agoníst -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

agoníst dopamína -a -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

agoníst imidazolínskih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

agoníst melatonínskih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

agoníst muskarínskih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

agoníst na gonádoliberínskih recéptorjih -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

agoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

agoníst α2-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

agoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

aldosterónski antagoníst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

alostêrični antagoníst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

antagoníst -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

antagoníst ángiotenzína II -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

antagoníst bétaadrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

antagoníst béta adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

antagoníst dejávnika túmorske nekróze -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

antagoníst glutamátnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

antagoníst na gonádoliberínskih recéptorjih -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

antagoníst vazopresínskih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

antagoníst vitamína K -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

antagoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

antagoníst β-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

antagoníst β1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

antagoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

antgoníst álfa1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

brónhoselektívni agoníst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

cvétni líst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

čášni líst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

délni agoníst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

holinêrgični antagoníst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

H1-antagoníst -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

H2-antagoníst -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

invêrzni agoníst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

klíčni líst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

líst -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

luskolíst -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

perifêrno delujóč antagoníst na opioídnih recéptorjih -- -ega -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

plódni líst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

prìlíst -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

proizvódni líst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

serotonínski antagoníst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

serotonínski 5-HT3-antagoníst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

specialíst iz bíofarmacíje -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

specialíst iz farmakognozíje -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

specialíst iz fármakoinformátike -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

specialíst iz konziliárne farmacíje -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

specialíst iz preskúšanja zdravíl -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

specialíst iz rádiofarmacíje -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

specialíst iz zdravílnih rastlín -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

specialíst klínične farmacíje -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

specialíst lekárniške farmacíje -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

specialíst za oblikovánje zdravíl -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

téstni líst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

vênčni líst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

5-HT3-antagoníst -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 9. 2022.

Število zadetkov: 55