abdominálno díhanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

abonènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

abonêntka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

abonêntski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

abonêntsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

abonmá in ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

abonmájska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

abonmájski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

abonmá premiêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

absolútno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

absúrdna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

absúrdni premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

absúrdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

àbšmínkanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

àbšmínkati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

actio continua

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

adaptácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

adaptírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

adresánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

adresát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

adresírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ad spectatóres

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

afektírana ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

afektírani gôvor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

afektíranost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

áfriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

áfroamêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

afterpiece

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

agítka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

agítprópovsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

agógika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

agón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

agóra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

àiluzionízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

akademíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

akcentíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

akcentuácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

akcentuíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Ákcija!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

akcíjska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

akcíjska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

akcíjska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

akcíjski prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

akrobát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

akrobátka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ákt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

aktánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

aktántski modél

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

aktêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

aktêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

aktívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

áktovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

aktualizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

akústična laméla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

akústična lúknja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

akústična oblóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

akústična plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

akústične gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

akústični efékt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

akústični refléktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

alegórična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

alegórična oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

alegórični prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

alegoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

aleksandrínec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

àlógični akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

àlógični poudárek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

àlógični premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

alónža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

álpska ganljívka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

alternácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

alternacíjska zasédba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

alternatívno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

alternírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

amatêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

amatêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

amatêrska gledalíška skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

amatêrska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

amatêrska lútkovna skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

amatêrski igrálec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

amatêrski teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

amatêrsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

amatêrsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ambientálna režíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ambientálni teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ambientálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

amêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

amfiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

amojbêjon

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

amoroso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

anagnorisis

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

anagnorízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

analítična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

analítična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

analíza drámskega líka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

angažírana dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

angažírana dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

angažírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

angažmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

angléški komedijánti

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

angry young men

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

angúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

animácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

animátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

animátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

animírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ansámbelska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

antagoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

antagonístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

antagonízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

antíčna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

antíčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

antíčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

antíčna tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

antíčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

antíčno gŕško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

antíčno rímsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ántidráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ántigledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ántiiluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ántijunák

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ántijunákinja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

antikrístovska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ántiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

antonomazíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

antropolóško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

aparté

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

aplávz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

aplávz na odpŕti scéni

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

apolínično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

aposénto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

arábsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

aranžíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

aranžírka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

aranžírna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

aranžmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

aréna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

argumêntum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

arháično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

arhitektónika dráme

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

arhitektónski portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

arhitektúrni portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

arhivár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

arhivárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

arhív eféktov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

arhónt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

aristófanska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

aristótelska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

aristótelsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

artikulácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

artízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

àsimétrično koríto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

asistêntka režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

asistêntka režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

asistènt režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

asistènt režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

atakáta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

atelána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

átiška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

átiška tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

atmosfêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

atmosfêrska meglà

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

atmosfêrska mègla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

atráktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

auto sacramental

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

avantgardístični teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

avantgardístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

avantgárdna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

avantgárdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

avdícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

avditívne gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

avditórij

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Avgúst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

avléum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ávtobiográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ávtobiográfsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

avtomátska gasílna napráva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

avtomátski menjálnik bárvnih fíltrov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

avtonómno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ávtor glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ávtorica glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ávtorica kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ávtorica máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ávtorica scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ávtorjevi napótki

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ávtor kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ávtor máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ávtor scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ávtorsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

azbéstna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ázijsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ázijsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

baháč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

baládna ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

balagán

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

balerína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

balétka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

balétna dvorána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

balétna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

balétna mójstrica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

balétna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

balétni ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

balétnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

balétnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

balétni mójster

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

balétno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

balkón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

balkón I. réda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

balkónska lóža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

balkónska scéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

balkónski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ballet blanc

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ballet comique de la Reine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ballet d´action

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ballet d´entrée

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ballet de cour

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ballet du Roi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ballet héroïque-pantomime

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

baróčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

baróčni óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

baróčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bárva glasú

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bárvni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bárvno koló

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bastonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bébica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

béli balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

benefíčna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bengálični ôgenj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

beráška ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

béseda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

besedílna fonétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

besedílne okóliščine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

besédna kómika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

besédno izrážanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

besédno sporazumévanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bíblična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bídermájerska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

biljetêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

biljetêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

biográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bíomehánika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Bís!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

blánkvêrz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

blískovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

blískovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

blískovnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

blískovni prášek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

blók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

blokáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bóben za dèž

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bóben za véter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

body art

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bonviván

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bonvivant

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Bórštnikov pŕstan

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

božíčna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bráda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

brálna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

brálna izvédba gledalíškega déla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

brálna uprizorítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

brálna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Brávo!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

brechtovska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Brigéla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Brighella

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

búffo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

búffokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

búffo komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

búfokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bufonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bufoneríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bulvár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bulvárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bulvárna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bulvárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bulvárska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bulvársko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

bunráku

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

búrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

burkáška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

búrkež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

búrla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

burléska

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

burléskna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

búto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

butoh

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

cankarjánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

cantic

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Capitano

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

castelet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

cazuela

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

célostna umetnína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

celovíto gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

centrálna línija ódra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

centrálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

centrírati fókus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

cénzor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

cenzúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

cercle

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ceremoniál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

chambre à quatre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

cíkel drám

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

cikloráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

církus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

cirkusánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

cirkusántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

církuška artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

církuški artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Colombina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

comedia de santos

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

comédie-ballet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

commedia all'improvviso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

commedia a soggetto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

commedia dell’arte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

commedia erudita

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

corral

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

cúg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

čarôbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

čàs dogájanja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

čehovljánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

čehovljánska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

čêlni položáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

četŕta sténa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

čevljár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

čevljárna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

čevljárska delávnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

čitálnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

čitálniška dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

čŕna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

čŕna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

čŕno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

čŕtanje besedíla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dadaístična dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dadaístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dálang

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

daljínska komándna plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dáti iztóčnico

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

day light

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

debí

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

debitánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

debitántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

debitírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

debut

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dejánje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dekadénčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

deklamácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

deklamátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

deklamátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

deklamíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

deklamírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dekoracíjska vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dekoratêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dekoratêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

delávnica za makéte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

delávnica za rekvizíte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

délavski óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

délavsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

delítev položája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

délna lasúlja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

délno ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

délovna galeríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

délovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

délovni móst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

demaskíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

demaskírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

deskriptívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

désno sprédaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

désno zádaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

deus ex machina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

devteragoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

deziluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

deziluzionístično lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dežêlno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dežúrna knjíga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dežúrna predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dežúrni predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dežúrni sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

diagonálno razmíčna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dialóg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

didáktična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

didáktična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

didáktično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

didaskálije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

difúzni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dihálne váje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

díhanje s prepóno

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

díhanje s pŕsnim kôšem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dijáška predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dijáški abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dijáško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dijáško stojíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

díkcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

diletánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

diletántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

diletántsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dím mašína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dímna lopúta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dímna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dinámična mizanscéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dionízična tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dionízično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dionízije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

diréktor gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

diréktorica gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

diréktorska vlóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ditirámb

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

ditirámbski zbòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

doajén

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dobrodélna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dôbro narejêna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dojílja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dokumentárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

domáči repertoár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

domoljúbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dopoldánska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Dottóre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

doyen

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dožívljanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dráma absúrda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dráma kríka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dráma plášča in mêča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dráma s kolektívnim junákom

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dráma s tézo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátičarka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátična ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátična pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátična šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátična učílnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátična umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátična zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátični balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátični króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátični tečáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátično drúštvo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátičnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátika eksistencialízma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátika fin de siècla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátika jéznih mladéničev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátika spêrme in krví

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramatis personae

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramatizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramatizátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramatizátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramatizírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramátski króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramatúrg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramatúrginja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramatúrška analíza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramatúrška čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramatúrška línija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramatúrška pávza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramatúrška razčlémba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramatúrška zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramatúrški lók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramatúrški oddélek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramatúrško bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dráma v drámi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dráma v vêrzih

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dráma vzdúšja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

drame bourgeois

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

dramolét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

drámska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

drámska ávtorica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

drámska fábula

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

drámska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

drámska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

drámska kompozícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

drámska oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

drámska pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

drámska poétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

drámska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

drámska situácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

drámska struktúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

drámska šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

drámska téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

drámska teoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

drámska terapíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

drámska trilogíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

drámska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

drámska zgódba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

drámska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2967 zadetkov.