AB-grêda

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

AB-konstrúkcija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

AB-pilót

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

absolútna gostôta

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

adaptácija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

adhezíjsko prèdnapéti betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

aeránt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

aerírani betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

agregát

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

aktívni zêmeljski pritísk

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

akvadúkt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

alkálno-silikátna reákcija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

aluminátni cemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

analítični modél

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

analíza časôvnega odzíva

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

analíza nèrazpókane konstrúkcije

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

analíza obtéžbe

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

analíza razpókane konstrúkcije

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

arhitektúra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

arhitektúrna zasnôva

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

armatúra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

armatúrna mréža

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

armatúrna pálica

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

armatúrna rísba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

armatúrni kòš

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

armatúrni načŕt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

armatúrno jêklo

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

armírana sténa

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

armírani betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

armíranje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

armíranobetónska grêda

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

armíranobetónska konstrúkcija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

armíranobetónski pilót

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

armírano elastomérno ležíšče

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

asfált

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

asfáltni betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

avtogéno kŕčenje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

avtokláv

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

avtoklavíranje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

barbakána

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

béla kàd

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

béli cemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

bentonít

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

Bernoulli-Eulerjeva teoríja nosílca

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

Bernoulli-Eulerjev nosílec

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

Bernoullijeva hipotéza

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

Bernoullijeva predpostávka

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

betoníranje in sítu

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

betonít

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

betónska kócka

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

betónska konstrúkcija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

betónska méšanica

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

betónska prízma

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

betónski válj

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

betón visôke tŕdnosti

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

bídiagonálna armatúra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

bídiagonálne razpóke

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

bílineárni modél

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

bitúmenski betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

bitúmenski tesnílni trák

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

bóčna podpóra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

bóčna zvrnítev

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

brána

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

brízgani betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

brízganje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

brúto prerèz

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

bŕv

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

céličasti betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

célični betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

celôtna dolžína objékta

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

celôtna poróznost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

celôtna širína objékta

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

cemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

cemêntna málta

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

cemêntna mática

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

cemêntna matríca

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

cemêntna pásta

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

cemêntni gél

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

cemêntni kámen

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

cemêntni klínker

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

cemêntno mléko

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

cemènt visôke zgódnje tŕdnosti

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

cemènt z nízko hidratácijsko toplôto

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

céntrični kábel

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

céntrični natèg

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

céntrični tlák

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

céntrično prèdnapénjanje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

centrifugírani betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

cepílna síla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

céstni móst

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

cévni móst

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

cévni prepúst

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

cévni prerèz

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

cíklična obtéžba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

cíljni pomík

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

CQC-pravílo

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

C-S-H-gél

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

cvetênje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

čàs eksploatácije

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

časôvna izgúba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

čàs vézanja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

čášasti têmelj

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

čêpasta fólija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

čísta torzíja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

čísti tlák

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

čísti upogíb

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

člének

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

člénkasta podpóra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

člénkasta povezáva

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

člénkasti spòj

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

čŕna kàd

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

čŕpni betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

čvŕsti cemêntni gél

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

deformabílnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

deformácija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

deformácija kŕčenja betóna

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

deformacíjska kapacitéta

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

deformacíjska metóda

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

deformacíjska oblíka

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

deformírana léga

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

delávniška rísba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

délno prèdnapénjanje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

délno prèdnapétje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

délovni diagrám

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

délovni stík

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

detájl

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

detajlíranje armatúre

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

deviátor

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

diafrágma

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

diagonálna razpóka

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

diagrám momêntov

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

diagrám momènt-zasúk

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

diagrám napétost-deformácija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

diagrám prôstega telésa

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

diagrám síla-pomík

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

diagrám upogíbnih momêntov

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

diferénčni posédek

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dilatácija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dilatácijska enôta

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dilatácijska razpóka

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dilatácijska réga

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dimenzíja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dimenzioníranje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dinámična analíza

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dinámična obtéžba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dinámični fáktor

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dinámični odzív

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dinámični račún

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dinámični vplív

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dinámični vzgòn

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dispozícija mósta

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dispozícijska rísba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

distánčnik

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dodátna nosílnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dodátni kontrólni obsèg

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dopústna obremenítev

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

drenáža

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

drenážna cév

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

drenážna vôda

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

drenážni betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

drenážni járek

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

drenážni kanál

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

drenážni sistém

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dreníranje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

drobljênec

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

drobljêni agregát

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

drôbna frákcija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

drôbni agregát

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

drobnozŕnati agregát

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dŕsni opáž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dŕsno ležíšče

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dŕsno trênje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

duktílna sténa

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

duktílni načín porušítve

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

duktílni sténasti sistém

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

duktílnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dušênje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dušílec

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dvížni móst

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dvóčlénkasti lók

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dvóčlénkasti okvír

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dvóčlénski lók

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dvóčlenski okvír

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dvóetážni móst

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dvójni viadúkt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dvójno armíranje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dvókápni nosílec

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dvóósni tlák

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dvóósni upogíb

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dvorána

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dvósmérno nosílna plôšča

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

dvóstrížno strême

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

efektívna debelína

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

efektívna dolžína

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

efektívna širína

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

efektívna tógost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

efektívna višína

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

efektívni vztrájnostni momènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

ekscéntrična obtéžba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

ekscéntrični natèg

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

ekscéntrični tlák

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

ekscéntrično prèdnapénjanje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

ekscéntričnost kábla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

ekscéntričnost konstrúkcije

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

ekspanzívni cemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

ékstrados

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

elástična analíza

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

elástična deformácija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

elástična nosílnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

elástična teoríja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

elástična uklónska síla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

elástična upogíbna nosílnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

elástični módul

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

elástični pomík

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

elástični spékter

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

elástično obmóčje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

elástično podpíranje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

elastomérno ležíšče

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

energétski vòd

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

ênocélični škátlasti prerèz

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

ênočléni lók

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

ênočléni okvír

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

ênočlénkasti lók

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

ênočlénkasti okvír

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

enójno armíranje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

ênokápni nosílec

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

ênoósni tlák

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

ênoósni upogíb

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

ênosmérno nosílna plôšča

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

enôtina síla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

enôtin pomík

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

enôtin zasúk

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

enôtska síla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

enôtski pomík

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

enôtski zasúk

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

ênozŕnati agregát

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

etážni pomík

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

etážni potrésni mehanízem

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

etringít

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

Eulerjeva krítična síla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

Eulerjeva krítična uklónska síla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

fáktor dodátne nosílnosti

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

fáktor duktílnosti

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

fáktor obnášanja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

fáktor pomémbnosti

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

fáktor várnosti

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

fêrocemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

fíksni óder

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

fíksno ležíšče

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

fína frákcija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

finálni tlák

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

fíni agregát

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

frákcija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

fúga

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

gabarít

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

galeríja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

gazéla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

gél

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

generíranje mréže

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

geodétska podlága

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

geodétski posnétek

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

geolóško-géomehánska podlága

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

geolóško-géomehánski pogóji

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

géomehánski pogóji

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

geometríjska nèlineárnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

geometríjska nèpopôlnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

geometríjska vítkost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

geometríjski podátek

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

géotéhnična podlága

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

géotéhnični pogóji

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

géotéhnično sídro

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

Gêrberjev nosílec

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

gládka armatúra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

gládka plôšča

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

gládko jêklo

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

glávna napétost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

glávna ós

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

glávna ravnína

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

glávna vztrájnostna ós

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

glávni nosílec

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

glávni razpòn

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

globálna analíza

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

globálni koordinátni sistém

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

globálni plástični mehanízem

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

globálni pomík

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

globálno obnášanje konstrúkcije

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

globína nevtrálne osí

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

globôko temeljênje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

gostôta

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

gostôta v nasútem stánju

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

gostôta v zbítem stánju

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

grádbena jáma

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

grádbeni óder

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

grádbeno projektíranje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

gradbíščni betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

gradítev

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

grádnja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

grádnja po póljih

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

grámoz

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

gramózna blazína

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

granulometríjska sestáva

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

grêda

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

grêda s prevísi

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

grêdni sistém

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

gróba frákcija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

gróbi agregát

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

grobozŕnata plávžna žlíndra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

grobozŕnati agregát

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

hála

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

hárfa

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

hidratácija cemênta

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

hidratácijska toplôta

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

hidrávlični cemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

hidrávlično vezívo

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

hidrofóbni cemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

higroskópnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

híperplastifikátor

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

histerézni odzív

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

hitrovézni cemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

hitrovezóči cemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

hladnoobdélano jêklo

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

hládno oblikovánje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

hladnooblikováno jêklo

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

hodník

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

Hookov zákon

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

horizontálna nosílnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

horizontálna síla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

horizontálna tógost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

horizontálni premík

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

hribína

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

hribínska podlága

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

idealizácija obtéžbe

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

ideálni prerèz

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

infrastruktúra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

injékcijska mása

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

injektíranje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

injicíranje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

Í-nosílec

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

integrálna konstrúkcija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

intenzitéta potrésa

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

interakcíjski diagrám

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

interpolácijska fúnkcija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

íntrados

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

investicíjsko vzdrževánje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

inženírski objékt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

izcvétanje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

izgúba prèdnapétja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

izgubljêni opáž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

izlívna gláva

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

izluževánje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

izolacíjski betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

izotropíja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

izotrópna plôšča

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

iztóčna gláva

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

izvléček armatúre

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

jaháč

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

jêdro preréza

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

jekléno vlákno

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

jêklo

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kábel

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kábelska armatúra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kábelska cév

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kábelska línija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kábelska rísba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kábelski móst

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kálcij-silikát-hidrát gél

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kápa

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

karakterístična kombinácija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

karakterístična nosílnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

karakterístična obtéžba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

karakterístična tŕdnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

karakterístična vrédnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

karakterístični prerèz

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

karakterístični profíl

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

karbonatizácija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

karbonatizácijsko kŕčenje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

karbonátna kamnína

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

karbónsko vlákno

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kasetírana plôšča

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kémijski dodátek

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kinemátična povezáva

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kinemátična veríga

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

klásična teoríja nosílca

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kljúka

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

koeficiènt hrápavosti

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

koeficiènt izpostávljenosti

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

koeficiènt lézenja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

koeficiènt nèrávnosti kábla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

koeficiènt tečênja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

koeficiènt trênja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

koeficiènt višíne tláčne cóne

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kolíčnik lézenja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kombinácija vplívov

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kompatibilitétni pogóji

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kompozít

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

komprimacíjsko srédstvo

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

komunálni vòd

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

komunálno-energétski vòd

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

koncentrírana mása

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

koncentrírana obtéžba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kônčna podpóra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kônčni elemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kondénzna vôda

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kônec vézanja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

konsisténca betóna

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

konstántni prerèz

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

konstitutívni zákon

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

konstruíranje armatúre

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

konstrúkcija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

konstrúkcijska armatúra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

konstrúkcijska zasnôva

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

konstrúkcijski elemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

konstrúkcijski sistém

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

konstrúkcijsko jêklo

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

konstruktívna armatúra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kontáktna napétost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kontáktna síla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kontáktni pritísk

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kontáktni tlák

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kontinuírna plôšča

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kontinuírni grêdni sistém

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kontinuírni nosílec

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kontinuírni stròp

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kontínuum

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

konzóla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

konzólna grádnja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

konzólna plôšča

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

konzólna sténa

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

konzólni nosílec

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

konzólni stebèr

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

korístna obtéžba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

korístna téža

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

korozíja armatúre

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

korozíja betóna

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kosôvnica

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kotálno ležíšče

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kót nótranjega trênja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kót tláčnih diagonál

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

krájna podpóra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

krájni opórnik

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

krátki stebèr

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kŕčenje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kŕčenje zaradi sušênja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kŕhka porušítev

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kŕhki lòm

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

krílni zíd

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

krílo

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

krítični prerèz

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

krívljena pálica

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

krívljenje armatúre

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

krivúlja napétost-specífična deformácija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

krížem armírana plôšča

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

krógelno ležíšče

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

kròv

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

krôvni slòj

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

krvavênje betóna

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

láhki agregát

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

láhki betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lamélni kompozít

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lásasta razpóka

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lástna frekvénca

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lástna téža

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lástno níhanje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lézenje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

ležíšče

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lineárna analíza

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lineárna analíza z omejêno prerazporedítvijo

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lineárna elástična analíza

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lineárna elástična teoríja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lineárna elástičnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lineárno tečênje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

línijska obtéžba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

línijska podpóra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

línijski konstrúkcijski elemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

línijski objékt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

línijsko ležíšče

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lóčna pregráda

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lóčni sistém

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lók

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lokálna analíza

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lokálna nèpopôlnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lokálni koordinátni sistém

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lómljenec

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lómna žílavost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lônčno ležíšče

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

L-prerèz

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lupína

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

lupínasti elemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

magmátska kamnína

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

márka betóna

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

masívni betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

másni vztrájnostni momènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

materiálna nèlineárnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

matríka

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

mehánika kontínuuma

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

mehanízem páličja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

mehánska odpórnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

mêhka armatúra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

mêhka etáža

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 1296 zadetkov.