nèspoštljív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 4. 2020.

kléti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 4. 2020.

zakléti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 4. 2020.

pocéstnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 4. 4. 2020.

Število zadetkov: 4