aberratio ictus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

abolícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

abrogácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

abrogacíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

abrogatívni referéndum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolutio ab actione

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolutio ab instantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolútna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolútna človékova pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolútna nèveljávnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolútna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolútna síla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolútna sódna pristójnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolútna večína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolútni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolútni nújni dédič

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolútni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolútni véto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolútni zastarálni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolútno bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolútno nèsposóbna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolútno níčna civílna sôdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolútno níčna uprávna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolútno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolútno zagrožêna kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absorpcíjska sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absorpcíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

abstráktna krívda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

abstráktna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

abstráktna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

abstráktna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

abstráktna tradícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

abstráktna ustavnosódna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

abstráktni dejánski stán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

abstráktni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

abstráktni uprávni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

abstráktni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

abstráktno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

abstráktno zavarovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

accidentale negotii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

acquis communautaire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

acta iure gestionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

acta iure imperii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

actio confessoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

actio libera in causa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

actio negatoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

actio Pauliana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

actio popularis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

actio Publiciana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

a dáto meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adekvátna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adhezíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adhezíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adhezíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ad hoc árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ad hoc arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ad hoc bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ad hoc múltilaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ad hoc sodník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

administrácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

administratívna mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

administratívna ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

administratívna prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

administratívna táksa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

administratívna uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

administratívno brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

admonitívna sánkcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adnotácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adópcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adoptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adoptíranec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adoptívni otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adoptívni stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

AEO

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

afekcíjska céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

afiliácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

afirmatívna diskriminácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

afirmatívna litiskontestácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agencíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agencíja za zagotávljanje začásnega déla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agencíja za zavaroválni nadzòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agencíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agènt del credere

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agènt provokátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agregátna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agregátna ponúdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agregátno povpraševánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agremá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agresíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agresívna vôjna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agresívno dejánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aide-mémoire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akcelerátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akceptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akceptírana meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akcépt meníce

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akcéptna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akcépt nakazíla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akcéptni akreditív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akcéptni kredít

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akcéptni nálog

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akcépt ponúdbe

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akcesíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akcesórna bánčna garancíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akcesórna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akcesórna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akcesórni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akcesórni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akcesórnost udeléžbe

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ákcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akcíjska svobôda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akcíjski načŕt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akcíjski prográm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aklamácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akontácija dávka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akreditácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akreditív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akreditívna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akreditívna prodája

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akreditívni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akreditívni kúp

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akreditívni upravíčenec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akreditívno písmo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akrescénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktíva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívna meníčna sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívna obréstna méra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívna plačílna bilánca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívna polítika zaposlovánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívna procésna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívna solidárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívna stečájna mása

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívna stránka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívna stvárna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívna volílna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívni bánčni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívni dávčni subjékt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívni subjékt kaznívega dejánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívno iskánje zaposlítve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívno oplemenítenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívno personalitétno načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívno prebiválstvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívno sòspórništvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ákt mílosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ákt o pristópu

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ákt o ratifikáciji

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

áktorska kávcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ákt o spremémbi ustáve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ákt o ustanovítvi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ákt uprávnega poslovánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akuzatórni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akvizícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akvizitórno zastáranje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aleatórna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alíbi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alikvótni dél

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alimentácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alimentacíjski spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alimênti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

áliud

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alográfska oporóka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alokacíjska učinkovítost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alónža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alotmájska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alternatívna kumulácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alternatívna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alternatívna ponúdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alternatívna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alternatívni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alternatívno glasovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alternatívno navezovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alternatívno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alternatívno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alternatívno reševánje spôrov

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amandmá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ambasáda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ambasádor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amnestíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amnestíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amortizácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amortizácija hipotéke

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amortizácija lístine

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amortizácija vrédnostnega papírja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amortizacíjska dôba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amortizacíjska osnôva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amortizacíjska stôpnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amortizacíjski načŕt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amortizacíjski odpís

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amortizacíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amortizacíjski sklàd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analítični dávek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analogia intra legem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analogia iuris

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analogia legis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analogíja znótraj právnega pravíla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anatocízem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anéks

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aneksíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

angléška klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

animus belli gerendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

animus contrahendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

animus domini

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

animus iniurandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

animus lucri faciendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

animus novandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

animus possidendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

animus rem sibi habendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

animus revocandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

animus testandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ankétna brezpôselnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ankétna komisíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

a non domino pridobítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anonímna kázenska ovádba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anonímna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anonímni pôrod

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anticipírana dokázna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anticipírani poséstni konstitút

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antidumping

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antidumpinška carína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antidumpinška dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antihrétska zastáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antihréza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antitrúst

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anuitéta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anuitétna obvéznica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anuitétno posojílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anulatórna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

apatríd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

apelácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

apoén

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

apostíl

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

apreciácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aprehénzija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aprehénzijska teoríja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

apropriácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ára

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ára kot odstopnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arbitrabílnost spôra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arbitrárna odločítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arbitrárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arbitrátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arbitrážna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arbitrážna komisíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arbitrážna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arbitrážna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arbitrážni dogôvor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arbitrážni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arbitrážni senát

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arbitrážni spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arbitrážni sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arbitrážni tribunál

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arbitrážno právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arbitrážno sodíšče

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aretácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

argumènt avtoritéte

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

argumènt hierarhíje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

argumènt kronologíje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

argumènt precédensa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

argumènt speciálnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

argumentum a cohaerentia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

argumentum a completudine

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

argumentum a contrario

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

argumentum a maiori ad minus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

argumentum a minori ad maius

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

argumentum a simili ad simile

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arhipelág

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arhipeláška držáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arhipeláška têmeljna čŕta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arhipeláške vôde

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arondácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arrestatorium

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arria fórmula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ascendénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

asertórna priséga

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

asignácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

asignánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

asignát

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

asignatár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

àsimétrična zvézna držáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

asperacíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

atašé

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

atomístična konkurénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

atrákcija pristójnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

audiatur et altera pars

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aut dedere aut judicare

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avál

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avalírana meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avalíst

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aváns

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

a vísta meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avizírna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avténtična lístina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avténtična razlága

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avténtično besedílo predpísa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avtomátični stabilizátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avtonomíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avtonomíja stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avtonomíja vólje stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avtonómna dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avtonómna investícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avtonómna likvidácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avtonómna pokrájina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avtonómna potróšnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avtonómna régija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avtonómna tarífna kvôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avtonómna tarífna opustítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avtonómni právni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avtonómni vír délovnega práva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avtonómno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avtonómno právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ávtor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avtoritárni sistém

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avtoritárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avtoritatívna razlága

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avtorizírani prevòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ávtorska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ávtorska pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ávtorska stvarítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ávtorski honorár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ávtorsko délo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ávtorskoprávno razmérje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ávtorsko právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

avulsio

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

azíl

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bagatélni delíkt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bagatélni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bagatélni spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

balotáža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bánčna garancíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bánčna garancíja brez ugôvora

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bánčna garancíja na pŕvi pozív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bánčni akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bánčni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bánčni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bánkovec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

barírani čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bárter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

BDP

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bég od ravnotéžne céne

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

begosúmnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

begúnec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

béla knjíga

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

beneficiár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

beneficírana délovna dôba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

beneficium cohaesionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

beneficium novorum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

beneficium ordinis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

beráčenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

beséda stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

biánko akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

biánko čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

biánko indosamènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

biánko meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

biánko posvojítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bigamíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bilánca stánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bilánčna vsôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bilánčni dobíček

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bílaterálna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bílaterálni sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

biolóški otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

biolóški stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bipatríd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

birokrátska ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bístvena napáka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bístvena sestavína právnega pôsla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bístvena zmogljívost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bístvena zmóta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bístveno zmánjšana prištévnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

blagájniški čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

blagájniški zapís

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

blagínja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

blagó

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

blagôvna bórza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

blagôvna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

blagôvna meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

blagôvna menjáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

blagôvna vrédnost denárja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

blagôvna známka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

blagôvne rezêrve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

blagôvni denár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

blagôvni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

blankétna dispozícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

blankétna meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

blankétno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

blánko indosamènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

blánko meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

blížnja oséba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

blížnje soródstvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

blokáda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

blokírani račún

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

BND

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

BNP

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bodóča stvár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bodóča škóda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bodóči zakónec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bogástvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bojkót

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bolézen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

boleznína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bóljša dobrína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bolníška odsôtnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bona fides

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bona vacantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bónd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bonitárna lastnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bonitéta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bonitétna institúcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bonitétna océna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bórza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bórzna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bórzna zakljúčnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bórzni agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bórzni delíkt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bórzni índeks

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bórzni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bórzni posrédnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bórzni tečáj

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bórzni tŕg

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bout de papier

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

božíčnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bránje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

breménsko stánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

brezcarínski uvòz

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

breziménska délnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

breziménska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

brezpláčna právna pomóč

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

brezpôselna oséba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

brezpôselnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bróker

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

brutissimo proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

brúto céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

brúto dobíček

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

brúto dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

brúto domáči proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

brúto investicíjski učínek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

brúto nacionálni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

brúto nacionálni proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

brúto nalóžba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

brúto národni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

brúto národni proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

brúto pláča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

brúto prejémek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

brúto proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

bypass poslovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carína ad valorem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínska čŕta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínska dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínska deklarácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínska identifikacíjska števílka EÓRI

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínska klasifikácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínska kontróla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínska kvôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínska lístina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínska mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínska nomenklatúra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínska osnôva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínska ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínska prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínska stôpnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínska tarífa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínska terjátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínska uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínska vrédnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínska zapóra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínski agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínski depozít

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínski dôlg

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínski dolžník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínski kontingènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínski nadzòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínski orgán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínski posrédnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínski postópek prôste cóne

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínski protekcionízem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínski režím

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínski sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínski státus blagá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínski zastópnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínsko obmóčje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínsko ozémlje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínsko právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

carínsko skladíščenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

cassa sconto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

casus belli

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

casus foederis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

causa aquirendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

causa credendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 10094 zadetkov.