alkohól -a m (ọ̑)
brezbarvna hlapljiva tekočina ostrega duha in pekočega okusa: sok vsebuje tudi nekaj alkohola; konzervirati, raztopiti v alkoholu / ugotavljati odstotek alkohola v krvi
 
kem. alkohol alifatska spojina z eno ali več hidroksilnimi skupinami, vezanimi na ogljikove atome; etilni alkohol etanol, etilalkohol; metilni alkohol metanol, metilalkohol; primarni alkohol alkohol, ki z oksidacijo lahko preide v aldehid
// alkoholna pijača: zdržati se alkohola; biti vdan alkoholu; ta človek prenese velike količine alkohola

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 28. 9. 2022.

alkohól -a m, snov. (ọ̑) vzdržati se ~a; raztopiti v ~u; kem. etilni ~ etanol; metilni ~ metanol

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 9. 2022.

alkohól -a m

Sinonimni citat

alkohọ̑l -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 28. 9. 2022.

alkohōl, m. čisti vinski cvet, der Alkohol.

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 28. 9. 2022.

alkohol m

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 28. 9. 2022.

alkoholalkȯˈxọːl -a m

GREGORIČ, Jože, Kostelski slovar, www.fran.si, dostop 28. 9. 2022.

lésni alkohól -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 9. 2022.

Sklanjanje in zapis besedne zveze »70-odstotni alkohol« z nečrkovnimi znamenji

Zanima me pravilni zapis besedne zveze 70 % alkohol. Ali se v povedi Dodajte 1 liter 70-% alkohola, zaprite posodo in jo shranite v hladnem in temnem prostoru 2 tedna piše besedno zvezo z vezajem ali brez?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 28. 9. 2022.

Število zadetkov: 9