grúdən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 28. 9. 2022.

kvarte

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 28. 9. 2022.

kvátre

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 28. 9. 2022.

kvatre

Slovar Pohlinovega jezika, spletna izdaja, www.fran.si, dostop 28. 9. 2022.

kvátri

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 28. 9. 2022.

Število zadetkov: 5