kazuístika -e ž (í)
knjiž. razreševanje, pojasnjevanje posameznega dejstva z analognim dejstvom: ukvarjati se s kazuistiko; kazuistiko je zamenjala empirija / slabš. izgubljal se je v kazuistiki pravil
♦ 
rel. del moralke, ki ob konkretnih primerih razlaga splošna moralna načela

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 26. 5. 2020.

kazuístika -e ž, pojm. (í) |nauk; način utemeljevanja dejstev|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 5. 2020.

kazuīstika, f. znanstvo, ki uči pomirjevati vest v težavnih slučajih, die Casuistik, Cig. (T.).

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 26. 5. 2020.

kazuístika -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 26. 5. 2020.

Število zadetkov: 4