odmèv

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

odmèv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

odmèv

Sinonimni citat

odmȅv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

odmẹ̀v

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

odmev

TOMINEC, Ivan, Črnovrški dialekt, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

odmev

GREGORIČ, Jože, Kostelski slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

Število zadetkov: 7