kazuístika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 26. 5. 2020.

kazuístika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 5. 2020.

kazuīstika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 26. 5. 2020.

kazuístika

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 5. 2020.

Število zadetkov: 4