á

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

abecéda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ábraham

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ábrahamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ábrahamov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ábrahamovati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ábrahamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ad acta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ádam

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ádamica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ádamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ádamov (ádamov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ádamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ádamovka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adíjo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adút

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

áfna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

afnánje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

afnaríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

afnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ahílov (Ahílov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akadémski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alea

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aleator

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aleatóren

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aleatóričen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aleatórika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álfa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ámen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Amêrika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ángel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ángelček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

apokalípsa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

apokalíptičen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

apríl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aprílski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aréna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ariádnin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

artileríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

asfálten

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Aténe

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ávgijev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

b

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bábica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

babilónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

baháti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bájta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bákla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

balín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

banána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

banánski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bandéra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bankrotírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bárka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bárva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bateríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

báti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

báža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bdéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

béc

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

béda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

béli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

belìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

belíti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Benétke

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

beráč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bés

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

beséda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

besédica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bêsen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bèt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

betónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bévskati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bežáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bìk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bílka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bíra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

birìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bíser

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bíti (bíjem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bíti (sem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bítka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

blagó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

blagoslovljên

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

blátiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bláto

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

blážev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bléd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

blísk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bliskovít

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

blíšč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

blížati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

blodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bòb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bóben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bóg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bogàt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bogatéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bôjen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bojeváti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

boléti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bolézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bóljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bómba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bòr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

boríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bôsi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Bósna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bôsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bótra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

božíčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

božják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bôžji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bráda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

brádica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

braníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

braníti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bràt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

brátec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bráti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bratínstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

brátiti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

brátovščina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

brátstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bŕca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bŕcniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

brég

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

brénkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

brénkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

brezgláv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

brezglávo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

brézov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

brezzób

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

brídek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bridkóst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bríga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

brítev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

brítof

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bŕk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

brlòg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

brúhati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

brúhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

brúsiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bŕzdati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

búča

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

búčka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

búhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

búmerang

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Cáhejev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cáker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

calendas graecas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Canóssa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cárski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cedílo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cedíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

celína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

céna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cép

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cépati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cepidláčiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cérkev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cerkvén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cêsar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

césta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cigàn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

církus

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cmériti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cmòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cókla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

copáta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

copátar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

crédo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cŕkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

crkováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cúcek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cühta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cúker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cvét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cvetéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cvétje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

cvétka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čákanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čaróvnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čàs

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čásnikarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

část

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

částen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

častíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čaščênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čebéla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čebélica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čebelnják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čebèr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čeljúst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čèp

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čéšnja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čéšplja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

četŕt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čêvelj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Číč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

číst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čístiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

číški (číčki)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čívkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

člôvek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

človéštvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

črédnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

črevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čŕhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čŕka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čŕn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čŕni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

črnosrájčnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čŕv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čúk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čústven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čúvati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dáhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dajáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dajáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dálje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dáljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dámoklejev (dámoklejev)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dánes

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dánska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dávek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dêbel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

debéli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

debélo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

déci

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

deklè

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

déklica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

délati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

délati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

délavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

délaven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

délavski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

délež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

delíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

délo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

delováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

denár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

desét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dèska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

desníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

déte

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

devét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

devêti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dèž

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dežêla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

deževáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

díh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dihúr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dím

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dímnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dirigéntski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dírjati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

distánca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dišáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

divjáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dívji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dláka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dlakocépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dlán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dljé

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dnò

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dôba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dóber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dobíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dobívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dôbri

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dôbro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dočákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dodáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dogájati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dogôvor

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dóhtar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dojênček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dól

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dôl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dólg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dólgčas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dolína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dolíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dolívanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dolívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dolžína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dómina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dón

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dopúščati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

doséči

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dovòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

doživéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

drági

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dragó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

drégniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

drèk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

drèn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dréta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

drevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

drézati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dŕgniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

drobnoglèd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

drúg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

drugáčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

drúgi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

drúgič

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dŕva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

drvéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

držáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

držáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

držáva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

držávica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dúcat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dúnst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dúša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dvá

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dvanájst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dvanájsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dvígati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dvígniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dvígniti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dvigováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dvóbòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dvójen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dvórézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

džúngla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

edín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

eksplodírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

elemènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Elíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Elíjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

eminénca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

èn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

enciklopedíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

èn êna êno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ênkrat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

enodnévnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Éridin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Évin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

évro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

fána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

fànt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

fára

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

féniks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

fícek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

fíga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

fígamóž (fíga móž)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

fígar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

fígarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

fígarstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

fígast

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

fígav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

fígov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

fígovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

fílm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

fílmski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

fínta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

fónd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

formálnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

formát

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

francóski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

francósko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Francóz

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

fránža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

fúks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gàd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gádji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Gájzerjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gálski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

garáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gárjav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gasíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gašênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gládek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

glás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

glásen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

glásno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

glasoválen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gláva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

glavíca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

glávni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

glédanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

glédati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

glédati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gléženj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

globòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

globôko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

glúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gnáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gnáti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gnézdo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gníli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gnój

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gnójnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

góba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gobcáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

góbec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gódba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

godíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gódlja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gojíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gòl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

goníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gôr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gôra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

goréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gospód

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gospodár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gospódov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gósti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

govoríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

govorjênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gózd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

grád

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gradíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gŕba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gŕd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

grebén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gréh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

grênek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

grênki

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gréšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

grísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gŕlo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gŕm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gròb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

grôben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gròf

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gròm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gróš

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gúliti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gúncanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gúncati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hahljáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hčí

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hihitáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

híša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

híšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

híšica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

híter

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hítlarica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hítro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hláče

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hláden

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hladnokŕven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hladnokŕvnež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hladnokŕvno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hladnokŕvnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hlébavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hlepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hlév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hója

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

horizontála

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hotéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hráber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hrána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hrást

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hŕbet

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hrbteníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hríb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hrôpsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hrúška

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hrváški

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

húd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

húdi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hudíč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hudíčev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hudoúrnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3002 zadetkov.