adúltni líst
ampleksikávli líst
ascidiátni líst
barvíti líst
bazálni líst
bífaciálni líst
bípinátni líst
céli líst
cévasti líst
cvétni líst
čášni líst
črtálasti líst
dekuréntni líst
deljêni líst
deltoídni líst
determinántni líst
dlánasto deljêni líst
dlánasto krpáti líst
dlanastokŕpi líst
dlánasto nacépljeni líst
dlánasto razdeljêni líst
dlánasto razrézani líst
dlánasto sestávljeni líst
dníčni líst
dorziventrálni líst
drobnolíst
edáfski vikaríst
ekolóški vikaríst
ekvifaciálni líst
elíptični líst
enakobárvni líst
enostávni líst
ensifórmni líst
èpiascidiátni líst
geográfski vikaríst
gŕbasti líst
hidromórfni líst
higromórfni líst
hípoascidiátni líst
ígličasti líst
ìndeterminántni líst
induplikátni líst
invêrzni bífaciálni líst
izobílaterálni líst
iztezajóči líst
jájčasti líst
jálovi líst
jerménasti líst
jezíčasti líst
jezíkasti líst
juvenílni líst
kitárasti líst
klíčni líst
klínasti líst
kópjasti líst
kóstapalmátni líst
krôvni líst
krpáti líst
kseromórfni líst
ledvíčasti líst
lihopérnati líst
lírasti líst
líst
lopátičasti líst
lovílni líst
luskolíst
mêčasti líst
medôvni líst
mezomórfni líst
mutualíst
nacépljeni líst
naróbe deltoídni líst
naróbe jájčasti líst
naróbe sŕčasti líst
naróbe súličasti líst
navídezni líst
nèdeterminántni líst
nektariálni líst
nèsimétrični líst
objemajóči líst
ôknasti líst
okrógli líst
okrógli únifaciálni líst
omesenéli luskolíst
ometáčasti líst
ópnasti líst
ovójkov líst
ovŕšni líst
pahljáčasti líst
palmátni líst
panašírani líst
páprilíst
parnopérnati líst
pecljáti líst
pégasti líst
peltátni líst
perfoliátni líst
perigónov líst
pérnato deljêni líst
pérnato krpáti líst
pernatokŕpi líst
pérnato nacépljeni líst
pérnato razdeljêni líst
pérnato razrézani líst
pérnato sestávljeni líst
petérnati líst
petiolátni líst
pinátni líst
písani líst
plódni líst
podôlgasti líst
podpórni líst
pôlmésečasti líst
právi zelêni líst
prèdlíst
preobráženi líst
preráščeni líst
prìlíst
primárni líst
pritálni líst
pritlíčni líst
puščíčasti líst
razdeljêni líst
raznobárvni líst
razrézani líst
reduplikátni líst
rómbasti líst
sedéči líst
sedmérnati líst
sekundárni líst
seménski líst
sénčni líst
sesílni líst
sestávljeni líst
simétrični líst
sklerofílni líst
skleromórfni líst
sóčni líst
sodopérnati líst
sónčni líst
splôščeni únifaciálni líst
sŕčasti líst
sŕpasti líst
stêbelni líst
stísnjeni líst
stopálasti líst
suhokóžnati líst
sukuléntni list
súličasti líst
ščítasti líst
šílasti líst
škrbínasti líst
trákasti líst
trikótni líst
trójnati líst
trósni líst
ubikvíst
únifaciálni líst
usnjáti líst
varoválni prìlíst
vednozelêni líst
vênčni líst
vikaríst
višínski vikaríst
vŕčasti líst
zalóžni klíčni líst
zelêni líst
zélnati líst
zímzelêni líst
zráščeni líst
žlíčasti líst
Število zadetkov: 171