absolútni rók -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

abstráktni uprávni ákt -ega -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

administratívna ovíra -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

administratívna sánkcija -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

administratívni rúbež -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

administratívno brême -ega -éna s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

administratívno vrednôtenje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

ad valorem dávek -- -- -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

AEO -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

agresívno dávčno načrtovánje -ega -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

akcesórna dajátev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

akontácija dávka -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

aktíva -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

aktívna procésna legitimácija -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

aktívna stránka -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

aktívni dávčni subjékt -ega -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

aktívno dávčno načrtovánje -ega -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

aktívno oplemenítenje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

alternatívna kumulácija -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

alternatívno reševánje dávčnih spôrov -ega -a -- -- s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

amortizacíjska dôba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

amortizacíjska stôpnja -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

analítična obdavčítev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

analogíja in favorem -e -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

analogíja intra legem -e -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

ántidámpinška carína -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

ántidámpinška dajátev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

arbitráža -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

ARDS -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

asimetríja informácij -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

aváns -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

avtomátična izmenjáva podátkov -e -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

avtomatizírani izvózni sistém -ega -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

avtonómna likvidácija -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

avtoritárnost -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

AWB -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

BDP -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

bilánca stánja -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

bilánca uspéha -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

bilánčni dobíček -ega -čka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

bílaterálna konvéncija -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

bílaterálni spórazum -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

blagó uníje -a -- s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

bonitéta -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

bremepís -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

brúto dávek -- -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

brúto dohódek -- -dka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

brúto domáči proizvòd -- -ega -óda m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carína -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínik -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínjenje blagá -a -- s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínska dajátev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínska deklarácija -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínska identifikacíjska števílka EÓRI -e -e -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínska klasifikácija -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínska kontróla -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínska kvôta -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínska lístina -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínska nomenklatúra -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínska omejítev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínska prepôved -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínska stôpnja -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínska stôpnja prôsto -e -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínska tarífa -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínska terjátev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínska uníja -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínska utája -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínska vrédnost blagá -e -i -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínska zavezujóča informácija -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínski dôlg -ega -á m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínski dolžník -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínski nadzòr -ega -ôra m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínski orgán -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínski posrédnik -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínski postópek -ega -pka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínski postópek aktívnega oplemenítenja -ega -pka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínski postópek carínskega skladíščenja -ega -pka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínski postópek izvôza blagá -ega -pka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínski postópek pasívnega oplemenítenja -ega -pka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínski postópek prôste cóne -ega -pka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínski postópek začásnega uvôza -ega -pka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínski sporazúm -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínski státus blagá -ega -a -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínski uràd izstôpa blagá -ega -áda -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínski uràd izvôza -ega -áda -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínski uràd prepustítve -ega -áda -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínski zastópnik -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínsko obmóčje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínsko ozémlje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínsko právo -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínsko skladíšče -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

carínsko skladíščenje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

cedulárna obdavčítev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

celôtni kapitál -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

céna -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

cenílec -lca m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

cenítev dávčne osnôve -tve -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

cenítev zarúbljenih premičnín -tve -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

centralizírano carínjenje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

centrálni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

cerkvéni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

céstni tovórni líst -ega -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

CIM -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

CMR -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

čàs dávčnega inšpékcijskega nadzôra čása -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

čezmêjna plačílna transákcija -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

čezmêjni délavec -ega -vca m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

čezmêjni délovni migránt -ega -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna amnestíja -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna bilánca stánja -e -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna blagájna -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna disciplína -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna dobrína -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna evidénca -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna goljufíja -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna izgúba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna izterjáva -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna izvŕšba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna kultúra -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna léstvica -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna lúknja -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna morála -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna napôved -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna nevtrálnost izvôza kapitála -e -i -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna nevtrálnost uvôza kapitála -e -i -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna oáza -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna obvéznost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna odlóčba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna olajšáva -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna oprostítev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna optimizácija -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna osnôva -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna osnôva pri uvôzu blagá -e -e -- -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna pogódba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna progresíja -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna regresíja -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna skládnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna spodbúda -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna stôpnja -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna suverénost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna števílka -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna tájnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna terjátev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna transparéntnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna usklajênost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna utája -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna vrédnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna vrzél -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna zatajítev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčna zlorába -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčne obrésti -ih -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčne obrésti po izráčunu dávčne obvéznosti ali terjátve -ih -i -- -- -- -- -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčne obrésti pred izračúnom dávčne obvéznosti ali terjátve -ih -i -- -- -- -- -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčne obrésti za odlòg -ih -i -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčne počítnice -ih -nic ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčne zamúdne obrésti -ih -ih -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni dôlg -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni inšpékcijski nadzór -ega -ega -ôra m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni izdátek -ega -tka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni nadzòr -ega -ôra m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni nadzòr dávčnih obračúnov -ega -ôra -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni nadzòr posámeznega podróčja poslovánja -ega -ôra -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni nèrezidènt -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni objékt -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni obračún -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni odtegljáj -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni orgán -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni postópek -ega -pka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni prêdmet -ega -éta m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni prekŕšek -ega -ška m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni razkorák -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni rázred -ega -éda m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni rezidènt -ega -ênta m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni sistém -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni subjékt -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni svetoválec -ega -lca m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni tribunál -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni vír -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni vrtilják -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni zastópnik -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčni zavézanec -ega -nca m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčno arbitríranje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčno brême -ega -éna s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčno izogíbanje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčno materiálno právo -ega -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčno načrtovánje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčno nèpriznáni odhódek -- -ega -dka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčno obdóbje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčno potrjevánje račúnov -ega -a -- s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčnoprávno razmérje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčno právo -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčno priznáni odhódek -ega -ega -dka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčno procésno právo -ega -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčno skladíšče -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčno zaobídenje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávčno zatočíšče -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek na bilánčno vsôto bánk in hranílnic -vka -- -- -- -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek na darílo -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek na dédiščino -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek na dobítke od íger na sréčo -vka -- -- -- -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek na dodáno vrédnost -vka -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek na lúksuz -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek na motórna vozíla -vka -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek na nèpremičníne -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek na porábo -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek na potróšnjo -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek na premožênje -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek na promèt nèpremičnín -vka -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek na tonážo -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek na vôdna plovíla -vka -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek na zapuščíno -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek od dobíčka právnih oséb -vka -- -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek od dohódka -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek od dohódka nèznánega izvôra -vka -- -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek od dohódka právnih oséb -vka -- -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek od íger na sréčo -vka -- -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek od nènapovédanega dohódka -vka -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek od nèprijávljenega dohódka -vka -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek od sréčk -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek po odbítku -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávek po vrédnosti -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávki na promèt blagá in storítev -ov -- -- -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dávščina -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

DDPO -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

DDV -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dejánska dávčna stôpnja -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dejánski dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dejánski lastník -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

deklaránt -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

deklaratórni posámični uprávni ákt -ega -ega -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

délavec migránt -vca -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

delegácija pristójnosti -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

deljêni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

délna odlóčba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

délni odpís dávka -ega -a -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

délniški kapitál -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

délno priznáni odhódek -- -ega -dka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

délovno srédstvo -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

denár -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

denárna kázen -e -zni ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

denárna obvéznost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

denárni tók -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

destinírani dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

devízni tečáj -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

devolúcija pristójnosti -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dies ad quem -- -- --

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

digitálni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

DIN -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

diréktni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dírka próti dnú -e -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

disimulírani právni pôsel -ega -ega -sla m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

diskrecíja -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

diskrecíjska pravíca -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dividéndi podóben dohódek -- -bnega -dka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dobávnica -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dobíček -čka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dobíček iz kapitála -čka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dôbro imé -a -na s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dobropís -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dodána vrédnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dodátni zapísnik -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dohódek iz dejávnosti -dka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dohódek iz kapitála -dka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dohódek iz oddájanja premožênja v najèm -dka -- -- -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dohódek právnih oséb -dka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dohodkôvni rázred -ega -éda m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dohodnína -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dohodnínski zavézanec -ega -nca m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dokàz -áza m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dokazílo -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dokázna océna -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dokázna presója -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dokázni postópek -ega -pka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dokázni sklèp -ega sklépa m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dokázni stándard -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dokázno brême -ega -éna s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dokázno srédstvo -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dokônčna prótidámpinška dajátev -e -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dokônčni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dokônčnost -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dolgorôčna plačílna sposóbnost -e -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dolžník -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dolžníški kapitál -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dolžnóstno upravíčenje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

domnévani dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dopolnílna dejávnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dopolnílna odlóčba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

drúžba hčérka -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

drúžba máti -e mátere ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

držáva článica -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

držáva izvôra dohódka -e -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

držáva nečlánica -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

držáva odpréme -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

držáva prejémnica -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

držáva prosílka -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

držávna pomóč -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

držávni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

 -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

DT -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dvójna obdavčítev -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dvójni dávčni rezidènt -ega -ega -ênta m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dvomljíva terjátev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dvóstávno knjigovódstvo -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

dvostránska mednárodna pogódba -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

eCarína -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

eDávki -ov m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

edícijska dolžnóst -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

efektívna dávčna stôpnja -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

ekonómska dejávnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

enkrátna identifikacíjska oznáka račúna -e -e -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

ênofázni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

ênostávno knjigovódstvo -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

enôtna dávčna stôpnja -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

enôtna uprávna lístina -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

enôtno tolmáčenje dávčnih predpísov -- -- -- -- s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

EORI -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

e-podpís odlóčbe -a -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

erozíja dávčne osnôve in preusmérjanje dobíčka -e -- -- -- -a --

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

ESČP -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

EUL -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

Evrópsko sodíšče za človékove pravíce -ega -a -- -- -- s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

fiduciárni račún -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

fíksni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

fiktívni právni pôsel -ega -ega -sla m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

financíranje jávne porábe -a -- -- s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčna goljufíja -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčna koríst -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčna nalóžba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčna obvéznost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčna preiskáva -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčna storítev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčna transákcija -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčna ugódnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčna upráva -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčni dòlg -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčni instrumènt -ega -ênta m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčni inšpéktor -ega -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčni izterjeválec -ega -lca m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčni nadzòr -ega -ôra m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčni preiskoválec -ega -lca m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčni tŕg -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčni uràd -ega -áda m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčno brême -ega -éna s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčno minístrstvo -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčno poslovánje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčno premožênje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčno prestrukturíranje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

finánčno srédstvo -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

fiskálna obvéznost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

fiskálni prihódek -ega -dka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

fiskálni zastópnik -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

fiskálno pravílo -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

fízična oséba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

funkcionálna pristójnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

garánt -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

garántni ákt -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

glávna dejávnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

glávna odlóčba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

glávnica -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

gospodárska dejávnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

gospodárska koríst -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

gospodárska rást -e -í ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

gospodárski subjékt -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

gotôvost -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

harmonizácija -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

harmonizácija dávka -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

hčerínska drúžba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

hibrídna transákcija -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

hibrídni dávčni zavézanec -ega -ega -nca m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

hibrídni finánčni instrumènt -ega -ega -ênta m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

hibrídno neskládje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

horizontálni mónitoring -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

hrámba zarúbljenih premičnín -e -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

hújša gospodárska škóda -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

imétnik račúna -a -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

Incoterm klávzula -- -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

índeks cén življênjskih potrébščin -a -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

ìndiréktni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

informácija jávnega značája -e -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

informatívni izračún dohodníne -ega -a -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

insolvénčni postópek -ega -pka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

instrúkcijski rók -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

instrumènt zavarovánja -ênta -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

inšpékcijski postópek -ega -pka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izginúli trgôvec -ega -vca m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izgúba -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izjáva stránke -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izkàz denárnih tokôv -áza -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izkàz gíbanja kapitála -áza -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izkàz poslôvnega izída -áza -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izkàz stánja -áza -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izključítev kaznoválne odgovórnosti -tve -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izločítev urádne osébe -tve -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izločítvena pravíca -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izločítveni úpnik -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izmenjáva podátkov na zaprosílo -e -- -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izpolnítev dávčne obvéznosti -tve -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izpolnítveni rók -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izravnálna dajátev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izrédna razveljavítev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izrédni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izrédno právno srédstvo -ega -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izrèk níčnosti -éka -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izrèk odmérne odlóčbe -éka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izstópna obdavčítev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izstópni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izvédenec -nca m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izvòz blagá -ôza -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izvózna carína -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izvózna carínska deklarácija -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izvózna dajátev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izvózna oprostítev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izvózna ugódnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izvóznik -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izvózni postópek -ega -pka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izvršílni naslòv -ega -ôva m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

izvršljívost -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

jávna blagájna -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

jávna dajátev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

jávna drážba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

jávna koríst -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

jávna objáva nèplačníkov dávka -e -e -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

jávna objáva nèpredlagáteljev obračúnov -e -e -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

jávni interès -ega -ésa m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

jávni izdátki -ih -ov m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

jávni odhódki -ih -ov m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

jávni prihódki -ih -ov m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

jávno brême -ega -éna s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

jávnofinánčna obvéznost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

jávnofinánčni izdátki -ih -ov m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

jávnofinánčni odhódki -ih -ov m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

jávnofinánčni prejémki -ih -ov m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

jávnofinánčni prihódki -ih -ov m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

jávnoprávna denárna nèdávčna obvéznost -e -e -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

jávnoprávna obvéznost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

jézik postópka -a -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

jurisdíkcija -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

kanálska drúžba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

kapitálska ustréznost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

kapitálski dobíček -ega -čka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

kapitálski tŕg -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

katáster stávb -tra -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

katástrska vrédnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

katástrski dohódek -ega -dka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

kázenska odgovórnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

kázenski postópek -ega -pka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

kaznoválna ekskulpácija -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

kaznoválna odgovórnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

kaznoválni postópek -ega -pka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

knjigovódska lístina -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

knjigovódska vrédnost kapitála -e -i -a ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

knjigovódski razvíd -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

kódeks dávkoplačeválskih pravíc -a -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

kombinírana nomenklatúra -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

kompeténca -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

kompeténčni spòr -ega spôra m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

komunálni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

komunálni prispévek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

konciliácija -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

konkludéntna vlóga -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

konkludéntno dejánje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

konkrétni uprávni ákt -ega -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

konsolidírana dávčna osnôva -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

konstitutívni posámični uprávni ákt -ega -ega -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

kontrolór -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

konvencionálna carínska stôpnja -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

korporacíjski dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

kráj dávčnega inšpékcijskega nadzôra -a -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

krajévna pristójnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

kratkoróčna plačílna sposóbnost -e -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

kríptovalúta -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

krízni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

lástna céna -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

lastníški délež -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

lastníški kapitál -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

léstvica dohodníne -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

letálski tovórni líst -ega -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

likvidácija -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

lístina -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

ločítvena pravíca -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

ločítveni úpnik -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

lokálni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

manjkajóči trgôvec -ega -vca m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

materiálnopravni rók -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

mátična drúžba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

mèdbánčne obrésti -ih -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

mediácija -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

mèdlétna akontácija dávka -e -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

mednárodna izmenjáva podátkov -e -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

mednárodna pogódba o izogíbanju dvójnega obdavčevánja -e -e -- -- -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

mednárodno sodelovánje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

mèdsebójni dávčni dogôvor -ega -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

mehanízem obŕnjene dávčne obvéznosti -zma -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

mehanízem za izravnávo ogljíka -zma -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

mêjna dávčna stôpnja -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

mêjni znések za dávčno izvŕšbo -ega -ska -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

mêjni znések za odméro dávka -ega -ska -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

mêjni znések za vračílo dávka -ega -ska -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

metóda dobropísa dávka -e -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 6. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 1060 zadetkov.