aberratio ictus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abolícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrogácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrogacíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrogatívni referéndum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolutio ab actione

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolutio ab instantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútna človékova pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútna nèveljávnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútna síla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútna sódna pristójnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútna večína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútni nújni dédič

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútni véto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútni zastarálni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútno bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútno nèsposóbna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútno níčna civílna sôdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútno níčna uprávna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútno zagrožêna kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absorpcíjska sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absorpcíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstráktna krívda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstráktna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstráktna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstráktna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstráktna tradícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstráktna ustavnosódna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstráktni dejánski stán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstráktni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstráktni uprávni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstráktni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstráktno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstráktno zavarovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

accidentale negotii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acquis communautaire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acta iure gestionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acta iure imperii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

actio confessoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

actio libera in causa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

actio negatoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

actio Pauliana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

actio popularis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

actio Publiciana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

a dáto meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adekvátna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adhezíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adhezíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adhezíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad hoc árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad hoc arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad hoc bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad hoc múltilaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad hoc sodník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administrácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administratívna mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administratívna ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administratívna prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administratívna táksa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administratívna uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administratívno brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

admonitívna sánkcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adnotácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adópcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adoptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adoptíranec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adoptívni otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adoptívni stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

AEO

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afekcíjska céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afiliácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afirmatívna diskriminácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afirmatívna litiskontestácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agencíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agencíja za zagotávljanje začásnega déla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agencíja za zavaroválni nadzòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agencíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agènt del credere

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agènt provokátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agregátna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agregátna ponúdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agregátno povpraševánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agremá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agresíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agresívna vôjna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agresívno dejánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aide-mémoire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcelerátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akceptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akceptírana meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcépt meníce

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcéptna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcépt nakazíla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcéptni akreditív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcéptni kredít

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcéptni nálog

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcépt ponúdbe

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcesíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcesórna bánčna garancíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcesórna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcesórna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcesórni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcesórni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcesórnost udeléžbe

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ákcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcíjska svobôda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcíjski načŕt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcíjski prográm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aklamácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akontácija dávka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akreditácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akreditív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akreditívna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akreditívna prodája

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akreditívni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akreditívni kúp

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akreditívni upravíčenec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akreditívno písmo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akrescénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktíva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna meníčna sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna obréstna méra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna plačílna bilánca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna polítika zaposlovánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna procésna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna solidárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna stečájna mása

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna stránka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna stvárna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna volílna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívni bánčni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívni dávčni subjékt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívni subjékt kaznívega dejánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívno iskánje zaposlítve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívno oplemenítenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívno personalitétno načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívno prebiválstvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívno sòspórništvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ákt mílosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ákt o pristópu

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ákt o ratifikáciji

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áktorska kávcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ákt o spremémbi ustáve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ákt o ustanovítvi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ákt uprávnega poslovánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akuzatórni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akvizícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akvizitórno zastáranje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aleatórna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alíbi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alikvótni dél

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alimentácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alimentacíjski spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alimênti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áliud

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alográfska oporóka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alokacíjska učinkovítost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alónža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alotmájska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternatívna kumulácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternatívna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternatívna ponúdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternatívna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternatívni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternatívno glasovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternatívno navezovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternatívno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternatívno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternatívno reševánje spôrov

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amandmá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ambasáda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ambasádor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amnestíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amnestíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amortizácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amortizácija hipotéke

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amortizácija lístine

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amortizácija vrédnostnega papírja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amortizacíjska dôba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amortizacíjska osnôva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amortizacíjska stôpnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amortizacíjski načŕt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amortizacíjski odpís

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amortizacíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amortizacíjski sklàd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analítični dávek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analogia intra legem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analogia iuris

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analogia legis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analogíja znótraj právnega pravíla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anatocízem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anéks

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aneksíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

angléška klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

animus belli gerendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

animus contrahendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

animus domini

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

animus iniurandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

animus lucri faciendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

animus novandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

animus possidendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

animus rem sibi habendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

animus revocandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

animus testandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ankétna brezpôselnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ankétna komisíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

a non domino pridobítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anonímna kázenska ovádba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anonímna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anonímni pôrod

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anticipírana dokázna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anticipírani poséstni konstitút

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antidumping

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antidumpinška carína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antidumpinška dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antihrétska zastáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antihréza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antitrúst

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anuitéta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anuitétna obvéznica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anuitétno posojílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anulatórna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apatríd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apelácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apoén

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apostíl

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apreciácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aprehénzija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aprehénzijska teoríja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apropriácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ára

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ára kot odstopnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arbitrabílnost spôra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arbitrárna odločítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arbitrárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arbitrátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arbitrážna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arbitrážna komisíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arbitrážna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arbitrážna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arbitrážni dogôvor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arbitrážni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arbitrážni senát

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arbitrážni spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arbitrážni sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arbitrážni tribunál

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arbitrážno právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arbitrážno sodíšče

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aretácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

argumènt avtoritéte

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

argumènt hierarhíje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

argumènt kronologíje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

argumènt precédensa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

argumènt speciálnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

argumentum a cohaerentia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

argumentum a completudine

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

argumentum a contrario

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

argumentum a maiori ad minus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

argumentum a minori ad maius

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

argumentum a simili ad simile

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arhipelág

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arhipeláška držáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arhipeláška têmeljna čŕta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arhipeláške vôde

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arondácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arrestatorium

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arria fórmula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ascendénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asertórna priséga

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asignácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asignánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asignát

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asignatár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àsimétrična zvézna držáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asperacíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atašé

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atomístična konkurénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atrákcija pristójnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

audiatur et altera pars

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aut dedere aut judicare

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avál

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avalírana meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avalíst

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aváns

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

a vísta meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avizírna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avténtična lístina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avténtična razlága

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avténtično besedílo predpísa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtomátični stabilizátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtonomíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtonomíja stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtonomíja vólje stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtonómna dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtonómna investícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtonómna likvidácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtonómna pokrájina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtonómna potróšnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtonómna régija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtonómna tarífna kvôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtonómna tarífna opustítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtonómni právni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtonómni vír délovnega práva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtonómno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtonómno právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtoritárni sistém

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtoritárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtoritatívna razlága

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtorizírani prevòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtorska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtorska pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtorska stvarítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtorski honorár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtorsko délo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtorskoprávno razmérje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtorsko právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avulsio

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

azíl

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bagatélni delíkt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bagatélni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bagatélni spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balotáža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bánčna garancíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bánčna garancíja brez ugôvora

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bánčna garancíja na pŕvi pozív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bánčni akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bánčni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bánčni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bánkovec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

barírani čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bárter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

BDP

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bég od ravnotéžne céne

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

begosúmnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

begúnec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

béla knjíga

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

beneficiár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

beneficírana délovna dôba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

beneficium cohaesionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

beneficium novorum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

beneficium ordinis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

beráčenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

beséda stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

biánko akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

biánko čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

biánko indosamènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

biánko meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

biánko posvojítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bigamíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bilánca stánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bilánčna vsôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bilánčni dobíček

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bílaterálna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bílaterálni sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

biolóški otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

biolóški stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bipatríd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

birokrátska ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bístvena napáka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bístvena sestavína právnega pôsla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bístvena zmogljívost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bístvena zmóta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bístveno zmánjšana prištévnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blagájniški čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blagájniški zapís

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blagínja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blagó

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blagôvna bórza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blagôvna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blagôvna meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blagôvna menjáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blagôvna vrédnost denárja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blagôvna známka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blagôvne rezêrve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blagôvni denár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blagôvni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blankétna dispozícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blankétna meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blankétno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blánko indosamènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blánko meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blížnja oséba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blížnje soródstvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blokáda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blokírani račún

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

BND

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

BNP

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bodóča stvár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bodóča škóda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bodóči zakónec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bogástvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bojkót

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bolézen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

boleznína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bóljša dobrína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bolníška odsôtnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bona fides

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bona vacantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bónd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bonitárna lastnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bonitéta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bonitétna institúcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bonitétna océna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bórza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bórzna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bórzna zakljúčnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bórzni agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bórzni delíkt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bórzni índeks

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bórzni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bórzni posrédnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bórzni tečáj

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bórzni tŕg

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bout de papier

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

božíčnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bránje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

breménsko stánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

brezcarínski uvòz

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

breziménska délnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

breziménska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

brezpláčna právna pomóč

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

brezpôselna oséba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

brezpôselnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bróker

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

brutissimo proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

brúto céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

brúto dobíček

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

brúto dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

brúto domáči proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

brúto investicíjski učínek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

brúto nacionálni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

brúto nacionálni proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

brúto nalóžba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

brúto národni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

brúto národni proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

brúto pláča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

brúto prejémek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

brúto proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bypass poslovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carína ad valorem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínska čŕta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínska dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínska deklarácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínska identifikacíjska števílka EÓRI

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínska klasifikácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínska kontróla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínska kvôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínska lístina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínska mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínska nomenklatúra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínska osnôva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínska ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínska prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínska stôpnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínska tarífa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínska terjátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínska uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínska vrédnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínska zapóra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínski agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínski depozít

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínski dôlg

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínski dolžník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínski kontingènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínski nadzòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínski orgán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínski posrédnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínski postópek prôste cóne

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínski protekcionízem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínski režím

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínski sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínski státus blagá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínski zastópnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínsko obmóčje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínsko ozémlje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínsko právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

carínsko skladíščenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

cassa sconto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

casus belli

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

casus foederis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

causa aquirendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

causa credendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 10094 zadetkov.