aberratio ictus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abolícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abrogácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abrogacíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abrogatívni referéndum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolutio ab actione

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolutio ab instantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútna človékova pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútna nèveljávnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútna síla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútna sódna pristójnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútna večína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútni nújni dédič

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútni véto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútni zastarálni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútno bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútno nèsposóbna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútno níčna civílna sôdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútno níčna uprávna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútno zagrožêna kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absorpcíjska sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absorpcíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstráktna krívda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstráktna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstráktna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstráktna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstráktna tradícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstráktna ustavnosódna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstráktni dejánski stán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstráktni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstráktni uprávni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstráktni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstráktno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstráktno zavarovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

accidentale negotii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acquis communautaire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acta iure gestionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acta iure imperii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

actio confessoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

actio libera in causa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

actio negatoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

actio Pauliana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

actio popularis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

actio Publiciana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

a dáto meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adekvátna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adhezíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adhezíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adhezíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad hoc árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad hoc arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad hoc bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad hoc múltilaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad hoc sodník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

administrácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

administratívna mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

administratívna ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

administratívna prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

administratívna táksa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

administratívna uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

administratívno brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

admonitívna sánkcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adnotácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adópcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adoptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adoptíranec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adoptívni otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adoptívni stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

AEO

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afekcíjska céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afiliácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afirmatívna diskriminácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afirmatívna litiskontestácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agencíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agencíja za zagotávljanje začásnega déla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agencíja za zavaroválni nadzòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agencíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agènt del credere

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agènt provokátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agregátna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agregátna ponúdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agregátno povpraševánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agremá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agresíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agresívna vôjna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agresívno dejánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aide-mémoire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akcelerátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akceptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akceptírana meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akcépt meníce

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akcéptna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akcépt nakazíla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akcéptni akreditív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akcéptni kredít

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akcéptni nálog

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akcépt ponúdbe

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akcesíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akcesórna bánčna garancíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akcesórna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akcesórna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akcesórni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akcesórni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akcesórnost udeléžbe

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ákcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akcíjska svobôda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akcíjski načŕt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akcíjski prográm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aklamácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akontácija dávka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akreditácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akreditív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akreditívna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akreditívna prodája

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akreditívni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akreditívni kúp

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akreditívni upravíčenec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akreditívno písmo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akrescénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktíva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívna meníčna sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívna obréstna méra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívna plačílna bilánca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívna polítika zaposlovánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívna procésna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívna solidárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívna stečájna mása

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívna stránka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívna stvárna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívna volílna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívni bánčni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívni dávčni subjékt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívni subjékt kaznívega dejánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívno iskánje zaposlítve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívno oplemenítenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívno personalitétno načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívno prebiválstvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívno sòspórništvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ákt mílosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ákt o pristópu

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ákt o ratifikáciji

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

áktorska kávcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ákt o spremémbi ustáve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ákt o ustanovítvi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ákt uprávnega poslovánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akuzatórni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akvizícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akvizitórno zastáranje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aleatórna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alíbi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alikvótni dél

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alimentácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alimentacíjski spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alimênti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

áliud

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alográfska oporóka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alokacíjska učinkovítost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alónža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alotmájska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alternatívna kumulácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alternatívna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alternatívna ponúdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alternatívna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alternatívni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alternatívno glasovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alternatívno navezovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alternatívno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alternatívno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alternatívno reševánje spôrov

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amandmá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ambasáda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ambasádor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amnestíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amnestíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amortizácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amortizácija hipotéke

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amortizácija lístine

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amortizácija vrédnostnega papírja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amortizacíjska dôba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amortizacíjska osnôva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amortizacíjska stôpnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amortizacíjski načŕt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amortizacíjski odpís

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amortizacíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amortizacíjski sklàd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analítični dávek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analogia intra legem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analogia iuris

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analogia legis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analogíja znótraj právnega pravíla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anatocízem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anéks

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aneksíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

angléška klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

animus belli gerendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

animus contrahendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

animus domini

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

animus iniurandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

animus lucri faciendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

animus novandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

animus possidendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

animus rem sibi habendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

animus revocandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

animus testandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ankétna brezpôselnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ankétna komisíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

a non domino pridobítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anonímna kázenska ovádba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anonímna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anonímni pôrod

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anticipírana dokázna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anticipírani poséstni konstitút

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antidumping

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antidumpinška carína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antidumpinška dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antihrétska zastáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antihréza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antitrúst

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anuitéta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anuitétna obvéznica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anuitétno posojílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anulatórna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

apatríd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

apelácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

apoén

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

apostíl

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

apreciácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aprehénzija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aprehénzijska teoríja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

apropriácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ára

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ára kot odstopnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arbitrabílnost spôra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arbitrárna odločítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arbitrárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arbitrátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arbitrážna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arbitrážna komisíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arbitrážna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arbitrážna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arbitrážni dogôvor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arbitrážni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arbitrážni senát

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arbitrážni spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arbitrážni sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arbitrážni tribunál

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arbitrážno právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arbitrážno sodíšče

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aretácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

argumènt avtoritéte

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

argumènt hierarhíje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

argumènt kronologíje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

argumènt precédensa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

argumènt speciálnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

argumentum a cohaerentia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

argumentum a completudine

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

argumentum a contrario

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

argumentum a maiori ad minus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

argumentum a minori ad maius

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

argumentum a simili ad simile

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arhipelág

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arhipeláška držáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arhipeláška têmeljna čŕta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arhipeláške vôde

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arondácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arrestatorium

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arria fórmula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ascendénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

asertórna priséga

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

asignácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

asignánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

asignát

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

asignatár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

àsimétrična zvézna držáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

asperacíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

atašé

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

atomístična konkurénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

atrákcija pristójnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

audiatur et altera pars

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aut dedere aut judicare

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avál

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avalírana meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avalíst

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aváns

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

a vísta meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avizírna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avténtična lístina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avténtična razlága

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avténtično besedílo predpísa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtomátični stabilizátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtonomíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtonomíja stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtonomíja vólje stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtonómna dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtonómna investícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtonómna likvidácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtonómna pokrájina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtonómna potróšnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtonómna régija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtonómna tarífna kvôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtonómna tarífna opustítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtonómni právni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtonómni vír délovnega práva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtonómno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtonómno právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ávtor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtoritárni sistém

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtoritárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtoritatívna razlága

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtorizírani prevòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ávtorska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ávtorska pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ávtorska stvarítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ávtorski honorár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ávtorsko délo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ávtorskoprávno razmérje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ávtorsko právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avulsio

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

azíl

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bagatélni delíkt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bagatélni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bagatélni spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

balotáža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bánčna garancíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bánčna garancíja brez ugôvora

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bánčna garancíja na pŕvi pozív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bánčni akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bánčni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bánčni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bánkovec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

barírani čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bárter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

BDP

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bég od ravnotéžne céne

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

begosúmnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

begúnec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

béla knjíga

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

beneficiár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

beneficírana délovna dôba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

beneficium cohaesionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

beneficium novorum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

beneficium ordinis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

beráčenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

beséda stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

biánko akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

biánko čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

biánko indosamènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

biánko meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

biánko posvojítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bigamíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bilánca stánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bilánčna vsôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bilánčni dobíček

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bílaterálna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bílaterálni sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

biolóški otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

biolóški stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bipatríd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

birokrátska ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bístvena napáka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bístvena sestavína právnega pôsla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bístvena zmogljívost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bístvena zmóta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bístveno zmánjšana prištévnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

blagájniški čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

blagájniški zapís

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

blagínja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

blagó

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

blagôvna bórza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

blagôvna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

blagôvna meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

blagôvna menjáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

blagôvna vrédnost denárja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

blagôvna známka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

blagôvne rezêrve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

blagôvni denár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

blagôvni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

blankétna dispozícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

blankétna meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

blankétno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

blánko indosamènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

blánko meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

blížnja oséba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

blížnje soródstvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

blokáda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

blokírani račún

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

BND

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

BNP

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bodóča stvár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bodóča škóda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bodóči zakónec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bogástvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bojkót

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bolézen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

boleznína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bóljša dobrína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bolníška odsôtnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bona fides

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bona vacantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bónd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bonitárna lastnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bonitéta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bonitétna institúcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bonitétna océna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bórza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bórzna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bórzna zakljúčnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bórzni agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bórzni delíkt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bórzni índeks

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bórzni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bórzni posrédnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bórzni tečáj

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bórzni tŕg

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bout de papier

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

božíčnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bránje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

breménsko stánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

brezcarínski uvòz

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

breziménska délnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

breziménska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

brezpláčna právna pomóč

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

brezpôselna oséba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

brezpôselnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bróker

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

brutissimo proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

brúto céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

brúto dobíček

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

brúto dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

brúto domáči proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

brúto investicíjski učínek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

brúto nacionálni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

brúto nacionálni proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

brúto nalóžba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

brúto národni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

brúto národni proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

brúto pláča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

brúto prejémek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

brúto proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bypass poslovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carína ad valorem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínska čŕta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínska dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínska deklarácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínska identifikacíjska števílka EÓRI

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínska klasifikácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínska kontróla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínska kvôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínska lístina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínska mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínska nomenklatúra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínska osnôva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínska ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínska prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínska stôpnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínska tarífa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínska terjátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínska uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínska vrédnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínska zapóra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínski agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínski depozít

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínski dôlg

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínski dolžník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínski kontingènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínski nadzòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínski orgán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínski posrédnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínski postópek prôste cóne

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínski protekcionízem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínski režím

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínski sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínski státus blagá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínski zastópnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínsko obmóčje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínsko ozémlje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínsko právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

carínsko skladíščenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

cassa sconto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

casus belli

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

casus foederis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

causa aquirendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

causa credendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 10094 zadetkov.