kazuístika -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 3. 2021.

Število zadetkov: 1