korísten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

korístno

Sinonimni citat

korístno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

korístno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

Število zadetkov: 4