AB-grêda -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

AB-konstrúkcija -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

AB-pilót -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

absolútna gostôta -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

adaptácija -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

adhezíjsko prèdnapéti betón -- -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

aeránt -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

aerírani betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

agregát -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

aktívni zêmeljski pritísk -ega -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

akvadúkt -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

alkálno-silikátna reákcija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

aluminátni cemènt -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

analítični modél -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

analíza časôvnega odzíva -e -- -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

analíza nèrazpókane konstrúkcije -e -- -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

analíza obtéžbe -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

analíza razpókane konstrúkcije -e -- -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

arhitektúra -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

arhitektúrna zasnôva -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

armatúra -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

armatúrna mréža -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

armatúrna pálica -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

armatúrna rísba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

armatúrni kòš -ega kôša m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

armatúrni načŕt -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

armatúrno jêklo -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

armírana sténa -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

armírani betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

armíranje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

armíranobetónska grêda -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

armíranobetónska konstrúkcija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

armíranobetónski pilót -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

armírano elastomérno ležíšče -ega -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

asfált -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

asfáltni betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

avtogéno kŕčenje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

avtokláv -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

avtoklavíranje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

barbakána -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

béla kàd -e -í ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

béli cemènt -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

bentonít -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

Bernoulli-Eulerjeva teoríja nosílca -e -e -lca ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

Bernoulli-Eulerjev nosílec -ega -lca m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

Bernoullijeva hipotéza -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

Bernoullijeva predpostávka -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

betón -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

betoníranje in sítu -a -- -- s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

betonít -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

betónska kócka -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

betónska konstrúkcija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

betónska méšanica -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

betónska prízma -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

betónski válj -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

betón visôke tŕdnosti -a -- -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

bídiagonálna armatúra -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

bídiagonálne razpóke -ih razpók ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

bílineárni modél -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

bitúmenski betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

bitúmenski tesnílni trák -ega -ega -ú m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

bóčna podpóra -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

bóčna zvrnítev -e -tve ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

brána -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

brízgani betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

brízganje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

brúto prerèz -- -éza m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

bŕv  ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

céličasti betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

célični betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

celôtna dolžína objékta -e -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

celôtna poróznost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

celôtna širína objékta -e -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

cemènt -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

cemêntna málta -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

cemêntna mática -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

cemêntna matríca -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

cemêntna pásta -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

cemêntni gél -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

cemêntni kámen -ega -mna m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

cemêntni klínker -ega -ja m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

cemêntno mléko -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

cemènt visôke zgódnje tŕdnosti -ênta -- -- -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

cemènt z nízko hidratácijsko toplôto -ênta -- -- -- -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

céntrični kábel -ega -bla m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

céntrični natèg -ega -éga m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

céntrični tlák -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

céntrično prèdnapénjanje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

centrifugírani betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

cepílna síla -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

céstni móst -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

cévni móst -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

cévni prepúst -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

cévni prerèz -ega -éza m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

cíklična obtéžba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

cíljni pomík -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

CQC-pravílo -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

C-S-H-gél -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

cvetênje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

čàs eksploatácije čása -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

časôvna izgúba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

čàs vézanja čása -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

čášasti têmelj -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

čêpasta fólija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

čísta torzíja -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

čísti tlák -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

čísti upogíb -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

člének -nka m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

člénkasta podpóra -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

člénkasta povezáva -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

člénkasti spòj -ega spôja m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

čŕna kàd -e -í ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

čŕpni betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

čvŕsti cemêntni gél -ega -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

deformabílnost -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

deformácija -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

deformácija kŕčenja betóna -e -- -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

deformacíjska kapacitéta -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

deformacíjska metóda -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

deformacíjska oblíka -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

deformírana léga -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

delávniška rísba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

délno prèdnapénjanje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

délno prèdnapétje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

délovni diagrám -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

délovni stík -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

detájl -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

detajlíranje armatúre -a -- s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

deviátor -ja m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

diafrágma -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

diagonálna razpóka -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

diagrám momêntov -a -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

diagrám momènt-zasúk -a -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

diagrám napétost-deformácija -a -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

diagrám prôstega telésa -a -- -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

diagrám síla-pomík -a -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

diagrám upogíbnih momêntov -a -- -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

diferénčni posédek -ega -dka m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dilatácija -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dilatácijska enôta -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dilatácijska razpóka -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dilatácijska réga -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dimenzíja -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dimenzioníranje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dinámična analíza -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dinámična obtéžba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dinámični fáktor -ega -ja m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dinámični odzív -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dinámični račún -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dinámični vplív -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dinámični vzgòn -ega vzgôna m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dispozícija mósta -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dispozícijska rísba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

distánčnik -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dodátna nosílnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dodátni kontrólni obsèg -ega -ega -éga m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dopústna obremenítev -e -tve ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

drenáža -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

drenážna cév -e -í ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

drenážna vôda -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

drenážni betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

drenážni járek -ega -rka m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

drenážni kanál -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

drenážni sistém -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dreníranje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

drobljênec -nca m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

drobljêni agregát -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

drôbna frákcija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

drôbni agregát -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

drobnozŕnati agregát -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dŕsni opáž -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dŕsno ležíšče -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dŕsno trênje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

duktílna sténa -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

duktílni načín porušítve -ega -a -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

duktílni sténasti sistém -ega -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

duktílnost -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dušênje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dušílec -lca m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dvížni móst -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dvóčlénkasti lók -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dvóčlénkasti okvír -ega -ja m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dvóčlénski lók -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dvóčlenski okvír -ega -ja m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dvóetážni móst -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dvójni viadúkt -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dvójno armíranje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dvókápni nosílec -ega -lca m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dvóósni tlák -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dvóósni upogíb -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dvorána -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dvósmérno nosílna plôšča -- -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

dvóstrížno strême -ega -éna s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

efektívna debelína -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

efektívna dolžína -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

efektívna širína -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

efektívna tógost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

efektívna višína -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

efektívni vztrájnostni momènt -ega -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

ekscéntrična obtéžba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

ekscéntrični natèg -ega -éga m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

ekscéntrični tlák -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

ekscéntrično prèdnapénjanje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

ekscéntričnost kábla -i -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

ekscéntričnost konstrúkcije -i -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

ekspanzívni cemènt -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

ékstrados -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

elástična analíza -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

elástična deformácija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

elástična nosílnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

elástična teoríja -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

elástična uklónska síla -e -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

elástična upogíbna nosílnost -e -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

elástični módul -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

elástični pomík -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

elástični spékter -ega -tra m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

elástično obmóčje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

elástično podpíranje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

elastomérno ležíšče -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

energétski vòd -ega vóda m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

ênocélični škátlasti prerèz -ega -ega -éza m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

ênočléni lók -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

ênočléni okvír -ega -ja m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

ênočlénkasti lók -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

ênočlénkasti okvír -ega -ja m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

enójno armíranje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

ênokápni nosílec -ega -lca m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

ênoósni tlák -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

ênoósni upogíb -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

ênosmérno nosílna plôšča -- -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

enôtina síla -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

enôtin pomík -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

enôtin zasúk -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

enôtska síla -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

enôtski pomík -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

enôtski zasúk -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

ênozŕnati agregát -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

etážni pomík -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

etážni potrésni mehanízem -ega -ega -zma m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

etringít -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

Eulerjeva krítična síla -e -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

Eulerjeva krítična uklónska síla -e -e -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

fáktor dodátne nosílnosti -ja -- -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

fáktor duktílnosti -ja -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

fáktor obnášanja -ja -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

fáktor pomémbnosti -ja -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

fáktor várnosti -ja -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

fêrocemènt -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

fíksni óder -ega ódra m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

fíksno ležíšče -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

fína frákcija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

finálni tlák -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

fíni agregát -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

frákcija -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

fúga -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

gabarít -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

galeríja -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

gazéla -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

gél -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

generíranje mréže -a -- s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

geodétska podlága -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

geodétski posnétek -ega -tka m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

geolóško-géomehánska podlága -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

geolóško-géomehánski pogóji -ih -ev m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

géomehánski pogóji -ih -ev m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

geometríjska nèlineárnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

geometríjska nèpopôlnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

geometríjska vítkost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

geometríjski podátek -ega -tka m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

géotéhnična podlága -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

géotéhnični pogóji -ih -ev m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

géotéhnično sídro -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

Gêrberjev nosílec -ega -lca m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

gládka armatúra -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

gládka plôšča -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

gládko jêklo -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

glávna napétost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

glávna ós -e -í ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

glávna ravnína -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

glávna vztrájnostna ós -e -e -í ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

glávni nosílec -ega -lca m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

glávni razpòn -ega -ôna m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

globálna analíza -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

globálni koordinátni sistém -ega -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

globálni plástični mehanízem -ega -ega -zma m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

globálni pomík -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

globálno obnášanje konstrúkcije -ega -a -- s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

globína nevtrálne osí -e -- -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

globôko temeljênje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

gostôta -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

gostôta v nasútem stánju -e -- -- -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

gostôta v zbítem stánju -e -- -- -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

grádbena jáma -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

grádbeni óder -ega ódra m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

grádbeno projektíranje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

gradbíščni betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

gradítev -tve ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

grádnja -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

grádnja po póljih -e -- -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

grámoz -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

gramózna blazína -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

granulometríjska sestáva -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

grêda -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

grêda s prevísi -e -- -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

grêdni sistém -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

gróba frákcija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

gróbi agregát -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

grobozŕnata plávžna žlíndra -e -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

grobozŕnati agregát -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

hála -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

hárfa -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

hidratácija cemênta -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

hidratácijska toplôta -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

hidrávlični cemènt -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

hidrávlično vezívo -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

hidrofóbni cemènt -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

higroskópnost -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

híperplastifikátor -ja m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

histerézni odzív -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

hitrovézni cemènt -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

hitrovezóči cemènt -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

hladnoobdélano jêklo -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

hládno oblikovánje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

hladnooblikováno jêklo -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

hodník -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

Hookov zákon -ega -óna m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

horizontálna nosílnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

horizontálna síla -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

horizontálna tógost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

horizontálni premík -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

hribína -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

hribínska podlága -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

idealizácija obtéžbe -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

ideálni prerèz -ega -éza m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

infrastruktúra -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

injékcijska mása -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

injektíranje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

injicíranje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

Í-nosílec -lca m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

integrálna konstrúkcija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

intenzitéta potrésa -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

interakcíjski diagrám -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

interpolácijska fúnkcija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

íntrados -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

investicíjsko vzdrževánje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

inženírski objékt -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

izcvétanje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

izgúba prèdnapétja -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

izgubljêni opáž -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

izlívna gláva -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

izluževánje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

izolacíjski betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

izotropíja -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

izotrópna plôšča -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

iztóčna gláva -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

izvléček armatúre -čka -e m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

jaháč -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

jêdro preréza -a -- s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

jekléno vlákno -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

jêklo -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kábel -bla m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kábelska armatúra -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kábelska cév -e -í ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kábelska línija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kábelska rísba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kábelski móst -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kálcij-silikát-hidrát gél -- -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kápa -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

karakterístična kombinácija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

karakterístična nosílnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

karakterístična obtéžba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

karakterístična tŕdnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

karakterístična vrédnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

karakterístični prerèz -ega -éza m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

karakterístični profíl -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

karbonatizácija -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

karbonatizácijsko kŕčenje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

karbonátna kamnína -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

karbónsko vlákno -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kasetírana plôšča -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kémijski dodátek -ega -tka m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kinemátična povezáva -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kinemátična veríga -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

klásična teoríja nosílca -e -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kljúka -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

koeficiènt hrápavosti -ênta -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

koeficiènt izpostávljenosti -ênta -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

koeficiènt lézenja -ênta -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

koeficiènt nèrávnosti kábla -ênta -- -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

koeficiènt tečênja -ênta -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

koeficiènt trênja -ênta -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

koeficiènt višíne tláčne cóne -ênta -- -- -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kolíčnik lézenja -a -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kombinácija vplívov -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kompatibilitétni pogóji -ih -ev m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kompozít -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

komprimacíjsko srédstvo -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

komunálni vòd -ega vóda m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

komunálno-energétski vòd -ega vóda m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

koncentrírana mása -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

koncentrírana obtéžba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kônčna podpóra -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kônčni elemènt -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kondénzna vôda -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kônec vézanja -nca -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

konsisténca betóna -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

konstántni prerèz -ega -éza m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

konstitutívni zákon -ega -óna m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

konstruíranje armatúre -a -- s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

konstrúkcija -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

konstrúkcijska armatúra -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

konstrúkcijska zasnôva -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

konstrúkcijski elemènt -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

konstrúkcijski sistém -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

konstrúkcijsko jêklo -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

konstruktívna armatúra -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kontáktna napétost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kontáktna síla -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kontáktni pritísk -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kontáktni tlák -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kontinuírna plôšča -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kontinuírni grêdni sistém -ega -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kontinuírni nosílec -ega -lca m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kontinuírni stròp -ega strôpa m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kontínuum -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

konzóla -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

konzólna grádnja -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

konzólna plôšča -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

konzólna sténa -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

konzólni nosílec -ega -lca m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

konzólni stebèr -ega -brà m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

korístna obtéžba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

korístna téža -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

korozíja armatúre -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

korozíja betóna -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kosôvnica -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kotálno ležíšče -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kót nótranjega trênja -a -- -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kót tláčnih diagonál -a -- -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

krájna podpóra -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

krájni opórnik -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

krátki stebèr -ega -brà m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kŕčenje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kŕčenje zaradi sušênja -a -- -- s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kŕhka porušítev -e -tve ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kŕhki lòm -ega lôma m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

krílni zíd -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

krílo -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

krítični prerèz -ega -éza m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

krívljena pálica -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

krívljenje armatúre -a -- s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

krivúlja napétost-specífična deformácija -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

krížem armírana plôšča -- -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

krógelno ležíšče -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

kròv krôva m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

krôvni slòj -ega slôja m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

krvavênje betóna -a -- s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

láhki agregát -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

láhki betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lamélni kompozít -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lásasta razpóka -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lástna frekvénca -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lástna téža -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lástno níhanje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lézenje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

ležíšče -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lineárna analíza -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lineárna analíza z omejêno prerazporedítvijo -e -e -- -- -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lineárna elástična analíza -e -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lineárna elástična teoríja -e -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lineárna elástičnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lineárno tečênje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

línijska obtéžba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

línijska podpóra -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

línijski konstrúkcijski elemènt -ega -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

línijski objékt -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

línijsko ležíšče -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lóčna pregráda -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lóčni sistém -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lók -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lokálna analíza -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lokálna nèpopôlnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lokálni koordinátni sistém -ega -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lómljenec -nca m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lómna žílavost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lônčno ležíšče -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

L-prerèz -éza m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lupína -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

lupínasti elemènt -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

magmátska kamnína -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

márka betóna -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

masívni betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

másni vztrájnostni momènt -ega -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

materiálna nèlineárnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

matríka -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

mehánika kontínuuma -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

mehanízem páličja -zma -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

mehánska odpórnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

mêhka armatúra -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

mêhka etáža -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 5. 12. 2022.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 1296 zadetkov.