adiaforist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

alkimist

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

altīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

amatist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

ametīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

ametist

Slovar Pohlinovega jezika, spletna izdaja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

ametist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

anabaptist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

anarhīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

antichrist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

antichrist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

anticrist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

anticrist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

antikrȋst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

antikrist

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

antikrist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

antiKrist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

aorīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

arfanist

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

artiljerīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

ateīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

avtonomīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

basīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

batȋst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

bẹlolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

četverolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

čìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

čist

Slovar Pohlinovega jezika, spletna izdaja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

čist

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

čist

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

čist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

deīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

diskantist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

donatist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

drȋst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

drȋst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

drist

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

drobnolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

eksorcist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

enolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

evangelīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

evangelist

Slovar Pohlinovega jezika, spletna izdaja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

evangelist

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

evangelist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

fatalīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

federalīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

fizonomist

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

flavtīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

gimnosofist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

gnilolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

gostolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

harfenīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

hobojīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

humanīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

humorīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

idealīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

jurist

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

jurist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

kalvinist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

kancelīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

kapitalīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

kazuīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

kīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

koncipīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

kopist

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

korȋst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

korīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

korist

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

korist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

kornetīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

kosmatolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

lẹpolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

lȋst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

líst

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

list

Slovar Pohlinovega jezika, spletna izdaja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

list

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

list

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

list

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

list ene na papir vtisnjene dežele

Slovar Pohlinovega jezika, spletna izdaja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

List na Korintarje

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

ločitvilist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

ločitvi list

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

lokalīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

malolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

mašinīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

materialīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

mnogolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

montanist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

moralīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

nacvist

Slovar Pohlinovega jezika, spletna izdaja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

naglȋst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

naturalīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

naturalist

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

navȋst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

návist

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

navist

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

néčist

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

nečìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

nečist

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

nečist

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

nečist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

nečist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

ne čist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

nekorȋst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

nenavȋst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

nenavist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

nevist

Slovar Pohlinovega jezika, spletna izdaja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

nihilīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

novelīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

obȋst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

obíst

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

obist

Slovar Pohlinovega jezika, spletna izdaja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

obist

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

obist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

očìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

očist

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

onanīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

operīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

opovist

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

optimīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

organīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

organist

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

originist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

ostrolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

ozkolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

pàlȋst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

panteīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

papist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

penzijonȋst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

pesimīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

piarīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

póčist

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

podvist

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

Pohvist

Slovar Pohlinovega jezika, spletna izdaja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

policīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

prečìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

prečist

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

prečist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

progresīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

prostolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

prọ̑tikrīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

protokolīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

prozaīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

psalmīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

psalmist

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

publicīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

purīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

ragist

Slovar Pohlinovega jezika, spletna izdaja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

realȋst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

rẹdkolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

rigorīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

samočìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

samočist

Slovar Pohlinovega jezika, spletna izdaja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

sedmerolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

sensualīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

separatīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

slavīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

socialīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

sofīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

sofist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

soobȋst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

spiritīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

srebrolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

statīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

stilīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

strẹlolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

širokolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

tənkolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

tenorīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

trapīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

trolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

turīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

ubikvist

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

velikolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

zavȋst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

zlatolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

zlatovist

Slovar Pohlinovega jezika, spletna izdaja, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

zofìst

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

žołtolìst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

žurnalīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

Število zadetkov: 180