AB-grêda -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

AB-konstrúkcija -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

AB-pilót -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

absolútna gostôta -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

adaptácija -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

adhezíjsko prèdnapéti betón -- -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

aeránt -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

aerírani betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

agregát -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

aktívni zêmeljski pritísk -ega -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

akvadúkt -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

alkálno-silikátna reákcija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

aluminátni cemènt -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

analítični modél -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

analíza časôvnega odzíva -e -- -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

analíza nèrazpókane konstrúkcije -e -- -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

analíza obtéžbe -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

analíza razpókane konstrúkcije -e -- -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

arhitektúra -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

arhitektúrna zasnôva -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

armatúra -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

armatúrna mréža -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

armatúrna pálica -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

armatúrna rísba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

armatúrni kòš -ega kôša m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

armatúrni načŕt -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

armatúrno jêklo -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

armírana sténa -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

armírani betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

armíranje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

armíranobetónska grêda -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

armíranobetónska konstrúkcija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

armíranobetónski pilót -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

armírano elastomérno ležíšče -ega -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

asfált -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

asfáltni betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

avtogéno kŕčenje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

avtokláv -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

avtoklavíranje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

barbakána -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

béla kàd -e -í ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

béli cemènt -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

bentonít -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

Bernoulli-Eulerjeva teoríja nosílca -e -e -lca ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

Bernoulli-Eulerjev nosílec -ega -lca m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

Bernoullijeva hipotéza -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

Bernoullijeva predpostávka -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

betón -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

betoníranje in sítu -a -- -- s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

betonít -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

betónska kócka -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

betónska konstrúkcija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

betónska méšanica -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

betónska prízma -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

betónski válj -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

betón visôke tŕdnosti -a -- -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

bídiagonálna armatúra -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

bídiagonálne razpóke -ih razpók ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

bílineárni modél -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

bitúmenski betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

bitúmenski tesnílni trák -ega -ega -ú m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

bóčna podpóra -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

bóčna zvrnítev -e -tve ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

brána -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

brízgani betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

brízganje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

brúto prerèz -- -éza m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

bŕv  ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

céličasti betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

célični betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

celôtna dolžína objékta -e -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

celôtna poróznost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

celôtna širína objékta -e -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

cemènt -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

cemêntna málta -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

cemêntna mática -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

cemêntna matríca -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

cemêntna pásta -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

cemêntni gél -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

cemêntni kámen -ega -mna m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

cemêntni klínker -ega -ja m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

cemêntno mléko -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

cemènt visôke zgódnje tŕdnosti -ênta -- -- -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

cemènt z nízko hidratácijsko toplôto -ênta -- -- -- -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

céntrični kábel -ega -bla m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

céntrični natèg -ega -éga m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

céntrični tlák -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

céntrično prèdnapénjanje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

centrifugírani betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

cepílna síla -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

céstni móst -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

cévni móst -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

cévni prepúst -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

cévni prerèz -ega -éza m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

cíklična obtéžba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

cíljni pomík -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

CQC-pravílo -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

C-S-H-gél -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

cvetênje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

čàs eksploatácije čása -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

časôvna izgúba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

čàs vézanja čása -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

čášasti têmelj -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

čêpasta fólija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

čísta torzíja -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

čísti tlák -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

čísti upogíb -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

člének -nka m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

člénkasta podpóra -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

člénkasta povezáva -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

člénkasti spòj -ega spôja m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

čŕna kàd -e -í ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

čŕpni betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

čvŕsti cemêntni gél -ega -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

deformabílnost -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

deformácija -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

deformácija kŕčenja betóna -e -- -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

deformacíjska kapacitéta -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

deformacíjska metóda -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

deformacíjska oblíka -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

deformírana léga -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

delávniška rísba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

délno prèdnapénjanje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

délno prèdnapétje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

délovni diagrám -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

délovni stík -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

detájl -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

detajlíranje armatúre -a -- s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

deviátor -ja m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

diafrágma -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

diagonálna razpóka -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

diagrám momêntov -a -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

diagrám momènt-zasúk -a -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

diagrám napétost-deformácija -a -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

diagrám prôstega telésa -a -- -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

diagrám síla-pomík -a -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

diagrám upogíbnih momêntov -a -- -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

diferénčni posédek -ega -dka m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dilatácija -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dilatácijska enôta -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dilatácijska razpóka -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dilatácijska réga -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dimenzíja -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dimenzioníranje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dinámična analíza -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dinámična obtéžba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dinámični fáktor -ega -ja m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dinámični odzív -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dinámični račún -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dinámični vplív -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dinámični vzgòn -ega vzgôna m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dispozícija mósta -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dispozícijska rísba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

distánčnik -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dodátna nosílnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dodátni kontrólni obsèg -ega -ega -éga m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dopústna obremenítev -e -tve ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

drenáža -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

drenážna cév -e -í ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

drenážna vôda -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

drenážni betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

drenážni járek -ega -rka m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

drenážni kanál -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

drenážni sistém -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dreníranje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

drobljênec -nca m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

drobljêni agregát -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

drôbna frákcija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

drôbni agregát -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

drobnozŕnati agregát -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dŕsni opáž -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dŕsno ležíšče -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dŕsno trênje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

duktílna sténa -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

duktílni načín porušítve -ega -a -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

duktílni sténasti sistém -ega -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

duktílnost -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dušênje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dušílec -lca m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dvížni móst -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dvóčlénkasti lók -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dvóčlénkasti okvír -ega -ja m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dvóčlénski lók -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dvóčlenski okvír -ega -ja m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dvóetážni móst -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dvójni viadúkt -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dvójno armíranje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dvókápni nosílec -ega -lca m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dvóósni tlák -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dvóósni upogíb -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dvorána -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dvósmérno nosílna plôšča -- -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

dvóstrížno strême -ega -éna s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

efektívna debelína -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

efektívna dolžína -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

efektívna širína -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

efektívna tógost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

efektívna višína -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

efektívni vztrájnostni momènt -ega -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

ekscéntrična obtéžba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

ekscéntrični natèg -ega -éga m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

ekscéntrični tlák -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

ekscéntrično prèdnapénjanje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

ekscéntričnost kábla -i -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

ekscéntričnost konstrúkcije -i -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

ekspanzívni cemènt -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

ékstrados -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

elástična analíza -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

elástična deformácija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

elástična nosílnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

elástična teoríja -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

elástična uklónska síla -e -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

elástična upogíbna nosílnost -e -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

elástični módul -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

elástični pomík -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

elástični spékter -ega -tra m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

elástično obmóčje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

elástično podpíranje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

elastomérno ležíšče -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

energétski vòd -ega vóda m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

ênocélični škátlasti prerèz -ega -ega -éza m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

ênočléni lók -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

ênočléni okvír -ega -ja m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

ênočlénkasti lók -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

ênočlénkasti okvír -ega -ja m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

enójno armíranje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

ênokápni nosílec -ega -lca m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

ênoósni tlák -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

ênoósni upogíb -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

ênosmérno nosílna plôšča -- -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

enôtina síla -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

enôtin pomík -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

enôtin zasúk -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

enôtska síla -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

enôtski pomík -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

enôtski zasúk -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

ênozŕnati agregát -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

etážni pomík -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

etážni potrésni mehanízem -ega -ega -zma m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

etringít -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

Eulerjeva krítična síla -e -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

Eulerjeva krítična uklónska síla -e -e -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

fáktor dodátne nosílnosti -ja -- -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

fáktor duktílnosti -ja -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

fáktor obnášanja -ja -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

fáktor pomémbnosti -ja -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

fáktor várnosti -ja -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

fêrocemènt -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

fíksni óder -ega ódra m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

fíksno ležíšče -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

fína frákcija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

finálni tlák -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

fíni agregát -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

frákcija -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

fúga -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

gabarít -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

galeríja -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

gazéla -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

gél -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

generíranje mréže -a -- s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

geodétska podlága -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

geodétski posnétek -ega -tka m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

geolóško-géomehánska podlága -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

geolóško-géomehánski pogóji -ih -ev m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

géomehánski pogóji -ih -ev m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

geometríjska nèlineárnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

geometríjska nèpopôlnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

geometríjska vítkost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

geometríjski podátek -ega -tka m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

géotéhnična podlága -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

géotéhnični pogóji -ih -ev m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

géotéhnično sídro -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

Gêrberjev nosílec -ega -lca m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

gládka armatúra -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

gládka plôšča -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

gládko jêklo -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

glávna napétost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

glávna ós -e -í ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

glávna ravnína -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

glávna vztrájnostna ós -e -e -í ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

glávni nosílec -ega -lca m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

glávni razpòn -ega -ôna m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

globálna analíza -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

globálni koordinátni sistém -ega -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

globálni plástični mehanízem -ega -ega -zma m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

globálni pomík -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

globálno obnášanje konstrúkcije -ega -a -- s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

globína nevtrálne osí -e -- -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

globôko temeljênje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

gostôta -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

gostôta v nasútem stánju -e -- -- -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

gostôta v zbítem stánju -e -- -- -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

grádbena jáma -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

grádbeni óder -ega ódra m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

grádbeno projektíranje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

gradbíščni betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

gradítev -tve ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

grádnja -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

grádnja po póljih -e -- -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

grámoz -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

gramózna blazína -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

granulometríjska sestáva -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

grêda -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

grêda s prevísi -e -- -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

grêdni sistém -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

gróba frákcija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

gróbi agregát -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

grobozŕnata plávžna žlíndra -e -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

grobozŕnati agregát -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

hála -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

hárfa -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

hidratácija cemênta -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

hidratácijska toplôta -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

hidrávlični cemènt -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

hidrávlično vezívo -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

hidrofóbni cemènt -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

higroskópnost -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

híperplastifikátor -ja m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

histerézni odzív -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

hitrovézni cemènt -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

hitrovezóči cemènt -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

hladnoobdélano jêklo -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

hládno oblikovánje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

hladnooblikováno jêklo -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

hodník -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

Hookov zákon -ega -óna m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

horizontálna nosílnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

horizontálna síla -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

horizontálna tógost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

horizontálni premík -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

hribína -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

hribínska podlága -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

idealizácija obtéžbe -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

ideálni prerèz -ega -éza m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

infrastruktúra -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

injékcijska mása -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

injektíranje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

injicíranje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

Í-nosílec -lca m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

integrálna konstrúkcija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

intenzitéta potrésa -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

interakcíjski diagrám -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

interpolácijska fúnkcija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

íntrados -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

investicíjsko vzdrževánje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

inženírski objékt -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

izcvétanje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

izgúba prèdnapétja -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

izgubljêni opáž -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

izlívna gláva -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

izluževánje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

izolacíjski betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

izotropíja -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

izotrópna plôšča -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

iztóčna gláva -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

izvléček armatúre -čka -e m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

jaháč -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

jêdro preréza -a -- s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

jekléno vlákno -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

jêklo -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kábel -bla m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kábelska armatúra -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kábelska cév -e -í ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kábelska línija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kábelska rísba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kábelski móst -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kálcij-silikát-hidrát gél -- -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kápa -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

karakterístična kombinácija -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

karakterístična nosílnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

karakterístična obtéžba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

karakterístična tŕdnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

karakterístična vrédnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

karakterístični prerèz -ega -éza m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

karakterístični profíl -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

karbonatizácija -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

karbonatizácijsko kŕčenje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

karbonátna kamnína -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

karbónsko vlákno -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kasetírana plôšča -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kémijski dodátek -ega -tka m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kinemátična povezáva -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kinemátična veríga -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

klásična teoríja nosílca -e -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kljúka -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

koeficiènt hrápavosti -ênta -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

koeficiènt izpostávljenosti -ênta -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

koeficiènt lézenja -ênta -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

koeficiènt nèrávnosti kábla -ênta -- -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

koeficiènt tečênja -ênta -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

koeficiènt trênja -ênta -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

koeficiènt višíne tláčne cóne -ênta -- -- -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kolíčnik lézenja -a -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kombinácija vplívov -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kompatibilitétni pogóji -ih -ev m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kompozít -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

komprimacíjsko srédstvo -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

komunálni vòd -ega vóda m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

komunálno-energétski vòd -ega vóda m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

koncentrírana mása -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

koncentrírana obtéžba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kônčna podpóra -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kônčni elemènt -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kondénzna vôda -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kônec vézanja -nca -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

konsisténca betóna -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

konstántni prerèz -ega -éza m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

konstitutívni zákon -ega -óna m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

konstruíranje armatúre -a -- s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

konstrúkcija -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

konstrúkcijska armatúra -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

konstrúkcijska zasnôva -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

konstrúkcijski elemènt -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

konstrúkcijski sistém -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

konstrúkcijsko jêklo -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

konstruktívna armatúra -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kontáktna napétost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kontáktna síla -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kontáktni pritísk -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kontáktni tlák -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kontinuírna plôšča -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kontinuírni grêdni sistém -ega -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kontinuírni nosílec -ega -lca m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kontinuírni stròp -ega strôpa m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kontínuum -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

konzóla -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

konzólna grádnja -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

konzólna plôšča -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

konzólna sténa -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

konzólni nosílec -ega -lca m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

konzólni stebèr -ega -brà m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

korístna obtéžba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

korístna téža -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

korozíja armatúre -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

korozíja betóna -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kosôvnica -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kotálno ležíšče -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kót nótranjega trênja -a -- -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kót tláčnih diagonál -a -- -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

krájna podpóra -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

krájni opórnik -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

krátki stebèr -ega -brà m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kŕčenje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kŕčenje zaradi sušênja -a -- -- s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kŕhka porušítev -e -tve ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kŕhki lòm -ega lôma m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

krílni zíd -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

krílo -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

krítični prerèz -ega -éza m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

krívljena pálica -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

krívljenje armatúre -a -- s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

krivúlja napétost-specífična deformácija -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

krížem armírana plôšča -- -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

krógelno ležíšče -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

kròv krôva m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

krôvni slòj -ega slôja m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

krvavênje betóna -a -- s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

láhki agregát -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

láhki betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lamélni kompozít -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lásasta razpóka -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lástna frekvénca -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lástna téža -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lástno níhanje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lézenje -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

ležíšče -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lineárna analíza -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lineárna analíza z omejêno prerazporedítvijo -e -e -- -- -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lineárna elástična analíza -e -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lineárna elástična teoríja -e -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lineárna elástičnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lineárno tečênje -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

línijska obtéžba -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

línijska podpóra -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

línijski konstrúkcijski elemènt -ega -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

línijski objékt -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

línijsko ležíšče -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lóčna pregráda -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lóčni sistém -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lók -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lokálna analíza -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lokálna nèpopôlnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lokálni koordinátni sistém -ega -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lómljenec -nca m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lómna žílavost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lônčno ležíšče -ega -a s

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

L-prerèz -éza m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lupína -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

lupínasti elemènt -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

magmátska kamnína -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

márka betóna -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

masívni betón -ega -a m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

másni vztrájnostni momènt -ega -ega -ênta m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

materiálna nèlineárnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

matríka -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

mehánika kontínuuma -e -- ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

mehanízem páličja -zma -- m

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

mehánska odpórnost -e -i ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

mêhka armatúra -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

mêhka etáža -e -e ž

Terminološki slovar betonskih konstrukcij, www.fran.si, dostop 21. 7. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 1296 zadetkov.