absolútni enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

absolútno práva prenôsna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

abstráktni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Ackermannova fórmula

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

adaptívni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

adaptívni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

adaptívno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

admitánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

AD-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

akcelerométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

akreditácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

aksiálna bátna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

aksiálna centrifugálna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

aktivátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

akumulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

alárm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

alfatrón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

algébra blóčnih diagrámov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

algébra diagrámov potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

algebrájska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

algorítem vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

ambientálni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

amplitúda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

amplitúdna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

amplitúdni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

amplitúdni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

amplitúdni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

amplitúdni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

amplitúdno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

amplitúdno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

amplitúdno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

analíza glávnih komponént

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

analízni instrumènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

analogíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

analogíja F-I

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

analogíja F-U

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

analogíja síla-napétost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

analogíja síla-tók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

analógna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

analógni elektrónski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

analógni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

analógni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

analógni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

analógni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

analógni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

analógni signál 4–20 mA

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

analógni signál 0–10 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

analógno-digitálni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

androíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

anemométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

aneroídni barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

antropocéntrični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

antropomórfni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

àperiódični odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

areométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

artikulírani robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

asimptótični Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

àsinhrónski izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

ávtokorelácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

avtomát

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

avtomátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

avtomatizácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

avtomátsko delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

avtomátsko nastávljanje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

avtomátsko uglaševánje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

avtomátsko vódeni vozíček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

avtomátsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

avtonómni mobílni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

avtonómni mobílni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

avtonómni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

avtonómni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

avtonómno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

bárvni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

barvomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

bateríja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

bátni komprésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

bátni ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

bázna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

béli šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

bencínski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

bílineárna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

bílineárna transformácija s prèdkrívljenjem frekvénc

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

bílineárni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

bímetálni termométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

biolóški sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

biosénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

bípolárni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

blóčna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

blóčni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

blókovna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

blókovni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

bóbnasti merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Bódejeva oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

bogáto vzbújanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

bônd gráf

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Bourdonova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

brême

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

breménska célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

brezdimenzíjska veličína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

brezkrtáčni brezsénzorski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

brezkrtáčni motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

brezpilótni letálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

brezprekinítveno napájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

brezudárni preklòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

brezžíčno sénzorsko omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Brownov šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

CASE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

célostna računálniško podpŕta proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

célostnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

cenílka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

cenílka IAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

cenílka ISE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

cenílka ISTAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

cenílka ISTSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

cenílka ITAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

cenílka ITSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

centralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

centrálni nadzórni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

centrifugálni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

centrifugálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

cév ánnubar

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

cíljna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

CNC

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

CNC-napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

CNC-stròj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

CNS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Coriolisov merílnik gostôte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Coriolisov merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

cúrkovna cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

čàs izravnáve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

čàs maksimálnega prevzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

časôvna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

časôvna zakasnítev

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

časôvni korák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

časôvni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

časôvni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

časôvni zadŕžek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

časôvno diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

časôvno nèspremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

časôvno nèspremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

časôvno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

časôvno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

časôvno spremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

časôvno spremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

čàs rastí

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

čàs umirítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

čàs ustalítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

čàs vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

čàs vzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

čàs zakasnítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

čàs zaostájanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

člôvek v simulacíjski zánki

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

čŕni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

črpálka z vétrnico

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

čutílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dajálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

daljínsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Dallova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

DA-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

D-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dead-beat regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

decentralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

deduktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

defazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

defuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dejánska vrédnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dekáda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dekodírna napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dekompozícija modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dekompozícija po singulárnih vrédnostih

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

delílni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

delítvena metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

délovna tóčka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

délovni cíkel

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

délovni kontákt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

délovno obmóčje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

délta impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

délta robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Dénavit-Hártenbergov zapís

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

detékcija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

detektabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

determinístična optimizacíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

determinístični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

determinístični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

deviacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

DFT

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diádični regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diagnóstika napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diagonálna dominántnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diagonálna kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diagonálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diagrám lége korénov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diagrám potéka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diagrám potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diferenciálni indúktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diferenciálni pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diferenciálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diferenciálni transformátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diferenciátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diferencírna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diferencírni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diferencírni člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diferencírni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diferencírni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diferencírni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diferencírno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diferencírno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

difrakcíjska mréžica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

digitálna izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

digitálna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

digitálni dvójček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

digitálni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

digitálni izhòd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

digitálni komunikacíjski kanál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

digitálni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

digitálni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

digitálni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

digitálni signálni procésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

digitálni signál 0–24 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

digitálni simulacíjski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

digitálno-analógni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

digitálno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dimenzíjska analíza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dinámični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dinámični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Diracov impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diréktna dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diréktna kinemátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diréktna matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diréktna pót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diréktna vêja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diréktna zvéza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diréktni problém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diréktno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diskontinuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diskretizácija zvéznega sistéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diskrétna Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diskrétna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diskrétni dogódek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diskrétni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diskrétni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diskrétni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diskrétni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diskrétni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diskrétnodogodkôvni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

diskrétno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

disperzíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

distribuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dízelski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

DLK

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dobávna veríga

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dodájanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dodeljevánje ojáčenj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dogódkovni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dolóčanje položája

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

določljívostni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dominántni pól

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Dópplerjev últrazvóčni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dosegljívi délovni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dosegljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

drdránje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

D-regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dríft

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

drón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dŕsni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

drúga faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

drúga metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

DSP

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dušêno níhanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dušênje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dušílni fáktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dušílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dušílni koeficiènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dvížni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dvófázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dvójni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dvokolésni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dvópoložájni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dvópoložájno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dvósédežni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dvósmérno dolóčanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dvóstánjski aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

dvóstánjski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

eksoskelét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

ekspanzionístični koncépt načrtovánja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

eksperimènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

eksperimentálni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

eksperimentálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

ekspêrtni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

eksterocépcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

ekstrapolácijska integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

elástičnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

eléktrični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

eléktrični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

eléktrično omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

eléktrohidrávlični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

eléktromagnétni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

eléktromehánski pretvórnik energíje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

eléktromotór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

eléktropnevmátični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

elemènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

empírično vrednôtenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enáčbe stánj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enáčbni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enákoprocêntna ventílska karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

ênofázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

ênokoráčna integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

ênokoráčna napôved

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

ênokoráčna predíkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

ênosmérni motór s komutátorjem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

ênosmérni tahogenerátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

ênosmérno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enôtina impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enôtina lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enôtina povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enôtina stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enôtina stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enôtina stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enôtin impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enôtin lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enôtin pravokótni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enôtska impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enôtska lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enôtska povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enôtska rámpa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enôtska stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enôtska stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enôtska stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enôtska strmína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enôtski impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

enôtski lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

ergonómika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

estimátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Ethernet

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Eulerjeva metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Eulerjevi kóti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

evolúcijski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fáktor pozábljanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fáza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fázna ravnína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fázna razlíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fázna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fázna trajektórija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fázni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fázni kót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fázni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fázni portrét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fázni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fázni premík

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fázni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fázni zasúk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fázno nèminimálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fázno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fázno prehitévanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fázno zaostájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fílter UKF

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Fisherjeva informacíjska matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fízični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fizikálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fluíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fluorométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fotodetéktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fotométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

frekvénca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

frekvénca dušênega níhanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

frekvénca prehôda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

frekvénca vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

frekvénca zgíbanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

frekvénčna karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

frekvénčnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

frekvénčni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

frekvénčni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

frekvénčni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

frekvénčni spékter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Frobéniusova kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fúnkcija gostôte verjétnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fúnkcija izgúbe

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fúnkcija kvalitéte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fúnkcija Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fúnkcija napáke

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fúnkcija uspéšnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fúnkcija ustréznosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

funkcíjski blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

funkcíjski blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

funkcíjski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

funkcíjski načŕt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

funkcionálna vodljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

fuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

generátor nakljúčnih števíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

generátorski ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

genétski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

geometríjska prirôčnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

gíbka proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

gibljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

giroskóp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

glávna regulacíjska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

glávni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

globálna asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

globálni máksimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

globálni mínimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

globálni pozícijski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

gorívna célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

gosénični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

gostomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

GPS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

gradiêntna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

gradník

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

grádnja zemljevída

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

gráfični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

gráf povezáv

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

gravimétrični merílnik vlážnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Hallova sónda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Hallov merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Hallov sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Hammersteinov modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Hammerstein-Wienerjev modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

háptična simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

háptični prikazoválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

háptični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

háptični vmésnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

harmónični pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Heavisidova fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

heksapód

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

hibrídna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

hibrídni agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

hibrídni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

hibrídni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

hibrídni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

hibrídno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

hibrídno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

hidrávlična kapacitéta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

hidrávlična kapacitívnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

hidrávlična upórnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

hidrávlična vztrájnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

hidrávlični cilínder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

hidrávlični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

hidrávlični válj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

hidrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

hierárhično vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

higrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

híperparámeter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

híperredundántni manipulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

histeréza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

hítra Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

hítra izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

hitróst odzíva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

hkrátna lokalizácija in kartíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

hòd ventíla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

holístični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

holonómični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

homogéna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

homogéni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

horizónt vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

humanoíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

humanoídni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Í-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

identifikabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

identifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

identifikácija mêhkega modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

identifikácija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

identifikácija struktúre

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

IEC-vodílo

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

íglični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

imitacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

impedánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

implantabílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

implantibílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

implicítna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

impúlzni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

ìndiréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

ìndiréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

ìndiréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

indukcíjski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

induktívni bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

induktívni merílnik kótne hitrósti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

induktívni merílnik nivója

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

induktívni merílnik pomíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

induktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

induktosín

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

industríjski krmílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

industríjski računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

industríjski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 31. 5. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2020 zadetkov.