ábak

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

abrazívno zŕno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

afanítska struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

aglomerírani kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

agráfa

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

ájdovo zŕno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

akánt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

akcesórni minerál

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

akrílna mása

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

akrotêrij

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

aktívni kamnolòm

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

alabáster

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

alveolínsko-numulítni apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

alveolizácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

amfibóli

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

amfibolít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

amórfna struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

andezít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

andezítni túf

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

anhidrít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

anizotrópnost

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

ántigrafítni premàz

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

aplítna žíla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

apnárstvo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

apnéna bárva

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

apnéna káša

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

apnéna málta

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

apnéna vôda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

apnénec ádle góld

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

apnénec ádlešiči

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

apnénec drénov gríč

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

apnénec grádac

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

apnénec grádnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

apnéni bélež

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

apneníca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

apnéni cvét

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

apneníčarstvo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

apnéni króg

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

apnéni omèt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

apnéno-cemêntna málta

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

apnéno mléko

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

apníca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

ápno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

arabéska

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

arhitektónska ovíra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

arhitektónska plástika

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

arhitektúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

arhitektúrna krajína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

arhitektúrna régija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

arhitektúrni elemènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

arhitektúrni posnétek

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

arhitráv

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

arkáda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

astragál

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bába

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

balkónska konzóla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

balúster

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

balustráda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bánjasti obòk

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bánja za fugíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bárvanje čŕk

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bárvna pásta

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bárvni polimêrni premàz

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bárvno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

basreliéf

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bát

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

batiškópa

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

batolít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

báza

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bazált

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

béli cemènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

béli mármor

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bélo cemêntno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

benéški tlák

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bífora

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bíodegradácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bíokémična kamnína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bíokémični sedimènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bíokorozíja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bíooksidácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bíostróma

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bístveni minerál

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

blazínasti klesánec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

blazínasti kváder

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

blestník

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

blók

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bočárda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bóčna stopníščna oblóga

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bóčni profíl

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bosáža

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bosíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brázda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brázdana površína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brázdanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bréča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bréča rubíje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

bréča želebèj

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

breménski kávelj

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brezkônčni pás

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brezkônčni trák

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brús

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brusílka za robôve

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brúsna góbica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brúsna krtáča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brúsna plôšča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brúsnica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brúsni čèp

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brúsni kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brúsni kolút

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brúsni lônec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brúsni papír

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brúsni práh

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brúsni segmènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brúsni zvônec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brúsno plátno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brúsno zŕno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brús za dléto

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brús za odpíranje dískov

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brúšena površína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

brúšenje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

búnja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

búnjasta površína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

cemènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

cementácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

cemêntna málta

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

cemêntni éstrih

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

cemêntni klínker

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

cemêntno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

cemêntno mléko

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

cezlakít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

CNC-stròj

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

cókel

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

čebúlasta kúpola

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

čelílka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

čêlna fasáda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

čêlna plôšča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

čêlnica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

čêlni profíl

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

čêlo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

čéška čépica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

čéška kápa

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

četrtínska pálica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

četrtínski pálični profíl

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

četŕtkróžna brázda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

četŕtkróžni grebén

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

četŕtkróžni utòr

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

čistílna napráva

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

čistílni fílc

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

čistílo za kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

čísti mármor

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

číščenje kámna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

čizlakít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

čòp

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

čôpna stréšica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

čŕni smodník

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dachsteinski apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dacít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dájk

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

debéla kamníta oblóga

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

debéla zagózda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

debelína lóka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

debeloslôjno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

debelozŕnata struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dêblo stèbra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

deformabílnost lepíla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dekohezíja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dekoratívni kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

delávniška rísba

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

délna erozíja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

délna kóntrašablóna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

délna kontrólna šablóna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

délna négativna šablóna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

délna prótišablóna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

délno klesáni kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

délovna dokumentácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

délovni nálog

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

delujóči kamnolòm

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

demodelácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dentíl

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dételjičasti lók

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

detonácijska kápica št. 8

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

detonácijska vŕvica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diabáz

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diagenéza

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diahárd

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diamánt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diamántna góbica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diamántna ígla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diamántna króna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diamántna píla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diamántna rezálka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diamántna rezálka s priróbnico

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diamántna rezálna plôšča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diamántna žíca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diamántni brús

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diamántni brúsni dísk

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diamántni klesánec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diamántni kváder

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diamántni ornamènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diamántni rézkar

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diamántni segmènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diamántni svéder

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diamántno oródje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diamántno zŕno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dilatacíjska fúga

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dilatacíjska réža

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dimenzioníranje stopníc

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dinámometamorfóza

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diorít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

diorítska skupína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

distánčnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dléto

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dolomít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dolomítni apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dolomítni mármor

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

drenážni betón

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

drobílec kámna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

drobljênje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

drobnozŕnata struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

držálo za napênjanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dunít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dvigálna napráva

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dvígnjeni pòd

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dvížni pás

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dvížni trák

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dvókápna stréha

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dvókápnica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dvókomponêntno cemêntno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dvókomponêntno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dvólupínska kúpola

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

dvórámne stopníce

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

eflorescénca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

ehín

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

ehínus

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

eklogít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

ekscéntrična préša

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

ekscéntrična stiskálnica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

ekscéntrični brusílnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

elektrónski detonátor

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

elíptične stopníce

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

elíptični lók

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

enakomérna erozíja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

enakomérno zŕnata struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

ênokápna stréha

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

ênokápnica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

ênokomponêntni kít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

ênokomponêntno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

ênolístni gáter

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

ênorámne stopníce

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

ênostôpenjski ornamènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

ênostránsko klínasti grebén

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

ênostránsko klínasti utòr

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

enôta za priprávo zráka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

enôtni lípiški apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

ênožíčna žága

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

entáza

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

eólski sedimènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

epoksídna mása

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

epoksídna smôla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

epoksídno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

epóksi lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

epóksi mása

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

epóksi smôla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

erozíja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

etáža

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

etážna višína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

etážno pridobívanje kámna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

evaporácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

evaporít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

evrópski stándard

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

fánerokristálna struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

fasáda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

fasádna oblóga

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

fasádna odprtína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

fasádna plôšča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

fasádni kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

fasádni ovòj

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

faséta

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

fasetíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

félzična kamnína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

figurálni ornamènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

fíksni kótnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

fína krémpa

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

fíno brúšenje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

fizikálna lastnóst kamníne

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

fizikálno preperévanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

flíš

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

flíšni peščenják

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

flokulánt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

foliácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

fontána

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

formácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

formatíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

fótoskêner

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

frčáda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

fríz

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

fúga

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

fugíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

fugírna lopática

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

fugírna mása

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gabión

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gábro

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gábrska skupína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

galeríja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

galeríjsko pridobívanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gašêno ápno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gáter

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gaterírana plôšča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gátrski líst

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

geóda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

geologíja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

geolóška mêja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

geometríjski ornamènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gíps

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

glaciálni sedimènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gladílka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gladílka za obdelávo réž

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gládka površína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

glajêna površína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

glajênje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gláva

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

glavìč

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

glávna fasáda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

glavník

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

glína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

glínavec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

glinéna málta

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

glinénci

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

glinénčevi nadoméstki

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

glíničan

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

glíniški apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

globél

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

globína stopníce

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

globočnína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

globôki reliéf

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gnájs

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

góba za fugíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gostôta brez pór in votlín

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gostôta s pórami in votlínami

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gótski trikótniški zakljúček

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gótsko posnéti rób

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

grádnja v plastéh

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

granít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

granítna kócka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

granítska skupína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

granítska struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

granoblástična struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

granodiorít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

granodiorítska skupína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

granulácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gravíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

grebén

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

grebénasti profíl

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

grebénski apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

grezílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gróba površína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gróbo brúšenje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gróbo obdélani kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

grobozŕnata struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

grúšč

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gúba

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gúmijasto kladívo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

gumírani trák

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

halít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

harmonizírani stándard

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

heterogéna struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

hidratácijski tlák

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

hidratizírano ápno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

hidrávlična préša

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

hidrávlični lomílec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

hidrávlično ápno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

hidrávlično vezívo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

hidrírano ápno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

hidrofóbna impregnácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

hidrolíza

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

hítra spójka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

hitrovézno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

hitrovezóče lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

hójnica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

homogéna struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

hotáveljčan

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

hotáveljski apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

hŕbet

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

hŕbet lóka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

hrbtíčasti lók

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

idêjni načŕt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

identitétna grádnja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

IHS

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

industríjski izdélek

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

iniciálka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

inkrustácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

inženír oblikovánja kámna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

izbóčena fúga

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

izbóljšano lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

izcvétanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

izgúba detájla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

izklès

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

izolacíjska plôščica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

izotrópnost

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

izpihoválnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

izplèn blókov

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

izravnálna mása

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

izravnáni profíl

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

izvédbeni načŕt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

izzídek

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

jájčevnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

jalovína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

jédkana površína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

jédkanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

jêdro

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

jekléna krtáča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

jekléna špíca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

jekléna vŕv

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

jekleníca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

jekléno dléto

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

jerína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

jérovica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kál

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kalcít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kalcítni mármor

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

káldrma

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kalibrácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kalibríranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kálo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kámen sámec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kámen samíca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamnárska kôza

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamnárstvo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamnína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníta galanteríja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníta kócka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníta konstrúkcija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníta konzóla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníta krítina

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníta krógla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníta míza

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníta nadôkenska políca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníta nadvrátna políca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníta oblóga

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníta ôkenska políca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníta plástika

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníta plôšča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníta prekláda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníta špaléta

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníti drobír

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníti elemènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníti furnír

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníti kváder

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníti lók

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníti nadstréšek

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníti objékt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníti obòk

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníti odlítek

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníti okvír

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníti podbòj

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníti pokônčnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníti pôlizdélek

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníti pràg

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníti púlt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníti robník

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníti stréšnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníti zíd

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníti žléb

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamníto rêbro

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamnolòm

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamnolómec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamnolómsko dvigálo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamnosèk

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamnosèk restavrátorski sodélavec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamnoséški izdélek

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamnoséški mójster

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamnoséški profíl

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kamnoséško známenje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kanelíra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kanelíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kanelúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kantón

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

káp

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kápa

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kapilára

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kapilárna póra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kapilárni dvíg

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kapitél

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kápna skŕla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kápnica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

karbonatizácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

karbonátna kamnína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

karborúnd

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

karnísa

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kavêrna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kémična kamnína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kémični sedimènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kémično preperévanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kiklópski zíd

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kimberlít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kipár

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kipárski kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kladívo za odbíjanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

kládna stopníca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 1516 zadetkov.