Ádamov (ádamov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adút

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

číst

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čúdež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čúdo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

čúdo

Sinonimni citat

díh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

drugáče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

dúša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gábezov

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gódlja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

gròb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hazȃrd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

hazārd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »naključje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

jézdec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

kámen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

MŔSA

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

nagóda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

nakljúčba

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

nakljúčje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

nakljúčiti se

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

nakljúčje

Sinonimni citat

nakljúčje

Sinonimni citat

nakljúčje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

nakljȗčje

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

nakljȗčje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

nanêsti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

nesréčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

neúmen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

nèzaslíšan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Normativno vrednotenje zvez »v kolikor« in »v slučaju«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

nosíti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

obrníti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

odločíti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

obrníti se

Sinonimni citat

obrníti se

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020

oltár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

prinêsti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

privêsti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

prinêsti

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020

rešíti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

smôla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

sréča

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

sréčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

simptọ̑m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

slučáj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

slučȃj

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

smétana

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

srẹ́ča

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

sreča

GREGORIČ, Jože, Kostelski slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

šlamástika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

usóden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Vejice v povedi »Upam, da ste zdravi in vas lepo pozdravljam.«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

usódnosten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

vprašáj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

vréči

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020

zgòlj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

zgodíti se

Sinonimni citat

Število zadetkov: 59