Šúster -ja m s -em oseb. i. (ú) |slovenski ljudski pisec|: Andrej ~ - Drabosnjak
Šústerjev -a -o (ú)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 5. 2020.

šuster sam. m ♦ P: 1 (TAr 1562)

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 26. 5. 2020.

Število zadetkov: 2