ábak

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

abrazívno zŕno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

afanítska struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

aglomerírani kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

agráfa

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

ájdovo zŕno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

akánt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

akcesórni minerál

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

akrílna mása

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

akrotêrij

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

aktívni kamnolòm

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

alabáster

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

alveolínsko-numulítni apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

alveolizácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

amfibóli

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

amfibolít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

amórfna struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

andezít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

andezítni túf

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

anhidrít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

anizotrópnost

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

ántigrafítni premàz

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

aplítna žíla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

apnárstvo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

apnéna bárva

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

apnéna káša

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

apnéna málta

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

apnéna vôda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

apnénec ádle góld

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

apnénec ádlešiči

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

apnénec drénov gríč

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

apnénec grádac

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

apnénec grádnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

apnéni bélež

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

apneníca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

apnéni cvét

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

apneníčarstvo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

apnéni króg

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

apnéni omèt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

apnéno-cemêntna málta

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

apnéno mléko

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

apníca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

ápno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

arabéska

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

arhitektónska ovíra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

arhitektónska plástika

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

arhitektúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

arhitektúrna krajína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

arhitektúrna régija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

arhitektúrni elemènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

arhitektúrni posnétek

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

arhitráv

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

arkáda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

astragál

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bába

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

balkónska konzóla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

balúster

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

balustráda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bánjasti obòk

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bánja za fugíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bárvanje čŕk

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bárvna pásta

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bárvni polimêrni premàz

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bárvno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

basreliéf

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bát

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

batiškópa

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

batolít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

báza

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bazált

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

béli cemènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

béli mármor

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bélo cemêntno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

benéški tlák

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bífora

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bíodegradácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bíokémična kamnína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bíokémični sedimènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bíokorozíja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bíooksidácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bíostróma

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bístveni minerál

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

blazínasti klesánec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

blazínasti kváder

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

blestník

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

blók

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bočárda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bóčna stopníščna oblóga

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bóčni profíl

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bosáža

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bosíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brázda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brázdana površína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brázdanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bréča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bréča rubíje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

bréča želebèj

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

breménski kávelj

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brezkônčni pás

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brezkônčni trák

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brús

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brusílka za robôve

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brúsna góbica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brúsna krtáča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brúsna plôšča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brúsnica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brúsni čèp

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brúsni kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brúsni kolút

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brúsni lônec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brúsni papír

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brúsni práh

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brúsni segmènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brúsni zvônec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brúsno plátno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brúsno zŕno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brús za dléto

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brús za odpíranje dískov

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brúšena površína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

brúšenje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

búnja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

búnjasta površína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

cemènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

cementácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

cemêntna málta

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

cemêntni éstrih

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

cemêntni klínker

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

cemêntno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

cemêntno mléko

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

cezlakít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

CNC-stròj

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

cókel

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

čebúlasta kúpola

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

čelílka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

čêlna fasáda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

čêlna plôšča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

čêlnica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

čêlni profíl

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

čêlo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

čéška čépica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

čéška kápa

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

četrtínska pálica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

četrtínski pálični profíl

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

četŕtkróžna brázda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

četŕtkróžni grebén

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

četŕtkróžni utòr

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

čistílna napráva

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

čistílni fílc

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

čistílo za kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

čísti mármor

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

číščenje kámna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

čizlakít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

čòp

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

čôpna stréšica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

čŕni smodník

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dachsteinski apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dacít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dájk

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

debéla kamníta oblóga

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

debéla zagózda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

debelína lóka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

debeloslôjno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

debelozŕnata struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dêblo stèbra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

deformabílnost lepíla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dekohezíja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dekoratívni kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

delávniška rísba

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

délna erozíja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

délna kóntrašablóna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

délna kontrólna šablóna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

délna négativna šablóna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

délna prótišablóna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

délno klesáni kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

délovna dokumentácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

délovni nálog

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

delujóči kamnolòm

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

demodelácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dentíl

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dételjičasti lók

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

detonácijska kápica št. 8

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

detonácijska vŕvica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diabáz

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diagenéza

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diahárd

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diamánt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diamántna góbica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diamántna ígla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diamántna króna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diamántna píla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diamántna rezálka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diamántna rezálka s priróbnico

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diamántna rezálna plôšča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diamántna žíca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diamántni brús

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diamántni brúsni dísk

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diamántni klesánec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diamántni kváder

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diamántni ornamènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diamántni rézkar

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diamántni segmènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diamántni svéder

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diamántno oródje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diamántno zŕno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dilatacíjska fúga

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dilatacíjska réža

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dimenzioníranje stopníc

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dinámometamorfóza

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diorít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

diorítska skupína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

distánčnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dléto

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dolomít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dolomítni apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dolomítni mármor

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

drenážni betón

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

drobílec kámna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

drobljênje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

drobnozŕnata struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

držálo za napênjanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dunít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dvigálna napráva

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dvígnjeni pòd

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dvížni pás

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dvížni trák

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dvókápna stréha

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dvókápnica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dvókomponêntno cemêntno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dvókomponêntno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dvólupínska kúpola

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

dvórámne stopníce

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

eflorescénca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

ehín

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

ehínus

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

eklogít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

ekscéntrična préša

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

ekscéntrična stiskálnica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

ekscéntrični brusílnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

elektrónski detonátor

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

elíptične stopníce

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

elíptični lók

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

enakomérna erozíja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

enakomérno zŕnata struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

ênokápna stréha

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

ênokápnica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

ênokomponêntni kít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

ênokomponêntno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

ênolístni gáter

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

ênorámne stopníce

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

ênostôpenjski ornamènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

ênostránsko klínasti grebén

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

ênostránsko klínasti utòr

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

enôta za priprávo zráka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

enôtni lípiški apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

ênožíčna žága

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

entáza

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

eólski sedimènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

epoksídna mása

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

epoksídna smôla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

epoksídno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

epóksi lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

epóksi mása

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

epóksi smôla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

erozíja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

etáža

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

etážna višína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

etážno pridobívanje kámna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

evaporácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

evaporít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

evrópski stándard

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

fánerokristálna struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

fasáda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

fasádna oblóga

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

fasádna odprtína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

fasádna plôšča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

fasádni kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

fasádni ovòj

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

faséta

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

fasetíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

félzična kamnína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

figurálni ornamènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

fíksni kótnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

fína krémpa

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

fíno brúšenje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

fizikálna lastnóst kamníne

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

fizikálno preperévanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

flíš

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

flíšni peščenják

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

flokulánt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

foliácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

fontána

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

formácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

formatíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

fótoskêner

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

frčáda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

fríz

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

fúga

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

fugíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

fugírna lopática

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

fugírna mása

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gabión

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gábro

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gábrska skupína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

galeríja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

galeríjsko pridobívanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gašêno ápno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gáter

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gaterírana plôšča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gátrski líst

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

geóda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

geologíja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

geolóška mêja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

geometríjski ornamènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gíps

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

glaciálni sedimènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gladílka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gladílka za obdelávo réž

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gládka površína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

glajêna površína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

glajênje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gláva

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

glavìč

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

glávna fasáda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

glavník

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

glína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

glínavec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

glinéna málta

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

glinénci

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

glinénčevi nadoméstki

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

glíničan

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

glíniški apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

globél

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

globína stopníce

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

globočnína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

globôki reliéf

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gnájs

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

góba za fugíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gostôta brez pór in votlín

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gostôta s pórami in votlínami

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gótski trikótniški zakljúček

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gótsko posnéti rób

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

grádnja v plastéh

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

granít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

granítna kócka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

granítska skupína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

granítska struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

granoblástična struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

granodiorít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

granodiorítska skupína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

granulácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gravíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

grebén

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

grebénasti profíl

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

grebénski apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

grezílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gróba površína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gróbo brúšenje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gróbo obdélani kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

grobozŕnata struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

grúšč

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gúba

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gúmijasto kladívo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

gumírani trák

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

halít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

harmonizírani stándard

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

heterogéna struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

hidratácijski tlák

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

hidratizírano ápno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

hidrávlična préša

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

hidrávlični lomílec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

hidrávlično ápno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

hidrávlično vezívo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

hidrírano ápno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

hidrofóbna impregnácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

hidrolíza

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

hítra spójka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

hitrovézno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

hitrovezóče lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

hójnica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

homogéna struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

hotáveljčan

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

hotáveljski apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

hŕbet

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

hŕbet lóka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

hrbtíčasti lók

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

idêjni načŕt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

identitétna grádnja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

IHS

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

industríjski izdélek

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

iniciálka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

inkrustácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

inženír oblikovánja kámna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

izbóčena fúga

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

izbóljšano lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

izcvétanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

izgúba detájla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

izklès

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

izolacíjska plôščica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

izotrópnost

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

izpihoválnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

izplèn blókov

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

izravnálna mása

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

izravnáni profíl

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

izvédbeni načŕt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

izzídek

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

jájčevnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

jalovína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

jédkana površína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

jédkanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

jêdro

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

jekléna krtáča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

jekléna špíca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

jekléna vŕv

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

jekleníca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

jekléno dléto

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

jerína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

jérovica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kál

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kalcít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kalcítni mármor

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

káldrma

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kalibrácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kalibríranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kálo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kámen sámec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kámen samíca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamnárska kôza

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamnárstvo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamnína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníta galanteríja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníta kócka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníta konstrúkcija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníta konzóla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníta krítina

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníta krógla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníta míza

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníta nadôkenska políca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníta nadvrátna políca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníta oblóga

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníta ôkenska políca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníta plástika

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníta plôšča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníta prekláda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníta špaléta

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníti drobír

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníti elemènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníti furnír

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníti kváder

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníti lók

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníti nadstréšek

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníti objékt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníti obòk

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníti odlítek

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníti okvír

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníti podbòj

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníti pokônčnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníti pôlizdélek

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníti pràg

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníti púlt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníti robník

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníti stréšnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníti zíd

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníti žléb

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamníto rêbro

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamnolòm

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamnolómec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamnolómsko dvigálo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamnosèk

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamnosèk restavrátorski sodélavec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamnoséški izdélek

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamnoséški mójster

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamnoséški profíl

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kamnoséško známenje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kanelíra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kanelíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kanelúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kantón

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

káp

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kápa

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kapilára

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kapilárna póra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kapilárni dvíg

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kapitél

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kápna skŕla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kápnica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

karbonatizácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

karbonátna kamnína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

karborúnd

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

karnísa

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kavêrna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kémična kamnína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kémični sedimènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kémično preperévanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kiklópski zíd

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kimberlít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kipár

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kipárski kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kladívo za odbíjanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

kládna stopníca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 1. 2023.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 1516 zadetkov.