improvizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

improvizírati

Sinonimni citat

improvizírati

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019

improvizírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

improvizȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

improvizírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

improvizírati

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Število zadetkov: 7