list

Slovenski lingvistični atlas 1, www.fran.si, dostop 5. 10. 2022.

mist

Slovenski lingvistični atlas 2, www.fran.si, dostop 5. 10. 2022.

oblist-

Slovenski lingvistični atlas 1, www.fran.si, dostop 5. 10. 2022.

Število zadetkov: 3