janšízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 29. 11. 2020.

Kako razlagamo besedo »janšizem«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 29. 11. 2020.

Število zadetkov: 2