absolútni rók

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

abstráktni uprávni ákt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

administratívna ovíra

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

administratívna sánkcija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

administratívni rúbež

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

administratívno brême

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

administratívno vrednôtenje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

ad valorem dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

AEO

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

agresívno dávčno načrtovánje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

akcesórna dajátev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

akontácija dávka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

aktíva

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

aktívna procésna legitimácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

aktívna stránka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

aktívni dávčni subjékt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

aktívno dávčno načrtovánje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

aktívno oplemenítenje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

alternatívna kumulácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

alternatívno reševánje dávčnih spôrov

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

amortizacíjska dôba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

amortizacíjska stôpnja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

analítična obdavčítev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

analogíja in favorem

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

analogíja intra legem

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

ántidámpinška carína

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

ántidámpinška dajátev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

arbitráža

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

ARDS

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

asimetríja informácij

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

aváns

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

avtomátična izmenjáva podátkov

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

avtomatizírani izvózni sistém

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

avtonómna likvidácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

avtoritárnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

AWB

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

BDP

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

bilánca stánja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

bilánca uspéha

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

bilánčni dobíček

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

bílaterálna konvéncija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

bílaterálni spórazum

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

blagó uníje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

bonitéta

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

bremepís

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

brúto dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

brúto dohódek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

brúto domáči proizvòd

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carína

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínik

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínjenje blagá

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínska dajátev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínska deklarácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínska identifikacíjska števílka EÓRI

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínska klasifikácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínska kontróla

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínska kvôta

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínska lístina

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínska nomenklatúra

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínska omejítev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínska prepôved

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínska stôpnja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínska stôpnja prôsto

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínska tarífa

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínska terjátev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínska uníja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínska utája

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínska vrédnost blagá

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínska zavezujóča informácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínski dôlg

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínski dolžník

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínski nadzòr

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínski orgán

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínski posrédnik

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínski postópek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínski postópek aktívnega oplemenítenja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínski postópek carínskega skladíščenja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínski postópek izvôza blagá

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínski postópek pasívnega oplemenítenja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínski postópek prôste cóne

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínski postópek začásnega uvôza

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínski sporazúm

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínski státus blagá

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínski uràd izstôpa blagá

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínski uràd izvôza

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínski uràd prepustítve

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínski zastópnik

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínsko obmóčje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínsko ozémlje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínsko právo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínsko skladíšče

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

carínsko skladíščenje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

cedulárna obdavčítev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

celôtni kapitál

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

céna

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

cenílec

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

cenítev dávčne osnôve

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

cenítev zarúbljenih premičnín

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

centralizírano carínjenje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

centrálni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

cerkvéni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

céstni tovórni líst

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

CIM

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

CMR

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

čàs dávčnega inšpékcijskega nadzôra

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

čezmêjna plačílna transákcija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

čezmêjni délavec

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

čezmêjni délovni migránt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna amnestíja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna bilánca stánja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna blagájna

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna disciplína

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna dobrína

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna evidénca

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna goljufíja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna izgúba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna izterjáva

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna izvŕšba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna kultúra

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna léstvica

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna lúknja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna morála

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna napôved

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna nevtrálnost izvôza kapitála

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna nevtrálnost uvôza kapitála

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna oáza

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna obvéznost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna odlóčba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna olajšáva

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna oprostítev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna optimizácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna osnôva

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna osnôva pri uvôzu blagá

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna pogódba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna progresíja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna regresíja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna skládnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna spodbúda

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna stôpnja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna suverénost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna števílka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna tájnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna terjátev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna transparéntnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna usklajênost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna utája

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna vrédnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna vrzél

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna zatajítev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčna zlorába

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčne obrésti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčne obrésti po izráčunu dávčne obvéznosti ali terjátve

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčne obrésti pred izračúnom dávčne obvéznosti ali terjátve

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčne obrésti za odlòg

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčne počítnice

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčne zamúdne obrésti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni dôlg

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni inšpékcijski nadzór

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni izdátek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni nadzòr

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni nadzòr dávčnih obračúnov

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni nadzòr posámeznega podróčja poslovánja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni nèrezidènt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni objékt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni obračún

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni odtegljáj

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni orgán

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni postópek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni prêdmet

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni prekŕšek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni razkorák

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni rázred

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni rezidènt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni sistém

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni subjékt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni svetoválec

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni tribunál

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni vír

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni vrtilják

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni zastópnik

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčni zavézanec

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčno arbitríranje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčno brême

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčno izogíbanje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčno materiálno právo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčno načrtovánje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčno nèpriznáni odhódek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčno obdóbje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčno potrjevánje račúnov

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčnoprávno razmérje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčno právo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčno priznáni odhódek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčno procésno právo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčno skladíšče

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčno zaobídenje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávčno zatočíšče

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek na bilánčno vsôto bánk in hranílnic

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek na darílo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek na dédiščino

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek na dobítke od íger na sréčo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek na dodáno vrédnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek na lúksuz

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek na motórna vozíla

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek na nèpremičníne

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek na porábo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek na potróšnjo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek na premožênje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek na promèt nèpremičnín

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek na tonážo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek na vôdna plovíla

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek na zapuščíno

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek od dobíčka právnih oséb

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek od dohódka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek od dohódka nèznánega izvôra

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek od dohódka právnih oséb

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek od íger na sréčo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek od nènapovédanega dohódka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek od nèprijávljenega dohódka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek od sréčk

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek po odbítku

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávek po vrédnosti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávki na promèt blagá in storítev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dávščina

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

DDPO

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

DDV

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dejánska dávčna stôpnja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dejánski dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dejánski lastník

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

deklaránt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

deklaratórni posámični uprávni ákt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

délavec migránt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

delegácija pristójnosti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

deljêni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

délna odlóčba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

délni odpís dávka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

délniški kapitál

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

délno priznáni odhódek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

délovno srédstvo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

denár

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

denárna kázen

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

denárna obvéznost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

denárni tók

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

destinírani dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

devízni tečáj

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

devolúcija pristójnosti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dies ad quem

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

digitálni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

DIN

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

diréktni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dírka próti dnú

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

disimulírani právni pôsel

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

diskrecíja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

diskrecíjska pravíca

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dividéndi podóben dohódek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dobávnica

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dobíček

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dobíček iz kapitála

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dôbro imé

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dobropís

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dodána vrédnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dodátni zapísnik

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dohódek iz dejávnosti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dohódek iz kapitála

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dohódek iz oddájanja premožênja v najèm

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dohódek právnih oséb

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dohodkôvni rázred

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dohodnína

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dohodnínski zavézanec

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dokàz

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dokazílo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dokázna océna

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dokázna presója

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dokázni postópek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dokázni sklèp

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dokázni stándard

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dokázno brême

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dokázno srédstvo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dokônčna prótidámpinška dajátev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dokônčni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dokônčnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dolgorôčna plačílna sposóbnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dolžník

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dolžníški kapitál

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dolžnóstno upravíčenje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

domnévani dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dopolnílna dejávnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dopolnílna odlóčba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

drúžba hčérka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

drúžba máti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

držáva článica

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

držáva izvôra dohódka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

držáva nečlánica

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

držáva odpréme

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

držáva prejémnica

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

držáva prosílka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

držávna pomóč

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

držávni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

DT

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dvójna obdavčítev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dvójni dávčni rezidènt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dvomljíva terjátev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dvóstávno knjigovódstvo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

dvostránska mednárodna pogódba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

eCarína

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

eDávki

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

edícijska dolžnóst

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

efektívna dávčna stôpnja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

ekonómska dejávnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

enkrátna identifikacíjska oznáka račúna

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

ênofázni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

ênostávno knjigovódstvo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

enôtna dávčna stôpnja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

enôtna uprávna lístina

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

enôtno tolmáčenje dávčnih predpísov

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

EORI

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

e-podpís odlóčbe

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

erozíja dávčne osnôve in preusmérjanje dobíčka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

ESČP

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

EUL

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

Evrópsko sodíšče za človékove pravíce

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

fiduciárni račún

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

fíksni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

fiktívni právni pôsel

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

financíranje jávne porábe

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčna goljufíja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčna koríst

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčna nalóžba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčna obvéznost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčna preiskáva

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčna storítev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčna transákcija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčna ugódnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčna upráva

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčni dòlg

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčni instrumènt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčni inšpéktor

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčni izterjeválec

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčni nadzòr

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčni preiskoválec

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčni tŕg

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčni uràd

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčno brême

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčno minístrstvo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčno poslovánje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčno premožênje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčno prestrukturíranje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

finánčno srédstvo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

fiskálna obvéznost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

fiskálni prihódek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

fiskálni zastópnik

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

fiskálno pravílo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

fízična oséba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

funkcionálna pristójnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

garánt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

garántni ákt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

glávna dejávnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

glávna odlóčba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

glávnica

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

gospodárska dejávnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

gospodárska koríst

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

gospodárska rást

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

gospodárski subjékt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

gotôvost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

harmonizácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

harmonizácija dávka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

hčerínska drúžba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

hibrídna transákcija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

hibrídni dávčni zavézanec

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

hibrídni finánčni instrumènt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

hibrídno neskládje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

horizontálni mónitoring

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

hrámba zarúbljenih premičnín

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

hújša gospodárska škóda

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

imétnik račúna

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

Incoterm klávzula

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

índeks cén življênjskih potrébščin

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

ìndiréktni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

informácija jávnega značája

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

informatívni izračún dohodníne

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

insolvénčni postópek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

instrúkcijski rók

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

instrumènt zavarovánja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

inšpékcijski postópek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izginúli trgôvec

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izgúba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izjáva stránke

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izkàz denárnih tokôv

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izkàz gíbanja kapitála

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izkàz poslôvnega izída

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izkàz stánja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izključítev kaznoválne odgovórnosti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izločítev urádne osébe

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izločítvena pravíca

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izločítveni úpnik

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izmenjáva podátkov na zaprosílo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izpolnítev dávčne obvéznosti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izpolnítveni rók

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izravnálna dajátev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izrédna razveljavítev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izrédni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izrédno právno srédstvo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izrèk níčnosti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izrèk odmérne odlóčbe

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izstópna obdavčítev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izstópni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izvédenec

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izvòz blagá

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izvózna carína

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izvózna carínska deklarácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izvózna dajátev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izvózna oprostítev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izvózna ugódnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izvóznik

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izvózni postópek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izvršílni naslòv

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

izvršljívost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

jávna blagájna

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

jávna dajátev

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

jávna drážba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

jávna koríst

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

jávna objáva nèplačníkov dávka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

jávna objáva nèpredlagáteljev obračúnov

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

jávni interès

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

jávni izdátki

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

jávni odhódki

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

jávni prihódki

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

jávno brême

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

jávnofinánčna obvéznost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

jávnofinánčni izdátki

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

jávnofinánčni odhódki

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

jávnofinánčni prejémki

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

jávnofinánčni prihódki

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

jávnoprávna denárna nèdávčna obvéznost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

jávnoprávna obvéznost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

jézik postópka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

jurisdíkcija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

kanálska drúžba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

kapitálska ustréznost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

kapitálski dobíček

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

kapitálski tŕg

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

katáster stávb

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

katástrska vrédnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

katástrski dohódek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

kázenska odgovórnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

kázenski postópek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

kaznoválna ekskulpácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

kaznoválna odgovórnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

kaznoválni postópek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

knjigovódska lístina

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

knjigovódska vrédnost kapitála

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

knjigovódski razvíd

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

kódeks dávkoplačeválskih pravíc

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

kombinírana nomenklatúra

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

kompeténca

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

kompeténčni spòr

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

komunálni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

komunálni prispévek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

konciliácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

konkludéntna vlóga

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

konkludéntno dejánje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

konkrétni uprávni ákt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

konsolidírana dávčna osnôva

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

konstitutívni posámični uprávni ákt

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

kontrolór

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

konvencionálna carínska stôpnja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

korporacíjski dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

kráj dávčnega inšpékcijskega nadzôra

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

krajévna pristójnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

kratkoróčna plačílna sposóbnost

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

kríptovalúta

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

krízni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

lástna céna

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

lastníški délež

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

lastníški kapitál

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

léstvica dohodníne

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

letálski tovórni líst

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

likvidácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

lístina

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

ločítvena pravíca

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

ločítveni úpnik

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

lokálni dávek

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

manjkajóči trgôvec

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

materiálnopravni rók

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

mátična drúžba

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

mèdbánčne obrésti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

mediácija

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

mèdlétna akontácija dávka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

mednárodna izmenjáva podátkov

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

mednárodna pogódba o izogíbanju dvójnega obdavčevánja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

mednárodno sodelovánje

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

mèdsebójni dávčni dogôvor

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

mehanízem obŕnjene dávčne obvéznosti

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

mehanízem za izravnávo ogljíka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

mêjna dávčna stôpnja

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

mêjni znések za dávčno izvŕšbo

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

mêjni znések za odméro dávka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

mêjni znések za vračílo dávka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

metóda dobropísa dávka

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 6. 2023.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 1060 zadetkov.