govédo govéda samostalnik srednjega spola [govédo] STALNE ZVEZE: cikasto govedo, črno-belo govedo, istrsko govedo, lisasto govedo, moškatno govedo, muškatno govedo, rjavo govedo, škotsko govedo, škotsko visokogorsko govedo, škotsko višavsko govedo
ETIMOLOGIJA: = cslov. govędo, hrv., srb. gòvedo, nar. rus. govjádo, češ. hovado iz pslov. *govę iz ide. *gou̯-, kot v stind. gáu-, gr. boũs, lat. bōs, stvnem. chuo, nem. Kuh, angl. cow - več ...
govédo -a s (ẹ̑)
1. večja domača žival z veliko, široko glavo in debelejšimi stožčastimi rogovi: ima nekaj goved in konja; na travniku se je paslo pet goved
 
zool. moškatno govedo govedu podobna žival z dolgo dlako, ki živi v tundri, Ovibos moschatus
// ed. več goved, goveda: v reki napajajo govedo; bolezen goveda; meso z glave goveda / bohinjsko govedo; pincgavsko govedo rjavo z belimi lisami; farma za pitovno govedo / divje govedo
2. slabš. neroden, navadno surov človek: ta fant je pravo govedo / kot psovka govedo neotesano

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 25. 9. 2023.

govédo -a s (ẹ̑) čreda goved; skup. rediti ~o; člov., slabš. Pusti to ~ pri miru |nerodnega, surovega človeka|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 9. 2023.

govédo -a s
1.
domača žival z rogovi, ki se goji zlasti zaradi mesa in mlekapojmovnik
SINONIMI:
goved, knj.izroč. rogar
2.
ed. več goved, goveda kot skupina
SINONIMI:
goved, živina, nar. blago1, star. goveja živad, ekspr. rogata živina, ekspr. živinica
GLEJ ŠE SINONIM: neolikan, neroden2, nerodnež, surov
GLEJ ŠE: pasma, veriga

SNOJ, Jerica, AHLIN, Martin, LAZAR, Branka, PRAZNIK, Zvonka, Sinonimni slovar slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 9. 2023

govẹ́do -a ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 25. 9. 2023.

govę́dọ, n. 1) das Rind (ein Stück Rindvieh); troje goved, drei Stück Rindvieh, C.; pl. goveda, das Rindvieh; goveda za pleme, za rejo, das Zuchtrind, Cig.; — tudi psovka: ti si pravo govedo! Savinska dol.

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 25. 9. 2023.

govèdo -a s govedo: I csi ſze govedo dotekne te goré KŠ 1771, 695

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 25. 9. 2023.

govedo [govẹ́do] samostalnik srednjega spola

žival govedo, LATINSKO: Bos taurus

PRIMERJAJ: bik, krava, tele, vol1

Slovar Pohlinovega jezika, spletna izdaja, www.fran.si, dostop 25. 9. 2023.

govedo samostalnik srednjega spola

Slovensko-nemško-latinski slovar po rokopisnem slovarju Hipolita Novomeškega (1711–1712): z listkovnim gradivom Jožeta Stabeja, prva izdaja 2022, www.fran.si.

govedo sF8, armentumſtadu goveda, zhréda velike ṡhivine; bosvoll, govèdu; boum laboresdéllá s'govèdi; buceriaena zhreda ṡhivine, govèd; bucolicus, -a, -umkar k'govèdam ſliſhi; jumentum, -tigovedu, ṡhivina, ṡhivinzhe, délovna ṡhivina; mugiremukati kakòr goveda; tauriformis, -mev'ṡhtalti eniga junza, ali volla, ali govèda

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 25. 9. 2023.

govedo sam. s ♦ P: 8 (TL 1561, JPo 1578, DB 1578, TT 1581-82, DB 1584, BH 1584, MD 1592, TPo 1595)

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 25. 9. 2023.

govedo

TOMINEC, Ivan, Črnovrški dialekt, www.fran.si, dostop 25. 9. 2023.

govedo s

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 25. 9. 2023.

govedogȯˈvẹːdȯ -a s

GREGORIČ, Jože, Kostelski slovar, www.fran.si, dostop 25. 9. 2023.

govedo.. prvi del podr. zlož. govedorêja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 9. 2023.

moškátno govédo -ega -a s

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 9. 2023.

Težave pri sklanjanju besede »govedo«

Na oddelku Biotehniške fakultete pogosto uporabljamo besedo govedo, saj je govedoreja ena izmed naših osnovnih dejavnosti. Žal pa ta beseda ni ravno lahka za pravilno uporabo. Imamo kar precej težav, zato se obračam na vas po pomoč.

Na spletu sem našla pregibanje besede (spodaj), a tam ga uporabljajo kot edninski samostalnik. Če pa rečemo »Govedo se je paslo na travniku«, ne mislimo ene živali, ampak več.

Ko govorimo na splošno o govedu, ni težav. A te se hitro pojavijo, ko hočemo govoriti o pasmah, velikosti, glavah – goveda, govedi ali goved?

Za boljšo predstavo naših težav sem izpisala nekaj variant uporabe iz našega strokovnega teksta:

 • Spremljanje reje govedi na planinski paši
 • Pasme govedi
 • Ocenjevanje govedi v 19. stoletju
 • 70 glav govedi
 • Merjenje telesnih mer pri govedu
 • pasemski standard cikastega goveda – [cikasto (bohinjsko) govedo je ime pasme]
 • Prvi opisi cikastega (bohinjskega) goveda
 • Dovoljene barvne razlike pri cikastemu govedu
 • Oblika vimena pri bohinjskem govedu
 • Ukrepi za izboljšanje bohinjskega goveda
 • Viri o cikastem govedu
 • … telesne mere krav bohinjskega goveda
 • Rezultati kontrole prireje mleka po letih za cikasto govedo
 • … je edina slovenska avtohtona pasma govedi
 • … spada med kratkorožna goveda
 • mlečni tip goveda
 • Število velike govedi se je zmanjšalo
 • … pri govedu in ovcah
 • O govedu na Kranjskem
 • Prehrana goved

Očitno v besedilu uporabljajo v rodilniku pasme govedi, kadar govorijo na splošno o govedu kot vrsti, kadar pa o posamezni pasmi ali skupini pa mere bohinjskega goveda, čeprav uporaba ni tako striktna.

Verjetno ste si lahko ustvarili sliko o naših težavah. Zelo bom vesela vaše pomoči, saj se s temi težavami bodemo že leta. Prav pa bi bilo, da se končno naučimo besedo pravilno uporabljati.

A. K.

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 25. 9. 2023.

Število zadetkov: 17