aberratio ictus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abolícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abrogácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abrogacíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abrogatívni referéndum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolutio ab actione

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolutio ab instantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútna človékova pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútna nèveljávnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútna síla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútna sódna pristójnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútna večína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútni nújni dédič

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútni véto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútni zastarálni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútno bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútno nèsposóbna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútno níčna civílna sôdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútno níčna uprávna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútno zagrožêna kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absorpcíjska sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absorpcíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstráktna krívda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstráktna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstráktna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstráktna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstráktna tradícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstráktna ustavnosódna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstráktni dejánski stán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstráktni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstráktni uprávni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstráktni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstráktno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstráktno zavarovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

accidentale negotii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acquis communautaire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acta iure gestionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acta iure imperii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

actio confessoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

actio libera in causa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

actio negatoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

actio Pauliana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

actio popularis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

actio Publiciana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

a dáto meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adekvátna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adhezíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adhezíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adhezíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad hoc árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad hoc arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad hoc bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad hoc múltilaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad hoc sodník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

administrácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

administratívna mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

administratívna ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

administratívna prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

administratívna táksa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

administratívna uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

administratívno brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

admonitívna sánkcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adnotácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adópcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adoptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adoptíranec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adoptívni otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adoptívni stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

AEO

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afekcíjska céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afiliácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afirmatívna diskriminácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afirmatívna litiskontestácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agencíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agencíja za zagotávljanje začásnega déla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agencíja za zavaroválni nadzòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agencíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agènt del credere

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agènt provokátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agregátna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agregátna ponúdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agregátno povpraševánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agremá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agresíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agresívna vôjna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agresívno dejánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aide-mémoire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcelerátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akceptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akceptírana meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcépt meníce

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcéptna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcépt nakazíla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcéptni akreditív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcéptni kredít

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcéptni nálog

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcépt ponúdbe

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcesíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcesórna bánčna garancíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcesórna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcesórna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcesórni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcesórni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcesórnost udeléžbe

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ákcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcíjska svobôda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcíjski načŕt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcíjski prográm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aklamácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akontácija dávka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akreditácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akreditív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akreditívna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akreditívna prodája

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akreditívni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akreditívni kúp

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akreditívni upravíčenec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akreditívno písmo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akrescénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktíva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívna meníčna sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívna obréstna méra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívna plačílna bilánca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívna polítika zaposlovánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívna procésna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívna solidárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívna stečájna mása

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívna stránka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívna stvárna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívna volílna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívni bánčni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívni dávčni subjékt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívni subjékt kaznívega dejánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívno iskánje zaposlítve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívno oplemenítenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívno personalitétno načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívno prebiválstvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívno sòspórništvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ákt mílosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ákt o pristópu

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ákt o ratifikáciji

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áktorska kávcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ákt o spremémbi ustáve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ákt o ustanovítvi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ákt uprávnega poslovánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akuzatórni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akvizícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akvizitórno zastáranje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aleatórna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alíbi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alikvótni dél

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alimentácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alimentacíjski spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alimênti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áliud

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alográfska oporóka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alokacíjska učinkovítost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alónža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alotmájska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alternatívna kumulácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alternatívna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alternatívna ponúdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alternatívna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alternatívni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alternatívno glasovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alternatívno navezovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alternatívno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alternatívno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alternatívno reševánje spôrov

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amandmá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ambasáda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ambasádor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amnestíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amnestíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amortizácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amortizácija hipotéke

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amortizácija lístine

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amortizácija vrédnostnega papírja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amortizacíjska dôba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amortizacíjska osnôva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amortizacíjska stôpnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amortizacíjski načŕt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amortizacíjski odpís

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amortizacíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amortizacíjski sklàd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analítični dávek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analogia intra legem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analogia iuris

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analogia legis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analogíja znótraj právnega pravíla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anatocízem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anéks

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aneksíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

angléška klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

animus belli gerendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

animus contrahendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

animus domini

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

animus iniurandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

animus lucri faciendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

animus novandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

animus possidendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

animus rem sibi habendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

animus revocandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

animus testandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ankétna brezpôselnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ankétna komisíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

a non domino pridobítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anonímna kázenska ovádba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anonímna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anonímni pôrod

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anticipírana dokázna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anticipírani poséstni konstitút

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antidumping

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antidumpinška carína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antidumpinška dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antihrétska zastáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antihréza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antitrúst

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anuitéta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anuitétna obvéznica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anuitétno posojílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anulatórna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

apatríd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

apelácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

apoén

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

apostíl

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

apreciácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aprehénzija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aprehénzijska teoríja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

apropriácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ára

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ára kot odstopnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arbitrabílnost spôra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arbitrárna odločítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arbitrárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arbitrátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arbitrážna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arbitrážna komisíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arbitrážna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arbitrážna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arbitrážni dogôvor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arbitrážni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arbitrážni senát

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arbitrážni spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arbitrážni sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arbitrážni tribunál

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arbitrážno právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arbitrážno sodíšče

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aretácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

argumènt avtoritéte

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

argumènt hierarhíje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

argumènt kronologíje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

argumènt precédensa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

argumènt speciálnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

argumentum a cohaerentia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

argumentum a completudine

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

argumentum a contrario

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

argumentum a maiori ad minus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

argumentum a minori ad maius

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

argumentum a simili ad simile

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arhipelág

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arhipeláška držáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arhipeláška têmeljna čŕta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arhipeláške vôde

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arondácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arrestatorium

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arria fórmula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ascendénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

asertórna priséga

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

asignácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

asignánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

asignát

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

asignatár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àsimétrična zvézna držáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

asperacíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

atašé

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

atomístična konkurénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

atrákcija pristójnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

audiatur et altera pars

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aut dedere aut judicare

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avál

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avalírana meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avalíst

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aváns

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

a vísta meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avizírna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avténtična lístina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avténtična razlága

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avténtično besedílo predpísa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtomátični stabilizátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtonomíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtonomíja stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtonomíja vólje stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtonómna dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtonómna investícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtonómna likvidácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtonómna pokrájina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtonómna potróšnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtonómna régija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtonómna tarífna kvôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtonómna tarífna opustítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtonómni právni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtonómni vír délovnega práva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtonómno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtonómno právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ávtor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtoritárni sistém

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtoritárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtoritatívna razlága

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtorizírani prevòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ávtorska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ávtorska pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ávtorska stvarítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ávtorski honorár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ávtorsko délo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ávtorskoprávno razmérje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ávtorsko právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avulsio

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

azíl

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bagatélni delíkt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bagatélni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bagatélni spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

balotáža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bánčna garancíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bánčna garancíja brez ugôvora

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bánčna garancíja na pŕvi pozív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bánčni akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bánčni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bánčni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bánkovec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

barírani čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bárter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

BDP

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bég od ravnotéžne céne

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

begosúmnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

begúnec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

béla knjíga

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

beneficiár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

beneficírana délovna dôba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

beneficium cohaesionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

beneficium novorum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

beneficium ordinis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

beráčenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

beséda stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

biánko akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

biánko čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

biánko indosamènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

biánko meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

biánko posvojítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bigamíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bilánca stánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bilánčna vsôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bilánčni dobíček

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bílaterálna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bílaterálni sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

biolóški otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

biolóški stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bipatríd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

birokrátska ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bístvena napáka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bístvena sestavína právnega pôsla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bístvena zmogljívost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bístvena zmóta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bístveno zmánjšana prištévnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blagájniški čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blagájniški zapís

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blagínja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blagó

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blagôvna bórza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blagôvna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blagôvna meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blagôvna menjáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blagôvna vrédnost denárja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blagôvna známka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blagôvne rezêrve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blagôvni denár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blagôvni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blankétna dispozícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blankétna meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blankétno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blánko indosamènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blánko meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blížnja oséba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blížnje soródstvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blokáda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blokírani račún

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

BND

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

BNP

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bodóča stvár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bodóča škóda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bodóči zakónec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bogástvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bojkót

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bolézen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

boleznína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bóljša dobrína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bolníška odsôtnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bona fides

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bona vacantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bónd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bonitárna lastnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bonitéta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bonitétna institúcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bonitétna océna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bórza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bórzna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bórzna zakljúčnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bórzni agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bórzni delíkt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bórzni índeks

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bórzni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bórzni posrédnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bórzni tečáj

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bórzni tŕg

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bout de papier

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

božíčnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bránje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

breménsko stánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brezcarínski uvòz

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

breziménska délnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

breziménska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brezpláčna právna pomóč

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brezpôselna oséba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brezpôselnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bróker

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brutissimo proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brúto céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brúto dobíček

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brúto dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brúto domáči proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brúto investicíjski učínek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brúto nacionálni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brúto nacionálni proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brúto nalóžba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brúto národni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brúto národni proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brúto pláča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brúto prejémek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brúto proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bypass poslovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carína ad valorem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínska čŕta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínska dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínska deklarácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínska identifikacíjska števílka EÓRI

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínska klasifikácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínska kontróla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínska kvôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínska lístina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínska mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínska nomenklatúra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínska osnôva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínska ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínska prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínska stôpnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínska tarífa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínska terjátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínska uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínska vrédnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínska zapóra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínski agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínski depozít

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínski dôlg

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínski dolžník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínski kontingènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínski nadzòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínski orgán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínski posrédnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínski postópek prôste cóne

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínski protekcionízem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínski režím

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínski sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínski státus blagá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínski zastópnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínsko obmóčje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínsko ozémlje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínsko právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

carínsko skladíščenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

cassa sconto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

casus belli

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

casus foederis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

causa aquirendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

causa credendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 10094 zadetkov.