absolútni rók -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

abstráktni uprávni ákt -ega -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

administratívna ovíra -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

administratívna sánkcija -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

administratívni rúbež -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

administratívno brême -ega -éna s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

administratívno vrednôtenje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

ad valorem dávek -- -- -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

AEO -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

agresívno dávčno načrtovánje -ega -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

akcesórna dajátev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

akontácija dávka -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

aktíva -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

aktívna procésna legitimácija -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

aktívna stránka -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

aktívni dávčni subjékt -ega -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

aktívno dávčno načrtovánje -ega -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

aktívno oplemenítenje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

alternatívna kumulácija -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

alternatívno reševánje dávčnih spôrov -ega -a -- -- s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

amortizacíjska dôba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

amortizacíjska stôpnja -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

analítična obdavčítev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

analogíja in favorem -e -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

analogíja intra legem -e -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

ántidámpinška carína -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

ántidámpinška dajátev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

arbitráža -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

ARDS -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

asimetríja informácij -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

aváns -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

avtomátična izmenjáva podátkov -e -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

avtomatizírani izvózni sistém -ega -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

avtonómna likvidácija -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

avtoritárnost -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

AWB -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

BDP -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

bilánca stánja -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

bilánca uspéha -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

bilánčni dobíček -ega -čka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

bílaterálna konvéncija -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

bílaterálni spórazum -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

blagó uníje -a -- s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

bonitéta -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

bremepís -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

brúto dávek -- -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

brúto dohódek -- -dka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

brúto domáči proizvòd -- -ega -óda m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carína -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínik -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínjenje blagá -a -- s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínska dajátev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínska deklarácija -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínska identifikacíjska števílka EÓRI -e -e -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínska klasifikácija -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínska kontróla -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínska kvôta -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínska lístina -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínska nomenklatúra -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínska omejítev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínska prepôved -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínska stôpnja -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínska stôpnja prôsto -e -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínska tarífa -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínska terjátev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínska uníja -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínska utája -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínska vrédnost blagá -e -i -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínska zavezujóča informácija -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínski dôlg -ega -á m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínski dolžník -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínski nadzòr -ega -ôra m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínski orgán -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínski posrédnik -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínski postópek -ega -pka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínski postópek aktívnega oplemenítenja -ega -pka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínski postópek carínskega skladíščenja -ega -pka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínski postópek izvôza blagá -ega -pka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínski postópek pasívnega oplemenítenja -ega -pka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínski postópek prôste cóne -ega -pka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínski postópek začásnega uvôza -ega -pka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínski sporazúm -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínski státus blagá -ega -a -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínski uràd izstôpa blagá -ega -áda -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínski uràd izvôza -ega -áda -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínski uràd prepustítve -ega -áda -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínski zastópnik -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínsko obmóčje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínsko ozémlje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínsko právo -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínsko skladíšče -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

carínsko skladíščenje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

cedulárna obdavčítev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

celôtni kapitál -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

céna -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

cenílec -lca m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

cenítev dávčne osnôve -tve -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

cenítev zarúbljenih premičnín -tve -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

centralizírano carínjenje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

centrálni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

cerkvéni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

céstni tovórni líst -ega -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

CIM -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

CMR -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

čàs dávčnega inšpékcijskega nadzôra čása -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

čezmêjna plačílna transákcija -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

čezmêjni délavec -ega -vca m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

čezmêjni délovni migránt -ega -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna amnestíja -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna bilánca stánja -e -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna blagájna -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna disciplína -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna dobrína -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna evidénca -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna goljufíja -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna izgúba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna izterjáva -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna izvŕšba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna kultúra -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna léstvica -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna lúknja -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna morála -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna napôved -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna nevtrálnost izvôza kapitála -e -i -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna nevtrálnost uvôza kapitála -e -i -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna oáza -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna obvéznost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna odlóčba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna olajšáva -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna oprostítev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna optimizácija -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna osnôva -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna osnôva pri uvôzu blagá -e -e -- -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna pogódba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna progresíja -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna regresíja -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna skládnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna spodbúda -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna stôpnja -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna suverénost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna števílka -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna tájnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna terjátev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna transparéntnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna usklajênost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna utája -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna vrédnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna vrzél -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna zatajítev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčna zlorába -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčne obrésti -ih -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčne obrésti po izráčunu dávčne obvéznosti ali terjátve -ih -i -- -- -- -- -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčne obrésti pred izračúnom dávčne obvéznosti ali terjátve -ih -i -- -- -- -- -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčne obrésti za odlòg -ih -i -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčne počítnice -ih -nic ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčne zamúdne obrésti -ih -ih -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni dôlg -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni inšpékcijski nadzór -ega -ega -ôra m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni izdátek -ega -tka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni nadzòr -ega -ôra m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni nadzòr dávčnih obračúnov -ega -ôra -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni nadzòr posámeznega podróčja poslovánja -ega -ôra -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni nèrezidènt -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni objékt -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni obračún -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni odtegljáj -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni orgán -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni postópek -ega -pka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni prêdmet -ega -éta m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni prekŕšek -ega -ška m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni razkorák -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni rázred -ega -éda m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni rezidènt -ega -ênta m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni sistém -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni subjékt -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni svetoválec -ega -lca m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni tribunál -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni vír -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni vrtilják -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni zastópnik -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčni zavézanec -ega -nca m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčno arbitríranje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčno brême -ega -éna s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčno izogíbanje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčno materiálno právo -ega -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčno načrtovánje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčno nèpriznáni odhódek -- -ega -dka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčno obdóbje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčno potrjevánje račúnov -ega -a -- s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčnoprávno razmérje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčno právo -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčno priznáni odhódek -ega -ega -dka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčno procésno právo -ega -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčno skladíšče -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčno zaobídenje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávčno zatočíšče -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek na bilánčno vsôto bánk in hranílnic -vka -- -- -- -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek na darílo -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek na dédiščino -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek na dobítke od íger na sréčo -vka -- -- -- -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek na dodáno vrédnost -vka -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek na lúksuz -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek na motórna vozíla -vka -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek na nèpremičníne -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek na porábo -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek na potróšnjo -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek na premožênje -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek na promèt nèpremičnín -vka -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek na tonážo -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek na vôdna plovíla -vka -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek na zapuščíno -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek od dobíčka právnih oséb -vka -- -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek od dohódka -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek od dohódka nèznánega izvôra -vka -- -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek od dohódka právnih oséb -vka -- -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek od íger na sréčo -vka -- -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek od nènapovédanega dohódka -vka -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek od nèprijávljenega dohódka -vka -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek od sréčk -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek po odbítku -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávek po vrédnosti -vka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávki na promèt blagá in storítev -ov -- -- -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dávščina -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

DDPO -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

DDV -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dejánska dávčna stôpnja -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dejánski dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dejánski lastník -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

deklaránt -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

deklaratórni posámični uprávni ákt -ega -ega -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

délavec migránt -vca -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

delegácija pristójnosti -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

deljêni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

délna odlóčba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

délni odpís dávka -ega -a -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

délniški kapitál -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

délno priznáni odhódek -- -ega -dka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

délovno srédstvo -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

denár -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

denárna kázen -e -zni ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

denárna obvéznost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

denárni tók -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

destinírani dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

devízni tečáj -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

devolúcija pristójnosti -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dies ad quem -- -- --

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

digitálni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

DIN -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

diréktni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dírka próti dnú -e -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

disimulírani právni pôsel -ega -ega -sla m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

diskrecíja -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

diskrecíjska pravíca -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dividéndi podóben dohódek -- -bnega -dka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dobávnica -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dobíček -čka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dobíček iz kapitála -čka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dôbro imé -a -na s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dobropís -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dodána vrédnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dodátni zapísnik -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dohódek iz dejávnosti -dka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dohódek iz kapitála -dka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dohódek iz oddájanja premožênja v najèm -dka -- -- -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dohódek právnih oséb -dka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dohodkôvni rázred -ega -éda m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dohodnína -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dohodnínski zavézanec -ega -nca m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dokàz -áza m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dokazílo -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dokázna océna -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dokázna presója -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dokázni postópek -ega -pka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dokázni sklèp -ega sklépa m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dokázni stándard -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dokázno brême -ega -éna s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dokázno srédstvo -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dokônčna prótidámpinška dajátev -e -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dokônčni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dokônčnost -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dolgorôčna plačílna sposóbnost -e -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dolžník -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dolžníški kapitál -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dolžnóstno upravíčenje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

domnévani dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dopolnílna dejávnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dopolnílna odlóčba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

drúžba hčérka -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

drúžba máti -e mátere ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

držáva článica -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

držáva izvôra dohódka -e -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

držáva nečlánica -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

držáva odpréme -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

držáva prejémnica -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

držáva prosílka -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

držávna pomóč -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

držávni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

 -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

DT -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dvójna obdavčítev -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dvójni dávčni rezidènt -ega -ega -ênta m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dvomljíva terjátev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dvóstávno knjigovódstvo -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

dvostránska mednárodna pogódba -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

eCarína -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

eDávki -ov m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

edícijska dolžnóst -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

efektívna dávčna stôpnja -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

ekonómska dejávnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

enkrátna identifikacíjska oznáka račúna -e -e -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

ênofázni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

ênostávno knjigovódstvo -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

enôtna dávčna stôpnja -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

enôtna uprávna lístina -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

enôtno tolmáčenje dávčnih predpísov -- -- -- -- s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

EORI -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

e-podpís odlóčbe -a -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

erozíja dávčne osnôve in preusmérjanje dobíčka -e -- -- -- -a --

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

ESČP -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

EUL -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

Evrópsko sodíšče za človékove pravíce -ega -a -- -- -- s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

fiduciárni račún -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

fíksni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

fiktívni právni pôsel -ega -ega -sla m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

financíranje jávne porábe -a -- -- s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčna goljufíja -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčna koríst -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčna nalóžba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčna obvéznost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčna preiskáva -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčna storítev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčna transákcija -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčna ugódnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčna upráva -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčni dòlg -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčni instrumènt -ega -ênta m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčni inšpéktor -ega -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčni izterjeválec -ega -lca m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčni nadzòr -ega -ôra m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčni preiskoválec -ega -lca m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčni tŕg -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčni uràd -ega -áda m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčno brême -ega -éna s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčno minístrstvo -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčno poslovánje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčno premožênje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčno prestrukturíranje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

finánčno srédstvo -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

fiskálna obvéznost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

fiskálni prihódek -ega -dka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

fiskálni zastópnik -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

fiskálno pravílo -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

fízična oséba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

funkcionálna pristójnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

garánt -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

garántni ákt -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

glávna dejávnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

glávna odlóčba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

glávnica -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

gospodárska dejávnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

gospodárska koríst -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

gospodárska rást -e -í ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

gospodárski subjékt -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

gotôvost -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

harmonizácija -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

harmonizácija dávka -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

hčerínska drúžba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

hibrídna transákcija -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

hibrídni dávčni zavézanec -ega -ega -nca m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

hibrídni finánčni instrumènt -ega -ega -ênta m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

hibrídno neskládje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

horizontálni mónitoring -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

hrámba zarúbljenih premičnín -e -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

hújša gospodárska škóda -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

imétnik račúna -a -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

Incoterm klávzula -- -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

índeks cén življênjskih potrébščin -a -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

ìndiréktni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

informácija jávnega značája -e -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

informatívni izračún dohodníne -ega -a -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

insolvénčni postópek -ega -pka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

instrúkcijski rók -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

instrumènt zavarovánja -ênta -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

inšpékcijski postópek -ega -pka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izginúli trgôvec -ega -vca m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izgúba -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izjáva stránke -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izkàz denárnih tokôv -áza -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izkàz gíbanja kapitála -áza -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izkàz poslôvnega izída -áza -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izkàz stánja -áza -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izključítev kaznoválne odgovórnosti -tve -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izločítev urádne osébe -tve -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izločítvena pravíca -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izločítveni úpnik -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izmenjáva podátkov na zaprosílo -e -- -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izpolnítev dávčne obvéznosti -tve -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izpolnítveni rók -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izravnálna dajátev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izrédna razveljavítev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izrédni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izrédno právno srédstvo -ega -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izrèk níčnosti -éka -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izrèk odmérne odlóčbe -éka -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izstópna obdavčítev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izstópni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izvédenec -nca m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izvòz blagá -ôza -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izvózna carína -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izvózna carínska deklarácija -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izvózna dajátev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izvózna oprostítev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izvózna ugódnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izvóznik -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izvózni postópek -ega -pka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izvršílni naslòv -ega -ôva m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

izvršljívost -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

jávna blagájna -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

jávna dajátev -e -tve ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

jávna drážba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

jávna koríst -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

jávna objáva nèplačníkov dávka -e -e -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

jávna objáva nèpredlagáteljev obračúnov -e -e -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

jávni interès -ega -ésa m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

jávni izdátki -ih -ov m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

jávni odhódki -ih -ov m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

jávni prihódki -ih -ov m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

jávno brême -ega -éna s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

jávnofinánčna obvéznost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

jávnofinánčni izdátki -ih -ov m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

jávnofinánčni odhódki -ih -ov m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

jávnofinánčni prejémki -ih -ov m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

jávnofinánčni prihódki -ih -ov m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

jávnoprávna denárna nèdávčna obvéznost -e -e -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

jávnoprávna obvéznost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

jézik postópka -a -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

jurisdíkcija -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

kanálska drúžba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

kapitálska ustréznost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

kapitálski dobíček -ega -čka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

kapitálski tŕg -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

katáster stávb -tra -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

katástrska vrédnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

katástrski dohódek -ega -dka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

kázenska odgovórnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

kázenski postópek -ega -pka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

kaznoválna ekskulpácija -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

kaznoválna odgovórnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

kaznoválni postópek -ega -pka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

knjigovódska lístina -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

knjigovódska vrédnost kapitála -e -i -a ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

knjigovódski razvíd -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

kódeks dávkoplačeválskih pravíc -a -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

kombinírana nomenklatúra -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

kompeténca -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

kompeténčni spòr -ega spôra m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

komunálni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

komunálni prispévek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

konciliácija -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

konkludéntna vlóga -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

konkludéntno dejánje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

konkrétni uprávni ákt -ega -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

konsolidírana dávčna osnôva -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

konstitutívni posámični uprávni ákt -ega -ega -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

kontrolór -ja m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

konvencionálna carínska stôpnja -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

korporacíjski dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

kráj dávčnega inšpékcijskega nadzôra -a -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

krajévna pristójnost -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

kratkoróčna plačílna sposóbnost -e -e -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

kríptovalúta -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

krízni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

lástna céna -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

lastníški délež -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

lastníški kapitál -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

léstvica dohodníne -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

letálski tovórni líst -ega -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

likvidácija -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

lístina -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

ločítvena pravíca -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

ločítveni úpnik -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

lokálni dávek -ega -vka m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

manjkajóči trgôvec -ega -vca m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

materiálnopravni rók -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

mátična drúžba -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

mèdbánčne obrésti -ih -i ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

mediácija -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

mèdlétna akontácija dávka -e -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

mednárodna izmenjáva podátkov -e -e -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

mednárodna pogódba o izogíbanju dvójnega obdavčevánja -e -e -- -- -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

mednárodno sodelovánje -ega -a s

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

mèdsebójni dávčni dogôvor -ega -ega -a m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

mehanízem obŕnjene dávčne obvéznosti -zma -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

mehanízem za izravnávo ogljíka -zma -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

mêjna dávčna stôpnja -e -e -e ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

mêjni znések za dávčno izvŕšbo -ega -ska -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

mêjni znések za odméro dávka -ega -ska -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

mêjni znések za vračílo dávka -ega -ska -- -- -- m

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

metóda dobropísa dávka -e -- -- ž

Davčni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 7. 12. 2023.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 1060 zadetkov.