

abstráktna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

abstráktna tradícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

abstráktna ustavnosódna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

abstráktni dejánski stán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

abstráktni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

abstráktni uprávni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

abstráktni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

abstráktno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

abstráktno zavarovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

accidentale negotii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

acquis communautaire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

acta iure gestionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

acta iure imperii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

actio confessoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

actio libera in causa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

actio negatoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

actio Pauliana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

actio popularis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

actio Publiciana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

a dáto meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

adekvátna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

adhezíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

adhezíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

adhezíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ad hoc árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ad hoc arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ad hoc bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ad hoc múltilaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ad hoc sodník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

administrácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

administratívna mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

administratívna ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

administratívna prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

administratívna táksa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

administratívna uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

administratívno brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

admonitívna sánkcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

adnotácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

adópcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

adoptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

adoptíranec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

adoptívni otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

adoptívni stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

AEO

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

afekcíjska céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

afiliácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

afirmatívna diskriminácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

afirmatívna litiskontestácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

agencíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

agencíja za zagotávljanje začásnega déla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

agencíja za zavaroválni nadzòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

agencíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

agènt del credere

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

agènt provokátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

agregátna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

agregátna ponúdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

agregátno povpraševánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

agremá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

agresíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

agresívna vôjna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

agresívno dejánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aide-mémoire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akcelerátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akceptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akceptírana meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akcépt meníce

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akcéptna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akcépt nakazíla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akcéptni akreditív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akcéptni kredít

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akcéptni nálog

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akcépt ponúdbe

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akcesíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akcesórna bánčna garancíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akcesórna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akcesórna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akcesórni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akcesórni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akcesórnost udeléžbe

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ákcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akcíjska svobôda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akcíjski načŕt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akcíjski prográm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aklamácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akontácija dávka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akreditácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akreditív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akreditívna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akreditívna prodája

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akreditívni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akreditívni kúp

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akreditívni upravíčenec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akreditívno písmo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akrescénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aktíva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aktívna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aktívna meníčna sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aktívna obréstna méra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aktívna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aktívna plačílna bilánca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aktívna polítika zaposlovánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aktívna procésna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aktívna solidárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aktívna stečájna mása

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aktívna stránka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aktívna stvárna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aktívna volílna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aktívni bánčni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aktívni dávčni subjékt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aktívni subjékt kaznívega dejánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aktívno iskánje zaposlítve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aktívno oplemenítenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aktívno personalitétno načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aktívno prebiválstvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aktívno sòspórništvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ákt mílosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ákt o pristópu

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ákt o ratifikáciji

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

áktorska kávcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ákt o spremémbi ustáve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ákt o ustanovítvi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ákt uprávnega poslovánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akuzatórni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akvizícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

akvizitórno zastáranje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aleatórna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

alíbi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

alikvótni dél

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

alimentácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

alimentacíjski spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

alimênti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

áliud

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

alográfska oporóka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

alokacíjska učinkovítost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

alónža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

alotmájska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

alternatívna kumulácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

alternatívna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

alternatívna ponúdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

alternatívna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

alternatívni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

alternatívno glasovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

alternatívno navezovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

alternatívno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

alternatívno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

alternatívno reševánje spôrov

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

amandmá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ambasáda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ambasádor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

amnestíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

amnestíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

amortizácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

amortizácija hipotéke

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

amortizácija lístine

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

amortizácija vrédnostnega papírja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

amortizacíjska dôba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

amortizacíjska osnôva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

amortizacíjska stôpnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

amortizacíjski načŕt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

amortizacíjski odpís

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

amortizacíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

amortizacíjski sklàd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

analítični dávek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

analogia intra legem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

analogia iuris

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

analogia legis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

analogíja znótraj právnega pravíla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

anatocízem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

anéks

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aneksíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

angléška klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

animus belli gerendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

animus contrahendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

animus domini

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

animus iniurandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

animus lucri faciendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

animus novandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

animus possidendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

animus rem sibi habendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

animus revocandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

animus testandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ankétna brezpôselnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ankétna komisíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

a non domino pridobítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

anonímna kázenska ovádba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

anonímna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

anonímni pôrod

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

anticipírana dokázna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

anticipírani poséstni konstitút

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

antidumping

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

antidumpinška carína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

antidumpinška dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

antihrétska zastáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

antihréza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

antitrúst

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

anuitéta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

anuitétna obvéznica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

anuitétno posojílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

anulatórna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

apatríd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

apelácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

apoén

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

apostíl

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

apreciácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aprehénzija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aprehénzijska teoríja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

apropriácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ára

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ára kot odstopnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arbitrabílnost spôra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arbitrárna odločítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arbitrárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arbitrátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arbitrážna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arbitrážna komisíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arbitrážna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arbitrážna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arbitrážni dogôvor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arbitrážni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arbitrážni senát

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arbitrážni spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arbitrážni sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arbitrážni tribunál

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arbitrážno právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arbitrážno sodíšče

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aretácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

argumènt avtoritéte

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

argumènt hierarhíje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

argumènt kronologíje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

argumènt precédensa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

argumènt speciálnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

argumentum a cohaerentia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

argumentum a completudine

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

argumentum a contrario

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

argumentum a maiori ad minus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

argumentum a minori ad maius

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

argumentum a simili ad simile

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arhipelág

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arhipeláška držáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arhipeláška têmeljna čŕta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arhipeláške vôde

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arondácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arrestatorium

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

arria fórmula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ascendénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

asertórna priséga

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

asignácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

asignánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

asignát

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

asignatár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

àsimétrična zvézna držáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

asperacíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

atašé

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

atomístična konkurénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

atrákcija pristójnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

audiatur et altera pars

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aut dedere aut judicare

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avál

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avalírana meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avalíst

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

aváns

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

a vísta meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avizírna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avténtična lístina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avténtična razlága

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avténtično besedílo predpísa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avtomátični stabilizátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avtonomíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avtonomíja stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avtonomíja vólje stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avtonómna dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avtonómna investícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avtonómna likvidácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avtonómna pokrájina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avtonómna potróšnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avtonómna régija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avtonómna tarífna kvôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avtonómna tarífna opustítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avtonómni právni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avtonómni vír délovnega práva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avtonómno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avtonómno právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ávtor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avtoritárni sistém

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avtoritárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avtoritatívna razlága

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avtorizírani prevòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ávtorska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ávtorska pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ávtorska stvarítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ávtorski honorár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ávtorsko délo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ávtorskoprávno razmérje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

ávtorsko právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

avulsio

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

azíl

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bagatélni delíkt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bagatélni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bagatélni spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

balotáža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bánčna garancíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bánčna garancíja brez ugôvora

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bánčna garancíja na pŕvi pozív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bánčni akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bánčni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bánčni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bánkovec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

barírani čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bárter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

BDP

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bég od ravnotéžne céne

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

begosúmnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

begúnec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

béla knjíga

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

beneficiár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

beneficírana délovna dôba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

beneficium cohaesionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

beneficium novorum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

beneficium ordinis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

beráčenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

beséda stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

biánko akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

biánko čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

biánko indosamènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

biánko meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

biánko posvojítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bigamíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bilánca stánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bilánčna vsôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bilánčni dobíček

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bílaterálna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bílaterálni sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

biolóški otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

biolóški stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bipatríd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

birokrátska ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bístvena napáka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bístvena sestavína právnega pôsla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bístvena zmogljívost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bístvena zmóta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bístveno zmánjšana prištévnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

blagájniški čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

blagájniški zapís

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

blagínja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

blagó

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

blagôvna bórza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

blagôvna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

blagôvna meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

blagôvna menjáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

blagôvna vrédnost denárja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

blagôvna známka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

blagôvne rezêrve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

blagôvni denár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

blagôvni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

blankétna dispozícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

blankétna meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

blankétno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

blánko indosamènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

blánko meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

blížnja oséba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

blížnje soródstvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

blokáda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

blokírani račún

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

BND

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

BNP

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bodóča stvár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bodóča škóda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bodóči zakónec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bogástvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bojkót

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bolézen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

boleznína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bóljša dobrína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bolníška odsôtnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bona fides

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bona vacantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bónd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bonitárna lastnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bonitéta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bonitétna institúcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bonitétna océna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bórza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bórzna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bórzna zakljúčnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bórzni agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bórzni delíkt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bórzni índeks

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bórzni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bórzni posrédnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bórzni tečáj

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bórzni tŕg

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bout de papier

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

božíčnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bránje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

breménsko stánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

brezcarínski uvòz

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

breziménska délnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

breziménska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

brezpláčna právna pomóč

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

brezpôselna oséba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

brezpôselnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bróker

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

brutissimo proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

brúto céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

brúto dobíček

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

brúto dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

brúto domáči proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

brúto investicíjski učínek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

brúto nacionálni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

brúto nacionálni proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

brúto nalóžba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

brúto národni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

brúto národni proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

brúto pláča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

brúto prejémek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

brúto proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

bypass poslovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carína ad valorem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínska čŕta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínska dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínska deklarácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínska identifikacíjska števílka EÓRI

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínska klasifikácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínska kontróla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínska kvôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínska lístina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínska mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínska nomenklatúra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínska osnôva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínska ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínska prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínska stôpnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínska tarífa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínska terjátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínska uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínska vrédnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínska zapóra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínski agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínski depozít

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínski dôlg

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínski dolžník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínski kontingènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínski nadzòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínski orgán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínski posrédnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínski postópek prôste cóne

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínski protekcionízem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínski režím

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínski sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínski státus blagá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínski zastópnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínsko obmóčje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínsko ozémlje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínsko právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

carínsko skladíščenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

cassa sconto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

casus belli

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

casus foederis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

causa aquirendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

causa credendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 23. 6. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 10094 zadetkov.