afída

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

afidologíja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

afrikanizírana čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

áfriška čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

áfriška gôrska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ájda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ájdova čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ájdovec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ájdov méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akácija

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akácijeva čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akácijevec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akácijev méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akaricíd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akarína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akarióza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akaróza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akútna čebélja paralíza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alármni feromón

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Albêrtijev pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Albêrti-Žníderšičev pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Albêrti-Žníderšičev sátnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

albinízem

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

albíno čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aldehíd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

álfa glukozidáza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alkálna strúpnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

álpska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

álpska kránjska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

álpski típ čebelnjáka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Ambróžičev pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amébna bolézen čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amebóza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amerikánec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amerikánski pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amerikánsko kolésce

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amêriška begálnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amêriška gnilôba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amêriška gnilôba čebélje zalége

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amêriški nakládni LR-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amêriški nakládni pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amêriško dléto

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amêriško žrêlo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amiláza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amilóza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amínokislína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amórfa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anatólska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anatómska trótovka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anemofílna rastlína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anténa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

apidológ

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

apidologíja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

apiguárd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápikómora

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápikultúra

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

apimóndija

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápipreventíva

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

apistán

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápitéhnični ukrèp

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápitéhnika

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápiterapévt

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápiterapévtski čebelnják

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápiterapíja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápitoksín

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

arábska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

areométer

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

arménska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Árnhartova žléza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

árt própolis

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

askorbínska kislína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

askosferóza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aspergilóza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

átrij

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

atrofíja jájčnikov

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

avtomátska cepílna ígla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

avtomátska dozírna brízga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ázijska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽ-10

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽ-11

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽ-7

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽ-devétsátar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽ-dvójček

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽK-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽ-méra

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽ-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽ-sát

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽ-sátnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽ-tríetážni pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽ-zakláda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bábica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bábji mlín

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

banátska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bárvanje mátic

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bárvna oznáka mátice

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bárvna plôščica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bárvni índeks

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bastárd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bayvarol

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

begálnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

béka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

béla čmeríka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

béla dételja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

béla jélka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

béla omêla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

béla vŕba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Bélčičeva metóda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

belíčnost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

béli jávor

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

béliti sátje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

béli žêpek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

beljakovínska čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

beljakovínska hrána

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

beljakovínsko kŕmljenje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

beloóka mática

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

beloóki trót

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Bentónova mátičnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

béra

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bíč

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bíček

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bíčkar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bílaterálno dvóspôlna čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

biologíja čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

biolóška lastnóst čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

biolóško zatíranje varóze

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bíotéhnika

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bíti čebélen

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bíti živálen

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

blága gnilôba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

blátiti

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

blátnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

blazínica stopála

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Boardmanov pitálnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Boczonadijev pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bodálce

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bodéča néža

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bodoglávec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bóks

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bolézenska trótavost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bòr

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bóreč

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bôrova mána

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

borovníca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

borovníčev méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bráda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brázda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brenčáti

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bréskev

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brést

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bréstovolístni oslàd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brezmátičar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brezmátična čebélja družína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brezmátičnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brezmátični ometênec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brezmátični pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brezmátični redník

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brezmátičnost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brézovo-topôlov própolis

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brézov própolis

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brezpášje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brezpášna dôba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brezpášno obdóbje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brezpelódna čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brìn

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brínjeva mána

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brizgálka za rôje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bŕstna hójeva ušíca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bršlján

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bršljánov méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brúsnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

BRŽ-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

búba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

búba čebéle délavke

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

búba mátice

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

búba tróta

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Buckfast čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

buckfaška čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

búkev

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

búkova mána

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

carnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

CCD

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cedílna posóda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cedílo za méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

célica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

célični pokrôvec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

celínski típ čebelnjáka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

céloprostornínsko prezimovánje čebéljih družín

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cemêntni méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cepílna ígla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cepíti ličínke

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cépljeni mátičnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cíprje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cíprska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

citrónova kislína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

citrónska kislína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cvetlíčna čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cvetlíčni méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cvetlíčno-gózdni méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cvétnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cvétni méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cvétni medôvnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cvétni práh

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cvétni práh izkopánec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

časôvno nèpredvidljíva čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

časôvno predvidljíva čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla čistílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla čistílna plesálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla délavka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla dojílja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla gonjáč

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla gradílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla gradíteljica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla iskálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla iznašálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla izvídnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelák

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla krmílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla letálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla medaríca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla nabirálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla obirálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla plesálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla prezračeválka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelár

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla rekrútka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebeláriti

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje brez uporábe mátične rešêtke

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje na cvétni práh

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje na méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje na rôje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje na stálnem méstu

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje s prevážanjem

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje v košárah

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje v kôših

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje v krógu

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje z dvéma máticama

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje z êno mático

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje z uporábo mátične rešêtke

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje z vèč máticami v ístem pánju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárna

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla róparica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelár prevaževálec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska botánika

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska centrifúga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska grébljica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska kápa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska máska

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska opréma

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska pípa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska podrúžnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska pót

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska rokavíca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska sezóna

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska šóla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska tehnologíja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska téhtnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska žlíca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárske hláče

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárske kléšče

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski jópič

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski klobúk

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski kódeks

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski kombinezón

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski laboratórij

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski mójster

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski nòž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski pajčolán

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski pášni réd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski prápor

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski preglédnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski pribòr

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski učítelj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelársko dléto

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelársko léto

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelársko oródje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelársko pokriválo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelársko síto

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárstvo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla samotárka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla sledílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla snažílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla spremljeválka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla stražárka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla trótovka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla ubijálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla velikánka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla vóskarica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla zajedávka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla zidaríca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla zidárka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéle na sátju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja búba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja célica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja čeljúst

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja družína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja družína na sátju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja gláva

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja grúča

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja hrána

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja krí

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja krógla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja kúga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja ličínka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja marljívost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja mática

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja nôga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja paralíza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja pásma

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja páša na ájdi

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja páša na akáciji

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja páša na právem kostánju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja páša na sádnem drévju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja počrnélost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja pòdvŕsta

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja pogáča

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja prídnost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja rása

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja úš

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja vŕsta

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja zaléga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja žêrka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja žléza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélje čêlo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélje drevó

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélje gnézdo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélje jájčece

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélje krílo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélje srcé

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélje žêlo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji gròzd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji krúhek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji pík

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji pleménski materiál

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji plés

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji pridélek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji proizvòd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji razmík

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji rílček

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji ród

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji róp

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji sát

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji slúh

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji strúp

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji škodljívec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji víd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji vírus X

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji vírus Y

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji vóh

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji vôlk

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji vôlkec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji vósek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélna célica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélna družína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélna páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelník

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelnják

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelojédec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelorêja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebeloslôvje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebúlica spôlne tróbe

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čeljústna žléza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čeljústni feromón

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čêlnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čêpek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čéšnja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

četŕti opŕsni obróček

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čísti čebélji vósek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čistílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čistílna jámica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čistílna plesálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čistílni glavníček

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čistílni izlèt

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čistílni kávelj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čistílni nagòn

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čistílni tŕn

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čistílno vedênje čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čístiti célico

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čístiti čebélji vósek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čístiti se

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čistopásemska pleménska mática

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

číšljak

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

členonóžec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čmeríka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čmŕlj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čmrlják

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čmrljár

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

črémsa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕna bolézen

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕna čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕna dételja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕna jélša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕna pritlíkava čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

črnílec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕni mátičnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕni sát

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕni têloh

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕni tôpol

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕni tŕn

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕnobleščéča hrástova lahnída

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕnobleščéča hrástova ušíca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕno sátje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

črpálka za méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čutílna dláčica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čutílo za okús

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čutílo za típ

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čútna dláčica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čútna péga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čútna plôščica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čútnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Dádant-Bláttov pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Dádantova nakláda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dádantovec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Dádantov pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dalmatínska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dámska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dámski méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

DB-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dêblo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dedljívost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

deformácija čebéljih kríl

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dekristalizácija medú

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dekstrín

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dekstróza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

délavka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

délavka krmílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

délavka nabirálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

délavska sátna célica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

délavska zaléga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

délno prestávljanje sátov

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

demaríranje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

denaturácija medú

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

denaturírani sládkor

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

depresíja čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

desétsátar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

desétsátna nakláda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

desétsátni AŽ-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

desétsátni pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dételja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dételjni méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devétsátar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devétsátni AŽ-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devétsátni pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devíčnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devíška mática

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devíška prepóna

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devíška ródnost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devíški čebélji vósek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devíški méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devíški sát

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devíško porájanje trótov

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devtonímfa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dezóksiribonukleínska kislína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

déžen

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

diagnóstično dímljenje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

diastáza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dihálna odprtína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dihálnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dìm

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dímiti

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dímljenje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dímni lístič

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dínarsko-kráška čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

diploídna délavka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

diploídni trót

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

diréktno testíranje mátic

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dísaharíd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

distánčni vlóžek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dišávna žléza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dívja čebélja družína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dívje čebéle

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dívji kôstanj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dívji méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dizenteríja čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dláčica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dlákavi óctovec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dnévni donòs medú

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

DNK

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dnò pánja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dób

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dôbra čebelárska práksa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dôbra mísel

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dodajálna klétka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dodajálna mátičnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dodájanje mátic

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dodájanje mátic na sát

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dodájanje mátic na sátih iz plemenílnika

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dodájanje mátic po Kírarju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dodájanje mátic skozi žrêlo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dodájanje mátic s pomočjó alkohóla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dodájanje mátic v mátičnici

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dodájanje sátnic

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dodáti zréli mátičnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dojílja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3073 zadetkov.