ábak

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

abrazívno zŕno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

afanítska struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

aglomerírani kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

agráfa

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

ájdovo zŕno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

akánt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

akcesórni minerál

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

akrílna mása

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

akrotêrij

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

aktívni kamnolòm

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

alabáster

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

alveolínsko-numulítni apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

alveolizácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

amfibóli

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

amfibolít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

amórfna struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

andezít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

andezítni túf

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

anhidrít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

anizotrópnost

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

ántigrafítni premàz

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

aplítna žíla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

apnárstvo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

apnéna bárva

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

apnéna káša

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

apnéna málta

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

apnéna vôda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

apnénec ádle góld

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

apnénec ádlešiči

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

apnénec drénov gríč

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

apnénec grádac

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

apnénec grádnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

apnéni bélež

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

apneníca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

apnéni cvét

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

apneníčarstvo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

apnéni króg

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

apnéni omèt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

apnéno-cemêntna málta

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

apnéno mléko

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

apníca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

ápno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

arabéska

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

arhitektónska ovíra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

arhitektónska plástika

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

arhitektúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

arhitektúrna krajína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

arhitektúrna régija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

arhitektúrni elemènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

arhitektúrni posnétek

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

arhitráv

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

arkáda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

astragál

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bába

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

balkónska konzóla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

balúster

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

balustráda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bánjasti obòk

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bánja za fugíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bárvanje čŕk

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bárvna pásta

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bárvni polimêrni premàz

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bárvno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

basreliéf

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bát

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

batiškópa

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

batolít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

báza

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bazált

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

béli cemènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

béli mármor

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bélo cemêntno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

benéški tlák

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bífora

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bíodegradácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bíokémična kamnína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bíokémični sedimènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bíokorozíja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bíooksidácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bíostróma

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bístveni minerál

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

blazínasti klesánec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

blazínasti kváder

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

blestník

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

blók

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bočárda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bóčna stopníščna oblóga

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bóčni profíl

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bosáža

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bosíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brázda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brázdana površína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brázdanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bréča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bréča rubíje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

bréča želebèj

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

breménski kávelj

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brezkônčni pás

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brezkônčni trák

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brús

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brusílka za robôve

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brúsna góbica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brúsna krtáča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brúsna plôšča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brúsnica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brúsni čèp

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brúsni kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brúsni kolút

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brúsni lônec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brúsni papír

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brúsni práh

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brúsni segmènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brúsni zvônec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brúsno plátno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brúsno zŕno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brús za dléto

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brús za odpíranje dískov

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brúšena površína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

brúšenje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

búnja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

búnjasta površína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

cemènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

cementácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

cemêntna málta

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

cemêntni éstrih

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

cemêntni klínker

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

cemêntno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

cemêntno mléko

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

cezlakít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

CNC-stròj

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

cókel

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

čebúlasta kúpola

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

čelílka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

čêlna fasáda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

čêlna plôšča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

čêlnica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

čêlni profíl

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

čêlo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

čéška čépica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

čéška kápa

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

četrtínska pálica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

četrtínski pálični profíl

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

četŕtkróžna brázda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

četŕtkróžni grebén

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

četŕtkróžni utòr

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

čistílna napráva

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

čistílni fílc

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

čistílo za kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

čísti mármor

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

číščenje kámna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

čizlakít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

čòp

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

čôpna stréšica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

čŕni smodník

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dachsteinski apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dacít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dájk

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

debéla kamníta oblóga

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

debéla zagózda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

debelína lóka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

debeloslôjno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

debelozŕnata struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dêblo stèbra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

deformabílnost lepíla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dekohezíja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dekoratívni kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

delávniška rísba

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

délna erozíja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

délna kóntrašablóna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

délna kontrólna šablóna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

délna négativna šablóna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

délna prótišablóna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

délno klesáni kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

délovna dokumentácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

délovni nálog

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

delujóči kamnolòm

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

demodelácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dentíl

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dételjičasti lók

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

detonácijska kápica št. 8

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

detonácijska vŕvica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diabáz

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diagenéza

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diahárd

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diamánt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diamántna góbica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diamántna ígla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diamántna króna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diamántna píla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diamántna rezálka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diamántna rezálka s priróbnico

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diamántna rezálna plôšča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diamántna žíca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diamántni brús

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diamántni brúsni dísk

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diamántni klesánec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diamántni kváder

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diamántni ornamènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diamántni rézkar

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diamántni segmènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diamántni svéder

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diamántno oródje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diamántno zŕno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dilatacíjska fúga

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dilatacíjska réža

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dimenzioníranje stopníc

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dinámometamorfóza

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diorít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

diorítska skupína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

distánčnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dléto

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dolomít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dolomítni apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dolomítni mármor

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

drenážni betón

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

drobílec kámna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

drobljênje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

drobnozŕnata struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

držálo za napênjanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dunít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dvigálna napráva

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dvígnjeni pòd

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dvížni pás

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dvížni trák

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dvókápna stréha

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dvókápnica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dvókomponêntno cemêntno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dvókomponêntno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dvólupínska kúpola

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

dvórámne stopníce

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

eflorescénca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

ehín

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

ehínus

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

eklogít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

ekscéntrična préša

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

ekscéntrična stiskálnica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

ekscéntrični brusílnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

elektrónski detonátor

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

elíptične stopníce

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

elíptični lók

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

enakomérna erozíja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

enakomérno zŕnata struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

ênokápna stréha

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

ênokápnica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

ênokomponêntni kít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

ênokomponêntno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

ênolístni gáter

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

ênorámne stopníce

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

ênostôpenjski ornamènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

ênostránsko klínasti grebén

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

ênostránsko klínasti utòr

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

enôta za priprávo zráka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

enôtni lípiški apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

ênožíčna žága

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

entáza

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

eólski sedimènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

epoksídna mása

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

epoksídna smôla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

epoksídno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

epóksi lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

epóksi mása

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

epóksi smôla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

erozíja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

etáža

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

etážna višína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

etážno pridobívanje kámna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

evaporácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

evaporít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

evrópski stándard

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

fánerokristálna struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

fasáda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

fasádna oblóga

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

fasádna odprtína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

fasádna plôšča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

fasádni kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

fasádni ovòj

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

faséta

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

fasetíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

félzična kamnína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

figurálni ornamènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

fíksni kótnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

fína krémpa

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

fíno brúšenje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

fizikálna lastnóst kamníne

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

fizikálno preperévanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

flíš

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

flíšni peščenják

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

flokulánt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

foliácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

fontána

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

formácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

formatíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

fótoskêner

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

frčáda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

fríz

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

fúga

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

fugíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

fugírna lopática

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

fugírna mása

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gabión

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gábro

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gábrska skupína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

galeríja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

galeríjsko pridobívanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gašêno ápno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gáter

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gaterírana plôšča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gátrski líst

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

geóda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

geologíja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

geolóška mêja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

geometríjski ornamènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gíps

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

glaciálni sedimènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gladílka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gladílka za obdelávo réž

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gládka površína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

glajêna površína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

glajênje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gláva

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

glavìč

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

glávna fasáda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

glavník

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

glína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

glínavec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

glinéna málta

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

glinénci

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

glinénčevi nadoméstki

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

glíničan

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

glíniški apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

globél

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

globína stopníce

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

globočnína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

globôki reliéf

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gnájs

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

góba za fugíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gostôta brez pór in votlín

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gostôta s pórami in votlínami

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gótski trikótniški zakljúček

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gótsko posnéti rób

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

grádnja v plastéh

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

granít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

granítna kócka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

granítska skupína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

granítska struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

granoblástična struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

granodiorít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

granodiorítska skupína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

granulácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gravíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

grebén

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

grebénasti profíl

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

grebénski apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

grezílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gróba površína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gróbo brúšenje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gróbo obdélani kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

grobozŕnata struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

grúšč

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gúba

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gúmijasto kladívo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

gumírani trák

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

halít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

harmonizírani stándard

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

heterogéna struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

hidratácijski tlák

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

hidratizírano ápno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

hidrávlična préša

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

hidrávlični lomílec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

hidrávlično ápno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

hidrávlično vezívo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

hidrírano ápno

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

hidrofóbna impregnácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

hidrolíza

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

hítra spójka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

hitrovézno lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

hitrovezóče lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

hójnica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

homogéna struktúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

hotáveljčan

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

hotáveljski apnénec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

hŕbet

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

hŕbet lóka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

hrbtíčasti lók

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

idêjni načŕt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

identitétna grádnja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

IHS

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

industríjski izdélek

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

iniciálka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

inkrustácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

inženír oblikovánja kámna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

izbóčena fúga

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

izbóljšano lepílo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

izcvétanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

izgúba detájla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

izklès

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

izolacíjska plôščica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

izotrópnost

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

izpihoválnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

izplèn blókov

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

izravnálna mása

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

izravnáni profíl

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

izvédbeni načŕt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

izzídek

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

jájčevnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

jalovína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

jédkana površína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

jédkanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

jêdro

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

jekléna krtáča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

jekléna špíca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

jekléna vŕv

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

jekleníca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

jekléno dléto

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

jerína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

jérovica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kál

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kalcít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kalcítni mármor

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

káldrma

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kalibrácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kalibríranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kálo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kámen sámec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kámen samíca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamnárska kôza

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamnárstvo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamnína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníta galanteríja

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníta kócka

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníta konstrúkcija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníta konzóla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníta krítina

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníta krógla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníta míza

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníta nadôkenska políca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníta nadvrátna políca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníta oblóga

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníta ôkenska políca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníta plástika

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníta plôšča

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníta prekláda

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníta špaléta

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníti drobír

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníti elemènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníti furnír

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníti kváder

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníti lók

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníti nadstréšek

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníti objékt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníti obòk

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníti odlítek

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníti okvír

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníti podbòj

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníti pokônčnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníti pôlizdélek

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníti pràg

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníti púlt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníti robník

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníti stréšnik

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníti zíd

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníti žléb

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamníto rêbro

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamnolòm

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamnolómec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamnolómsko dvigálo

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamnosèk

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamnosèk restavrátorski sodélavec

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamnoséški izdélek

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamnoséški mójster

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamnoséški profíl

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kamnoséško známenje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kanelíra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kanelíranje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kanelúra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kantón

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

káp

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kápa

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kapilára

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kapilárna póra

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kapilárni dvíg

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kapitél

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kápna skŕla

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kápnica

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

karbonatizácija

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

karbonátna kamnína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

karborúnd

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

karnísa

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kavêrna

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kémična kamnína

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kémični sedimènt

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kémično preperévanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kiklópski zíd

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kimberlít

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kipár

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kipárski kámen

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kladívo za odbíjanje

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

kládna stopníca

Kamnarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2023.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 1516 zadetkov.