govédo

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 21. 9. 2023.

govédo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 21. 9. 2023.

govédo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 9. 2023.

govédo

SNOJ, Jerica, AHLIN, Martin, LAZAR, Branka, PRAZNIK, Zvonka, Sinonimni slovar slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 9. 2023

govẹ́do

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 9. 2023.

govę́dọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 21. 9. 2023.

govèdo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 21. 9. 2023.

govedo

Slovar Pohlinovega jezika, spletna izdaja, www.fran.si, dostop 21. 9. 2023.

govedo

Slovensko-nemško-latinski slovar po rokopisnem slovarju Hipolita Novomeškega (1711–1712): z listkovnim gradivom Jožeta Stabeja, prva izdaja 2022, www.fran.si.

govedo

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 21. 9. 2023.

govedo

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 21. 9. 2023.

govedo

TOMINEC, Ivan, Črnovrški dialekt, www.fran.si, dostop 21. 9. 2023.

govedo

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 21. 9. 2023.

govedo

GREGORIČ, Jože, Kostelski slovar, www.fran.si, dostop 21. 9. 2023.

govedo..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 9. 2023.

moškátno govédo

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 9. 2023.

Težave pri sklanjanju besede »govedo«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 21. 9. 2023.

Število zadetkov: 17