A

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

a

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ablácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ABS-nahŕbtnik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

absolútna dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

aeróbna telésna aktívnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

aêrodinámična kŕpljica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

aêrodinámični položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

aêrodinámika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

akcelerácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

áki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

akreditácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

akrobátska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

akrobátski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

akrobátski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

akrobátsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

aktuálna drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

aktuálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

aktuálna oprijemálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

alármni znák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

alpínec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

alpiníst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

alpinístična smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

alpinístična smúka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

alpinístična šóla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

alpinístična téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

alpinístična túra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

alpinístične smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

alpinístični smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

alpinístični smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

alpinístični spúst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

alpinístično dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

alpinístično smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

alpinístika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

alpinízem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

alpínka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

alpínsko-nórdijska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

alpínsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpska dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpska kombinacíjska tékma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpska smúčarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpska snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpska šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpska téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpska tekmoválna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpske smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpske smúške vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpske várnostne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpske várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpski dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpski slóg dèskanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpski smúčarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpski smúčarski sklàd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpsko dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

álpsko tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

alternatívno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

alumínijaste lépljene smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

amatêrska licénca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

amatêrski učítelj smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ambilaterálni dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

amêriška léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

amortizácija grbín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

amortizírati súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

amplitúda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

amplitúda vertikálnega gíbanja težíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

analítična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

analítični načín spoznávanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

analítično-sintétična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

analíza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

analíza snéžnega profíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

anatómsko oblikováno oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

anemométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

animacíjsko obdóbje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ánorak

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

anticipácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

après-ski

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

A-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

àrítmična postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

árlberška šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

árlberška téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

Á-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

avalávnčer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ávalung

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

avtomátska deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

avtomátske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

avtomátsko obúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

avtomátsko sezúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

avtomátsko zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bábje pšêno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

baby vléčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

back country smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

backside obràt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

backside straníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bájta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bájtar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bájtarstvo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

balakláva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

balétna pálica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

balét na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

balétne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

balét v dvojícah

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

balístični smúčarski skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bánda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

barométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bárvna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

betón

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bíatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bíatlonec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bíatlonka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bíatlonska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bíatlonska púška

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bíatlonski lók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bíatlonski stádion

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

big air

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

big foot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bigfootke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bílaterálni motórični transfêr

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bíokibernétika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bíomehánika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bíomehánika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bíti v líniji

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bivák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bivakíranje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bivakírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bivák vréča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bK

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

blági smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

blági smúk pošévno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

blažílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

blažíti súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

blóške pogrébne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

blóške smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

blóški smúčarski kôlec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

blóški smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

blóško smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

BMI

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

board slide

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bòb stezà

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bóčna opŕt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bóčna ós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bóčna stremeníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bóčni véter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bóčno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bóčno vzpénjanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

body scanner

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bója

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bóki naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bóki nazáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bók plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bóks

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bolíd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

boot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bórd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bórdanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bórdar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bórdarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bórdati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

box

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

brakáž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

brazdíčje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

brezmembránsko oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

brézov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

brezvétrje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

brízganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

brónasta kolájna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

brúsiti dŕsno plôskev smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

brúsiti smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

brúsni papír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

bU

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

búčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

búkov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

búnda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

b1

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

b2

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

cápa

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

célec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

celínski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

céli snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

celodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

celolétna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

cénter za obvéščanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

centrifugálna síla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

cepín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

cêra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

certifikát FÍS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

cíciban

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

cícibanka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

cikloída

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

cílj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

cíljna aréna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

cíljna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

cíljna merílna napráva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

cíljna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

cíljna vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

cíljni čàs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

cíljni dróg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

cíljni prôstor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

cíljni skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

C-klína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

COC

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

cókla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

C-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

C-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

čakálna vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

časomerílec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

časôvna razlíka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

časôvni pribítek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

časôvni razmík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

čebélji vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

čeljústne várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

čêlka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

čêlna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

čêlna svetílka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

čêlo napóke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

čêlo pláznega stôžca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

čêlo plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

četŕtfinále

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

četvêrna kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

čévelj za pohódništvo na tekáških smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

čísti zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

čitálnik vozôvnice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

člán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

článica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

člénkasti robník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

čŕna smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

čŕni snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

čŕno-bélo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

čŕta nós–koléno–pŕsti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

čŕta nós–koléno–pŕsti stopála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

čŕta nós–koléno–stopálo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

čŕtasto odsékana napóka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

d

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

daljáva smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dáljši dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

debelína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

debelína snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

déček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

deformácija smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

deklarírani rádij smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

déklica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

délati tír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

delílna mréža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

deljíva snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

délna zapomnítev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

délovna zavóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

délovni podést

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

demonstrácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

demonstrátor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

demonstrátorska vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

demonstrírati lík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

démovŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

denivelácija smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

denivelácija žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

deréznik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

desetérica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèska freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèska freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskanje álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskanje freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskanje freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskanje na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskanje prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskanje zúnaj urejênih próg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskanje zúnaj urejênih smučíšč

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskar álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskarka na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskarka prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskar na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskar prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskarska rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskarska skakálnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskarska zastávica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskarski kolíček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskarski krós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskarski párk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèskati na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

désna plúžna opóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

désna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

désni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

désno pravílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dèščice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

devíški snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

diagonála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

diagonálec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

diagonálna okončína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

diagonálna postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

diagonálna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

diagonálne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

diagonálni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

diagonálni kámgarn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

diagonálni prestòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

diagonálni vlék

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

diagonálni zasúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

diagonálni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

diagonálno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

diagonálno odpírati várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

diagrám višín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

díhanje oblačíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

díla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dílca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dílcati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dílce

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

díle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dinámična raztézna vája

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dinámični vzgòn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dinámično ravnotéžje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dinámično vijúganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dinámično vijúganje vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dinámično vijúganje z zarezovánjem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

diópter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

diréktor tekmovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dirkálne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

disciplína grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

disciplína skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

disciplína slope style

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

diskvalificírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

diskvalifikácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dívje smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dnévnik obratovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dnévni začétek obratovánja smučíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dodátna obremenítev snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dodátno zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dolénja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dôlge kŕplje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dôlgi jêrmen

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dól grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dólnja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dolžína lóka HS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dolžína smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dolžína smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dolžína žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dolžnóst legitimíranja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dominántna nôga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dominántna rôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dóping

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dopoldánska smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

doskočíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

doskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

doskòk v počèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

doskòk v télemark

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dostávna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dostòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dostópna smúčarska pót

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

double kink rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dovoljênje za obratovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

down rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dŕča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drénovci

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dréta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dríčati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drobljênje snegá

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drobnozŕnati snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drsáče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drsálna téhnika téka na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drsálni korák z diagonálnim délom rók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drsálni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dŕsati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dŕsati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drséči pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drséči snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drsênje po préčni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drsênje po vzdôlžni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drsênje s hŕbtom naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drsênje s pŕsmi naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drsênje s snéžno dèsko vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drsênje vstrán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drséti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dŕsna cóna tekáških smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dŕsna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dŕsna oblóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dŕsna plôskev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dŕsna plôskev plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dŕsna površína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dŕsna smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dŕsni koeficiènt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dŕsni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dŕsni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dŕsni vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drúga sêrija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drúga vôžnja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drúgi ték

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

drugôtni pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

družínska smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dŕža skakálca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dŕža smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

držávna smúčarska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

držávni sodník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dúatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

duck stance

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dušílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dušíti vibrácijo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvákrat lómljena tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvanajstêrka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvanájstzóba deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvígnjeni ovínek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvígnjeni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvójna álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvójna ênovŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvójna koníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvójna obláčnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvójna smúčarska vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvójna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvójna špíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvójna vertikála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvójna véz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvójna zánka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvójni plástični čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvôjni rèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvójni sédež

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvójno zasledovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvókanálna plazôvna žôlna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvókorák s hkrátnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvókorák s sòrôčnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvóopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvóopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvorána za smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvóséd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvósédežni bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvósédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvótáktni diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

dvóvŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

e

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

efektívna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ekípa Á

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ekípa B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ekípa C

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ekípa centrálne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ekípa nótranjsko-primórske régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ekípa vzhódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ekípa zahódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ekípni paralélni slálom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ekípni sprínt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ekípno tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ekologíja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

eksperimentálni smúčarski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ekstrémni kárving

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ekstrémni kárving zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ekstrémni zarézni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ekstrémno dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ekstrémno kárving smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ekstrémno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ekstrémno zarézno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

elánke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

elástičnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

eléktrični sušílnik za smúčarske čévlje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

elektrónska štóparica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

elektrónska tárča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

elektrónska žíčniška vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

elementárna ígra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

elementárna smúčarska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

elementárna smúčarska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ênodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

enójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ênonôžna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ênonôžni odrív

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ênonôžni poskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ênonôžni zdŕs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ênoopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ênoopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ênopálčna rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ênorôčni prijèm dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ênosédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

enôtno smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ênovŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ercêjke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ergonomíja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ergonomíja ročája

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

ergonómsko oblikováno oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

es

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

étični kódeks učíteljev smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

evrópska léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 4052 zadetkov.