adúltni líst
agoníst
agoníst dopamína
agoníst imidazolínskih recéptorjev
agoníst melatonínskih recéptorjev
agoníst muskarínskih recéptorjev
agoníst na gonádoliberínskih recéptorjih
agoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev
agoníst α2-adrenêrgičnih recéptorjev
agoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev
aldosterónski antagoníst
alostêrični antagoníst
alpiníst
alpiníst
ametíst
ametíst
ampleksikávli líst
andiníst
andíst
antagoníst
antagoníst
antagoníst ángiotenzína II
antagoníst bétaadrenêrgičnih recéptorjev
antagoníst béta adrenêrgičnih recéptorjev
antagoníst dejávnika túmorske nekróze
antagoníst glutamátnih recéptorjev
antagoníst na gonádoliberínskih recéptorjih
antagoníst vazopresínskih recéptorjev
antagoníst vitamína K
antagoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev
antagoníst β-adrenêrgičnih recéptorjev
antagoníst β1-adrenêrgičnih recéptorjev
antagoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev
antgoníst álfa1-adrenêrgičnih recéptorjev
artíst
ascidiátni líst
avalíst
barvíti líst
bazálni líst
bengálski ametíst
bífaciálni líst
bípinátni líst
bíser císt
brónhoselektívni agoníst
céli líst
cévasti líst
církuški artíst
cvétni líst
cvétni líst
čášni líst
čášni líst
črtálasti líst
dávčni pavšalíst
dekuréntni líst
deljêni líst
délni agoníst
deltoídni líst
determinántni líst
devteragoníst
diplomátski pótni líst
dlánasto deljêni líst
dlánasto krpáti líst
dlanastokŕpi líst
dlánasto nacépljeni líst
dlánasto razdeljêni líst
dlánasto razrézani líst
dlánasto sestávljeni líst
dníčni líst
dorziventrálni líst
drobnolíst
edáfski vikaríst
ekolóški vikaríst
ekspedicioníst
ekvifaciálni líst
elíptični líst
enakobárvni líst
enostávni líst
ensifórmni líst
èpiascidiátni líst
epizodíst
filigraníst
finalíst
forfaitist
garancíjski líst
generalíst
geográfski vikaríst
gledalíški líst
gŕbasti líst
hidromórfni líst
higromórfni líst
hípoascidiátni líst
holinêrgični antagoníst
H1-antagoníst
H2-antagoníst
ígličasti líst
ìndeterminántni líst
induplikátni líst
invêrzni agoníst
invêrzni bífaciálni líst
invêrzni rudíst
izločítev v koríst potómcev
izobílaterálni líst
iztezajóči líst
jájčasti líst
jálovi líst
jávna koríst
jávna koríst
jerménasti líst
jezíčasti líst
jezíkasti líst
juríst
juvenílni líst
kitárasti líst
klíčni líst
klíčni líst
klínasti líst
komanditíst
kópjasti líst
kóstapalmátni líst
krosíst
krôvni líst
krpáti líst
kseromórfni líst
ledvíčasti líst
libretíst
lihopérnati líst
lírasti líst
líst
líst
líst sekíre
lítijev ametíst
lobíst
lopátičasti líst
lovílni líst
lúpno číst diamánt
luskolíst
luskolíst
markacíst
mêčasti líst
medôvni líst
mezomórfni líst
monopolíst
mrlíški líst
mutualíst
nacépljeni líst
naróbe deltoídni líst
naróbe jájčasti líst
naróbe sŕčasti líst
naróbe súličasti líst
navídezni líst
nèdeterminántni líst
nektariálni líst
nèsimétrični líst
normálni rudíst
nutricíst
Nyquist-Shannonov izrèk
Nyquist-Shannonov teorém
občínski urbaníst
objemajóči líst
ôknasti líst
okrógli líst
okrógli únifaciálni líst
omesenéli luskolíst
ometáčasti líst
ópnasti líst
orientálski ametíst
oróžni líst
otrôkova koríst
ovójkov líst
ovŕšni líst
pahljáčasti líst
palmátni líst
panašírani líst
pánjski líst
páprilíst
parnopérnati líst
pecljáti líst
pégasti líst
peltátni líst
perfoliátni líst
perifêrno delujóč antagoníst na opioídnih recéptorjih
perigónov líst
pérnato deljêni líst
pérnato krpáti líst
pernatokŕpi líst
pérnato nacépljeni líst
pérnato razdeljêni líst
pérnato razrézani líst
pérnato sestávljeni líst
petérnati líst
petiolátni líst
pinátni líst
písani líst
plódni líst
plódni líst
podôlgasti líst
podpórni líst
pogódba v koríst trétjega
pôlmésečasti líst
poróčni líst
poséstni líst
posrédniški líst
pótni líst
právi zelêni líst
právna koríst
pravosódni policíst
prèdlíst
prekaríst
premožênjska koríst
prenôsni tovórni líst
preobráženi líst
preráščeni líst
prevózni líst
prìlíst
prìlíst
primárni líst
pritálni líst
pritlíčni líst
procesualíst
proizvódni líst
prokuríst
protagoníst
protiprávna koríst
puščíčasti líst
ratrakíst
razdeljêni líst
raznobárvni líst
razrézani líst
recidivíst
reduplikátni líst
rôjstni líst
rómbasti líst
rudíst
scenaríst
séčni líst
sedéči líst
sedmérnati líst
sekálni líst
sekundárni líst
seménski líst
sénčni líst
serotonínski antagoníst
serotonínski 5-HT3-antagoníst
sesílni líst
sestávljeni líst
simétrični líst
sintétični ametíst
skeletoníst
skladíščni líst
sklerofílni líst
skleromórfni líst
slalomíst
slúžnost v jávno koríst
slúžnost v jávno koríst
sóčni líst
sodopérnati líst
solíst
solíst
sónčni líst
specialíst iz bíofarmacíje
specialíst iz farmakognozíje
specialíst iz fármakoinformátike
specialíst iz konziliárne farmacíje
specialíst iz preskúšanja zdravíl
specialíst iz rádiofarmacíje
specialíst iz zdravílnih rastlín
specialíst klínične farmacíje
specialíst lekárniške farmacíje
specialíst za oblikovánje zdravíl
splôščeni únifaciálni líst
splôšna koríst
sŕčasti líst
sŕpasti líst
statíst
stêbelni líst
stísnjeni líst
stopálasti líst
suhokóžnati líst
sukuléntni list
súličasti líst
súlični líst
súpervèleslalomíst
ščítasti líst
šílasti líst
škrbínasti líst
štipendíst
téstni líst
timpaníst
tovórni líst
trákasti líst
trikótni líst
tritagoníst
trójnati líst
trósni líst
turíst
turíst
ubikvíst
ubikvíst
únifaciálni líst
urádni líst
urbaníst
usnjáti líst
varoválni prìlíst
vednozelêni líst
vèleslalomíst
vênčni líst
vênčni líst
vikaríst
višínski vikaríst
vokálni perkusioníst
vôzni líst
vŕčasti líst
zalóžni klíčni líst
zboríst
zelêni ametíst
zelêni líst
zélnati líst
zímzelêni líst
zráščeni líst
žárjeni ametíst
žlíčasti líst
5-HT3-antagoníst
Število zadetkov: 322