AB-grêda

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

AB-konstrúkcija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

AB-pilót

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

absolútna gostôta

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

adaptácija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

adhezíjsko prèdnapéti betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

aeránt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

aerírani betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

agregát

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

aktívni zêmeljski pritísk

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

akvadúkt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

alkálno-silikátna reákcija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

aluminátni cemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

analítični modél

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

analíza časôvnega odzíva

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

analíza nèrazpókane konstrúkcije

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

analíza obtéžbe

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

analíza razpókane konstrúkcije

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

arhitektúra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

arhitektúrna zasnôva

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

armatúra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

armatúrna mréža

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

armatúrna pálica

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

armatúrna rísba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

armatúrni kòš

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

armatúrni načŕt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

armatúrno jêklo

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

armírana sténa

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

armírani betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

armíranje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

armíranobetónska grêda

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

armíranobetónska konstrúkcija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

armíranobetónski pilót

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

armírano elastomérno ležíšče

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

asfált

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

asfáltni betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

avtogéno kŕčenje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

avtokláv

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

avtoklavíranje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

barbakána

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

béla kàd

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

béli cemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bentonít

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Bernoulli-Eulerjeva teoríja nosílca

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Bernoulli-Eulerjev nosílec

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Bernoullijeva hipotéza

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Bernoullijeva predpostávka

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

betoníranje in sítu

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

betonít

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

betónska kócka

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

betónska konstrúkcija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

betónska méšanica

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

betónska prízma

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

betónski válj

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

betón visôke tŕdnosti

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bídiagonálna armatúra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bídiagonálne razpóke

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bílineárni modél

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bitúmenski betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bitúmenski tesnílni trák

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bóčna podpóra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bóčna zvrnítev

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brána

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brízgani betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brízganje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brúto prerèz

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bŕv

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

céličasti betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

célični betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

celôtna dolžína objékta

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

celôtna poróznost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

celôtna širína objékta

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cemêntna málta

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cemêntna mática

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cemêntna matríca

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cemêntna pásta

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cemêntni gél

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cemêntni kámen

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cemêntni klínker

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cemêntno mléko

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cemènt visôke zgódnje tŕdnosti

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cemènt z nízko hidratácijsko toplôto

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

céntrični kábel

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

céntrični natèg

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

céntrični tlák

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

céntrično prèdnapénjanje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

centrifugírani betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cepílna síla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

céstni móst

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cévni móst

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cévni prepúst

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cévni prerèz

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cíklična obtéžba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cíljni pomík

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

CQC-pravílo

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

C-S-H-gél

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cvetênje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čàs eksploatácije

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

časôvna izgúba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čàs vézanja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čášasti têmelj

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čêpasta fólija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čísta torzíja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čísti tlák

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čísti upogíb

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

člének

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

člénkasta podpóra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

člénkasta povezáva

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

člénkasti spòj

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čŕna kàd

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čŕpni betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čvŕsti cemêntni gél

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

deformabílnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

deformácija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

deformácija kŕčenja betóna

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

deformacíjska kapacitéta

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

deformacíjska metóda

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

deformacíjska oblíka

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

deformírana léga

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

delávniška rísba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

délno prèdnapénjanje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

délno prèdnapétje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

délovni diagrám

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

délovni stík

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

detájl

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

detajlíranje armatúre

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

deviátor

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

diafrágma

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

diagonálna razpóka

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

diagrám momêntov

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

diagrám momènt-zasúk

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

diagrám napétost-deformácija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

diagrám prôstega telésa

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

diagrám síla-pomík

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

diagrám upogíbnih momêntov

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

diferénčni posédek

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dilatácija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dilatácijska enôta

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dilatácijska razpóka

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dilatácijska réga

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dimenzíja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dimenzioníranje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dinámična analíza

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dinámična obtéžba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dinámični fáktor

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dinámični odzív

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dinámični račún

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dinámični vplív

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dinámični vzgòn

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dispozícija mósta

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dispozícijska rísba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

distánčnik

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dodátna nosílnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dodátni kontrólni obsèg

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dopústna obremenítev

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

drenáža

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

drenážna cév

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

drenážna vôda

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

drenážni betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

drenážni járek

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

drenážni kanál

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

drenážni sistém

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dreníranje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

drobljênec

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

drobljêni agregát

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

drôbna frákcija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

drôbni agregát

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

drobnozŕnati agregát

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dŕsni opáž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dŕsno ležíšče

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dŕsno trênje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

duktílna sténa

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

duktílni načín porušítve

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

duktílni sténasti sistém

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

duktílnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dušênje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dušílec

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dvížni móst

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dvóčlénkasti lók

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dvóčlénkasti okvír

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dvóčlénski lók

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dvóčlenski okvír

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dvóetážni móst

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dvójni viadúkt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dvójno armíranje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dvókápni nosílec

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dvóósni tlák

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dvóósni upogíb

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dvorána

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dvósmérno nosílna plôšča

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dvóstrížno strême

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

efektívna debelína

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

efektívna dolžína

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

efektívna širína

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

efektívna tógost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

efektívna višína

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

efektívni vztrájnostni momènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ekscéntrična obtéžba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ekscéntrični natèg

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ekscéntrični tlák

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ekscéntrično prèdnapénjanje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ekscéntričnost kábla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ekscéntričnost konstrúkcije

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ekspanzívni cemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ékstrados

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

elástična analíza

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

elástična deformácija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

elástična nosílnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

elástična teoríja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

elástična uklónska síla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

elástična upogíbna nosílnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

elástični módul

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

elástični pomík

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

elástični spékter

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

elástično obmóčje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

elástično podpíranje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

elastomérno ležíšče

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

energétski vòd

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ênocélični škátlasti prerèz

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ênočléni lók

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ênočléni okvír

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ênočlénkasti lók

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ênočlénkasti okvír

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

enójno armíranje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ênokápni nosílec

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ênoósni tlák

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ênoósni upogíb

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ênosmérno nosílna plôšča

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

enôtina síla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

enôtin pomík

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

enôtin zasúk

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

enôtska síla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

enôtski pomík

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

enôtski zasúk

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ênozŕnati agregát

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

etážni pomík

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

etážni potrésni mehanízem

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

etringít

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Eulerjeva krítična síla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Eulerjeva krítična uklónska síla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

fáktor dodátne nosílnosti

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

fáktor duktílnosti

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

fáktor obnášanja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

fáktor pomémbnosti

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

fáktor várnosti

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

fêrocemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

fíksni óder

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

fíksno ležíšče

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

fína frákcija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

finálni tlák

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

fíni agregát

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

frákcija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

fúga

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

gabarít

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

galeríja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

gazéla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

gél

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

generíranje mréže

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

geodétska podlága

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

geodétski posnétek

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

geolóško-géomehánska podlága

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

geolóško-géomehánski pogóji

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

géomehánski pogóji

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

geometríjska nèlineárnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

geometríjska nèpopôlnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

geometríjska vítkost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

geometríjski podátek

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

géotéhnična podlága

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

géotéhnični pogóji

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

géotéhnično sídro

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Gêrberjev nosílec

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

gládka armatúra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

gládka plôšča

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

gládko jêklo

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

glávna napétost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

glávna ós

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

glávna ravnína

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

glávna vztrájnostna ós

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

glávni nosílec

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

glávni razpòn

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

globálna analíza

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

globálni koordinátni sistém

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

globálni plástični mehanízem

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

globálni pomík

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

globálno obnášanje konstrúkcije

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

globína nevtrálne osí

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

globôko temeljênje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

gostôta

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

gostôta v nasútem stánju

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

gostôta v zbítem stánju

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

grádbena jáma

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

grádbeni óder

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

grádbeno projektíranje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

gradbíščni betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

gradítev

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

grádnja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

grádnja po póljih

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

grámoz

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

gramózna blazína

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

granulometríjska sestáva

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

grêda

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

grêda s prevísi

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

grêdni sistém

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

gróba frákcija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

gróbi agregát

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

grobozŕnata plávžna žlíndra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

grobozŕnati agregát

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

hála

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

hárfa

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

hidratácija cemênta

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

hidratácijska toplôta

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

hidrávlični cemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

hidrávlično vezívo

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

hidrofóbni cemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

higroskópnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

híperplastifikátor

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

histerézni odzív

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

hitrovézni cemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

hitrovezóči cemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

hladnoobdélano jêklo

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

hládno oblikovánje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

hladnooblikováno jêklo

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

hodník

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Hookov zákon

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

horizontálna nosílnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

horizontálna síla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

horizontálna tógost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

horizontálni premík

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

hribína

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

hribínska podlága

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

idealizácija obtéžbe

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ideálni prerèz

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

infrastruktúra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

injékcijska mása

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

injektíranje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

injicíranje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Í-nosílec

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

integrálna konstrúkcija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

intenzitéta potrésa

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

interakcíjski diagrám

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

interpolácijska fúnkcija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

íntrados

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

investicíjsko vzdrževánje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

inženírski objékt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

izcvétanje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

izgúba prèdnapétja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

izgubljêni opáž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

izlívna gláva

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

izluževánje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

izolacíjski betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

izotropíja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

izotrópna plôšča

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

iztóčna gláva

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

izvléček armatúre

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

jaháč

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

jêdro preréza

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

jekléno vlákno

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

jêklo

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kábel

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kábelska armatúra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kábelska cév

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kábelska línija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kábelska rísba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kábelski móst

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kálcij-silikát-hidrát gél

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kápa

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

karakterístična kombinácija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

karakterístična nosílnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

karakterístična obtéžba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

karakterístična tŕdnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

karakterístična vrédnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

karakterístični prerèz

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

karakterístični profíl

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

karbonatizácija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

karbonatizácijsko kŕčenje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

karbonátna kamnína

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

karbónsko vlákno

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kasetírana plôšča

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kémijski dodátek

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kinemátična povezáva

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kinemátična veríga

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

klásična teoríja nosílca

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kljúka

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

koeficiènt hrápavosti

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

koeficiènt izpostávljenosti

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

koeficiènt lézenja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

koeficiènt nèrávnosti kábla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

koeficiènt tečênja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

koeficiènt trênja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

koeficiènt višíne tláčne cóne

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kolíčnik lézenja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kombinácija vplívov

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kompatibilitétni pogóji

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kompozít

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

komprimacíjsko srédstvo

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

komunálni vòd

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

komunálno-energétski vòd

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

koncentrírana mása

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

koncentrírana obtéžba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kônčna podpóra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kônčni elemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kondénzna vôda

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kônec vézanja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

konsisténca betóna

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

konstántni prerèz

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

konstitutívni zákon

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

konstruíranje armatúre

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

konstrúkcija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

konstrúkcijska armatúra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

konstrúkcijska zasnôva

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

konstrúkcijski elemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

konstrúkcijski sistém

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

konstrúkcijsko jêklo

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

konstruktívna armatúra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kontáktna napétost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kontáktna síla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kontáktni pritísk

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kontáktni tlák

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kontinuírna plôšča

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kontinuírni grêdni sistém

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kontinuírni nosílec

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kontinuírni stròp

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kontínuum

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

konzóla

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

konzólna grádnja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

konzólna plôšča

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

konzólna sténa

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

konzólni nosílec

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

konzólni stebèr

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

korístna obtéžba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

korístna téža

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

korozíja armatúre

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

korozíja betóna

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kosôvnica

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kotálno ležíšče

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kót nótranjega trênja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kót tláčnih diagonál

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

krájna podpóra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

krájni opórnik

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

krátki stebèr

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kŕčenje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kŕčenje zaradi sušênja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kŕhka porušítev

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kŕhki lòm

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

krílni zíd

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

krílo

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

krítični prerèz

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

krívljena pálica

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

krívljenje armatúre

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

krivúlja napétost-specífična deformácija

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

krížem armírana plôšča

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

krógelno ležíšče

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

kròv

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

krôvni slòj

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

krvavênje betóna

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

láhki agregát

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

láhki betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lamélni kompozít

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lásasta razpóka

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lástna frekvénca

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lástna téža

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lástno níhanje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lézenje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ležíšče

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lineárna analíza

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lineárna analíza z omejêno prerazporedítvijo

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lineárna elástična analíza

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lineárna elástična teoríja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lineárna elástičnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lineárno tečênje

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

línijska obtéžba

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

línijska podpóra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

línijski konstrúkcijski elemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

línijski objékt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

línijsko ležíšče

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lóčna pregráda

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lóčni sistém

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lók

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lokálna analíza

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lokálna nèpopôlnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lokálni koordinátni sistém

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lómljenec

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lómna žílavost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lônčno ležíšče

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

L-prerèz

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lupína

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

lupínasti elemènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

magmátska kamnína

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

márka betóna

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

masívni betón

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

másni vztrájnostni momènt

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

materiálna nèlineárnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

matríka

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

mehánika kontínuuma

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

mehanízem páličja

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

mehánska odpórnost

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

mêhka armatúra

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

mêhka etáža

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 1296 zadetkov.