grúdən
kvarte
kvátre
kvatre
kvatre
kvatre
kvátri
Število zadetkov: 7