nèspoštljív -a -o prid.(ȅ-ī ȅ-í)
ki mu manjka spoštljivosti, vljudnosti: fant je precej nespoštljiv / nespoštljiv odnos do sodelavcev / nespoštljiva beseda, kritika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

nèspoštljívo nač. prisl. (ȅí) ~ govoriti o kom

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

Število zadetkov: 2