nèspoštljív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

nèspoštljívo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

Število zadetkov: 2