aberratio ictus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

abolícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

abrogácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

abrogacíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

abrogatívni referéndum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

absolutio ab actione

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

absolutio ab instantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

absolútna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

absolútna človékova pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

absolútna nèveljávnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

absolútna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

absolútna síla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

absolútna sódna pristójnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

absolútna večína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

absolútni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

absolútni nújni dédič

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

absolútni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

absolútni véto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

absolútni zastarálni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

absolútno bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

absolútno nèsposóbna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

absolútno níčna civílna sôdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

absolútno níčna uprávna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

absolútno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

absolútno zagrožêna kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

absorpcíjska sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

absorpcíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

abstráktna krívda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

abstráktna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

abstráktna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

abstráktna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

abstráktna tradícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

abstráktna ustavnosódna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

abstráktni dejánski stán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

abstráktni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

abstráktni uprávni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

abstráktni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

abstráktno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

abstráktno zavarovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

accidentale negotii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

acquis communautaire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

acta iure gestionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

acta iure imperii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

actio confessoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

actio libera in causa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

actio negatoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

actio Pauliana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

actio popularis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

actio Publiciana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

a dáto meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

adekvátna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

adhezíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

adhezíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

adhezíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ad hoc árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ad hoc arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ad hoc bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ad hoc múltilaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ad hoc sodník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

administrácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

administratívna mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

administratívna ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

administratívna prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

administratívna táksa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

administratívna uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

administratívno brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

admonitívna sánkcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

adnotácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

adópcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

adoptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

adoptíranec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

adoptívni otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

adoptívni stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

AEO

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

afekcíjska céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

afiliácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

afirmatívna diskriminácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

afirmatívna litiskontestácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

agencíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

agencíja za zagotávljanje začásnega déla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

agencíja za zavaroválni nadzòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

agencíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

agènt del credere

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

agènt provokátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

agregátna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

agregátna ponúdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

agregátno povpraševánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

agremá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

agresíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

agresívna vôjna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

agresívno dejánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aide-mémoire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akcelerátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akceptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akceptírana meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akcépt meníce

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akcéptna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akcépt nakazíla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akcéptni akreditív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akcéptni kredít

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akcéptni nálog

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akcépt ponúdbe

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akcesíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akcesórna bánčna garancíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akcesórna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akcesórna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akcesórni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akcesórni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akcesórnost udeléžbe

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ákcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akcíjska svobôda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akcíjski načŕt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akcíjski prográm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aklamácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akontácija dávka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akreditácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akreditív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akreditívna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akreditívna prodája

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akreditívni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akreditívni kúp

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akreditívni upravíčenec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akreditívno písmo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akrescénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aktíva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aktívna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aktívna meníčna sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aktívna obréstna méra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aktívna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aktívna plačílna bilánca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aktívna polítika zaposlovánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aktívna procésna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aktívna solidárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aktívna stečájna mása

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aktívna stránka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aktívna stvárna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aktívna volílna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aktívni bánčni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aktívni dávčni subjékt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aktívni subjékt kaznívega dejánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aktívno iskánje zaposlítve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aktívno oplemenítenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aktívno personalitétno načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aktívno prebiválstvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aktívno sòspórništvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ákt mílosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ákt o pristópu

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ákt o ratifikáciji

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

áktorska kávcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ákt o spremémbi ustáve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ákt o ustanovítvi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ákt uprávnega poslovánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akuzatórni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akvizícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

akvizitórno zastáranje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aleatórna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

alíbi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

alikvótni dél

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

alimentácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

alimentacíjski spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

alimênti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

áliud

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

alográfska oporóka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

alokacíjska učinkovítost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

alónža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

alotmájska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

alternatívna kumulácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

alternatívna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

alternatívna ponúdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

alternatívna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

alternatívni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

alternatívno glasovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

alternatívno navezovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

alternatívno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

alternatívno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

alternatívno reševánje spôrov

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

amandmá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ambasáda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ambasádor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

amnestíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

amnestíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

amortizácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

amortizácija hipotéke

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

amortizácija lístine

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

amortizácija vrédnostnega papírja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

amortizacíjska dôba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

amortizacíjska osnôva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

amortizacíjska stôpnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

amortizacíjski načŕt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

amortizacíjski odpís

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

amortizacíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

amortizacíjski sklàd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

analítični dávek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

analogia intra legem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

analogia iuris

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

analogia legis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

analogíja znótraj právnega pravíla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

anatocízem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

anéks

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aneksíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

angléška klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

animus belli gerendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

animus contrahendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

animus domini

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

animus iniurandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

animus lucri faciendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

animus novandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

animus possidendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

animus rem sibi habendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

animus revocandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

animus testandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ankétna brezpôselnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ankétna komisíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

a non domino pridobítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

anonímna kázenska ovádba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

anonímna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

anonímni pôrod

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

anticipírana dokázna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

anticipírani poséstni konstitút

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

antidumping

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

antidumpinška carína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

antidumpinška dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

antihrétska zastáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

antihréza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

antitrúst

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

anuitéta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

anuitétna obvéznica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

anuitétno posojílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

anulatórna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

apatríd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

apelácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

apoén

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

apostíl

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

apreciácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aprehénzija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aprehénzijska teoríja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

apropriácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ára

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ára kot odstopnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arbitrabílnost spôra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arbitrárna odločítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arbitrárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arbitrátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arbitrážna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arbitrážna komisíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arbitrážna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arbitrážna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arbitrážni dogôvor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arbitrážni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arbitrážni senát

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arbitrážni spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arbitrážni sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arbitrážni tribunál

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arbitrážno právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arbitrážno sodíšče

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aretácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

argumènt avtoritéte

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

argumènt hierarhíje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

argumènt kronologíje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

argumènt precédensa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

argumènt speciálnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

argumentum a cohaerentia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

argumentum a completudine

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

argumentum a contrario

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

argumentum a maiori ad minus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

argumentum a minori ad maius

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

argumentum a simili ad simile

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arhipelág

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arhipeláška držáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arhipeláška têmeljna čŕta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arhipeláške vôde

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arondácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arrestatorium

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

arria fórmula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ascendénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

asertórna priséga

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

asignácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

asignánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

asignát

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

asignatár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

àsimétrična zvézna držáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

asperacíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

atašé

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

atomístična konkurénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

atrákcija pristójnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

audiatur et altera pars

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aut dedere aut judicare

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avál

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avalírana meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avalíst

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

aváns

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

a vísta meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avizírna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avténtična lístina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avténtična razlága

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avténtično besedílo predpísa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avtomátični stabilizátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avtonomíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avtonomíja stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avtonomíja vólje stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avtonómna dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avtonómna investícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avtonómna likvidácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avtonómna pokrájina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avtonómna potróšnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avtonómna régija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avtonómna tarífna kvôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avtonómna tarífna opustítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avtonómni právni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avtonómni vír délovnega práva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avtonómno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avtonómno právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ávtor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avtoritárni sistém

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avtoritárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avtoritatívna razlága

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avtorizírani prevòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ávtorska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ávtorska pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ávtorska stvarítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ávtorski honorár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ávtorsko délo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ávtorskoprávno razmérje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

ávtorsko právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

avulsio

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

azíl

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bagatélni delíkt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bagatélni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bagatélni spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

balotáža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bánčna garancíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bánčna garancíja brez ugôvora

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bánčna garancíja na pŕvi pozív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bánčni akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bánčni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bánčni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bánkovec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

barírani čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bárter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

BDP

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bég od ravnotéžne céne

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

begosúmnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

begúnec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

béla knjíga

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

beneficiár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

beneficírana délovna dôba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

beneficium cohaesionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

beneficium novorum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

beneficium ordinis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

beráčenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

beséda stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

biánko akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

biánko čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

biánko indosamènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

biánko meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

biánko posvojítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bigamíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bilánca stánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bilánčna vsôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bilánčni dobíček

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bílaterálna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bílaterálni sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

biolóški otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

biolóški stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bipatríd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

birokrátska ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bístvena napáka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bístvena sestavína právnega pôsla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bístvena zmogljívost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bístvena zmóta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bístveno zmánjšana prištévnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

blagájniški čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

blagájniški zapís

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

blagínja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

blagó

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

blagôvna bórza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

blagôvna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

blagôvna meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

blagôvna menjáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

blagôvna vrédnost denárja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

blagôvna známka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

blagôvne rezêrve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

blagôvni denár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

blagôvni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

blankétna dispozícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

blankétna meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

blankétno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

blánko indosamènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

blánko meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

blížnja oséba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

blížnje soródstvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

blokáda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

blokírani račún

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

BND

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

BNP

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bodóča stvár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bodóča škóda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bodóči zakónec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bogástvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bojkót

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bolézen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

boleznína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bóljša dobrína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bolníška odsôtnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bona fides

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bona vacantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bónd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bonitárna lastnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bonitéta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bonitétna institúcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bonitétna océna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bórza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bórzna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bórzna zakljúčnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bórzni agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bórzni delíkt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bórzni índeks

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bórzni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bórzni posrédnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bórzni tečáj

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bórzni tŕg

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bout de papier

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

božíčnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bránje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

breménsko stánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

brezcarínski uvòz

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

breziménska délnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

breziménska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

brezpláčna právna pomóč

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

brezpôselna oséba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

brezpôselnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bróker

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

brutissimo proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

brúto céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

brúto dobíček

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

brúto dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

brúto domáči proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

brúto investicíjski učínek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

brúto nacionálni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

brúto nacionálni proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

brúto nalóžba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

brúto národni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

brúto národni proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

brúto pláča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

brúto prejémek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

brúto proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

bypass poslovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carína ad valorem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínska čŕta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínska dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínska deklarácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínska identifikacíjska števílka EÓRI

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínska klasifikácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínska kontróla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínska kvôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínska lístina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínska mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínska nomenklatúra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínska osnôva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínska ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínska prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínska stôpnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínska tarífa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínska terjátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínska uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínska vrédnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínska zapóra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínski agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínski depozít

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínski dôlg

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínski dolžník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínski kontingènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínski nadzòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínski orgán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínski posrédnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínski postópek prôste cóne

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínski protekcionízem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínski režím

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínski sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínski státus blagá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínski zastópnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínsko obmóčje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínsko ozémlje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínsko právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

carínsko skladíščenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

cassa sconto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

casus belli

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

casus foederis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

causa aquirendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

causa credendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 22. 3. 2023.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 10094 zadetkov.