antikrist

TOMINEC, Ivan, Črnovrški dialekt, www.fran.si, dostop 9. 8. 2022.

čist

TOMINEC, Ivan, Črnovrški dialekt, www.fran.si, dostop 9. 8. 2022.

evangelist

TOMINEC, Ivan, Črnovrški dialekt, www.fran.si, dostop 9. 8. 2022.

korist

TOMINEC, Ivan, Črnovrški dialekt, www.fran.si, dostop 9. 8. 2022.

korist gl. nuc

TOMINEC, Ivan, Črnovrški dialekt, www.fran.si, dostop 9. 8. 2022.

list

TOMINEC, Ivan, Črnovrški dialekt, www.fran.si, dostop 9. 8. 2022.

list (ob pozeblem listu) gl. mušnja

TOMINEC, Ivan, Črnovrški dialekt, www.fran.si, dostop 9. 8. 2022.

list (pisma, knjige) gl. plateljc

TOMINEC, Ivan, Črnovrški dialekt, www.fran.si, dostop 9. 8. 2022.

obist

TOMINEC, Ivan, Črnovrški dialekt, www.fran.si, dostop 9. 8. 2022.

organist

TOMINEC, Ivan, Črnovrški dialekt, www.fran.si, dostop 9. 8. 2022.

Število zadetkov: 10