šuster sam. m ♦ P: 1 (TAr 1562)

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 15. 7. 2020.

Število zadetkov: 1