aberratio ictus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abolícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abrogácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abrogacíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abrogatívni referéndum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolutio ab actione

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolutio ab instantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútna človékova pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútna nèveljávnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútna síla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútna sódna pristójnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútna večína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútni nújni dédič

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútni véto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútni zastarálni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútno bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútno nèsposóbna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútno níčna civílna sôdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútno níčna uprávna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútno zagrožêna kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absorpcíjska sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absorpcíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abstráktna krívda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abstráktna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abstráktna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abstráktna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abstráktna tradícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abstráktna ustavnosódna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abstráktni dejánski stán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abstráktni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abstráktni uprávni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abstráktni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abstráktno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abstráktno zavarovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

accidentale negotii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acquis communautaire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acta iure gestionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acta iure imperii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

actio confessoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

actio libera in causa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

actio negatoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

actio Pauliana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

actio popularis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

actio Publiciana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

a dáto meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adekvátna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adhezíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adhezíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adhezíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad hoc árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad hoc arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad hoc bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad hoc múltilaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad hoc sodník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

administrácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

administratívna mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

administratívna ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

administratívna prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

administratívna táksa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

administratívna uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

administratívno brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

admonitívna sánkcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adnotácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adópcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adoptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adoptíranec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adoptívni otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adoptívni stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

AEO

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

afekcíjska céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

afiliácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

afirmatívna diskriminácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

afirmatívna litiskontestácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agencíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agencíja za zagotávljanje začásnega déla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agencíja za zavaroválni nadzòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agencíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agènt del credere

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agènt provokátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agregátna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agregátna ponúdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agregátno povpraševánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agremá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agresíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agresívna vôjna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agresívno dejánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aide-mémoire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcelerátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akceptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akceptírana meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcépt meníce

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcéptna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcépt nakazíla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcéptni akreditív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcéptni kredít

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcéptni nálog

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcépt ponúdbe

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcesíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcesórna bánčna garancíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcesórna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcesórna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcesórni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcesórni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcesórnost udeléžbe

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ákcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcíjska svobôda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcíjski načŕt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcíjski prográm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aklamácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akontácija dávka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akreditácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akreditív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akreditívna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akreditívna prodája

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akreditívni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akreditívni kúp

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akreditívni upravíčenec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akreditívno písmo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akrescénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktíva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna meníčna sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna obréstna méra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna plačílna bilánca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna polítika zaposlovánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna procésna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna solidárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna stečájna mása

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna stránka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna stvárna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna volílna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni bánčni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni dávčni subjékt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni subjékt kaznívega dejánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívno iskánje zaposlítve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívno oplemenítenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívno personalitétno načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívno prebiválstvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívno sòspórništvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ákt mílosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ákt o pristópu

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ákt o ratifikáciji

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

áktorska kávcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ákt o spremémbi ustáve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ákt o ustanovítvi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ákt uprávnega poslovánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akuzatórni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akvizícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akvizitórno zastáranje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aleatórna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alíbi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alikvótni dél

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alimentácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alimentacíjski spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alimênti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

áliud

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alográfska oporóka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alokacíjska učinkovítost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alónža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alotmájska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alternatívna kumulácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alternatívna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alternatívna ponúdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alternatívna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alternatívni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alternatívno glasovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alternatívno navezovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alternatívno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alternatívno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alternatívno reševánje spôrov

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amandmá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ambasáda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ambasádor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amnestíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amnestíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amortizácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amortizácija hipotéke

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amortizácija lístine

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amortizácija vrédnostnega papírja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amortizacíjska dôba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amortizacíjska osnôva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amortizacíjska stôpnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amortizacíjski načŕt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amortizacíjski odpís

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amortizacíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amortizacíjski sklàd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analítični dávek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analogia intra legem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analogia iuris

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analogia legis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analogíja znótraj právnega pravíla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anatocízem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anéks

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aneksíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

angléška klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

animus belli gerendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

animus contrahendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

animus domini

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

animus iniurandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

animus lucri faciendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

animus novandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

animus possidendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

animus rem sibi habendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

animus revocandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

animus testandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ankétna brezpôselnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ankétna komisíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

a non domino pridobítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anonímna kázenska ovádba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anonímna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anonímni pôrod

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anticipírana dokázna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anticipírani poséstni konstitút

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antidumping

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antidumpinška carína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antidumpinška dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antihrétska zastáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antihréza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antitrúst

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anuitéta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anuitétna obvéznica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anuitétno posojílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anulatórna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apatríd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apelácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apoén

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apostíl

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apreciácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aprehénzija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aprehénzijska teoríja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apropriácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ára

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ára kot odstopnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arbitrabílnost spôra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arbitrárna odločítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arbitrárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arbitrátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arbitrážna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arbitrážna komisíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arbitrážna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arbitrážna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arbitrážni dogôvor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arbitrážni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arbitrážni senát

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arbitrážni spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arbitrážni sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arbitrážni tribunál

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arbitrážno právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arbitrážno sodíšče

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aretácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

argumènt avtoritéte

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

argumènt hierarhíje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

argumènt kronologíje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

argumènt precédensa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

argumènt speciálnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

argumentum a cohaerentia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

argumentum a completudine

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

argumentum a contrario

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

argumentum a maiori ad minus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

argumentum a minori ad maius

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

argumentum a simili ad simile

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arhipelág

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arhipeláška držáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arhipeláška têmeljna čŕta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arhipeláške vôde

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arondácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arrestatorium

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arria fórmula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ascendénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asertórna priséga

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asignácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asignánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asignát

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asignatár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àsimétrična zvézna držáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asperacíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atašé

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atomístična konkurénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atrákcija pristójnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

audiatur et altera pars

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aut dedere aut judicare

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avál

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avalírana meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avalíst

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aváns

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

a vísta meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avizírna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avténtična lístina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avténtična razlága

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avténtično besedílo predpísa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtomátični stabilizátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtonomíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtonomíja stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtonomíja vólje stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtonómna dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtonómna investícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtonómna likvidácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtonómna pokrájina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtonómna potróšnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtonómna régija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtonómna tarífna kvôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtonómna tarífna opustítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtonómni právni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtonómni vír délovnega práva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtonómno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtonómno právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ávtor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtoritárni sistém

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtoritárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtoritatívna razlága

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtorizírani prevòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ávtorska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ávtorska pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ávtorska stvarítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ávtorski honorár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ávtorsko délo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ávtorskoprávno razmérje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ávtorsko právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avulsio

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

azíl

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bagatélni delíkt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bagatélni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bagatélni spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

balotáža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bánčna garancíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bánčna garancíja brez ugôvora

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bánčna garancíja na pŕvi pozív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bánčni akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bánčni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bánčni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bánkovec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

barírani čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bárter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

BDP

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bég od ravnotéžne céne

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

begosúmnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

begúnec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

béla knjíga

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

beneficiár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

beneficírana délovna dôba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

beneficium cohaesionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

beneficium novorum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

beneficium ordinis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

beráčenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

beséda stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

biánko akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

biánko čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

biánko indosamènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

biánko meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

biánko posvojítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bigamíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bilánca stánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bilánčna vsôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bilánčni dobíček

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bílaterálna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bílaterálni sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

biolóški otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

biolóški stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bipatríd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

birokrátska ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bístvena napáka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bístvena sestavína právnega pôsla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bístvena zmogljívost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bístvena zmóta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bístveno zmánjšana prištévnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

blagájniški čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

blagájniški zapís

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

blagínja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

blagó

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

blagôvna bórza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

blagôvna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

blagôvna meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

blagôvna menjáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

blagôvna vrédnost denárja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

blagôvna známka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

blagôvne rezêrve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

blagôvni denár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

blagôvni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

blankétna dispozícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

blankétna meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

blankétno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

blánko indosamènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

blánko meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

blížnja oséba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

blížnje soródstvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

blokáda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

blokírani račún

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

BND

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

BNP

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bodóča stvár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bodóča škóda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bodóči zakónec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bogástvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bojkót

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bolézen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

boleznína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bóljša dobrína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bolníška odsôtnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bona fides

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bona vacantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bónd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bonitárna lastnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bonitéta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bonitétna institúcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bonitétna océna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bórza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bórzna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bórzna zakljúčnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bórzni agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bórzni delíkt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bórzni índeks

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bórzni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bórzni posrédnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bórzni tečáj

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bórzni tŕg

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bout de papier

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

božíčnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bránje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

breménsko stánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

brezcarínski uvòz

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

breziménska délnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

breziménska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

brezpláčna právna pomóč

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

brezpôselna oséba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

brezpôselnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bróker

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

brutissimo proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

brúto céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

brúto dobíček

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

brúto dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

brúto domáči proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

brúto investicíjski učínek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

brúto nacionálni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

brúto nacionálni proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

brúto nalóžba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

brúto národni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

brúto národni proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

brúto pláča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

brúto prejémek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

brúto proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bypass poslovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carína ad valorem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínska čŕta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínska dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínska deklarácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínska identifikacíjska števílka EÓRI

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínska klasifikácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínska kontróla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínska kvôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínska lístina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínska mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínska nomenklatúra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínska osnôva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínska ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínska prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínska stôpnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínska tarífa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínska terjátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínska uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínska vrédnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínska zapóra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínski agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínski depozít

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínski dôlg

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínski dolžník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínski kontingènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínski nadzòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínski orgán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínski posrédnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínski postópek prôste cóne

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínski protekcionízem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínski režím

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínski sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínski státus blagá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínski zastópnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínsko obmóčje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínsko ozémlje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínsko právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

carínsko skladíščenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

cassa sconto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

casus belli

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

casus foederis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

causa aquirendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

causa credendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 10094 zadetkov.