čúdež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 5. 4. 2020.

čúdo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 5. 4. 2020.

drugáče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 5. 4. 2020.

nagóda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 5. 4. 2020.

nakljúčba

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 5. 4. 2020.

nakljúčje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 5. 4. 2020.

nanêsti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 5. 4. 2020.

nesréčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 5. 4. 2020.

neúmen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 5. 4. 2020.

nosíti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 5. 4. 2020.

obrníti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 5. 4. 2020.

odločíti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 5. 4. 2020.

prinêsti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 5. 4. 2020.

privêsti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 5. 4. 2020.

rešíti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 5. 4. 2020.

smôla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 5. 4. 2020.

sréča

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 5. 4. 2020.

sréčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 5. 4. 2020.

usóden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 5. 4. 2020.

zgòlj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 5. 4. 2020.

Število zadetkov: 20