aberratio ictus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abolícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrogácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrogacíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrogatívni referéndum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolutio ab actione

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolutio ab instantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútna človékova pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútna nèveljávnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútna síla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútna sódna pristójnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútna večína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútni nújni dédič

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútni véto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútni zastarálni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútno bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútno nèsposóbna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútno níčna civílna sôdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútno níčna uprávna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútno zagrožêna kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absorpcíjska sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absorpcíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstráktna krívda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstráktna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstráktna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstráktna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstráktna tradícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstráktna ustavnosódna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstráktni dejánski stán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstráktni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstráktni uprávni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstráktni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstráktno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstráktno zavarovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

accidentale negotii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acquis communautaire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acta iure gestionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acta iure imperii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

actio confessoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

actio libera in causa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

actio negatoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

actio Pauliana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

actio popularis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

actio Publiciana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

a dáto meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adekvátna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adhezíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adhezíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adhezíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ad hoc árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ad hoc arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ad hoc bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ad hoc múltilaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ad hoc sodník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

administrácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

administratívna mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

administratívna ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

administratívna prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

administratívna táksa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

administratívna uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

administratívno brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

admonitívna sánkcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adnotácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adópcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adoptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adoptíranec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adoptívni otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adoptívni stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

AEO

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afekcíjska céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afiliácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afirmatívna diskriminácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afirmatívna litiskontestácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agencíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agencíja za zagotávljanje začásnega déla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agencíja za zavaroválni nadzòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agencíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agènt del credere

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agènt provokátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agregátna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agregátna ponúdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agregátno povpraševánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agremá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agresíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agresívna vôjna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agresívno dejánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aide-mémoire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcelerátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akceptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akceptírana meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcépt meníce

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcéptna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcépt nakazíla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcéptni akreditív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcéptni kredít

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcéptni nálog

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcépt ponúdbe

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcesíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcesórna bánčna garancíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcesórna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcesórna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcesórni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcesórni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcesórnost udeléžbe

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ákcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcíjska svobôda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcíjski načŕt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcíjski prográm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aklamácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akontácija dávka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akreditácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akreditív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akreditívna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akreditívna prodája

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akreditívni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akreditívni kúp

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akreditívni upravíčenec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akreditívno písmo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akrescénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktíva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívna meníčna sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívna obréstna méra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívna plačílna bilánca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívna polítika zaposlovánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívna procésna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívna solidárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívna stečájna mása

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívna stránka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívna stvárna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívna volílna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívni bánčni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívni dávčni subjékt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívni subjékt kaznívega dejánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívno iskánje zaposlítve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívno oplemenítenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívno personalitétno načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívno prebiválstvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívno sòspórništvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ákt mílosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ákt o pristópu

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ákt o ratifikáciji

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áktorska kávcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ákt o spremémbi ustáve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ákt o ustanovítvi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ákt uprávnega poslovánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akuzatórni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akvizícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akvizitórno zastáranje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aleatórna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alíbi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alikvótni dél

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alimentácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alimentacíjski spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alimênti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áliud

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alográfska oporóka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alokacíjska učinkovítost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alónža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alotmájska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alternatívna kumulácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alternatívna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alternatívna ponúdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alternatívna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alternatívni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alternatívno glasovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alternatívno navezovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alternatívno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alternatívno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alternatívno reševánje spôrov

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amandmá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ambasáda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ambasádor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amnestíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amnestíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amortizácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amortizácija hipotéke

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amortizácija lístine

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amortizácija vrédnostnega papírja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amortizacíjska dôba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amortizacíjska osnôva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amortizacíjska stôpnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amortizacíjski načŕt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amortizacíjski odpís

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amortizacíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amortizacíjski sklàd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

analítični dávek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

analogia intra legem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

analogia iuris

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

analogia legis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

analogíja znótraj právnega pravíla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anatocízem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anéks

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aneksíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

angléška klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

animus belli gerendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

animus contrahendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

animus domini

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

animus iniurandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

animus lucri faciendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

animus novandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

animus possidendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

animus rem sibi habendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

animus revocandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

animus testandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ankétna brezpôselnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ankétna komisíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

a non domino pridobítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anonímna kázenska ovádba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anonímna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anonímni pôrod

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anticipírana dokázna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anticipírani poséstni konstitút

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antidumping

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antidumpinška carína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antidumpinška dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antihrétska zastáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antihréza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antitrúst

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anuitéta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anuitétna obvéznica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anuitétno posojílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anulatórna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apatríd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apelácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apoén

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apostíl

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apreciácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aprehénzija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aprehénzijska teoríja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apropriácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ára

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ára kot odstopnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arbitrabílnost spôra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arbitrárna odločítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arbitrárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arbitrátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arbitrážna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arbitrážna komisíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arbitrážna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arbitrážna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arbitrážni dogôvor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arbitrážni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arbitrážni senát

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arbitrážni spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arbitrážni sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arbitrážni tribunál

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arbitrážno právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arbitrážno sodíšče

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aretácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

argumènt avtoritéte

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

argumènt hierarhíje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

argumènt kronologíje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

argumènt precédensa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

argumènt speciálnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

argumentum a cohaerentia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

argumentum a completudine

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

argumentum a contrario

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

argumentum a maiori ad minus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

argumentum a minori ad maius

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

argumentum a simili ad simile

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arhipelág

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arhipeláška držáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arhipeláška têmeljna čŕta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arhipeláške vôde

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arondácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arrestatorium

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arria fórmula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ascendénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

asertórna priséga

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

asignácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

asignánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

asignát

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

asignatár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àsimétrična zvézna držáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

asperacíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

atašé

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

atomístična konkurénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

atrákcija pristójnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

audiatur et altera pars

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aut dedere aut judicare

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avál

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avalírana meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avalíst

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aváns

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

a vísta meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avizírna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avténtična lístina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avténtična razlága

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avténtično besedílo predpísa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtomátični stabilizátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtonomíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtonomíja stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtonomíja vólje stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtonómna dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtonómna investícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtonómna likvidácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtonómna pokrájina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtonómna potróšnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtonómna régija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtonómna tarífna kvôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtonómna tarífna opustítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtonómni právni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtonómni vír délovnega práva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtonómno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtonómno právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtoritárni sistém

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtoritárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtoritatívna razlága

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtorizírani prevòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtorska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtorska pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtorska stvarítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtorski honorár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtorsko délo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtorskoprávno razmérje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtorsko právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avulsio

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

azíl

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bagatélni delíkt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bagatélni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bagatélni spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

balotáža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bánčna garancíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bánčna garancíja brez ugôvora

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bánčna garancíja na pŕvi pozív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bánčni akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bánčni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bánčni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bánkovec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

barírani čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bárter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

BDP

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bég od ravnotéžne céne

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

begosúmnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

begúnec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

béla knjíga

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

beneficiár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

beneficírana délovna dôba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

beneficium cohaesionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

beneficium novorum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

beneficium ordinis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

beráčenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

beséda stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

biánko akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

biánko čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

biánko indosamènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

biánko meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

biánko posvojítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bigamíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bilánca stánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bilánčna vsôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bilánčni dobíček

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bílaterálna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bílaterálni sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

biolóški otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

biolóški stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bipatríd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

birokrátska ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bístvena napáka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bístvena sestavína právnega pôsla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bístvena zmogljívost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bístvena zmóta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bístveno zmánjšana prištévnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blagájniški čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blagájniški zapís

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blagínja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blagó

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blagôvna bórza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blagôvna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blagôvna meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blagôvna menjáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blagôvna vrédnost denárja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blagôvna známka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blagôvne rezêrve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blagôvni denár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blagôvni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blankétna dispozícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blankétna meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blankétno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blánko indosamènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blánko meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blížnja oséba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blížnje soródstvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blokáda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blokírani račún

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

BND

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

BNP

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bodóča stvár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bodóča škóda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bodóči zakónec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bogástvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bojkót

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bolézen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

boleznína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bóljša dobrína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bolníška odsôtnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bona fides

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bona vacantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bónd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bonitárna lastnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bonitéta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bonitétna institúcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bonitétna océna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bórza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bórzna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bórzna zakljúčnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bórzni agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bórzni delíkt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bórzni índeks

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bórzni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bórzni posrédnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bórzni tečáj

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bórzni tŕg

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bout de papier

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

božíčnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bránje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

breménsko stánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

brezcarínski uvòz

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

breziménska délnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

breziménska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

brezpláčna právna pomóč

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

brezpôselna oséba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

brezpôselnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bróker

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

brutissimo proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

brúto céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

brúto dobíček

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

brúto dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

brúto domáči proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

brúto investicíjski učínek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

brúto nacionálni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

brúto nacionálni proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

brúto nalóžba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

brúto národni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

brúto národni proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

brúto pláča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

brúto prejémek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

brúto proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bypass poslovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carína ad valorem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínska čŕta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínska dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínska deklarácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínska identifikacíjska števílka EÓRI

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínska klasifikácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínska kontróla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínska kvôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínska lístina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínska mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínska nomenklatúra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínska osnôva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínska ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínska prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínska stôpnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínska tarífa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínska terjátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínska uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínska vrédnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínska zapóra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínski agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínski depozít

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínski dôlg

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínski dolžník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínski kontingènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínski nadzòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínski orgán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínski posrédnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínski postópek prôste cóne

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínski protekcionízem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínski režím

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínski sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínski státus blagá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínski zastópnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínsko obmóčje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínsko ozémlje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínsko právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

carínsko skladíščenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

cassa sconto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

casus belli

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

casus foederis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

causa aquirendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

causa credendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 10094 zadetkov.