absolútni rók

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

abstráktni uprávni ákt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

administratívna ovíra

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

administratívna sánkcija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

administratívni rúbež

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

administratívno brême

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

administratívno vrednôtenje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

ad valorem dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

AEO

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

agresívno dávčno načrtovánje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

akcesórna dajátev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

akontácija dávka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

aktíva

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

aktívna procésna legitimácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

aktívna stránka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

aktívni dávčni subjékt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

aktívno dávčno načrtovánje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

aktívno oplemenítenje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

alternatívna kumulácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

alternatívno reševánje dávčnih spôrov

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

amortizacíjska dôba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

amortizacíjska stôpnja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

analítična obdavčítev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

analogíja in favorem

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

analogíja intra legem

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

ántidámpinška carína

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

ántidámpinška dajátev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

arbitráža

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

ARDS

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

asimetríja informácij

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

aváns

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

avtomátična izmenjáva podátkov

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

avtomatizírani izvózni sistém

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

avtonómna likvidácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

avtoritárnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

AWB

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

BDP

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

bilánca stánja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

bilánca uspéha

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

bilánčni dobíček

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

bílaterálna konvéncija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

bílaterálni spórazum

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

blagó uníje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

bonitéta

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

bremepís

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

brúto dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

brúto dohódek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

brúto domáči proizvòd

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carína

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínik

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínjenje blagá

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínska dajátev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínska deklarácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínska identifikacíjska števílka EÓRI

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínska klasifikácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínska kontróla

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínska kvôta

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínska lístina

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínska nomenklatúra

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínska omejítev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínska prepôved

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínska stôpnja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínska stôpnja prôsto

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínska tarífa

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínska terjátev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínska uníja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínska utája

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínska vrédnost blagá

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínska zavezujóča informácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínski dôlg

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínski dolžník

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínski nadzòr

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínski orgán

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínski posrédnik

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínski postópek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínski postópek aktívnega oplemenítenja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínski postópek carínskega skladíščenja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínski postópek izvôza blagá

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínski postópek pasívnega oplemenítenja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínski postópek prôste cóne

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínski postópek začásnega uvôza

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínski sporazúm

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínski státus blagá

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínski uràd izstôpa blagá

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínski uràd izvôza

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínski uràd prepustítve

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínski zastópnik

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínsko obmóčje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínsko ozémlje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínsko právo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínsko skladíšče

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

carínsko skladíščenje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

cedulárna obdavčítev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

celôtni kapitál

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

céna

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

cenílec

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

cenítev dávčne osnôve

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

cenítev zarúbljenih premičnín

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

centralizírano carínjenje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

centrálni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

cerkvéni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

céstni tovórni líst

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

CIM

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

CMR

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

čàs dávčnega inšpékcijskega nadzôra

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

čezmêjna plačílna transákcija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

čezmêjni délavec

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

čezmêjni délovni migránt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna amnestíja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna bilánca stánja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna blagájna

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna disciplína

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna dobrína

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna evidénca

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna goljufíja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna izgúba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna izterjáva

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna izvŕšba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna kultúra

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna léstvica

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna lúknja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna morála

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna napôved

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna nevtrálnost izvôza kapitála

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna nevtrálnost uvôza kapitála

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna oáza

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna obvéznost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna odlóčba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna olajšáva

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna oprostítev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna optimizácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna osnôva

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna osnôva pri uvôzu blagá

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna pogódba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna progresíja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna regresíja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna skládnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna spodbúda

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna stôpnja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna suverénost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna števílka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna tájnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna terjátev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna transparéntnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna usklajênost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna utája

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna vrédnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna vrzél

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna zatajítev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčna zlorába

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčne obrésti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčne obrésti po izráčunu dávčne obvéznosti ali terjátve

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčne obrésti pred izračúnom dávčne obvéznosti ali terjátve

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčne obrésti za odlòg

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčne počítnice

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčne zamúdne obrésti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni dôlg

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni inšpékcijski nadzór

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni izdátek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni nadzòr

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni nadzòr dávčnih obračúnov

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni nadzòr posámeznega podróčja poslovánja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni nèrezidènt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni objékt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni obračún

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni odtegljáj

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni orgán

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni postópek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni prêdmet

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni prekŕšek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni razkorák

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni rázred

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni rezidènt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni sistém

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni subjékt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni svetoválec

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni tribunál

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni vír

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni vrtilják

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni zastópnik

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčni zavézanec

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčno arbitríranje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčno brême

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčno izogíbanje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčno materiálno právo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčno načrtovánje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčno nèpriznáni odhódek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčno obdóbje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčno potrjevánje račúnov

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčnoprávno razmérje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčno právo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčno priznáni odhódek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčno procésno právo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčno skladíšče

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčno zaobídenje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávčno zatočíšče

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek na bilánčno vsôto bánk in hranílnic

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek na darílo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek na dédiščino

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek na dobítke od íger na sréčo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek na dodáno vrédnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek na lúksuz

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek na motórna vozíla

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek na nèpremičníne

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek na porábo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek na potróšnjo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek na premožênje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek na promèt nèpremičnín

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek na tonážo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek na vôdna plovíla

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek na zapuščíno

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek od dobíčka právnih oséb

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek od dohódka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek od dohódka nèznánega izvôra

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek od dohódka právnih oséb

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek od íger na sréčo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek od nènapovédanega dohódka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek od nèprijávljenega dohódka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek od sréčk

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek po odbítku

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávek po vrédnosti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávki na promèt blagá in storítev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dávščina

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

DDPO

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

DDV

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dejánska dávčna stôpnja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dejánski dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dejánski lastník

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

deklaránt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

deklaratórni posámični uprávni ákt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

délavec migránt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

delegácija pristójnosti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

deljêni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

délna odlóčba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

délni odpís dávka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

délniški kapitál

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

délno priznáni odhódek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

délovno srédstvo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

denár

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

denárna kázen

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

denárna obvéznost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

denárni tók

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

destinírani dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

devízni tečáj

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

devolúcija pristójnosti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dies ad quem

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

digitálni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

DIN

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

diréktni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dírka próti dnú

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

disimulírani právni pôsel

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

diskrecíja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

diskrecíjska pravíca

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dividéndi podóben dohódek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dobávnica

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dobíček

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dobíček iz kapitála

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dôbro imé

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dobropís

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dodána vrédnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dodátni zapísnik

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dohódek iz dejávnosti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dohódek iz kapitála

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dohódek iz oddájanja premožênja v najèm

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dohódek právnih oséb

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dohodkôvni rázred

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dohodnína

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dohodnínski zavézanec

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dokàz

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dokazílo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dokázna océna

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dokázna presója

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dokázni postópek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dokázni sklèp

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dokázni stándard

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dokázno brême

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dokázno srédstvo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dokônčna prótidámpinška dajátev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dokônčni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dokônčnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dolgorôčna plačílna sposóbnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dolžník

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dolžníški kapitál

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dolžnóstno upravíčenje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

domnévani dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dopolnílna dejávnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dopolnílna odlóčba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

drúžba hčérka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

drúžba máti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

držáva článica

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

držáva izvôra dohódka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

držáva nečlánica

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

držáva odpréme

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

držáva prejémnica

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

držáva prosílka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

držávna pomóč

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

držávni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

DT

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dvójna obdavčítev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dvójni dávčni rezidènt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dvomljíva terjátev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dvóstávno knjigovódstvo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

dvostránska mednárodna pogódba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

eCarína

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

eDávki

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

edícijska dolžnóst

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

efektívna dávčna stôpnja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

ekonómska dejávnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

enkrátna identifikacíjska oznáka račúna

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

ênofázni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

ênostávno knjigovódstvo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

enôtna dávčna stôpnja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

enôtna uprávna lístina

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

enôtno tolmáčenje dávčnih predpísov

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

EORI

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

e-podpís odlóčbe

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

erozíja dávčne osnôve in preusmérjanje dobíčka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

ESČP

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

EUL

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

Evrópsko sodíšče za človékove pravíce

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

fiduciárni račún

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

fíksni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

fiktívni právni pôsel

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

financíranje jávne porábe

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčna goljufíja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčna koríst

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčna nalóžba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčna obvéznost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčna preiskáva

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčna storítev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčna transákcija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčna ugódnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčna upráva

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčni dòlg

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčni instrumènt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčni inšpéktor

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčni izterjeválec

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčni nadzòr

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčni preiskoválec

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčni tŕg

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčni uràd

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčno brême

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčno minístrstvo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčno poslovánje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčno premožênje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčno prestrukturíranje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

finánčno srédstvo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

fiskálna obvéznost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

fiskálni prihódek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

fiskálni zastópnik

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

fiskálno pravílo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

fízična oséba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

funkcionálna pristójnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

garánt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

garántni ákt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

glávna dejávnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

glávna odlóčba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

glávnica

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

gospodárska dejávnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

gospodárska koríst

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

gospodárska rást

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

gospodárski subjékt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

gotôvost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

harmonizácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

harmonizácija dávka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

hčerínska drúžba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

hibrídna transákcija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

hibrídni dávčni zavézanec

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

hibrídni finánčni instrumènt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

hibrídno neskládje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

horizontálni mónitoring

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

hrámba zarúbljenih premičnín

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

hújša gospodárska škóda

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

imétnik račúna

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

Incoterm klávzula

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

índeks cén življênjskih potrébščin

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

ìndiréktni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

informácija jávnega značája

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

informatívni izračún dohodníne

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

insolvénčni postópek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

instrúkcijski rók

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

instrumènt zavarovánja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

inšpékcijski postópek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izginúli trgôvec

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izgúba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izjáva stránke

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izkàz denárnih tokôv

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izkàz gíbanja kapitála

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izkàz poslôvnega izída

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izkàz stánja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izključítev kaznoválne odgovórnosti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izločítev urádne osébe

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izločítvena pravíca

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izločítveni úpnik

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izmenjáva podátkov na zaprosílo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izpolnítev dávčne obvéznosti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izpolnítveni rók

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izravnálna dajátev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izrédna razveljavítev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izrédni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izrédno právno srédstvo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izrèk níčnosti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izrèk odmérne odlóčbe

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izstópna obdavčítev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izstópni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izvédenec

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izvòz blagá

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izvózna carína

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izvózna carínska deklarácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izvózna dajátev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izvózna oprostítev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izvózna ugódnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izvóznik

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izvózni postópek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izvršílni naslòv

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

izvršljívost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

jávna blagájna

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

jávna dajátev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

jávna drážba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

jávna koríst

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

jávna objáva nèplačníkov dávka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

jávna objáva nèpredlagáteljev obračúnov

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

jávni interès

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

jávni izdátki

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

jávni odhódki

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

jávni prihódki

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

jávno brême

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

jávnofinánčna obvéznost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

jávnofinánčni izdátki

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

jávnofinánčni odhódki

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

jávnofinánčni prejémki

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

jávnofinánčni prihódki

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

jávnoprávna denárna nèdávčna obvéznost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

jávnoprávna obvéznost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

jézik postópka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

jurisdíkcija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

kanálska drúžba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

kapitálska ustréznost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

kapitálski dobíček

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

kapitálski tŕg

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

katáster stávb

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

katástrska vrédnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

katástrski dohódek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

kázenska odgovórnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

kázenski postópek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

kaznoválna ekskulpácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

kaznoválna odgovórnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

kaznoválni postópek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

knjigovódska lístina

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

knjigovódska vrédnost kapitála

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

knjigovódski razvíd

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

kódeks dávkoplačeválskih pravíc

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

kombinírana nomenklatúra

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

kompeténca

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

kompeténčni spòr

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

komunálni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

komunálni prispévek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

konciliácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

konkludéntna vlóga

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

konkludéntno dejánje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

konkrétni uprávni ákt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

konsolidírana dávčna osnôva

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

konstitutívni posámični uprávni ákt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

kontrolór

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

konvencionálna carínska stôpnja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

korporacíjski dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

kráj dávčnega inšpékcijskega nadzôra

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

krajévna pristójnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

kratkoróčna plačílna sposóbnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

kríptovalúta

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

krízni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

lástna céna

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

lastníški délež

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

lastníški kapitál

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

léstvica dohodníne

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

letálski tovórni líst

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

likvidácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

lístina

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

ločítvena pravíca

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

ločítveni úpnik

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

lokálni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

manjkajóči trgôvec

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

materiálnopravni rók

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

mátična drúžba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

mèdbánčne obrésti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

mediácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

mèdlétna akontácija dávka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

mednárodna izmenjáva podátkov

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

mednárodna pogódba o izogíbanju dvójnega obdavčevánja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

mednárodno sodelovánje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

mèdsebójni dávčni dogôvor

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

mehanízem obŕnjene dávčne obvéznosti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

mehanízem za izravnávo ogljíka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

mêjna dávčna stôpnja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

mêjni znések za dávčno izvŕšbo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

mêjni znések za odméro dávka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

mêjni znések za vračílo dávka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

metóda dobropísa dávka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 4. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 1060 zadetkov.