bívolica bívolice samostalnik ženskega spola [bívolica] ETIMOLOGIJA: bivol
bívolica -e ž (ȋ)
samica bivola: molsti bivolico

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 5. 10. 2022.

bȋvolica – glej bȋvol

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 5. 10. 2022.

bívolica, f. die Büffelkuh, Mur., Cig. (vívolica, ogr.-Valj. [Rad]).

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 10. 2022.

Število zadetkov: 4