a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

a...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abalienácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abalienacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abbé

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abderít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abderítski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abderítstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abdicírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abdikácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abdikacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abdómen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abdominálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abdúkcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abece

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecéda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecedár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecédar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecédarček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecédarica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecédarski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecédarstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecéden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecedírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecédnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecédnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecédniški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábelstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aberácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aberacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abesínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àbiogenéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àbiótičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àbiótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abisálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abituriènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abituriêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abituriêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ablácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ablaktácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áblativ

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áblativen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àbnormálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àbnormálnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abnórmen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abnormitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abnórmnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abolícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abolicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abolicioníst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abolicionístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abolicionízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abolírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abonènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abonêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abonêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aboníranec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abonírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abonmá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abonmájski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aborídžin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aborídžinski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aborígin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aboríginski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abortírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abortív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abortíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abórtus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábota

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áboten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábotnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábotnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábotnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábotnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ábraham

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábraham

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábrahamka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ábrahamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábrahamovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábrahamovka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abrakadábra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábranek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abrazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abrazíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abrazív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abreviatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abrúpten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ABS

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ABS-

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abscés

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abscísa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abscísen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absentírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absentízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absínt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolúcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolut

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolúten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolutíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolutístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolutizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolutízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolutizíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolutizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolútnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolutórij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolvènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolvêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolvêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolvírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abstinénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abstinénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abstinénčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abstinènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abstinêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abstinêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abstinêntstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abstinírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abstrahíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abstrahírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abstrákcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abstrákten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abstraktíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abstraktíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abstraktízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abstráktnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abstráktnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abstráktum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abstrúzen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abstrúznost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absúrd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absúrden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absúrdnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abulíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abundánca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abundánten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abuzíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abúzus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

a cappélla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

accelerándo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áccidens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

acétaldehíd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

acetát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

acetáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

acetíl

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

acetilén

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

acetílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

acetilénka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

acetilénski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

acetílsalicílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

acetón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

acetónski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

acid

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

acíden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

acídnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

acidofílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

acidóza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àcíkličen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

a cónto

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

acrylan

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ačìh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ad ácta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adágio

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adamít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ádamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ádamovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adaptabílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adaptabílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adaptácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adaptacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adaptêr

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adápter

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adaptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adekvát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adekváten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adekvátnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adenóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adépt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adherénten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adhezíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adhezíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adhezíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adhezívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ad hóc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adiabáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adiabáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adiabátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ádidaska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adíjo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ad infinítum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aditív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aditíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ádjektiv

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ádjektiven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adjektivizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adjektivizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adjúnkt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adjustíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adjustírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adjutánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adjutántski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adjutantúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adjútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adjuvántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adlátus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ad líbitum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adligát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

administrácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

administracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

administratíva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

administratívec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

administratíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

administrátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

administrátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

administrátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

administrátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

administrátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

administratúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

administríranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

administrírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

administrírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

admirál

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

admiralitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

admirálski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

admirálstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adnéks

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adnotácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ad óculos

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adolescénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adolescénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adolescènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adónis

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adópcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adoptánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adoptíranec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adoptíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adoptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adoptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adráš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adréma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adrenalín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adrenalín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adrenalínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adrenalínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adrésa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adresánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adresár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adresát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adréselj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adrésen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adresírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ádrica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ádrija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adrijánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adsorbènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adsorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adsorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adsórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adsorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adsorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adsorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adstrát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adstríngens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adulár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adút

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adútinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adútka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

advènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

advênten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adventíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adventístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adventístka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adventíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adventízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

advêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

advêrb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adverbiálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adverzatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

advokát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

advokátinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

advokátka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

advokátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

advokatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aero...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aeróben

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aeróbični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aeróbika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aerobióza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áerodinámičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áerodinámika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aerodróm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aerodrómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aerofág

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aerofagíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áerofotografíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áerofotogrametríja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aerogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áerohidroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áeroklúb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áerolínija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aerolít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aerologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aerolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áeromeháničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áeromehánika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aerométer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áeromíting

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aeronávt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aeronávtičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aeronávtika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aeroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aeroplánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áeroposnétek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aêrosnémanje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aerosól

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aerostát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áerostátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áerostátika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áerotáksi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áeroterapíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áerotranspórt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áerovlék

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àfebrílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afékcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afékt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afektácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afektíran

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afektíranost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afektíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afektívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afélij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afêra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aferáštvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aferéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aferíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afežéjevka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afgáni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aficírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àfigurálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afiliácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afiliírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afinitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afinitéten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afínost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afirmácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afirmatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afirmíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afirmírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afišírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áfna

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áfna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afnáti se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aforíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aforístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aforístičnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aforízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afrík

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afrikanístika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afrikanizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afrikánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afrikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afrikáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áfriški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áfro

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áfro...

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áfroamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afrodizíak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afrónt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áfropòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áfta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ága

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àgalakcíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agapánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agápe

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágarágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agáva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agéncija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agencíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agénda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agêntinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agêntovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agentúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agíliti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agility

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agitácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agitacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agitátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agitatóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agitátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agitátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agitátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agitíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agitírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agítka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agítpróp

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agítprópovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agítprópovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aglomerácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aglomerát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aglomerírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aglutinácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aglutinacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aglutinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aglutinatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aglutinín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aglutinírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agnát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agnátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agnoscírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agnosticízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agnóstičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agnóstik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agnozíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agógičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agógika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agóra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agorafobíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agráfa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agrárec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agráren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agrarizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agrarízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agrárnopolítičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágras

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agregácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agregát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agregáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agregírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agrema

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agresíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agresívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agresíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agresívnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agresívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agrésor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágriglíf

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agrikultúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agrikultúren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágrobiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágrokemíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágrokombinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágrokopréna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágromeliorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágromelioracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágrometeorologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágromínimum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agronóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agronomíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agronómka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agronómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágrotéhničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágrotéhnika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágroživílec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágroživílstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agrúmi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahà

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áhasver

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áhasverski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áhasverstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 98536 zadetkov.